Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

...

Actualitate

 

 Editor de conținut

 


COMUNICAT

INFORMARE DOSARUL ELECTRONIC

      Începând cu data de 01.05.2022 accesul la documentele din dosarul electronic se va face exclusiv pe baza adresei de email si a numărului de telefon mobil (parola prin sms) - mai multe informatii regasiti pe https://www.curteadeapelcraiova.eu/informatii-dosare

Incepand cu data de 01.04.2022 nu vor mai fi emise parole de acces in plic pentru dosarul electronic. Parolele comunicate in plic pana la aceasta data vor fi valabile pana la 30.04.2022.

       Va recomandam ca in perioada urmatoare să accesați dosarul electronic comunicand instantei adresa de email si numarul de telefon mobil folosind cererea tip care este disponibila la registratura instantei sau pe Internet – Portalul Instanțelor, portal.just.ro

       Pentru mai multe informații și detalii va rugăm consultați ”GHIDUL DE ACCES LA DOSARUL ELECTRONIC ȘI COMUNICAREA ACTELOR DE PROCEDURA IN FORMAT ELECTRONIC” disponibil pe Portalul Instanțelor – portal.just.ro , sectiunea INFORMATII DE INTERES PUBLIC.
---------------------------------------------------------------------------------------
ÎN ATENȚIA PUBLICULUI LARG
---------------------------------------------------------------------------------------

 
C O M U N I C A T   
 
       Începând cu data de 11 decembrie 2023, pe perioadă nedeterminată de timp, personalul auxiliar de specialitate și conex din instanțe și parchete va adopta următoarele forme de protest:
 
a) grefierii vor participa la ședințele de judecată sau, după caz, la activitățile de urmărire penală pentru soluționarea cauzelor cu arestați în materie penală şi în alte materii, pentru cauzele privind obligațiile de întreținere de orice fel, asigurarea dovezilor, soluționarea cererilor de ordonanță președințială, precum şi în alte cauze considerate urgente, potrivit legii, sau apreciate ca atare de
către instanță sau prin hotărârile adunărilor generale ale judecătorilor și procurorilor instanțelor și a parchetelor în care își desfășoară activitatea;
 
b) grefierii desemnați să efectueze lucrările prevăzute de art. 51 din HCSM nr. 3243/22.12.2022 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instanțelor, în faza de procedură prealabilă și de cameră preliminară, vor întocmi acte numai în cauzele considerate urgente, potrivit legii sau apreciate ca atare de către instanță sau prin hotărârile adunărilor generale ale judecătorilor din instanțele în care își desfășoară activitatea;
 
c) compartimentele auxiliare ale instanțelor și parchetelor își vor reduce la jumătate programul de lucru cu publicul;
 
d) personalul auxiliar de specialitate și conex din instanțe și parchete nu va mai efectua niciun fel de act de procedură în afara programului de lucru legal, în zilele de repaus săptămânal sau zilele
de sărbătoare legală;
 
e) personalul auxiliar de specialitate și conex din instanțe și parchete nu va mai răspunde la telefonul personal după terminarea programului de lucru legal și nu va mai asigura niciun fel de permanență în afara programului de lucru legal, în zilele de repaus săptămânal sau zilele de sărbătoare legală;
 
f) în ziua votării bugetului de stat pentru anul 2024 se va întrerupe activitatea în instanțe și parchete timp de 4 ore, în intervalul orar 10.00-14.00, timp în care se va asigura participarea grefierilor numai la ședințele de judecată și la activitățile de urmărire penală considerate urgente, potrivit legii, sau apreciate ca atare de către instanță sau prin hotărârile adunărilor generale ale judecătorilor și procurorilor din cadrul instanțelor și parchetelor în care își desfășoară activitatea.
 
      Formele de protest se vor desfășura în intervalul orar 10.00 – 12:00.
 
