Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie


Actualitate

Informaţii şi date cu caracter personal
 
 Acces dosar electronic https://curteapelconstanta.eu
 
                                                                                                                                    23.05.2024
                                        COMUNICAT
Colectivul Judecătoriei Constanţa îşi exprimă regretul profund pentru încetarea prematură din viaţă a colegei noastre grefier ADRIANA-MARI BOTEANU.
 
Colegă apropiată, aceasta s-a dedicat profesiei de grefier timp de peste 20 ani. A fost o persoană caldă, modestă, un om devotat şi de încredere. Toţi cei care au avut bucuria de a lucra cu ea îi vor purta o neştearsă amintire.
Pe această cale transmitem cele mai sincere condoleanţe familiei îndoliate.
 
Dumnezeu să o odihnească în pace!
 
 Biroul de Informare şi Relaţii Publice,
Vicepreşedinte
 
 
                                                                               ANUNŢ    10.04.2024
Conform Deciziei nr. 72/09.04.2024, începând cu data 10.04.2024, se desfiinţează completurile civile C10, C10 Urgenţe şi C10 Încuviinţări, C26, C26 Urgenţe şi C26 Încuviinţări, C29, C29 Urgenţe şi C29 Încuviinţări.
 
ANUNŢ
 Programul de lucru cu publicul din data de 23.01.2024 va fi suspendat începând cu ora 10:00.
 
ANUNŢ
Conform Deciziei nr. 267/20.12.2023 a preşedintelui Judecătoriei Constanţa, s-a dispus desfiinţarea completurilor penale P10/DL10, începând cu data de 01.01.2024.
ANUNŢ
Conform Deciziei nr. 238 din 27.10.2023 începând cu data 01.11.2023, se desfiinţează completurile civile C39, C39 Urgente si C39 Încuviinţări
 
Conform Deciziei nr. 197 şi 198 din 05.09.2023, începând cu data 06.09.2023, se desfiinţează completurile civile:
C5, C5-2021, C5 Urgente, C5 Încuviinţări   şi
C24, C24 Urgente, C24 Încuviinţări
 
 
COMUNICAT
     04.09.2023
 
 
Judecătorii Judecătoriei Constanţa, întruniţi astăzi, 04.09.2023, în Adunarea Generală, au decis ca începând cu data de 04.09.2023, să suspende forma de protest adoptată prin Hotărârea nr. 3 din data de 20.06.2023 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul acestei instanţe şi, în consecinţă, reluarea activităţii pentru toate cauzele.
 
 
Biroul de Informare şi Relaţii Publice,
Preşedinte Secţie Penală,
Judecător Geană Corll-Cătălina
 
 
JUDECĂTORIA CONSTANȚA
JUDECĂTORIA CONSTANȚA
TEL. 0241/617760 FAX. 0241/619669
 
 
 
  COMUNICAT
     20.06.2023
 
 
Judecătorii Judecătoriei Constanţa, întruniţi astăzi, 20.06.2023, în Adunarea Generală, au decis ca începând cu data de 21.06.2023, să adopte ca formă de protest amânarea judecării cauzelor (faza de judecată), pe durată nedeterminată, cu excepţia cauzelor urgente, astfel:
- în materie civilă: ordin de protecţie, tutelă/curatelă, internare medicală nevoluntară, internare provizorie nevoluntară, ordonanţă preşedinţială, suspendare provizorie executare silită, încuviinţare executare silită, măsuri asiguratorii, asigurare dovezi, evacuare-procedura specială, punere sub interdicţie, incidente procedurale, situaţie juridică minor, precum şi orice alte cereri care vizează situaţii excepţionale care pot fi considerate de urgenţă deosebită;
 - în materie penală: cauze în care sunt inculpaţi sub imperiul măsurilor preventive, cauze de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi, măsuri asigurătorii, cauze în care prescripția răspunderii penale este iminentă, cauze în materia amânării sau întreruperii executării pedepsei ori a măsurii educative privative de libertate, cauze în materia liberării condiţionate, cauze având ca obiect schimbări privind măsura educativă a internării într-un centru educativ sau într-un centru de detenţie, contestaţiile împotriva încheierilor judecătorului de supraveghere a  privării de libertate prevăzute de Legea nr.254/2013, contestaţii la executare, cereri având ca obiect schimbări în executarea unor hotărâri, cereri având ca obiect înlăturarea sau modificarea pedepsei, cereri privind menţinerea, înlocuirea sau încetarea măsurilor de siguranţă cu caracter medical, căi de atac extraordinare apreciate ca urgente, cereri de strămutare, conflicte de competenţă şi incidentele procedurale în cauzele care se soluţionează în această perioadă, cereri având ca obiect prelungirea dreptului de circulaţie pe drumurile publice potrivit art.111 alin.6 din O.U.G. nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, alte tipuri de cauze în care legea nu prevede citarea părţilor şi orice alte cauze apreciate ca fiind urgente de către judecător;
 
pentru următoarele considerente principale:
 
