Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Date de contact

Date de contact

Camere de lucru cu publicul

Program de funcţionare

Program de audienţe

Petiţii

Relaţia cu presa

Harta


Date de contact

Adresa Judecătoriei CONSTANŢA este:

Constanţa, str. Traian nr. 33, cod postal 900743

 
Biroul de informaţii publice:
purtător de cuvânt :
- judecător Geană Corll-Cătălina
 
Pentru informatii privind dosare in curs de solutionare va rugam sa va adresati:
Arhiva civilă - tel. 0241-617441 int 345
                          fax. 0241/619669
Arhiva penală - tel. 0241-617441 int 347
                           fax. 0241/551341 
 
Fişierele ataşate pot fi numai în format Adobe Reader (.pdf) sau Microsoft Word, de maxim 10Mb . Pentru mesaje urgente, vă rugăm să folosiţi faxul. Atasamentele cu caracter confidential sau cele de dimensiuni mai mari se pot aduce la instanta in format digital pe un CD/stick USB cu memorie flash sau imprimate pe hartie, in timpul programului de lucru cu publicul.
 
Telefon: 0241-617441
Fax: 0241-619669
E-mail: jud-constanta-reg@just.ro
 
Consiliul Superior al Magistraturii anunță lansarea portalului național ce permite depunerea cererilor, înscrisurilor și plata taxelor de timbru și îndeamnă cetățenii și profesioniștii din cadrul sistemului judiciar la folosirea acestuia.         https://registratura.rejust.ro.
 
În măsura în care justițiabilii optează pentru utilizarea acestui portal, Consiliul recomandă să nu fie folosite, concomitent, și celelalte instrumente de sesizare a instanței, pentru a nu încărca în mod nejustificat activitatea instanțelor.
 
 

Camere de lucru cu publicul

 
 
 
 
 

Program de funcţionare

 
JUDECĂTORIA   CONSTANŢA
TEL. – 0241/617760    FAX. -0241/619669
 
Programul cu publicul
începând cu data de 07.11.2022
 
 
                                                                      Arhiva civilă (camera P.24)
Registratura (camera P.14)                         Arhiva penală (camera P.18)    
Luni:         08:00 – 12:00                                Luni:        08:30 – 12:30
Marți:       08:00 – 12:00                                Marți:       08:30 – 12:30
Miercuri:  10:00 – 14:00                                 Miercuri:  10:00 – 14:00
Joi:            08:00 – 12:00                                Joi:          08:30 – 12:30
Vineri:      08:00 – 12:00                                 Vineri temporar suspendat programul cu publicul       
*În temeiul art. 88 alin. 2 din Regulamentul de ordine interioară aprobat prin Hotărârea nr. 1375/2015 a C.S.M., au prioritate consilierii juridici, experţii, consilierii de probaţiune.
                                                                       
                       
Persoane juridice (camera SALA 5 - P.19)
(asociaţii de proprietari, asociaţii/fundaţii, sindicate,
 pentru comunicare încheieri/acte petenţilor)
 
Marţi:       08:00 - 10:00
Vineri:       08:00 - 10:00
 
Executori judecătoreşti (camera P.14)
 
Luni:         12:00 – 13:30 
Marți:       12:00 – 13:30
Miercuri:  08:30 – 10:00
Joi:            12:00 – 13:30
 
Restituire recipise consemnare cauţiune
(camera E.16 grefier şef)
 
Luni - Joi:         09:00 – 12:00 
 
 
LA COMPARTIMENTUL PERSOANE JURIDICE
Tel. 0241/615010; 0241/615012 Interior 312
 
ASOCIAȚII DE PROPRIETARI, ASOCIAȚII/FUNDAȚII
 
 
Cererile pentru eliberarea  certificatelor de înscriere, copii ale  înscrisurilor  din dosare, copii legalizate  de pe încheieri/sentințe, se pot  descărca de pe  portalul instanțelor de judecata – pagina Judecatoriei Constanta (fisier in format pdf, denumit formulare cereri eliberare certificate, s.c.legalizate.docxformulare cereri eliberare certificate, s.c.legalizate.docx ) şi pot fi transmise Judecătoriei Constanţa în format electronic.
 
 
 
 

Program de audienţe

Conform art.7 din Hotărârea nr.1375 din 17.12.2015 a Consiliului Superior al Magistraturii, atribuțiile președintelui instanței nu prevăd acordarea de audiente.
Conform art. 78, legăturile instanței cu publicul sunt asigurate de Biroul de Informare și relații publice.

Petiţii

...

Relaţia cu presa

...

Harta

​...