Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Date de contact

Date de contact

Camere de lucru cu publicul

Program de funcţionare

Program de audienţe

Petiţii

Relaţia cu presa

Harta


Date de contact

Adresa Judecătoriei CÂMPULUNG este:
       
Str. Emilian Paveliu nr. 2
Câmpulung - Argeş
Telefon:
       (0248) 512 016
Fax:
       (0248) 512224
E-mail:
       jud-campulung@just.ro
       jud-campulung-L136@just.ro - doar pentru contestațiile adresate instanței în baza Legii 136/2020.
 
Notă: Datorită unor dificultăți tehnice privind comunicarea prin e-mail cu domeniul yahoo.com, unele dintre răspunsurile noastre transmise de pe domeniul just.ro se întorc cu mesaj de eroare. Din acest motiv, vă informăm că se vor trimite corespondențele prin poștă și, pentru perioada următoare, recomandăm să indicați la coordonatele dumneavoastră de contact – în măsura în care sunt disponibile - adrese de e-mail de pe alte domenii. Vă mulțumim!

Camere de lucru cu publicul

​...

Program de funcţionare

ANUNȚ

 

În perioada 22 decembrie 2022 - 30 decembrie 2022 programul de lucru cu publicul este următorul:

-  în cadrul compartimentului registratură, programul este de 2 ore zilnic, cu începere de la ora 09,00 şi până la ora 11,00,  interval în care vor fi primite actele de sesizare a instanţei, cu excepţia cererilor în materie penală care reclamă urgenţă, care vor fi primite în afara acestui interval orar:

-  în cadrul compartimentului arhivă, pentru activităţi de studiu dosar, solicitare copii din dosar, cereri de legalizare sau pentru emiterea certificatelor de grefă,  alte informaţii privind dosarele cărora li s-au fixat termene de judecată, programul este de 2 ore zilnic, cu începere de la 09, 00 şi până la ora 11,00.

- pentru această perioadă se recomandă depunerea cererilor prin fax la nr. (0248) 512 224 sau la adresa de E-mail : jud-campulung@just.ro

ANUNŢ - 24 iulie 2020
 
        Vă aducem la cunoştinţă faptul că Legea  nr. 136 din 18 iulie 2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice prevede că procedura de citare să fie efectuată cu maximă celeritate, fiind indicată în acest sens citarea telefonică şi comunicarea prin mijloace electronice a hotărârii judecătoreşti pronunţate. 
        În aceste condiţii, se  impune ca în cuprinsul cererilor adresate instanţei în temeiul dispoziţiilor legale menţionate să fie indicate în mod obligatoriu, alături de celelalte elemente prevăzute de Codul de procedură civilă, codul numeric personal, adresa de email (dacă există), şi obligatoriu numărul de telefon la care poate fi citată persoana titulară a cererii.
        De asemenea, în cuprinsul cererii se va menţiona în mod expres dacă petiţionarul are angajat apărător ales, în acest sens urmând a se indica numele acestuia. 
        Plângerea adresată instanţei va fi însoţită obligatoriu de decizia individuală emisă de către Direcţia de Sănătate Publică.
        Se menţine recomandarea ca aceste cereri să fie transmise în format electronic, la adresa de e-mail jud-campulung-L136@just.ro
        Cererile transmise în afara programului de lucru al instanţei, în orice altă formă (poştă/fax/altă adresa de e-mail) nu pot fi procesate decât în prima zi lucrătoare.  Programul de lucru al instanţei este de luni până vineri, orele 8,00-16,00.

Anunț - 24 iunie 2020 

 

        Având în vedere lucrările de dezinfecție care s-au efectuat astăzi la Judecătoria Câmpulung, ședințele de judecată cu participarea părților, programate  a se desfășura în data de 25 iunie 2020, urmează a fi amânate la o dată ulterioară, părțile urmând să fie încunoștiințate cu privire la termenele stabilite. Pentru informații cu privire la termenele de judecată acordate, părțile pot accesa și  portalul instanței. Se recomandă comunicarea înscrisurilor și altor acte procedurale prin poștă, fax, e-mail pentru a se evita prezența  justițiabililor în sediul instanței.

 

 

PROGRAM 
         
         INSTANŢĂ: 8:00-16:00
         ŞEDINTE DE JUDECATĂ: 8:30                
         JUDECĂTOR DE SERVICIU: 8:30-12:30 
 
   Justiţiabilii  se pot adresa judecătorului de serviciu pentru a depune orice fel de cereri referitoare la dosarele pe rol sau pentru a depune  cereri de chemare în judecată .
   Judecătorul de serviciu nu acordă consultaţii juridice .
   Cererile depuse trebuie să conţină toate elementele de forma prevăzută de lege , să fie depuse în scris însoţite de taxele legale de timbru  achitate în mod complet .
   Este obligatoriu ca la depunerea unei plângeri prealabile directe sau a oricărei cereri penale , partea vătămată sau petentul să indice propriul CNP .
   Este recomandabil să se precizeze datele  de stare civilă ale făptuitorilor .  

Programul de lucru al biroului de informare şi relaţii publice coincide cu programul instanţei, iar în zilele de miercuri programul de lucru al biroului va fi prelungit până la ora 19:00. 


         ARHIVĂ :
   Pentru : - primiri cereri, studiu dosare, solicitat copii xerox de pe actele din dosar, informaţii privind dosarul.
         Luni          9:00-13:00
         Marţi         9:00-13:00 
         Miercuri     9:00-13:00
         Joi            9:00-13:00
         Vineri        9:00-13:00
 
        
   Orice persoană poate consulta dosarul în care este parte cu prezentarea buletinului de identitate sau în care este reprezentant legal sau convenţional (cu prezentarea mandatului) .    Serviciului arhivă  i se poate solicita eliberarea de copii de pe înscrisurile din dosar  în baza unei cereri scrise  aprobată de judecătorul de serviciu .De asemenea se pot solicita informaţii privind circuitul dosarelor. 
 
EXECUTĂRI PENALE program cu publicul  cu publicul: 
Vineri  09:00-12:00
EXECUTĂRI CIVILE
Joi 09:00-12:00
 
   Justiţiabilii se pot adresa acestui sector pentru obţinerea oricărei informaţii privitoare la faza de executare a unei hotărâri penale.
 
PERSONAL DE SERVICIU 
 
   Pentru urgenţele din zilele libere ( sâmbătă , duminică , sărbători legale ) sunt programaţi de serviciu un judecător , un grefier şi un arhivar .
        
INFORMAŢII JUDECĂTOR DELEGAT
 
  Petiţiile referitoare la informaţii de interes public se primesc prin intermediul serviciului registratură şi se soluţionează de către judecătorul delegat, în conformitate cu prevederile Legii 544/2004, cu modificările ulterioare.​


Program de audienţe

...

Petiţii

Petiţiile referitoare la informaţii de interes public se primesc prin intermediul serviciului registratură şi se soluţionează de către judecătorul delegat, în conformitate cu prevederile Legii 544/2004, cu modificările ulterioare.​

Relaţia cu presa

...

Harta