Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Date de contact

Date de contact

Camere de lucru cu publicul

Program de funcţionare

Program de audienţe

Petiţii

Relaţia cu presa

Harta


Date de contact

Adresa Judecătoriei CONSTANŢA este:

Constanţa, str. Traian nr. 33, cod postal 900743

 
Biroul de informaţii publice:
purtător de cuvânt :
- judecător Oltean Ioana Roxana
 
Pentru informatii privind dosare in curs de solutionare va rugam sa va adresati:
Arhiva civilă - tel. 0241-617441 int 345
                          fax. 0241/619669
Arhiva penală - tel. 0241-617441 int 347
                           fax. 0241/551341
 
Fişierele ataşate pot fi numai în format Adobe Reader (.pdf) . Pentru mesaje urgente, vă rugăm să folosiţi faxul.
 
Telefon: 0241-617441
Fax: 0241-619669
E-mail: jud-constanta-reg@just.ro
 
Având în vedere intrarea în vigoare a Legii nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în
domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic,  care prevede la
art.16 şi la art.17 posibilitatea formulării acțiunilor împotriva actelor administrative
individuale emise de către autoritățile competente, vă informăm că:
 
Ø  înaintarea acțiunii se realizează numai în format și prin mijloace electronice
 
Ø adresa de e-mail destinată trimiterii acestor acţiuni este următoarea:
 
 

Camere de lucru cu publicul

 
 
 
 
 

Program de funcţionare

 
JUDECĂTORIA   CONSTANŢA
TEL. – 0241/617760    FAX. -0241/619669
 
Programul cu publicul
începând cu data de 07.11.2022
 
 
                                                                             Arhiva civilă (camera P.24)
Registratura (camera P.14)                           Arhiva penală (camera P.18)    
Luni:         08:00 – 12:00                                 Luni:         08:30 – 12:30
Marți:       08:00 – 12:00                                 Marți:       08:30 – 12:30
Miercuri:  10:00 – 14:00                                 Miercuri: 10:00 – 14:00
Joi:            08:00 – 12:00                                 Joi:            08:30 – 12:30
         Vineri:      08:00 – 12:00                                          Vineri temporar suspendat
programul cu publicul       
*În temeiul art. 88 alin. 2 din Regulamentul de ordine interioară aprobat prin Hotărârea nr. 1375/2015 a C.S.M., au prioritate consilierii juridici, experţii, consilierii de probaţiune.
                                                                       
                       
Persoane juridice (camera E.07)
(asociaţii de proprietari, asociaţii/fundaţii, sindicate,
 pentru comunicare încheieri/acte petenţilor)
 
Marţi:       08:30 - 10:30
Joi:            08:30 - 10:30
 
Executori judecătoreşti (camera P.14)
 
Luni:         12:00 – 13:30 
Marți:       12:00 – 13:30
Miercuri:  08:30 – 10:00
Joi:            12:00 – 13:30
 
Restituire recipise consemnare cauţiune
(camera E.16 grefier şef)
 
Luni - Joi:         09:00 – 12:00 
 
 
 Preşedinte,          
 
 
 
LA COMPARTIMENTUL PERSOANE JURIDICE
Tel. 0241/615010; 0241/615012 Interior 312
 
ASOCIAȚII DE PROPRIETARI, ASOCIAȚII/FUNDAȚII
 
 
Cererile pentru eliberarea  certificatelor de înscriere, copii ale  înscrisurilor  din dosare, copii legalizate  de pe încheieri/sentințe, extrase din  registrul special - persoane juridice, se pot  descărca de pe  portalul instanțelor de judecata – pagina Judecatoriei Constanta (fisier in format pdf, denumit formulare cereri eliberare certificate, s.c.legalizate.docxformulare cereri eliberare certificate, s.c.legalizate.docx ) şi pot fi transmise Judecătoriei Constanţa în format electronic
 
 
 
 

Program de audienţe

Conform art.7 din Hotărârea nr.1375 din 17.12.2015 a Consiliului Superior al Magistraturii, atribuțiile președintelui instanței nu prevăd acordarea de audiente.
Conform art. 78, legăturile instanței cu publicul sunt asigurate de Biroul de Informare și relații publice.

Petiţii

...

Relaţia cu presa

...

Harta

​...