Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie


Actualitate

 
Dorim să vă informăm că Ministerul Justiției a pus la dispoziție aplicația informatică numită Dosarul Electronic Național (DEN), care în prezent se află în faza de testare în instanțele din circumscripția Curții de Apel Timișoara, Curții de Apel Alba Iulia și Curții de Apel București. Aplicația Dosarul Electronic Național este accesibilă prin intermediul paginii web den.just.ro.
Pentru detalii suplimentare privind accesul la Dosarul Electronic Național, vă rugăm să accesați adresa den.just.ro/informatii.
 
 
 
 
Vă rugăm să completați chestionarul nostru privind percepția
 
  ​participanților la actul de justiție asupra activității Tribunalului Caraș-Severin
   
și a instanțelor din raza sa de activitate
 
  
COMUNICAT 
            Biroul de Informare și Relații cu Publicul
 
În baza Hotărârii Adunării Generale nr. 4 din data de 04.09.2023 la nivelul Judecătoriei Caransebeș, începând cu data de 04.09.2023 se suspendă  forma de protest stabilită prin Hotărârea nr. 3/20.06.2023 adoptată de  Adunarea generală a judecătorilor din  cadrul Judecătoriei Caransebeș, cu  consecința reluării activității începând  cu  data de 04.09.2023. 
 
Judecător CHELBU MIHAELA
purtătorul de cuvânt al  Judecătoriei Caransebeș
 
 
 
 COMUNICAT
            Biroul de Informare și Relații cu Publicul
 
În baza Hotărârii Adunării Generale nr. 3 din data de 20.06.2023 la nivelul Judecătoriei Caransebeș, începând cu data de 21.06.2023 pe o durată nedeterminată, se amână judecarea tuturor cauzelor, cu excepția următoarelor obiecte: 
CIVIL:
- ordin de protecție/revocare ordin de protecție;
- tutelă/curatelă;
- internarea medicală nevoluntară;
- ordonanță președințială;
- suspendarea provizorie a executării silite;
- încuviințare executare silită;
- autorizare intrare în încăperi;
- măsuri asigurătorii;
- asigurare dovezi;
- incidentele procedurale respectiv abținere/recuzare;
- alte cereri stabilite de judecător sau de lege ca fiind urgente.
PENAL:
-          cauzele care vizează măsurile preventive sau în care au fost dispuse măsurile preventive și cele referitoare la infracțiuni în privința cărora urmează a se împlini termenul de prescripție a răspunderii penale;
-          alte cereri stabilite de judecător sau de lege ca fiind urgente. 
 
Judecător CHELBU MIHAELA
purtătorul de cuvânt al  Judecătoriei Caransebeș
 
 
 
 
COMUNICAT
Biroul de informare şi relații publice din cadrul Judecătoriei Caransebeș este abilitat să aducă la cunoștința opiniei publice următoarele:
 
In contextul intrării în vigoare, începând cu 21 iulie 2020, a Legii nr. 136 din 18 iulie 2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologie şi biologic, având în vedere caracterul urgent al acţiunilor formulate în temeiul art. 16 şi 17 din Legea nr. 136/2020, precum şi dispoziţiile art. 16, alin. 7 şi art. 17, alin. 10 din aceeaşi Lege, potrivit cărora comunicarea actelor de procedură, inclusiv înregistrarea acţiunii, se realizează în format şi prin mijloace electronice,
 
pentru a asigura înregistrarea şi judecarea de urgenţă a acestor cauze, Judecătoria Caransebeş, pune la dispoziția justițiabililor o adresă de e-mail, care să fie utilizată exclusiv pentru transmiterea către instanță a acţiunilor formulate în temeiul Legii nr. 136/2020, respectiv:
 
De asemenea, întrucât conform alin. 3 al art. 16 şi 17 din Legea nr. 136/2020, părţile vor fi citate potrivit dispoziţiilor privind citarea în procesele urgente, rugăm justițiabilii ca în cuprinsul cererii de chemare în judecată să se indice în mod obligatoriu adresa de e-mail şi numărul de telefon al părţii reclamante, respectiv, al reprezentatului legal/convențional al acesteia, pentru a putea fi efectuată citarea prin mijloace electronice sau telefonic.
 