Măsurile organizatorice privind activitatea instanţei sunt următoarele:
● Pe perioada desfășurării acțiunii de protest adoptată de corpul grefierilor din cadrul     Judecatoriei Corabia se vor soluţiona:
I.   Cauzele urgente potrivit legii; 
      
       ÎN MATERIE CIVILĂ: 

       - asigurare dovezi;- asigurare dovezi;
       - autorizare intrare încăperi-art. 3841 alin. (2) C.proc.civ./art. 679 NCPC;
       - ordonanţă preşedinţială;
       - poprire asigurătorie;
       - sechestru asigurător;
       - sechestru judiciar;
       - suspendare provizorie executare silită-art. 403 alin. (4) C.p.c/art. 719 alin. (7) NCPC;
       - ridicare sechestru asigurător;
       - cereri necontencioase în materie de minori şi familie: numire tutore, înlocuire tutore;
       - tutelă specială, delegare temporară a autorităţii părinteşti (art. 105 din legea nr. 272/2004),
         evacuare specială;
       - ordin de protecţie –  Legea nr. 217/2003 modificată prin Legea nr. 25/2012;
       - dispunerea programului de consiliere psihologică în cazul refuzului minorului – art. 913 alin. 2 cpc;
       - pensie de întreţinere;
       - suspendare executare silită în cazul contestaţiei la executare fiscală;
       - ajutor public ;
       - îndreptare eroare materială ;
       - reexaminare taxă timbru ;
       - reexaminare ajutor public judiciar;
       - reexaminare anulare cerere– art. 200 alin. (4) NCPC.
 
       ÎN MATERIE PENALĂ:

       - cameră preliminară în cauze cu măsuri preventive;
       - verificare măsuri preventive;
       - fonduri cu măsuri preventive;
       - toate cauzele de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi;
       - internare medicală/confirmare internare/tratament medical;
       - cauze în care este iminentă împlinirea termenului de prescripţie a răspunderii penale;
       - verificarea măsurii asigurătorii;
       - incidente procedurale referitoare la aceste tipuri de cauze, cauze cu minori şi orice alte  cauze apreciate de judecător ca fiind urgente.
 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------
COMUNICAT
 

Adunarea Generală a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Corabia Olt, întrunită în şedinţa din 04 septembrie 2023, la convocarea Preşedintelui Judecătoriei Corabia, în prezenţa judecătorilor instanţei a hotărât, în majoritate, suspendarea protestului  adoptat prin Hotărârea nr.3 din data de 20.06.2023 a Adunării Generale a judecătorilor din cadrul Judecatoriei Corabia, Olt şi reluarea activităţii începând cu data de 05 septembrie 2023, în funcţie de soluţia legislativă referitoare la pensiile de serviciu şi statutul magistraţilor ce urmează a fi adoptată urmând să fie convocată o nouă Adunare Generală.

 

Extras din Hotărârea nr.5 din 04.09.2023 a Adunării Generale a judecătorilor din cadrul Judecatoriei Corabia, Olt

Art.1. Începând cu data de 05 septembrie 2023, se va proceda la suspendarea formei de protest adoptata prin Hotărârea nr.3/20.06.2023 a Adunării Generale  judecătorilor din cadrul Judecatoriei Corabia, si in funcție de stadiul procesului legislativ Adunarea Generala a judecărilor  din cadrul Judecatoriei Corabia va fi reconvocata la un moment ulterior pentru a hotărâri daca se impune reevaluarea masurilor adoptate.


---------------------------------------------------------------------------------------

LISTA CAUZELOR CARE SE JUDECA LA DATA DE 05.09.2023
----------------------------------------------------------------------------------------

Vă informăm că, începând cu data de 27.07.2023,  funcţionează echipamentul de fax si telefonie din cadrul |Judecatoriei Corabia, defecţiunile constatate anterior fiind remediate.

----------------------------------------------------------------------------------------

Datorita unei defectiuni tehnice echipamentul de telefonie cu nr. 0249.563.991 si  fax cu nr. 0249.563.995 de la Judecatoria Corabia  nu functioneaza. Pana la remedierea defectiunii va rugam sa folositi adresa de email: jud-corabia@just.ro.

