Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Date de contact

Date de contact

Camere de lucru cu publicul

Program de funcţionare

Program de audienţe

Petiţii

Relaţia cu presa

Harta


Date de contact

Adresa Judecătoriei FOCŞANI este:     

       Mun. Focșani, str. Republicii nr. 96, cod poștal 620047, jud. Vrancea


Portal solicitări și acces electronic dosare:


Fax: 0237/615.764

 

Telefon:
       0237/214.000 - Centrala telefonica

       int. 301 - Presedinte
       int. 302 - Vicepresedinte
       int. 300 - Grefier sef
       int. 311 - Grefier sef sectie civila
       int. 306 - Grefier sef sectie penala
       int. 310 - Arhiva
       int. 312 - Birou executari civile
       int. 313 - Birou executari penale
       int. 316 - Birou citatii
       int. 317 - Agent procedural
                                  

E-mail:
       jud-focsani@just.ro

Persoane de contact: 
     Lefter Valentina, Crăciun Ionica, Avram Claudia

Portal solicitări și acces electronic dosare:

1.   Vă recomandăm să folosiți portalul registratura.rejust.ro când formulați solicitări adresate instanțelor din circumscripția Curții de Apel Galați. Prin acest portal, aveți acces la următoarele servicii:
-     Depunerea acțiunilor, însoțită sau nu de plata taxei de timbru – Înregistrează un dosar nou pe rolul instanței de judecată
-     Declarare căi de atac într-un dosar -  Declară cale de atac într-un dosar existent
-     Depunere alte acte la dosar -  Depunere acte și documente într-un dosar existent
-     Plata taxelor judiciare de timbru, fără comision – Plata taxei judiciare de timbru într-un dosar existent prin integrare cu platforma Ghiseul.ro
-     Acces la dosarul în format electronic - Dosarul electronic
-     Lista on-line cu desfășurarea în timp real a ședințelor de judecată din circumscripție - Liste ședințe on-line
-     Programări cu prezență fizică pentru consultarea dosarelor în format fizic și alte solicitări adresate centrelor de relații cu publicul, registraturilor și arhivelor din circumscripție – Programări cu prezență fizică
-     Colecția de documente istorice a Curții de Apel Galați - Historia
 
Depunerea documentelor și plata taxelor de timbru prin portal se face în condiții de maximă siguranță, urmând să primiți, de îndată, pe adresa e-mail, dovada formulării și expedierii cererii și actelor dvs. către instanța din circumscripție.
 
2.   Cererea de acces electronic la dosar și de comunicare în format electronic a documentelor din dosare este disponibilă în format pdf și word.
Vă puteți informa despre modul de utilizare a sistemului de comunicare și acces electronic la dosar, citind aceste instrucțiuni.
 
3.   Lipsa unor documente din dosarul electronic ori neoperarea corespunzătoare a listei on-line cu desfășurarea ședințelor de judecată le puteți semnala pentru remediere folosind pagina cagl.ro/contacteaza-instanta
 
4.   Consultarea dosarelor în format fizic și prezentarea personală pentru alte solicitări adresate centrelor de relații cu publicul, registraturilor și arhivelor din cadrul instanțelor din raza Curții de Apel Galați se fac, cu prioritate, pe baza unei programări on-line la adresa cagl.ro/programari
 
 
 
În vederea gestionării eficiente a înscrisurilor înaintate instanței mai ales prin mijloace de comunicare la distanță, vă recomandăm ca toate cererile și înscrisurile care privesc cauzele aflate pe rolul instanței să fie transmise prin portalul registratura.rejust.ro cu cel puțin 24 de ore înaintea termenului de judecată fixat în cauzele respective.
Totodată, documentele transmise prin portalul registratura.rejust.ro sau prin poșta electronică trebuie să fie în format pdf, iar dimensiunea să nu depășească limita permisă de portal sau 10 MB pentru poșta electronică.
De asemenea, vă solicităm să fie transmise doar documente scanate, nu fotografiate cu telefonul. În imposibilitatea utilizării de către dumneavoastră a unui scaner, vă recomandăm folosirea unei aplicații gratuite de scanare pe telefon.
 
Vă recomandăm să urmăriți primirea mesajului de confirmare primire de fiecare dată când trimiteți o solicitare prin portal sau email către instanță.
 
Nu se vor lua în considerare mesajele multiple, cu caracter obscen, defăimător, xenofob, rasial, care instigă la violenţă ori fapte antisociale, care lezează bunele moravuri etc.​

Camere de lucru cu publicul

Judecătoria Focşani -  Focsani, str. Republicii nr.96 - VN, 620047

Registratura - parter

Arhiva - parter

Birou citaţii - pentru grefierul delegat cu înmânarea citaţiilor depuse la sediul instanţei

Sali de judecata - 2 şi 3 parter, 5 şi 6 etajul I

Pentru biroul de informare si relatii publice - se utilizează biroul judecătorului situat la etajul II sau sala de consiliu

Cabinet presedinte - etajul II

Cabinet vicepresedinte - etajul II

 


Program de funcţionare

  

Persoanele care fac programări prealabile on-line pentru consultarea fizică a dosarelor ori pentru depunerea acţiunilor și documentelor pe pagina cagl.ro/programari au prioritate față de persoanele care se prezintă fără programare.
 
Vă recomandăm să trimiteți instanței documentele prin intermediul portalului registratura.rejust.ro, iar, în subsidiar, prin e-mail, fax, poştă sau servicii de curierat. Puteți avea acces la dosar în formă electronică, completând cererea de comunicare electronică, conform instrucțiunilor de mai sus.

 

 Program Arhivă

 Marți - Miercuri: 10.00-12.00


 Program Registratură

 Luni - Joi: 10.00 - 12.00

 

 

Programul de lucru al instanței:

Luni - Vineri: 08.00-16.00

 

a. Programul pentru studierea dosarelor de către persoanele încarcerate:. Programul pentru studierea dosarelor de către persoanele încarcerate:

  

Luni - Vineri: 09:00 - 12:00    

 

b. Programul de lucru cu publicul pentru depunerea petiţiilor (în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002) şi a cererilor de acces la informaţii de interes public (în temeiul Legii nr. 544/2001) în cadrul B.I.R.P.: 

 

Luni: 11:00 - 19:00 

 

Marţi: 08:00 -16:00 

 

Miercuri: 08:00 -16:00 

 

Joi: 08:00 -16:00 

 

Vineri: 08:00 -16:00 

 

 

 

În afara programului de lucru cu publicul mai sus afişat, acţiunile ori înscrisurile pot fi transmise prin intermediul portalului registratura.rejust.ro, iar, în subsidiar, prin e-mail, fax, poştă sau servicii de curierat.Program de audienţe

...

Petiţii

Pentru informaţii şi sesizări în legatură cu protecţia datelor cu caracter personal la nivelul Curţii de Apel Galaţi şi al instanţelor din raza de competenţă, vă rugăm să contactaţi Persoana responsabilă cu protecţia datelor personale la adresa de e-mail dpo@cagl.ro
 
Politici de confidențialitate:
 

Relaţia cu presa


Harta