Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

JUDECĂTORIA DETA

      
 

Program cu publicul 08.01.2024-28.06.2024.pdfProgram cu publicul 08.01.2024-28.06.2024.pdf

 

Vă rugăm să completați chestionarul nostru privind percepția

 
  ​participanților la actul de justiție asupra activității Judecătoriei Deta

 

IMPORTANT:    Reguli privind comunicarea electronică:

 

La adresa de email jud-deta-reg@just.ro se pot trimite inscrisuri respectand urmatoarele reguli :

 

a) Corpul emailului trebuie să conțină doar text, fără link-uri externe;

 

b) Formatul admis al atașamentelor este .docx sau .pdf;

 

c) Mărimea maximă a tuturor atașamentelor este de 10 MB;

 
d) Rezoluția maximă a atașamentelor este 200 dpi;
 

e) Fundalul paginilor scanate trebuie să fie alb;

 

f) Atașamentele trebuie să cuprindă doar text lizibil, fără elemente grafice mari (>20% din suprafața paginii).

  

Planșele foto pot fi depuse doar în mod fizic la registratură sau prin poștă/curier.

 

 

ATENȚIE:

 

  •    1.Trimiterea repetată a unor email-uri sau faxuri care nu îndeplinesc aceste condiții poate rezulta în etichetarea de către sistem ca poștă electronică nedorită (SPAM) a adresei de email/numărului de telefon.

   2.Nedeschiderea link-urilor de comunicare emise de instanță poate duce la ștergerea automată a email-ului din baza de date ca fiind greșit.

   3. Email-urile și faxurile referitoare la dosare aflate în curs de judecată trebuie trimise cu cel puțin 24 de ore înaintea ședinței de judecată. În caz contrar există riscul ca documentele să fie atașate la dosar după terminarea ședinței.

   4.Pozele, filmările, înscrisurile și celelalte mijloace de probă stocate pe suport electronic vor fi depuse la dosar pe suport CD sau DVD,  nu pe stick-uri USB.

   5.Nu răspundeţi e-mailului info@curteapeltimisoara.ro prin care primiti actele de la instanță - citații, comunicări sau alte înscrisuri.

   6. În situaţia în care doriţi să comunicaţi pe adresa instanţei,  în format electronic, orice cerere sau înscrisuri o puteţi face la adresa de e-mail a Judecatoriei Deta:  jud-deta-reg@just.ro.

   7.Recomandăm să accesați link-ul primit prin E-mail cu următoarele navigatoare (se copiază integral link-ul din E-mail cu toate caracterele): Google Chrome, Mozila Firefox, Opera.

  8.Nu capsați cererile și documentele depuse la registratură sau trimise prin poștă pentru a evita degradarea documentelor sau a echipamentelor de scanare și pentru a facilita procesul de scanare.


Acces la dosarul electronic
Stimați justițiabili,
Vă punem la dispoziție aplicația informatică Dosarul Electronic Național, în prezent aflată în faza de testare la nivelul instanțelor din circumscripția Curții de Apel Alba-Iulia, Curții de Apel București și Curții de Apel Timișoara.
Aplicația poate fi accesată pe pagina https://den.just.ro
Informații privind accesarea Dosarului Electronic Național pot fi obținute pe pagina http://den.just.ro/informatii
Dosarul Electronic Național  (NOU)

Dosarul electronic facilitează accesul online al părţilor şi reprezentanţilor legali sau convenţionali ai acestora la actele dosarelor aflate pe rolul instanţelor de judecată şi, totodată, permite comunicarea electronică securizată a documentelor către instanţe.
Dosarul Electronic

Access la dosarul electronic prin email

Instructiuni:
https://curteapeltimisoara.ro/dosarulelectronic/


 

Ora estimată pentru judecarea fiecarui dosar este afişată pe portal fie la secţiunea: Dosare - Termene de judecată, pentru fiecare termen din dosarul căutat în prealabil pe portal la instanţa unde se judecă, fie în secţiunea Şedinţe şi selectarea datei şedinţei de judecată, precum şi a completului investit cu soluţionarea dosarului


Justițiabilii care doresc să acceseze Dosarul electronic de la adresa www.curteapeltimisoara.ro trebuie sa completeze atât adresa de e-mail cât și numărul de telefon mobil
 

Justiţiabilii care doresc să le fie comunicate electronic actele de procedură şi înscrisurile din dosare trebuie să completeze şi să depună la dosar formularul de mai jos:

 

cerere de acceptare comunicare acte de procedura prin e-mail.doccerere de acceptare comunicare acte de procedura prin e-mail.doc


Extras HCC CAT nr. 9 din 25-03-2020, lista obiecte care se judeca.pdfExtras HCC CAT nr. 9 din 25-03-2020, lista obiecte care se judeca.pdf

 


Actualitate

​   Având în vedere procedura adoptată la nivelul acestei instanţe prin Dispoziţia nr. 7/18.12.2018 a Preşedintelui Judecătoriei Deta,  prin care s-au stabilit măsurile ce se impun a fi luate pentru respectarea dispoziţiilor din Hotărârea Plenului nr. 884/20.08.2013 modificată prin Hotărârea Plenului nr. 614/10.06.2015 a Consiliului Superior al Magistraturii,

           Aducem la cunoştinţa justiţiabililor că , în privinţa cauzelor calificate ca fiind „confidenţiale”, în sensul hotărârilor  sus indicate,  nu este permis accesul la dosarul electronic.