----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------

ÎN ATENŢIA PUBLICULUI LARG

       Faţă de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr.1555 din 28 decembrie 2022, potrivit căreia zilele de 23 ianuarie, 2 iunie  şi 14 august 2023 au fost stabilite ca zile libere, vă aducem la cunoştinţă faptul că în aceste zile serviciile cu publicul din cadrul Judecătoriei Corabia nu vor funcţiona (compartimente arhivă şi registratura).
       Dosarele care au termen de judecată in ziua de 23 ianuarie 2023 vor fi soluţionate conform programării. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ANUNT  IMPORTANT
14.11.2022
      Vă informăm că, începând cu data de 14.11.2022, ora 13.30, funcţionează echipamentul de telefonie  și fax al instanţei, defecţiunile constatate anterior fiind remediate.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
ANUNT IMPORTANT
09.11.2022
Va aducem la cunostinta ca numărul  0249 563 995 -fax este momentan indisponibil.
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ANUNT  IMPORTANT
01.11.2022
      Vă informăm că, începând cu data de 01.11.2022, ora 13.00, funcţionează echipamentul de telefonie  și fax al instanţei, defecţiunile constatate anterior fiind remediate.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
ANUNT IMPORTANT
01.11.2022
Va aducem la cunostinta ca numărul  0249 563 995 -fax este momentan indisponibil.
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ANUNT  IMPORTANT
16.09.2022
      Vă informăm că, începând cu data de 16.09.2022, ora 8.00, funcţionează echipamentul de telefonie al instanţei, defecţiunile constatate anterior fiind remediate.
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
ANUNT IMPORTANT
07.09.2022
       Vă aducem la cunostinta ca numarul de telefon 0249 563 991- secretariat - este momentan indisponibil.
Instanta poate fi contactată la numarul 0249 564 124 - registratură

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                 ANUNT  IMPORTANT

      Vă informăm că, începând cu data de 21.07.2022, ora 8.00, funcţionează echipamentul de fax şi telefonie al instanţei, defecţiunile constatate anterior fiind remediate.

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANUNT IMPORTANT
20.07.2022
Va aducem la cunostinta ca numerele de telefon 0249 563 991-secretariat,
 0249 563 995 -fax
si 0249 564 124 - registratura,
sunt momentan indisponibile.
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANUNT IMPORTANT

 

În temeiul Hotărârii Guvernului României nr. 1217/2023, începând cu data de 07.12.2023, localităţile care fac parte din circumscripţia Judecătoriei Corabia sunt:
 

ORAŞE

Corabia

  

COMUNE

          Brastavăţu                            Grojdibodu                        Orlea                                 Urzica

          Cilieni                                    Gura Padinii                      Rusăneşti                          Vădastra  

          Gârcov                                   Ianca                                  Studina                             Vădăstriţa  

          Giuvărăşti                              Izbiceni                              Ştefan cel Mare                Vişina

          Grădinile                               Obârşia                              Tia Mare                           Vişina Nouă

 


ANUNT IMPORTANT

 

 

            În conformitate cu dispoziţiile art. 16 alin.În conformitate cu dispoziţiile art. 16 alin. (I) şi (7). sau, după caz. art. 17 alin. (1)şi (10) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologie şi biologic (publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 634 din 18 iulie 2020, în vigoare de la 21 iulie 2020),

 

- orice persoană care se consideră vătămată într-un drept sau interes legitim printr-un actadministrativ individual emis potrivit ari. 8 alin. (3). sau. după caz. art. 7 sau art. 8 alin. (4)(respectiv Decizia Direcţiei de Sănătate Publică) poate depune acţiune în anularea actului administrativ,revizuirea sau încetarea măsurii - exclusiv, în format electronic - la următoarea adresa de email:

jud-corabia@just.ro

 

 

La cererea formulată, petentul va transmite:

 

a)  obligatoriu: - numărul de telefon şi adresa de email, pentru facilitarea desfăşurării procesului:

 

- numărul Deciziei Direcţiei de Sănătate Publică pe care o contestă;

 

b) în măsura în care se află în posesia sa:

 

- decizia contestată şi eventuale alte înscrisuri aflate în posesia sa (scanate sau
fotografiate în întregime) pe adresa de email indicată mai sus, odată cu cererea de chemare în judecată;

 

 cartea de identitate sau, dacă nu se află în posesia sa, să indice CNP-ul în vederea verificării identităţii.

