Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie


Actualitate

 

Chestionar referitor la percepția activității din cadrul Judecătoriei Fălticeni

 


 

 

 

    Vă aducem la cunoștință că aveți posibilitatea completării chestionarului în format fizic, prin punerea lui la dispoziția persoanelor interesate la Biroul de informare și relații publice​, sau on-line, prin accesarea link-ului de mai jos:

        deschide chestionar


 
  
 

Liste de şedinţă actualizate 2024

 

 


HOTĂRÂREA NR. 6 DIN 18.12.2023 - DECLANŞARA PROTESTULUI JUDECĂTORILOR DIN CADRUL JUDECĂTORIEI FĂLTICENI ÎNCEPND CU DATA DE 18.12.2023

 

 

 

PROGRAM DE LUCRU ÎN PERIOADA 18.12.2023 - 05.01.2024

 

 

 

HOTĂRÂRE SUSPENDARE PROTEST 11.09.2023

 
 
 
 
 
 
 

 

PROGRAM DE LUCRU ÎN PERIOADA 01.07.2023 - 31.08.2023

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
D E C I Z I A  N R. 17
 
 
 

 

 
 
 

 2 decembrie 2020

 
 
 
  
 
 
 
Emanuela-Gabriela AMARIEI - PREŞEDINTELE JUDECĂTORIEI  FĂLTICENI,
 
 
 
în conformitate cu prev. art. 13 (1) rap. la art. 7 (1) lit. a) şi la art. 8 (1) lit. i) şi k) din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor -aprobat prin Hotărârea nr. 1375 din 17 decembrie 2015 a Consiliului Superior al Magistraturii şi art. 46 alin. 1 din Legea nr. 304/2004, republicată, privind organizarea judiciară:
 
 
 
- având în vedere solicitarea nr. 2/29.10.2020 formulată de Biroul de Avocaţi Fălticeni,  
 
 
 
în completarea măsurilor pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţii la locul de muncă în condiţii de securitate şi sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă, în vederea protejării sănătății populației și a securității în muncă la nivelul personalului Judecătoriei Fălticeni, emit următoarea:
 
 
 
 
 
 
 
D E C I Z I E:
 
 
 
 
 
 
 
            Art. 1. Se modifică art. 11 din cap. I - Reguli de acces, circulaţie şi staţionare în sediul Judecătoriei Fălticeni, stabilite prin Decizia nr. 8 din 15 mai 2020 a Preşedintelui Judecătoriei Fălticeni, după cum urmează:
 
 
 
Se modifică Programul cu publicul la Birourile Arhivă şi Registratură din cadrul instanţei în sensul că  în zilele de Luni-Joi, orele 1200-1300 se aprobă Program exclusiv pentru avocaţi, cu menţinerea obligaţiei programării prealabile.
 
 
 
           
 
 
 
Art. 2. Decizia va fi publicată pe Portalul instanţei cât şi pe intranet şi va fi adusă la cunoştinţa dispozitivului de pază spre ştiinţă şi conformare.
 
 
 
 
 
 
 
Presedinte,
 
 
 
jud. Emanuela-Gabriela AMARIEI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D E C I Z I A  N R.  15
 
 
 
25 septembrie 2020
 
 
 
  
 
 
 
PREŞEDINTELE  JUDECĂTORIEI  FĂLTICENI,
 
 
 
în conformitate cu:
 
 
 
            - prev. art. 13 (1) din  Regulamentul de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea nr. 1375/2015 a Consiliului Superior al Magistraturii;
 
 
 
            - prev. art. 46 din Legea nr. 304/2004, privind organizarea judiciară-republicată, pentru buna desfăşurare a activităţii instanţei;
 
 
 
            având în vedere prevederile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, emit următoarea
 
 
 
           
 
 
 
D E C I Z I E:
 
 
 
 
 
 
 
            Art. 1. Se desemnează din partea Judecătoriei Fălticeni persoanele care să primească materialele electorale utilizate la alegerea autorităţilor administraţiei publice locale din data de 27 septembrie 2020 după cum urmează:
 
 
 
 
 
 
 