           Părţile din cauzele în care este activată bifa „confidenţial” care nu au acces la dosarul electronic pot renunţa la privilegiul confidenţialităţii, solicitând dezactivarea bifei. Cererea se adresează judecătorului cauzei , care va dispune motivat în acest sens.

 

           Cauzele în este activată  bifa "confidenţial" sunt cele care au  următoarele obiecte:

 a )penal:

 actul sexual cu un minor (art. 198 V.C.p.), (art. 220 NCP),

seducţia (art. 199 CP)

perversiunea sexuală (art. 201 V.C.p.),

corupţia sexuală (art. 202 V.C.p.),

incestul (art.203 cp.), (art.377 NCP)

agresiunea sexuală (art. 219 NCP),

coruperea sexuală a minorilor (art. 221 NCP),

racolarea minorilor în scopuri sexuale (art. 222 NCP).

hărţuirea sexuală (art. 2031 V.C.p.), (art. 223 NCP),

contaminarea venerică şi transmiterea sindromului imunodeficitar dobândit (art. 309 V.C.p),

contaminarea venerică (art.353 NCP)

transmiterea sindromului imunodeficitar dobândit (art. 354 NCP),

rele tratamente aplicate minorului (art. 306 V.C.p.), (art. 197 NCP),

pornografia infantilă (art. 18 din Legea nr. 678/2001), (art. 374 NCP),

infracţiuni privind adopţia (O.U.G nr. 25/1997), (Legea nr. 273/2004 privind procedura adopţiei),

conservare materiale supraveghere (art. 146 NCPP),

luarea măsurii obligării la tratament medical (art. 113 Cp. şi art. 162 C.p.p.),

aplicare măsură tratament medical (art. 245 NCPP),

ridicare măsură tratament medical (art. 245 NCPP),

obligarea la tratament medical, obligarea la tratament medical în mod provizoriu (art. 246 NCPP),

ridicarea măsurii obligatorii provizorii la tratament medical (art. 246 alin. 9 NCPP),

luarea măsurii internării medicale (art. 114 Cp. şi art. 162 C.p.p.),

internarea medicală, internarea provizorie (art. 247 NCPP),

ridicare internare provizorie (art. 248 alin. II NCPP),

internare nevoluntară (art. 184 alin. 7 NCPP),

prelungire internare nevoluntară (art. 184 alin. 25 NCPP),

revocare internare nevoluntară (art. 184 alin. 26 NCPP),

înlocuirea tratamentului medical (art. 431 C.p.p.),

înlocuirea sau încetarea obligării la tratament medical (art. 568 NCPP),

inlocuirea sau încetarea internării medicale (art. 434 C.p.p.),

menţinerea, înlocuirea sau încetarea măsurii internării medicale (art. 571 NCPP),

sustragerea de la tratament medical (art.309'CP).

 

b) minori şi familie

- contestare paternitate,

- contestare recunoaştere paternitate,

- divorţ prin acord,

- divorţ,

- dezvăluirea identităţii părinţilor fireşti,

- nulitate căsătorie,

- recunoaştere paternitate

- revocare încredinţare pentru adopţie,

- stabilire domiciliu minor

-  stabilire paternitate,

- tăgadă paternitate;

-  punere sub interdicţie

- proprietate intelectuală brevete de invenţie.

- sechestru asigurător (art.952 CPC)​

 

 

 


Informaţii de interes public

Solicitarea informatiilor de interes public


>>> Despre date cu caracter personal :


 

Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal
 Art. 12 din Legea 677/2001 - Informarea persoanei vizate
    (1) În cazul în care datele cu caracter personal sunt obţinute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii, cu excepţia cazului în care această persoană posedă deja informaţiile respective:
    a) identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
    b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
    c) informaţii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie şi consecinţele refuzului de a le furniza; existenţa drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
    d) orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul  prelucrării.
    (2) În cazul în care datele nu sunt obţinute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat ca, în momentul colectării datelor sau, dacă se intenţionează dezvăluirea acestora către terţi, cel mai târziu până în momentul primei dezvăluiri, să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii, cu excepţia cazului în care persoana vizată posedă deja informaţiile  respective:
    a) identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
    b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
    c) informaţii suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenţa drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
    d) orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul  prelucrării.
    (3) Prevederile alin. (2) nu se aplică atunci când prelucrarea datelor se efectuează exclusiv în scopuri jurnalistice, literare sau artistice, dacă aplicarea acestora ar da indicii asupra surselor de informare.
    (4) Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul în care prelucrarea datelor se face în scopuri statistice, de cercetare istorică sau ştiinţifică, ori în orice alte situaţii în care furnizarea unor asemenea informaţii se dovedeşte imposibilă sau ar implica un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat, precum şi în situaţiile în care înregistrarea sau dezvăluirea datelor este expres prevăzută de lege.​​
     
 Ghiduri practice justitiabili
 
 

 


Contact

...