Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Date de contact

Date de contact

Camere de lucru cu publicul

Program de funcţionare

Program de audienţe

Petiţii

Relaţia cu presa

Harta


Date de contact

Judecatoria Curtea de Argesş
strada Negru Vodă, nr. 83
Curtea de Argeş Cod poştal 115300
Tel.: 0248/722 370
Fax: 0248/726772
Notă: Datorită unor dificultăți tehnice privind comunicarea prin e-mail cu domeniul yahoo.com, unele dintre răspunsurile noastre transmise de pe domeniul just.ro se întorc cu mesaj de eroare. Din acest motiv, vă informăm că se vor trimite corespondențele prin poștă și, pentru perioada următoare, recomandăm să indicați la coordonatele dumneavoastră de contact – în măsura în care sunt disponibile - adrese de e-mail de pe alte domenii. Vă mulțumim!Camere de lucru cu publicul

​  

Program de funcţionare

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL

începând cu data de 15 martie 2022

         

 

Ziua

ARHIVĂ, BIROU DE EXECUTĂRI PENALE şi BIROU DE EXECUTĂRI CIVILE

REGISTRATURĂ ŞI

BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII CU PUBLICUL

Luni

08.00-12.00

 

09.00-13.00

Marţi

08.00-12.00

09.00-13.00

Miercuri

08.00-12.00

09.00-13.00

Joi

08.00-12.00

13.00-15.00

09.00-13.00

Vineri

08.00-12.00 – DOAR pentru avocaţi/experţi

09.00-13.00

 

  Excepţie de la programul de lucru cu publicul stabilit fac instituţiile din subordinea Ministerului Public, Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Justiţiei.

     CONDUCEREA INSTANŢEI

 

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL

ÎN VACANŢA JUDECĂTOREASCĂ

(01 IULIE – 31 AUGUST 2021)

 

ARHIVĂ/BIROUL DE EXECUTĂRI PENALE şi CIVILE

Luni şi Miercuri – 09.00-12.00

REGISTRATURĂ/ BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

Marţi şi Joi – 09.00 – 12.00

La Judecătoria Curtea de Argeş, potrivit Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, nu se ţin audienţe.

Accesul justiţiabililor în spaţiile publice din cadrul instituţiei este permis numai în zilele în care este stabilit program de lucru cu publicul şi în zilele în care sunt programate şedinţe de judecată. Accesul avocaţilor în instanţă este permis zilnic, în zilele lucrătoare, în intervalul 0900-1300. Beneficiarii acestor servicii sunt obligaţi să respecte programul de lucru stabilit de conducerea instanţei şi normele de prevenire a răspândirii virusului SARS-COV-2. Excepţie de la programul de lucru cu publicul fac instituţiile din subordinea Ministerului Public, Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Justiţiei.

 

PREŞEDINTE,

Judecător Stana Corneliu-Adrian


COMUNICAT
 
Începând cu data de 07.12.2020, pe durata stării de alertă, studierea dosarelor în arhivă se va face numai după efectuarea unei programări în prealabil, prin telefon/fax/email. Pentru fiecare persoană programată se va aloca un interval de maxim 15 minute. Va avea acces în arhiva instanţei persoana programată, la ora stabilită, aceasta putând fi însoţită de încă o altă persoană (avocat, tutore, părinte, avocat, reprezentant legal sau convenţional, însoţitor).
 
PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL  - ARHIVĂ: LUNI şi MIERCURI, între 09.00-12.00, pentru justiţiabili, avocaţi, experţi  şi între 13.00-15.00, numai pentru avocaţi şi experţi
 
PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL  - REGISTRATURĂ – VINERI, între 09.00-12.00 şi între 13.00-15.00.
 
RECOMANDĂM CA CERERILE ADRESATE INSTANŢEI SĂ FIE COMUNICATE PRIN POŞTĂ, FAX SAU EMAIL.
 
Accesul justiţiabililor şi a reprezentanţilor acestora în sala de judecată se va face în limita locurilor din sală, nu mai mult de 2 persoane pe rând. Celelalte părţi şi reprezentanţii lor vor folosi pentru aşteptare holul principal şi curtea instanţei, cu păstrarea distanţării fizice, în scopul prevenirii răspândirii pandemiei cu virului SARS-COV-2.
Vă mulţumim pentru înţelegere!
 
