Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Date de contact

Date de contact

Camere de lucru cu publicul

Program de funcţionare

Program de audienţe

Petiţii

Relaţia cu presa

Harta


Date de contact

Adresa Judecătoriei DRAGOMIREŞTI este:
       
Str. 1 Decembrie 1918,nr.151
RO 437140 Dragomireşti
Jud. Maramureş
ROMÂNIA
Telefon:
       0262-337008
Fax:
       0262-337008
E-mail:
       jud-dragomiresti-reg@just.ro - Registratura judecătoriei Dragomirești - numai pentru comunicare acte in dosare
       jud-dragomiresti@just.ro - grefier șef
Persoane de contact: 
        Coman Ligia - preşedinte , Vlad Ioana - grefier şef
Pagina de internet www.tribunalulmaramures.ro

Camere de lucru cu publicul

Programul de lucru cu publicul:  
 
Arhivă
 
Luni-Vineri: 08:00-12:00
Vacanţă judecătorească (1iulie –31 august): 08:00-12:00
 
Registratură
 
Luni-Vineri: 08:00-12:00
Vacanţă judecătorească (1iulie -31 august): 08:00-12:00
 
Biroul de informare şi relaţii publice,
 
Luni-Vineri   7:30-15:30
Luni:   7:30-15:30 şi   16:30-19:30  

Program de funcţionare

Programul de lucru al instanţei:  luni-vineri   7:30-15:30
 
Accesul publicului în sediul instanţei
 
Accesul publicului este permis:
- în incinta instanţei, în timpul programului de lucru, în locurile permise;
- în sălile de şedinţă, cu 30 de minute înainte de deschiderea şedinţelor de judecată;
- la compartimentele care desfăşoară activităţi cu publicul, potrivit programului stabilit.
 
Programul şedinţelor de judecată şi programul de lucru cu publicul sunt aduse la cunoştinţa publicului prin afişare la loc vizibil.
 
Accesul publicului în sala de şedinţă poate fi limitat numai în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege.

Program de audienţe

NU SE ACORDĂ AUDIENŢE! 

Petiţii

Petiţiile se pot trimite pe e-mail la adresa jud-dragomireşti@just.ro sau se pot depune personal la registratura instanţei.

Relaţia cu presa

BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Adresă: STR. 1 DECEMBRIE 1918, NE. 151, camera
Telefon: 0262-337008
Fax:  0262-337008
Pagina de internet:  www.tribunalulmaramures.ro,  http://portal.just.ro, Portalul instanţelor de judecată
Persoană de contact: Ardelean Ioana-grefier 
 
Conducător al Biroului şi judecător delegat pentru relaţia cu mass-media:
Judecător Coman Ligia
Str.1 Decembrie 1918, nr.151,Telefon: 0262-337008
 

Harta