Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

Judecătoria Carei îşi desfăşoară activitatea în baza Legii 304/2005 de organizare judecătorească şi are sediul în Carei strada 1
Decembrie 1918 nr. 38.

    Judecătoria Carei se află alături de Judecătoria Satu Mare şi Judecătoria Negreşti Oaş în circumscripţia Tribunalului Satu Mare astfel că activitatea economică, financiară şi administrativă a acesteia este asigurată de departamentul economico- financiar şi administrativ din cadrul Tribunalului Satu Mare.

    Judecătoriei Carei îi sunt arondate două oraşe Carei şi Tăşnad precum şi 23 de comune localizate pe aproximativ o treime din suprafaţa judeţului: Acâş, Andrid, Berveni, Bogdand, Căpleni, Căuaş, Cehal,  Ciumeşti, Craidorolţ, Foieni, Hodod, Moftin, Petreşti, Pir, Pişcolţ, Sanislău, Santău, Săcăşeni, Săuca, Supur, Tiream, Urziceni, Cămin.

Actualitate

 
Proiect Îmbunătățire Servicii Judiciare – Anunț Specific de Licitație: Solicitare Oferte pentru lucrări de construcție – Reabilitare Judecătoria Carei
 
Vă informăm  că anunțul, referitor la lucrările de reabilitare/reamenajare a instanței Judecătoria Carei, a fost publicat pe site-ul MJ: http://www.just.ro/proiect-imbunatatire-servicii-judiciare-anunt-specific-de-licitatie-solicitare-oferte-pentru-lucrari-de-constructie-reabilitare-judecatoria-carei-2/
 
 Persoanele cu handicap vizual care doresc sa asculte audio un text vor descarca addon-ul pentru browserul chrome facand clik AICI

Persoanele cu handicap vizual care doresc sa asculte audio un text vor descarca addon-ul pentru browserul mozilla facand clik AICI

Persoanele cu handicap vizual care doresc sa asculte audio un text vor descarca addon-ul pentru browserul microsoft edge facand clik​ AICI​

Pentru consultarea listelor de ședință apăsați​ aici​              Rezultat solutionare contestatie
              Rezultate finale


ANUNȚ
Raportat la contextul actual epidemiologic și la dispoziţiile Legii privind Alegerile Autorităţilor Administraţiei Publice Locale, depunerea la JUDECĂTORIA CAREI a dosarelor privind candidaturile la funcția de primar sau consilier local se va face în perioada 7 august – 19 august 2020 inclusiv, între orele 10:00 – 14:00, de luni până duminică, cu programare la telefon nr. 0261-861184, în acelaşi interval orar.
Contestaţiile formulate împotriva admiterii sau respingerii candidaturii la funcția de primar sau consilier local se depun DOAR pe adresa de e-mail:  judecatoria-carei@just.ro
                     
      
                                              C O M U N I C A T
 
                    În atenţia participanţilor la procedurile judiciare
 
            Pentru buna desfăşurare a activităţii de judecată şi în vederea respectării regulilor stabilite prin Legea nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, vă  aducem la cunoştinţă că:
-  cererile împotriva deciziilor Direcţiei de Sănătate Publică formulate în baza art. 16 şi 17 din Legea nr. 136/2020(împotriva izolării, carantinei sau prelungirii izolării) se transmit la această instanţă DOAR pe adresa de email judecatoria-carei@just.ro 
Este necesară indicarea tuturor datelor de identificare ale petentului – nume, prenume, CNP, copie carte de identitate  ,domiciliu,  adresă de e-mail şi a unui număr de telefon, dacă deţine sau nu WhatsApp.
În prezent Judecătoria Carei, nu dispune de mijloace de telecomunicaţii audiovizuale sau de comunicaţii electronice care să garanteze securitatea, integritatea, confidenţialitatea şi calitatea transmisiunii.
Comunicarea tuturor actelor de procedură se va realiza doar în format electronic. Dacă petentul nu îşi angajează avocat , i se va desemna un avocat din oficiu .Onorariul acestuia poate fi pus în sarcina părţii care pierde procesul.
Cererile sunt scutite de plata taxei judiciare de timbru.
Apelul împotriva hotărârii judecătoriei se va depune la Judecătoria Carei, pe adresa de e-mail  judecatoria-carei@just.ro .
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informaţii de interes public


Contact

Programul de lucru cu publicul, respectiv accesul experților  la compartimentul arhivă–registratură  din cadrul Judecătoriei Carei ,   în perioada 09.12.2019 -22.12.2019, ca urmare a mutării sediului instanţei va fi  de două ore zilnic, între orele 12,00 -14,00, de luni până vineri .  

DECIZIA Nr 9/2019

 

ANUNT privind judecarea cauzelor. in intervalul 09.12.2019-22.12.2019, ca urmare a mutării sediului instanţei

 

 

Adresa Judecătoriei CAREI este:
   Carei, Str. Progresului nr. 28, jud. Satu Mare

Telefon:
       0261-861184

Fax:
       0261-861155

E-mail:


Prim grefier:      judecatoria-carei@just.ro
Registratura:     jud-carei-reg@just.ro
Arhiva:               jud-carei-arh@just.ro

Persoană de contact:
       judecător Mărăşescu Anda - Mihaela​, cu atribuţii privind activitatea Biroului de Informare şi Relaţii Publice