1.                  Pensia judecătorilor, de serviciu şi nu specială, aşa cum s-a afirmat în spaţiul public, este consacrată în legislaţia naţională încă din anul 1997, iar legiuitorul nu a oferit niciun argument rezonabil pentru a o elimina. Ea a fost concepută tocmai pentru a consolida statutul judecătorului şi garanţiile de independenţă pe care acesta trebuie să le ofere.
            Eliminarea acestei componente a independenţei judecătorului este în dezacord cu jurisprudenţa constantă a Curţii Constituţionale care a decis că eliminarea acestei pensii pentru judecători este contrară exigențelor actuale, pe care importante documente internaționale le exprimă în mod direct cu privire la drepturile judecătorilor, în considerarea importanței rolului acestora în apărarea statului de drept.
Modificările legilor justiţiei recent adoptate (în decembrie 2022) au reprezentat un jalon PNRR îndeplinit, PNRR statuând, în mod expres, neincluderea pensiilor judecătorilor în categoria care urmează să fie modificată.
 
2.                  De asemenea, volumul excesiv de muncă în rândul judecătorilor, agravat de fluctuaţia masivă de personal, gradul insuficient de ocupare a schemelor de personal, incompatibilitățile şi interdicţiile profesiei afectează nu doar calitatea actului de justiţie, ci şi statutul şi independenţa magistratului, prin lezarea demnităţii profesiei.
 
 
            Aducem la cunoştinţa tuturor participanţilor la procedurile judiciare că înţelegem consecinţele formei de protest adoptate, dar am fost nevoiţi să recurgem la această măsură, fiind în interesul societăţii ca statutul judecătorului să fie unul puternic, respectat şi independent.
Statutul judecătorului nu este un privilegiu al acestuia, ci este dreptul societăţii de a avea o justiţie independentă şi imparţială. Independenţa judecătorului nu poate face obiectul negocierii politice, iar un corp profesional desconsiderat nu va mai oferi societăţii garanţii de independenţă.
 
 
 
BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE AL JUDECĂTORIEI CONSTANŢA
Vicepreşedinte,
       Judecător Ionescu Adrian
 
 
În atenția participanţilor la procedurile judiciare de pe rolul Judecătoriei Constanţa
           
Vă informăm că începând cu luna martie 2023 se pot efectua programări online pentru serviciile oferite de compartimentele Arhivă Civilă şi Arhivă Penală din cadrul Judecătoriei Constanţa, sens în care se poate accesa www.tribunalulconstanta.ro, secţiunea Rezervare Online.
 Cu deosebită consideraţie,
Conducerea Judecătoriei Constanţa
 
 
În baza Deciziei nr. 109/11.05.2023 s-a dispus desfiinţarea completurilor penale P5/DL5, începând cu data de 12.05.2023.
 
 
 
ANUNŢ
Conform Deciziei nr. 24/10.01.2023, începând cu data 11.01.2023, se desfiinţează completurile civile C16 şi C16urgente
 
ANUNŢ
Conform Hotărârii Colegiului de Conducere nr. 35/20.12.2022, începând cu data 01.01.2023, se desfiinţează următoarele completuri civile şi penale: C1, C2, C8, C17, C18, C19, C21, C23, C33, P2, P4, P6.
 
ANUNŢ
 
Conform Hotărârii Colegiului de Conducere nr. 33/22.11.2022, începând cu data 01.12.2022, se desfiinţează completurile civile C7, C7-2021 şi C32.
 
A N U N T 
în perioada 16.09.2022 – 16.12.2022,
programul cu publicul la arhiva civilă şi arhiva penală
va fi suspendat în zilele de vineri
 
Anexa la decizia 45/03.11.2022
Programul cu publicul
începând cu data de 07.11.2022
                                                         Arhiva civilă (camera P.24)
Registratura (camera P.14)                           Arhiva penală (camera P.18)    
Luni:         08:00 – 12:00                                 Luni:         08:30 – 12:30
Marți:       08:00 – 12:00                                 Marți:       08:30 – 12:30
Miercuri:  10:00 – 14:00                                 Miercuri: 10:00 – 14:00
Joi:            08:00 – 12:00                                 Joi:            08:30 – 12:30 
           Vineri:      08:00 – 12:00                                          Vineri – temporar suspendat programul cu publicul       
 
