Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Date de contact

Date de contact

Camere de lucru cu publicul

Program de funcţionare

Program de audienţe

Petiţii

Relaţia cu presa

Harta


Date de contact

Adresa Judecătoriei FĂUREI este:

    Or. Făurei, str. Păcii nr. 7, cod poștal 815100, jud. Brăila

 

Telefon: 0239/661.320
 
Interioare telefonice:
    15 - birou execitări penale
    16 - fax
    17 - birou executări civile
    18 - arhiva registratură
   

Fax: 0239/661.320
 
 
Persoane de contact: purtător de cuvânt judecător Bunea Nicoleta, telefon 0239/661.320 int. 14


Portal solicitări și acces electronic dosare:
 

1. Vă recomandăm să folosiți portalul registratura.rejust.ro când formulați solicitări adresate instanțelor judecătorești. Prin acest portal, aveți acces la următoarele servicii:

Depunerea documentelor și plata taxelor de timbru prin portal se face în condiții de maximă siguranță, urmând să primiți, de îndată, pe adresa e-mail, dovada formulării și expedierii cererii și actelor dvs. către instanța din circumscripție.

 

2. Vă recomandăm să folosiți portalul cagl.ro pentru a avea acces la următoarele servicii:

  • Acces la dosarul în format electronic - Dosarul electronic
  • Lista on-line cu desfășurarea în timp real a ședințelor de judecată din circumscripție - Liste ședințe on-line
  • Programări cu prezență fizică pentru consultarea dosarelor în format fizic și alte solicitări adresate centrelor de relații cu publicul, registraturilor și arhivelor din circumscripție - Programări cu prezență fizică
  • Colecția de documente istorice a Curții de Apel Galați - Historia

 

3. Cererea de acces electronic la dosar și de comunicare în format electronic a documentelor din dosare este disponibilă în format pdf și word.

Vă puteți informa despre modul de utilizare a sistemului de comunicare și acces electronic la dosar, citind aceste instrucțiuni.

 

4. Pentru erori acces dosar electronic folosiţi adresa cagl.ro/contacteaza-instanta
 

5. Consultarea dosarelor în format fizic și prezentarea personală pentru alte solicitări adresate centrelor de relații cu publicul, registraturilor și arhivelor din cadrul instanțelor din raza Curții de Apel Galați se fac, cu prioritate, pe baza unei programări on-line la adresa cagl.ro/programari

 

6. În eventualitatea în care cauza dedusă judecății poate fi soluționată prin mediere, procedură prevăzută de Legea nr. 192/2006, se recomandă utilizarea acestei proceduri. În măsura în care vor opta pentru procedura medierii, părțile vor depune la dosarul cauzei dovada de participare la ședința de informare, precum și, eventual, acordul de mediere, în vederea pronunțării unei hotărâri prin care se încuviințează învoiala lor.

 

 Camere de lucru cu publicul

 

 

 
Sala de judecata - parter
Arhiva - registratura - parter


Program de funcţionare

 
 
ANUNŢ
 
Program de lucru cu publicul în perioada 01.09.2023-29.12.2023, inclusiv:
ARHIVĂ: LUNI - JOI
în intervalul orar 08:00-12:00
ARHIVĂ VECHE:
JOI în intervalul orar 08:00-12:00
 
Înscrisurile se pot depune și prin: 
- e-mail: jud-faurei@just.ro;
- fax: 0239/661320 int. 16;
- poștă sau alte servicii specializate de comunicare a documentelor către instanțe (curierat);

 

 

ANUNŢ

 

 

Programul de lucru cu publicul la arhiva instanţei pe perioada vacanţei judecătoresti, respectiv 01.07.2023 – 31.08.2023 va fi:

-        LUNI, între orele 9:00-11:00

  -        MIERCURI,  între orele 9:00-11:00

 
 
Înscrisurile se pot depune și prin: 
- e-mail: jud-faurei@just.ro;
-
https://registratura.rejust.ro;
- fax: 0239/661320 int. 16;
- poștă sau alte servicii specializate de comunicare a documentelor către instanțe (curierat);
 
 
Programul normal de lucru cu publicul la registratura și arhiva instanţei:

REGISTRATURĂ ȘI ARHIVĂ:   LUNI - VINERI : în intervalul orar 08:00 - 12:00

ARHIVĂ VECHE:   JOI : în intervalul orar 08:00 - 12:00

În afara programului de lucru cu publicul mai sus afişat, acţiunile ori înscrisurile pot fi transmise prin intermediul portalului https://registratura.rejust.ro, iar, în subsidiar, prin e-mail, fax, poştă sau servicii de curierat.


Program de audienţe

Persoanele interesate pot depune petiţii în formă scrisă, urmând a li se comunica răspuns. Nu se organizează audienţe.

Petiţii

Pentru informaţii şi sesizări în legatură cu protecţia datelor cu caracter personal la nivelul Curţii de Apel Galaţi şi al instanţelor din raza de competenţă, vă rugăm să contactaţi Persoana responsabilă cu protecţia datelor personale la adresa de e-mail dpo@cagl.ro

Politici de confidențialitate:

- Nota informare privind protecția si confidențialitatea datelor cu caracter personal.pdfPolitica de protecţie a datelor cu caracter personal în relaţiile cu angajaţii şi în ce priveşte recrutarea personalului 

- ​​Procedură privind prelucrarea datelor cu caracter personal.pdfPolitica de protecţie a datelor cu caracter personal în activitatea Birourilor de Informare şi Relaţii Publice

- Procedură privind prelucrarea datelor cu caracter personal.pdfPolitica de protecţie a datelor cu caracter personal în ce priveşte supravegherea video în sediile instanţelorRelaţia cu presa


Harta