Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

       Judecătoria Câmpulung Moldovenesc este o autoritate publică din cadrul sistemului organelor judecătoreşti, fără personalitate juridică şi funcţionează în circumscripţia Tribunalului Suceava şi a Curţii de Apel Suceava, în baza Legii 304/2004 privind organizarea judiciarăcu modificările şi completările ulterioare.

         Legislaţie privind organizarea şi funcţionarea instituţiei - Legea 304/2004


Actualitate


 

Chestionar referitor la percepția activității din cadrul Judecătoriei Câmpulung Moldovenesc


    Vă aducem la cunoștință că aveți posibilitatea completării chestionarului în format fizic, prin punerea lui la dispoziția persoanelor interesate la Biroul de informare și relații publice​, sau on-line, prin accesarea link-ului de mai jos:

        deschide chestionar


Extras din Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor din data de 8 ianuarie 2024


Susţinere protest grefieri - 12 decembrie2023

Extras din Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor din data de 4 septembrie 2023

  
Extras din Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor din data de 26 iulie 2023

 


 

 

Comunicare și acces electronic la dosar​

    Aveți posibilitatea să accesaţi dosarul în format electronic pe pagina de internet www.curteadeapelsuceava.ro, prin completarea și transmiterea formularului electronic disponibil aici, sau în format pdf aici.
 Transmiterea se poate realiza cu ajutorul formularului electronic prezent pe pagina de internet www.curteadeapelsuceava.ro, prin e-mail la adresa jud-cmplngmold-gref@just.ro, fax: 0230/312444, poştă, sau prin depunerea la registratura instanţei, ori în şedinţa de judecată.
 
 Anunţ
 
În conformitate cu dispozițiile art. 16, respectiv art. 17 din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic şi biologic (publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 634 din 18 iulie 2020, în vigoare de la 21 iulie 2020), orice persoană care se consideră vătămată într-un drept sau interes legitim printr-un act administrativ individual emis potrivit art. 8 alin. (3), respectiv art. 7 sau art. 8 alin. (4) din același act normativ poate depune acțiune în anularea actului administrativ, revizuirea sau încetarea măsurii  în format electronic  la următoarea adresă de email:
 
 
În cererea formulată, petentul îşi va indica:
a)  obligatoriu:
-      nume, prenume, CNP, unitatea sanitară în care se află
-      numărul de telefon, pentru facilitarea desfășurării procesului;
-      numărul Deciziei Direcţiei de Sănătate Publică pe care o contestă;
 
b) în măsura în care se află în posesia sa:
decizia contestată şi eventuale alte înscrisuri aflate în posesia sa (scanate sau fotografiate în întregime) pe adresa de email indicată mai sus, odată cu cererea de chemare în judecată;
fotocopia cărţii de identitate sau, dacă aceasta  nu se află în posesia sa, să indice CNP în vederea verificării identităţii.
De asemenea, comunicarea actelor de procedură (inclusiv citațiile şi hotărârea judecătorească), se va realiza – în format electronic – la adresa de email indicată de parte.
La Judecătoria Câmpulung Moldovenesc vor depune acţiuni persoanele care domiciliază sau au reședința în localitățile arondate instanței ori persoanele aflate în izolare în spatii sau unități sanitare din raza teritorială a instanței.
Cererile sunt scutite de plata taxei judiciare de timbru. 
Audierea reclamantului se realizează printr-un mijloc de telecomunicaţie audiovizuală care permite verificarea identității părților şi garantează securitatea, integritatea, confidențialitatea şi calitatea transmisiunii. În caz de imposibilitate tehnică sau materială de a recurge la un asemenea mijloc pentru audierea reclamantului, aceasta se realizează prin orice mijloc de comunicație electronic, inclusiv telefonic, care permite verificarea identității părților şi garantează securitatea, integritatea, confidențialitatea şi calitatea transmisiunii.
 
 
 

Informaţii de interes public

Informaţii de interes public
Judecătoria Câmpulung Moldovenesc este operator de date cu caracter personal - 3173

Date cu caracter personal


Contact

Adresa Judecătoriei CÂMPULUNG MOLDOVENESC este:
Calea Bucovinei, Nr. 62-64, judeţul Suceava, cod 725100
Telefon:
       0230-312444; 0230-314861
Fax:
       0230-312444; 0230-312521
E-mail:
       jud-cmplngmold-gref@just.ro
 
​Programul de lucru al instanţei:
luni, marţi, miercuri, joi, vineri între orele 08 - 16;
 
Programul de lucru la serviciul arhivă:
 luni, marţi, miercuri, joi, vineri între orele 9 - 13.