            - 27.09.2020 / 28.09.2020 în intervalul orar 2200-0600
 
 
 
  1. GĂINARIU IULIANA –grefier permanenţă
  2. SACALIUC MARINELA –grefier-arhivar permanenţă
 
 
 
 
 
 
 
      - 28.09.2020 în intervalul orar 0600-până la terminare
 
 
 
1. BĂLĂU IULIA –grefier permanenţă
 
 
 
2. GHERMAN LILILANA-LENUŢA  –grefier arhivar permanenţă
 
 
 
 
 
 
 
      Art. 2. Activitatea de predare-primire se va desfăşura efectiv pe latura sediului instanţei unde este situată uşa de acces garaj arestaţi, spaţiu în care vor fi depozitate pe rafturi, în ordinea primirii,  materialele ce urmează a fi păstrate la instanţă.
 
 
 
 
 
 
 
            Art. 3. Persoanele desemnate vor primi materialele electorale pe bază de proces-verbal încheiat în două exemplare din care exemplarul original se va păstra la instanţă iar copia se va înmâna biroul electoral de circumscripţie.
 
 
 
           
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
Art. 4. Pentru buna desfăşurare a acestei activităţi de către personalul instanţei şi pentru a se evita părăsirea postului de către subofiţerul aflat în serviciu în postul de pază şi supraveghere acces permanent, acesta va preda persoanelor desemnate la art. 1 telecomanda de la bariera de acces în curtea interioară a instanţei precum şi cheia de la uşa acces garaj arestaţi a Judecătoriei Fălticeni pentru utilizarea exclusiv în acest scop, urmând ca la terminarea activităţii acestea să fie restituite.
 
 
 
 
 
 
 
            Art. 5. Prezenta Decizie va fi comunicată, sub semnătură, personalului instanţei desemnat -pentru conformare, iar Decizia va fi comunicată spre ştiinţă Dispozitivului de Jandarmi din cadrul instanţei şi va fi afişată pe Portalul Judecătoriei Fălticeni cu sprijinul Departamentului IT din cadrul Tribunalului Suceava.
 
 
 
 
 
 
 
Fălticeni, 25 septembrie 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preşedinte,
 
 
 
          Emanuela-Gabriela AMARIEI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Decizia 14 - modificare depunere candidaturi

 
 
 

Decizia 12 - program primire candidaturi

 
 
 

 

 
 
 

Decizia 13 - program primire contestaţi formulate la candidaturile depuse (legea nr. 115 din 2015)

 
 
 

     

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Lista actualizată a cauzelor de urgenţă deosebită - care se soluţionează

 
 
 

în perioada stării de urgenţă din  07.04.2020

 
 
 

 Lista actualizată a cauzelor de urgenţă deosebită care se soluţionează
în perioada stării de urgenţă  din 01.04.2020

 
 
 

 Lista cauzelor de urgenţă deosebită - care se soluţionează
în perioada stării de urgenţă
 din 20.03.2020

 
 
 

 

 
 
 

Decizia 5 din 27 aprilie 2020

 
 
 
            Art. 1. – Se stabileşte ca pe perioada stării de urgenţă să se suspende activitatea directă cu publicul a Birourilor Registratură, Arhivă, Executări Penale, Executări Civile şi Persoane Juridice.
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

art.2 din Hotărârea nr. 11 din 18.03.2020

 
 
 

" Pentru perioada 19.03.2020 - 24.04.2020 se suspendă activitatea directă cu publicul a Birourilor Registratură, Arhivă, Executări Penale, Executări civile şi Persoane Juridice."

 
 
 

 

 
 
 

HOTĂRÂREA NR.9 - PRIVIND SOLUŢIONAREA CAUZELOR ÎN PERIOADA 12.03.2020 - 24.04.2020

 
 
 
Programul cu publicul în perioada 12.03.2020 - 24.04.2020 este de la ora 09,00 la ora 10,00
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
COMUNICAT
 
 
 
10 februarie 2020
 
 
 
 
 
 
 
Adunarea Generală a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Fălticeni din data de 10 februarie 2020 a hotărât în unanimitate continuarea măsurilor de protest prin redimensionarea acestora, sub forma suspendării şedinţelor de judecată în toate şedinţele câte 15 minute, în intervalul orar 9,30 - 9,45, astfel încât să se asigure justiţiabililor judecarea cauzelor cu celeritate, în termene rezonabile.
 