*În temeiul art. 88 alin. 2 din Regulamentul de ordine interioară aprobat prin Hotărârea nr. 1375/2015 a C.S.M., au prioritate consilierii juridici, experţii, consilierii de probaţiune.
                                      
Persoane juridice (camera SALA 5 - P.19)
(asociaţii de proprietari, asociaţii/fundaţii, sindicate,
 pentru comunicare încheieri/acte petenţilor)
Marţi:       08:00 - 10:00
Vineri :      08:00 - 10:00
Executori judecătoreşti (camera P.14)
Luni:         12:00 – 13:30 
Marți:       12:00 – 13:30
Miercuri:  08:30 – 10:00
Joi:            12:00 – 13:30
Restituire recipise consemnare cauţiune
(camera E.16 grefier şef)
Luni - Joi:         09:00 – 12:00 
 
 
 
ANUNŢ DE INTERES PUBLIC
 
privind măsurile instituite la Tribunalul Constanţa şi Judecătoriile Constanţa, Medgidia, Mangalia şi Hârşova pentru prevenirea îmbolnăvirii cu noul coronavirus la reluarea activităţii de judecată
 
În atenţia persoanelor care au dosare pe rol la instanţele indicate mai sus:
1.Pentru evitarea aglomerării persoanelor în incintele instanţelor, s-a luat măsura programării judecării cauzelor pe intervale orare, de la data ridicării stării de urgenţă; drept urmare, în aplicaţia ECRIS şi pe portalul instanţelor de judecată s-au menţionat corespunzător orele de prezentare la instanţă a persoanelor citate (părţi, martori, avocaţi, etc). Solicităm persoanelor interesate să consulte portalul instanţelor de judecată portal.just.ro, secţiunea dosare/ora estimată, pentru a lua cunoştinţă despre ora la care urmează a se prezenta la instanţă.
2.Lista de ședință va fi configurată cu dosarele în ordinea orelor estimate de judecată, și va fi afișată inclusiv la ușa de intrare în instanță,
3. Persoanele ce intră în incinta instanţelor, atât la compartimentele având relaţii cu publicul cât şi în sălile de judecată, au obligaţia purtării măștii de protecție, precum şi obligaţia dezinfectării pe mâini cu dezinfectant pus la dispoziţie de către instanţă, la intrare şi înainte de a consulta fizic dosarele.  
4.Accesul avocaţilor, experţilor, justiţiabililor, etc pentru studiul dosarelor în arhive se va face cu respectarea distanţei de protecţie de 1,5 m între aceştia pe perioada studiului, în funcţie de fiecare spaţiu de arhivă concret.
5.Aşezarea în sală a publicului (inclusiv părţi, avocaţi) se va realiza cu distanţă de protecţie de 1,5-2 metri între aceştia.
6.Părţile şi celelalte persoane citate la judecată vor fi încunoştiinţate despre momentul în care pot intra în sală în funcţie de încărcarea acesteia, prin afişare pe monitorul de la intrarea în sală a succesiunii dosarelor, prin apelarea prin staţie de amplificare (unde există), prin afişarea listei de şedinţă cu menţionarea orei .
7.Se solicită persoanelor care cunosc faptul că prezintă un risc de a fi contaminate cu noul coronavirus (venite din străinătate, venite din zone din ţară în care s-a instituit carantină generalizată, aflate în carantină ori care prezintă simptome Covid 19 -febră, tuse, durere de cap, dificultate la înghiţire, dificultăţi de respiraţie) să anunţe acest aspect şi să evite prezentarea fizică la instanţă. În cazul observării unor astfel de simptome, persoanei respective i se va verifica temperatura corporală şi se vor evalua măsurile necesar a fi luate pentru protecţia publică.
8.Se solicită justiţiabililor să nu rămână în incinta instanţei mai mult decât este necesar pentru rezolvarea operaţiunii ce a necesitat prezenţa lor.
9. Solicităm comunicarea datelor de contact electronic (e-mail) astfel încât corespondenţa instanţă-părţi/avocaţi să se realizeze cât mai mult în formă electronică, iar părţile/avocaţii să poată studia dosarele fără a se prezenta fizic la instanţă.
10.Vor fi afișate, atât în instanțe cât și pe portal, informații adresate publicului privind regulile, specifice protecției împotriva Covid 19, de acces în instanță, de studiu dosare și de participare la ședințele de judecată, pe care vă rugăm să le consultaţi.
 
                                                       Preşedinte Tribunalul Constanţa
Jud. Teodor-Viorel Gheorghe
 
 

Informaţii de interes public

 
Buletinul informativ al informaţiilor de interes public

Contact