Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Date de contact

Date de contact

Camere de lucru cu publicul

Program de funcţionare

Program de audienţe

Petiţii

Relaţia cu presa

Harta


Date de contact

Adresa Judecătoriei CÂMPENI este:
       
Str. Horea, nr. 12, Câmpeni, judeţul Alba, Cod poştal : 515500
Telefon                              
0258/771920
Fax principal
0258771322  sau  0258/771660.
E-mail:
        judecatoria.campeni@just.ro
Persoane de contact:
       Judecator DANCIU CORNEL

Camere de lucru cu publicul

BIROUL DE INFORMARE SI RELATII PUBLICE AL JUDECATORIEI CIMPENI
 -FURNIZEAZA  INFORMATII  IN LEGATURA CU :
- ACTELE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZA  ACTIVITATEA INSTANTEI DE JUDECATA;
- STRUCTURA ORGANIZATORICA A INSTANTEI ;
PROGRAMUL SI LOCUL UNDE ESTE PERMIS ACCESUL PUBLICULUI ;
COORDONATELE DE CONTACT ALE INSTANTEI ;
REGULI DE ACCES SI CONDUITĂ ÎN CADRUL INSTANTEI ;
ALTE INFORMATII REGLEMENTATE DE LEGEA 544/2001.
BIROUL ESTE SITUAT LA PARTER ŞI ESTE COMPUS  DIN :
    -Judecător  Băieș Gheorghe Cosmin PURTATOR DE CUVINT
DATE DE CONTACT :
TELEFON: 0258 771 920
FAX: 0258771660 sau 0258 771322
E- MAIL   : aurelia.napau@just.ro
 

Program de funcţionare

 

COMPARTIMENTUL

ORELE

Instanţa

8:00   - 16:00

Şedinţele de judecată

8:30 – 16:00, iar în cazuri justificate în continuare

Arhivă   şi  registratura

marţi, miercuri şi joi de la 

8:30 – 12:30 în funcţie de programul şedinţelor de judecată

luni, vineri de la 09:00 – 12:00  cu excepţia vacanţelor judecătoreşti 

Biroul de  informare  şi  relaţii publice

8.30  -  15:00 zilnic, iar in fiecare zi de luni, după programul de funcţionare, 15:00 – 18:00

In incinta instanţei în locuri permise publicului

08:00 – 16:00

In sălile de şedinţă

8:00 – 16:00   iar în cazuri justificate în continuare


Program de audienţe

...

Petiţii

...

Relaţia cu presa

...

Harta