 
PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL
începând cu data de 15 mai 2020
         
 
ARHIVĂ:
 
Marţi: 8.30-11.30 pentru justiţiabili şi 13.00-15,00, pentru avocaţi, consilieri juridici şi experţi.
Miercuri: 8.30-11.30 pentru justiţiabili şi 13.00-15,00, pentru avocaţi, consilieri juridici şi experţi.
Joi: 8.30-11.30 pentru justiţiabili şi 13.00-15,00, pentru avocaţi, consilieri juridici şi experţi.
Accesul în arhivă în zilele de luni și vineri este strict interzis atât justițiabililor, cât și avocaților sau experților. Doar în cazuri excepționale, președintele instanței sau înlocuitorul acestuia poate aproba accesul la dosar, în arhivă, și în zilele de luni sau vineri, însă fără depășirea programului de lucru al instanței.
 
REGISTRATURĂ:
          Luni şi Vineri: 09.00-12.00.
          Marţi, Miercuri şi Joi: 11.30 – 12.30.
În afara programului de lucru cu publicul, dar în interiorul programului de lucru al instanței se pot prezenta la registratură doar următoarele persoane și doar în situații de urgență: angajații Ministerului Afacerilor Interne, curierii, delegații Ministerului Public.
Accesul persoanelor în compartimentul Arhivă este permis etapizat, în timpul programului de lucru cu publicul, maxim două persoane simultan, pentru maxim 30 de minute.
Nu este permis accesul în arhivă, pentru studierea aceluiași dosar, a mai mult de o persoană, indiferent de calitatea în cauză a celeilalte: coinculpat, avocat, etc. Cu titlu de excepție, este permis accesul minorului, parte în dosar, împreună cu reprezentantul său legal, însă maxim două persoane.
Accesul persoanelor în compartimentul registratură este permis etapizat în timpul programului de lucru cu publicul, o singură persoană pentru maxim 10 de minute. Cu titlu de excepție, este permis accesul minorului împreună cu reprezentantul său legal, însă maxim două persoane.
Vă mulţumim pentru înţelegere!
 
  
 
        La nivelul Judecătoriei Curtea de Argeş - potrivit Regulamentului de Ordine Interioara, nu se ţin audienţe.
        Beneficiarii de servicii cu publicul sunt obligaţi să respecte programul de lucru stabilit de conducerea instanţei. Singura excepţie de la programul de lucru priveşte instituţiile parchetului şi poliţiei.
        Cererile pentru eliberarea certificatelor se rezolvă, de regulă, în aceeaşi zi. La eliberarea copiilor de pe hotărâri sau de pe alte acte din dosar, termenul de întocmire a acestora este de cel mult 3 zile.Cererile pentru eliberarea certificatelor se rezolvă, de regulă, în aceeaşi zi. La eliberarea copiilor de pe hotărâri sau de pe alte acte din dosar, termenul de întocmire a acestora este de cel mult 3 zile.
 
        Programul de lucru al personalului instanţei este 08:00-16:00.

Program de audienţe

La nivelul Judecătoriei Curtea de Argeş - potrivit Regulamentului de Ordine Interioara, nu se ţin audienţe.


Petiţii

Petiţiile pot fi depuse la registratura instanţei sau pot fi transmise prin poştă, fax sau e-mail. Transmiterea electronică a petiţiilor se poate face la adresa de e-mail: jud-curteadearges@just.ro.   


Relaţia cu presa

Biroul de informare şi relaţii publice

Activitatea Biroului de informare şi relaţii publice este coordonată de doamna judecător Cojocaru Elena-Andra. Grefierul delegat la Biroul de informare şi relaţii publice este Duţă Maria.

Potrivit dispoziţiilor Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti:
- Biroul de informare şi relaţii publice este organizat şi funcţionează conform normelor specifice prevăzute în Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi în O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată şi modificată prin Legea nr. 233/2002.

- Biroul de informare şi relaţii publice asigură legăturile instanţei cu publicul şi cu mijloacele de comunicare în masă, în vederea realizării transparenţei activităţii judiciare, în condiţiile legii.

- Totodată asigură activitatea de soluţionare în termen a petiţiilor formulate, în condiţiile legii, sub coordonarea preşedintelui instanţei sau a unui judecător desemnat de acesta.

- Programul zilnic al Biroului de informare şi relaţii publice coincide cu programul de lucru cu publicul stabilit la nivelul instanţei, într-o zi pe săptămână, respectiv în fiecare zi de joi, fiind  stabilite trei ore de funcţionare şi după-amiază, după încheierea programului de lucru al instanţei (cu trimitere la actele normative din domeniu (cu link către http://legislatie.just.ro): Legea nr. 544/2001, normele de aplicare (H.G. 123/2002), Legea reutilizării informaţiilor din instituţiile publice, precum şi:

Numele şi prenumele persoanei responsabile de primirea solicitărilor în baza Legii nr. 544/2001, precum şi datele de contact: DUŢĂ MARIA – grefier delegat, telefon: 0248-722370, fax: 0248-726772, e-mail: jud-curteadearges@just.ro.


Harta