Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Date de contact

Date de contact

Camere de lucru cu publicul

Program de funcţionare

Program de audienţe

Petiţii

Relaţia cu presa

Harta


Date de contact

Adresa Judecătoriei CÂMPULUNG MOLDOVENESC este:

Calea Bucovinei, Nr. 62-64, judeţul Suceava, cod 725100

Telefon:
       0230-312444; 0230-314861
Fax:
       0230-312444; 0230-312521
E-mail:
       jud-cmplngmold-gref@just.ro

Camere de lucru cu publicul

Programul de lucru al instanţei:

luni, marţi, miercuri, joi, vineri între orele 8 - 16.​

Biroul de arhivă şi registratură

Obiectul de activitate: Consultare dosare şi registre ale instanţei
                                Eliberare copii
                                Alte activităţi prevăzute de lege sau regulament; 
 
Persoane de contact : Iuliana Loredana Miroţoi,  Luminiţa Crăciun, Negru Mihaela
                                 Telefon 0230/312444 int 128
Programul de lucru la serviciul arhivă:
luni, marţi, miercuri, joi, vineri între orele 9 - 13.
 Biroul grefierului şef
          Obiectul de activitate:
- Eliberare recipise CEC privind cauţiuni;
- Coordonarea activităţii personalului  auxiliar.
            Programul de lucru cu publicul:   
Zilnic, între orele 9-13  pentru  încasare debite şi eliberare recipise.
   Date de contact:             Biroul nr. 10      Telefon 0230/312444 int.114
   Persoana de contact        Grefier şef - Mazăre Mădălina
 
Biroul informaţii şi relaţii publice, relaţii mass-media şi petiţii
 
Persoană de contact:  Judecător Dorin Zbranca
                                Telefon 0230/312444 int.102
                                Înlocuitor: judecător Anca Alice Pop
                                Telefon 0230/312444 int.123
Obiectul de activitate : Asigurarea accesului la informaţii de interes public
                                 Informarea mass-media
 Programul de lucru :
Luni, marţi, miercuri şi vineri : orele 08 – 16 ;  Joi: 08 - 18     

Program de funcţionare

​Programul de lucru al instanţei:

luni, marţi, miercuri, joi, vineri între orele 08 - 16;

Programul de lucru la serviciul arhivă:
 
luni, marţi, miercuri, joi, vineri între orele 9 - 13.
 

Program de audienţe

      Program de audienţe, cu precizarea modului de înscriere pentru audienţe şi a datelor de contact pentru înscriere - conform art.7 din Hotărârea nr.1375 din 17.12.2015 a Consiliului Superior al Magistraturii. Atribuţiile preşedintelui judecătoriei nu prevăd acordarea de audienţe iar conform art. 78, legăturile instanţei cu publicul sunt asigurate de Biroul de Informare şi relaţii publice.

 


Petiţii

Adresă de e-mail pentru transmiterea electronică a petiţiilor:  jud-cmplngmold-gref@just.ro
 

Relaţia cu presa

Numele şi prenumele persoanei responsabile de primirea solicitărilor în baza Legii nr. 544/2001 şi datele de contact
              
Persoană de contact:  Judecător Dorin Zbranca
                                Telefon 0230/312444 int.102
                                Înlocuitor: judecător Anca Alice Pop
                                Telefon 0230/312444 int.123
  
 

Harta

 

 Harta