Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Date de contact

Date de contact

Camere de lucru cu publicul

Program de funcţionare

Program de audienţe

Petiţii

Relaţia cu presa

Harta


Date de contact

Adresa:

Judecatoria Chişineu Criş, str.Gării nr.24, Cod Postal 315100, jud.Arad

             

                Telefon:0257/350 692

                     Fax: 0257/350 231

 

E-mail petitii :  jd-chisineucris@just.ro      
 
Acte la dosare: jud-cris-reg@just.ro
 

Persoana de Contact: Judecător ŢĂRĂU-RADVANSKI IZABELLA REKA - purtător de cuvânt  

 

E-mail :  izabella.radvanski@just.ro

 
 

 

 

Camere de lucru cu publicul

Programul biroului de informare si relatii cu publicul:

 

             luni-vineri: 8.00-12.30 

 

                    marti:16.00-19.00 


Program de funcţionare

 

 
Arhiva(consultare dosare):

Luni-vineri 8:30-12:30
           
Registratura (depunere acte):
 
luni-vineri: 8:30-12:30
                  
Birou de informare si relații publice:
 
luni-vineri 8:30-12:30
    
      marți 16:00-19:00 
 
 
Programul de lucru la instanţă începe la ora 8.00 şi se termină la ora 16.00. Şedinţele de judecată încep la ora 9.00, putând fi fixate şi şedinţe succesive, iar în caz justificat şi după-amiaza.
Accesul publicului este permis în incinta instanţei de la ora 8.30, după 30 minute de la începerea programului de lucru, în sălile de judecată cu 30 de minute înainte de deschiderea şedinţelor de judecată, iar în birourile unde îşi desfăşoară activitatea personalul instanţelor în timpul orelor stabilite.
Programul şedinţelor de judecată şi cel de primire a publicului se aduce la cunoştinţă prin afişare la loc vizibil.
Este interzis accesul altor persoane decât personalului angajat în alte birouri şi la alte ore decât cele stabilite, precum şi în incinta instanţei după terminarea programului de lucru.

Program de audienţe

...

Petiţii

...

Relaţia cu presa

...

Harta

​...