Întrucât la nivelul Judecătoriei Corabia nu există mijloacele tehnice necesare pentru derularea procesului prin mijloacele electronice indicate în art. 15 alin. 13. reclamantul este obligat să indice dacă are avocat ales sau dacă solicită desemnarea unui avocat din oficiu.

 

La Judecătoria Corabia pot depune acţiuni persoanele care domiciliază sau au reşedinţa în circumscripţia Judecătoriei Corabia ori cele care sunt izolate sau carantinate în spaţii sau unităţi sanitare aliate în circumscripţia teritorială a Judecătoriei Corabia.

 

Cererile sunt scutite de plata taxei judiciare de timbru.

  

Cererile transmise în afara programului de lucru al instanţei (luni-vineri, orele 08:00-16:00), în orice alta formă (poştă/fax/altă adresă de e-mail), vor fi procesate în prima zi lucrătoare.​

 

 


Ordin de serviciu Nr.8 din 14.05.2020.docOrdin de serviciu Nr.8 

din 14.05.2020.doc


Ordin 9.docORDIN DE SERVICIU NR.9

 

din  01.09.2020.doc


CAUZE PE ROL la data 05 iunie 2020.docCAUZE PE ROL la data 05 iunie 2020.doc


Comunicat 13.03.2020.docxComunicat 13.03.2020.docx


Anunţ - 12 03 2020.docxAnunţ - 12 03 2020.docx


Comunicat -12 03 20250.docxComunicat -12 03 2020.docx


Chestionar - 12 03 2020.docxChestionar - 12 03 2020.docx


comunicat 07.02.2020.docCOMUNICAT DE PRESA

 07.02.2020.doc

Comunicat 03.02.2020.docCOMUNICAT DE PRESA

03.02.2020.doc


COMUNICAT 27.01.2020.docCOMUNICAT DE PRESA 

27.01.2020.doc


 

       DATE CU CARACTER PERSONAL

 
Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal

        Prin art.34 alin. (2) din Legea 305/2022 privind Consiliul Superior al Magistraturii, s-a instituit rolul consiliului de autoritate competenta pentru supravegherea operatiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal de catre instantele Judecatoresti in exercitarea atributiilor lor judiciare, in sensul art.55 par. (3) din Regulamentul general privind protectia datelor)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAMUL DE LUCRU

 

CU PUBLICUL LA ARHIVĂ ŞI REGISTRATURĂ, ÎN PERIOADA

 

 
 

16.12.2019 – 10.01.2020, VA FI  ÎN ZILELE DE

 

 

16.12.2019; 19.12.2019; 23.12.2019; 27.12.2019; 6.01.2020  ŞI 9.01.2020

 

 

DE LA ORELE 9,00 - 12,00.

 

 

PREŞEDINTE,

 

 

LASCU ELENA​

 

                                      COMUNICAT DE PRESA 18.12. 2017.docCOMUNICAT DE PRESA -  18.12. 2017.doc
Programul de lucru cu publicul pe perioada vacantei judecatoresti (09.07.2018 - 31.08.2018) la arhivă şi registratură va fi  de luni pana vineri de la orele 9,00 la 12,00.
COMUNICAT DE PRESA - Lansare servicii Info dosar si Fisa dosar

Programul de lucru cu publicul la arhivă şi registratură va fi  de luni pana vineri de la orele 9,00 la 13,00. 

Informaţii de interes public

   Programul de lucru cu publicul la arhivă şi registratură va fi  de luni pana vineri de la orele 9,00 la 13,00.

Contact

...