Judecător delegat la Biroul de Informare şi Relaţii Publice
HORVATH ALEXANDRU MIHAI
  
 

 
 
 


 

 

Având în vedere lucrările de mentenanţă ale Ministerului Justiţiei asupra portalului, dacă la secţiunea Dosare - Căutare Dosare, nu se găseşte dosarul căutat, se poate utiliza pentru căutare şi următorul link : http://portal.just.ro/SitePages/dosare.aspx

 
Procedura de utilizare
a adresei de e-mail a Judecătoriei Caransebeş pană în data de 10.12.2018
 


 

Procedura de utilizare
a adresei de e-mail a Judecătoriei Caransebeş după data de 10.12.2018.
 


Procedura e-mail - CRS.pdfProcedura e-mail - CRS.pdf

 

Procedura de utilizare după data de 10.12.2018
a adresei de e-mail a Judecătoriei Caransebeş  jd.caransebes.reg@just.ro,
în vederea trimiterii unor acte de procedură la dosarele de pe rolul instanţei
 
 
-         Mesajul electronic şi fişierele ataşate, referitoare la dosarele aflate în
curs de judecată, se transmit pe adresa de e-mail a instanţei cu cel puţin 24 de ore înaintea şedinţei de judecată.
-         Fişierele se transmit doar în format PDF, documentele fiind semnate
şi/sau ştampilate.
-         Fişierele ataşate unui mesaj pot avea, cumulat, o dimensiune maximă
de 3MB. Dacă dimensiunea cumulată este mai mare de 3MB se pot trimite mai multe mesaje.
-         Mesajul tip e-mail la care s-a reuşit tipărirea documentelor ataşate,
documente lizibile, semnate şi/sau ştampilate, va fi confirmat de un răspuns pozitiv, transmis prin e-mail la expeditor, cu formula: „conţinutul mesajului dumneavoastră trimis prin e-mail a fost tipărit şi depus la registratură”.
-         Mesajul tip e-mail la care nu s-a reuşit tipărirea documentelor, întrucât
nu au fost respectate cerinţele anterior expuse, va fi urmat de un mesaj, trimis prin e-mail expeditorului, cu formula: „conţinutul mesajului dumneavoastră nu a fost tipărit şi nu a fost depus la registratură deoarece nu s-au respectat regulile de folosire a poştei electronice”.

ATENŢIONARE !!!
Pentru a preîntâmpina problemele de lizibilitate la tipărirea documentelor tip PDF vă recomandăm ca documentele trimise în format PDF să fie scanate (a se evita fotografierea cu telefonul mobil sau alt aparat foto),de asemenea vă rugam să verificați calitatea la tipărire înainte de a trimite documentele prin e-mail.

 

Sfaturi de creare a unui fisier PDF.pdfSfaturi de creare a unui fisier PDF.pdf
 

 


Informaţii de interes public

Despre date cu caracter personal:
 
 
Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal
 Art. 12 din Legea 677/2001 - Informarea persoanei vizate
    (1) În cazul în care datele cu caracter personal sunt obţinute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii, cu excepţia cazului în care această persoană posedă deja informaţiile respective:
    a) identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
    b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
    c) informaţii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie şi consecinţele refuzului de a le furniza; existenţa drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
    d) orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul  prelucrării.
    (2) În cazul în care datele nu sunt obţinute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat ca, în momentul colectării datelor sau, dacă se intenţionează dezvăluirea acestora către terţi, cel mai târziu până în momentul primei dezvăluiri, să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii, cu excepţia cazului în care persoana vizată posedă deja informaţiile  respective:
    a) identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
    b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
    c) informaţii suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenţa drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
    d) orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul  prelucrării.
    (3) Prevederile alin. (2) nu se aplică atunci când prelucrarea datelor se efectuează exclusiv în scopuri jurnalistice, literare sau artistice, dacă aplicarea acestora ar da indicii asupra surselor de informare.
    (4) Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul în care prelucrarea datelor se face în scopuri statistice, de cercetare istorică sau ştiinţifică, ori în orice alte situaţii în care furnizarea unor asemenea informaţii se dovedeşte imposibilă sau ar implica un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat, precum şi în situaţiile în care înregistrarea sau dezvăluirea datelor este expres prevăzută de lege.​​

Contact