Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Date de contact

Date de contact

Camere de lucru cu publicul

Program de funcţionare

Program de audienţe

Petiţii

Relaţia cu presa

Harta


Date de contact

 

Adresa Judecătoriei DETA este:
Oraşul DETA, Strada VICTORIEI, nr. 3/A, judeţul TIMIŞ, cod poştal 305200
Telefon: 0256 390982
Fax: 0256 390097
E-mail: jud-deta-reg@just.ro

Biroul de informatii si relatii publice:
Persoane de contact:
Judecător Ghena Denisa Alexandra în calitate de purtător de cuvânt
Tel : 0256 390982
VIOLETA VINCZE – grefier sef, e-mail : jud-deta@just.ro

Biroul de executări penale:
Tel/Fax: 0256 391483

Camere de lucru cu publicul

 

CABINET PREŞEDINTE – etaj 1, camera 1
 
BIROURI MAGISTRAŢI – etaj 1, camera 4 şi 5
 
GREFĂ ŞI SECRETARIAT – etaj 1, camera 2
 
BIROU EXECUTĂRI PENALE – etaj 1, camera 3
 
BIROU EXECUTĂRI CONTRAVENŢIONALE – etaj 1, camera 3
 
SALA DE JUDECATĂ – etaj 1, camera 7 
 
REGISTRATURA – etaj 2, camera 6 
 
ARHIVA – etaj 2, camera 6 
 
BIROUL DE INFORMAŢII ŞI RELAŢII CU PUBLICUL – etaj 1, camera 2
 
BIROUL DE ASOCIAŢII ŞI FUNDAŢII – etaj 1, camera 2
 
GREFIERI DE ŞEDINŢĂ – etaj 2, camera 8 şi 9
 
         Şedinţele de judecată vor începe, de regulă, la ora 9,00, putând fi fixate şi şedinţe succesive, iar în cazuri justificate şi  după-amiaza. 

 Ora de chemare a părţilor în faţa instanţei se va fixa în funcţie de programarea şedinţelor de judecată.

 În caz de amânare a judecării cauzei, atunci când părţile convin, instanţa va putea fixa o oră de strigare a dosarelor pentru termenul următor. 

 v       Accesul publicului este permis: 

 ·       în incinta instanţei, pe timpul programului de lucru, în locurile permise;

        în sala de şedinţă, cu cel puţin 30 minute înainte de deschiderea şedinţelor de judecată;

 ·       în biroul de informare şi relaţii publice, în timpul orelor de primire, iar la arhivă în cadrul programului stabilit.

 Este interzis accesul altor persoane decât lucrătorii instanţelor în alte birouri şi la alte ore decât cele stabilite, precum şi în incinta instanţei după terminarea programului de lucru. 

 v       Dosarele şi registrele instanţei – privitoare la activitatea de judecată – sunt publice şi pot fi  consultate de orice persoană solicitantă care justifică un interes legitim, cu respectarea ordinii şi măsurilor de asigurare a integrităţii documentelor

 
.

 


Program de funcţionare

​   

Date de contact Judecătoria Deta :

Telefon 0256390982

Fax       0256390097

         E-mail  jud-deta-reg@just.ro

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL
Program de audienţe

...

Petiţii

...

Relaţia cu presa

...

Harta