 
 
De asemenea, vă comunicăm faptul că personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanţei desfăşoară programul de lucru cu publicul al compartimentelor instanţei între orele 09,00-10,30, asigurându-se 1/3 din  activitatea cu publicul.
 
 
 
Menţionăm că măsurile au fost stabilite pe perioadă nedeterminată.
 
 
 
 
 
 
 
Preşedinte,
 
 
 
jud. Emanuela-Gabriela AMARIEI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREMIUL I.pdfPREMIUL I.pdf 

 
 
 

PREMIUL II.pdfPREMIUL II.pdf  

 
 
 

PREMIUL III.pdfPREMIUL III.pdf

 
 
 

                              MENTIUNE.pdfMENTIUNE.pdf                               

 
 
 

 

 
 
 

     ANUNŢ

 
 
 

 

 
 
 
Conducerea Judecătoriei Fălticeni adresează justiţiabililor următoarea rugăminte: în situaţia în care se depun la registratură ori se transmit prin fax sau e-mail înscrisuri pentru dosarele aflate pe rolul instanţei, este necesar ca aceasta să se facă cu cel puţin 5 zile înainte de termenului de judecată aşa cum rezulă din prevederile art.114 din codul de procedură civilă 1864 şi art.254 din noul Cod de procedură civilă .Astfel, înscrisurile pot ajunge la timp la dosarul cauzei, iar completul de judecată are timpul necesar pentru studierea lor.
 
 
 
În caz contrar, Judecătoria Fălticeni nu îşi asumă răspunderea pentru întârzierile care pot să apară în circuitul documentelor la termen, la dosare.
 
 
 

 

 
 
 

D E C I Z I A  N R.  13/31.08.2016

 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTELE  JUDECĂTORIEI  FĂLTICENI,

 
 
 

în conformitate cu  prev. art. 13 (1) raportat la art. 7 (1) lit. a), art. 14 (1) raportat la art. 8 (1) lit. i) şi k) din  Regulamentul de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti -aprobat prin Hotărârea nr. 1375/2015 a Consiliului Superior al Magistraturii, emit următoarea

 
 
 

 D E C I Z I E:

 
 
 

  

 
 
 

           Art. 1. Se stabileşte Programul de lucru pentru public, avocaţi şi experţi judiciari la Biroul Arhivă Curentă –Camera 101, etaj I în zilele lucrătoare de Luni-Vineri între orele  0900-1300, în conformitate cu prevederile art. 88 (7) din Regulamentul de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti -aprobat prin Hotărârea nr. 1375/2015 a Consiliului Superior al Magistraturii.

 
 
 
            Art. 2. Se revine de la prevederile art. 3 din Decizia nr. 2/20.01.2015 a Preşedintelui Judecătoriei Fălticeni, în sensul că accesul publicului şi experţilor judiciari în incinta instanţei, pentru a se deplasa la Birourile de avocaţi, este permis în zilele lucrătoare de Luni-Vineri între orele  0800-1300, respectiv cu o oră înainte de începerea şedinţelor de judecată şi până la terminarea  programului de lucru cu publicul stabilit pentru Biroul Arhivă Curentă a Judecătoriei Fălticeni.
 
 
 

Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicată, prin grija grefierului-şef, Baroului de Avocaţi Suceava şi Biroului de Avocaţi Fălticeni precum şi şi Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Suceava –spre ştiinţă şi Detaşamentului  6 Jandarmi Fălticeni –pentru prelucrare cu Dispozitivul de Jandarmi din cadrul instanţei.

 
 
 


 
 
 


 
 

Informaţii de interes public


Contact

Adresa Judecătoriei FĂLTICENI este:
       Str. Republicii nr. 23
 
Telefon:       0230-544363
Fax:       0230-540028
E-mail:       jud-falticeni@just.ro
Persoana de contact:  NICULEASA DANIELA