Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Date de contact

Date de contact

Camere de lucru cu publicul

Program de funcţionare

Program de audienţe

Petiţii

Relaţia cu presa

Harta


Date de contact

Adresa Judecătoriei Drobeta Turnu Severin este:

Bulevardul Carol I nr. 14

Preşedinte instanţă - Daniela Cameniţă

Vicepreşedinte instanţă - Bianca-Florina Petrescu-Găletuşe - cu delegaţie
 
         

Telefoane utile:

  - 0252/208251 - Birou grefier-şef

  - 0252/208272 - Biroul Arhivă

  - 0252/208271 - Biroul Registratură

  - 0252/208269 - Biroul de relaţii şi informaţii publice

 Numere Fax: 0252/313052 - REGISTRATURĂ;

                      0252/310499 - BIROU EXECUTĂRI PENALE

 E-mail: judseverin@just.ro - este singura adresă de e-mail la care pot fi trimise acţiuni, documente referitoare la dosare, precum şi orice alte solicitări adresate Judecătoriei Drobeta - Turnu Severin

 
IMPORTANT

    Pentru asigurarea recepționării documentelor transmise pe adresa de email a Judecătoriei Drobeta Tr.Severin, trebuie respectate următoarele cerințe:
-   Înscrisurile trimise instanţei prin poşta electronică NU se acceptă sub formă de link către diverse site-uri, ci numai prin ataşare la respectivul email;
-    Fișierele atașate se trimit exclusiv în format PDF;
-    Fișierele atașate vor avea o dimensiune de maxim 3 MB;
-    Pentru dosarele aflate în curs de judecată, transmiterea înscrisurilor pe adresa de e-mail a instanței se va face cu cel puțin 24 de ore înaintea termenului de judecată;
-    Mesajul tip e-mail la care nu s-a reușit tipărirea documentelor, întrucât nu au fost respectate cerințele anterior expuse, va fi urmat de un mesaj transmis tot prin e-mail, cu formula: „conținutul mesajului dvs. nu a fost tipărit și depus la dosar deoarece nu s-au respectat regulile de folosire a poștei electronice”.
Conducerea Judecătoriei Drobeta Tr.Severin 


 

Persoană de contact: judecător Duţulescu Ada - conducător al Biroului de informare şi relaţii publice şi purtător de cuvânt 


Camere de lucru cu publicul

Program de lucru cu publicul:
Registratură
- 08:30 - 12:30, în fiecare zi lucrătoare a săptămânii;
Arhivă
- 08:30 - 12:30, în fiecare zi lucrătoare a săptămânii;
Arhiva veche
- 08:30 - 12:30, în fiecare zi de vineri a săptămânii;
Biroul de relaţii şi informaţii publice
- în fiecare zi, de luni până vineri, de la 08:30 - 12:30, respectiv miercuri între orele 16:00 - 19:00


Biroul de relaţii şi informaţii publice funcţionează în cadrul Judecătoriei Drobeta – Turnu  Severin.
      Potrivit art. 2 lit. b din Legea nr. 544/2001, prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori forma sau modul de exprimare a informaţiei.
      Potrivit art. 2 lit. c din Legea nr. 544/2001, prin informaţie cu privire la datele personale se înţelege orice informaţie privind o persoană fizică identificată sau identificabilă.
      Orice persoană are dreptul să solicite şi să obţină, în condiţiile art. 6 din Legea nr. 544/2001, informaţiile de interes public, iar în baza art. 7 din Legea nr. 544/2001 răspunsul urmând a fi comunicat în termen de 10 zile sau, după caz 30 zile de la înregistrarea solicitării. Refuzul comunicării informaţiilor solicitate se motivează şi se comunică în termen de 5 zile de la primirea petiţiilor.
      În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute de Legea nr. 544/2001 (privind accesul la informaţiile de interes public), aceasta poate face plângere la secţia  de contencios administrativ a tribunalului în a  cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plângerea se face în termen de 30 zile de la expirarea termenului prevăzut la art. 7 din Legea nr. 544/2001.

Program de funcţionare

Program de lucru:
Registratură: - 08:00 - 16:00, în fiecare zi lucrătoare a săptămânii;
Arhivă: - 08:00 - 16:00, în fiecare zi lucrătoare a săptămânii;
 
Biroul de relaţii şi informaţii publice:
- luni,  marţi, joi şi vineri : 8:00 - 16:00
- miercuri: 8:00 – 19:00
 
Birou Executări penale
          - se află la parterul instanţei, camera 7
 
Eliberare certificate:
       - program primire cereri la serviciul registratură: zilnic 9-11
       - program eliberare certificate la serviciul arhivă: zilnic ora 14
 

 
 
        
 

Program de audienţe

...

Petiţii

...

Relaţia cu presa

...

Harta