Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

...

Actualitate
Biroul de Informare şi Relaţii Publice al Judecătoriei Campeni  este abilitat să vă remită următorul:

COMUNICAT DE PRESĂ

Chestionar

pentru evaluarea percepţiei publice privind activitatea

în cadrul instanţelor judecătoreşti


Prin hotărârea Secţiei pentru judecători din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii nr. 2646/16.11.2023 a fost adoptat Chestionarul elaborat în cadrul Grupului de lucru privind Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2022-2025, propus ca modalitate de evaluare a gradului de satisfacţie al părţilor interesate în vederea atingerii indicatorului din Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2022-2025.

Chestionarul este disponibil atât în format fizic, la sediul Judecătoriei Campeni în Registratură şi la parterul instanţei unde poate fi completat anonim, cât şi on-line accesând site-ul Judecătoriei Câmpeni, portalul instanţelor sau următorul link:


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeru6NxEiKgbaLjnDH0orVL5VpWjcU-c4bDdrz8v8pEvcSbCQ/viewform?usp=sf_link

 

Aceste date sunt necesare în vederea evaluării de către Consiliul Superior al Magistraturii, în scop statistic, a percepţiei publice privind activitatea în cadrul instanţelor judecătoreşti, precum şi alte elemente care intră în conţinutul noţiunii de acces liber la justiţie în sens larg.

 

JUDECĂTORIA CAMPENI

      BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

Purtător de cuvânt – judecător Baies Gheoghe Cosmin COMUNICAT DE PRESĂ

 

            Judecătoria Câmpeni , prin judecător Băieş Gheorghe – Cosmin , încunoştinţează faptul că prin Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Câmpeni nr 2/11.01.2024 s-a hotărât  încetarea protestului declanşat prin Hotărârea nr. 5/14.12.2023 şi  continuat  prin Hotărârea nr 1/08.01.2024 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Câmpeni.

         Începând cu data de 15.01.2024 , se reia  desfăşurarea normală a activităţii  la Judecătoria Câmpeni.

 

 

JUDECĂTOR DELEGAT

LA BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE ,

BĂIEŞ GHEORGHE - COSMIN

 
COMUNICAT DE PRESĂ

Suspendarea activităţii de judecată la Judecatoria Campeni

 


INFORMARE

 

privind activitatea instanţei În data de 14.12.2023, având În vedere formele de protest anunţate de 

Sindicatul Naţional al Grefei Judiciare DICASTERIAL:

Între orele 10.00-14.00 se suspendă activitatea de judecată la Judecătoria Câmpeni .

Cauzele considerate urgente se vor apela după ora 14.00!

Activitatea compartimentelor publice­ Registratură şi Arhivă - se suspendă intre orele 10.00 - 14.00, programul cu publicul fiind asigurat intre orele 09.00 - 10.00.​


Hotararea nr 1 din 2024 a Adunarii Generale a Judecatorilor din cadrul Judecatoriei Campeni Hotararea 1 din 2024.pdfHotararea 1 din 2024.pdf

 Hotararea nr 5 din 2023 a Adunarii Generale a Judecatorilor din cadrul Judecatoriei Campeni Hotararea 5.pdfHotararea 5.pdf 
Comunicat de presa din 20.06.2023:
                              

                         Protest al personalului auxiliar de specialitate şi conex
din cadrul  Judecatoriei Campeni

 
 

ÎN ATENŢIA JUSTIŢIABILILOR

 

 

         ÎN VEDEREA CREŞTERII OPERATIVITĂŢII ŞI SOLUŢIONĂRII CU CELERITATE A CAUZELOR, ÎN SPECIAL PRIN REDUCEREA DURATEI DE REDACTARE A HOTĂRÂRILOR JUDECĂTOREŞTI, ÎN MĂSURA ÎN CARE EXISTĂ POSIBILITATEA ŞI DISPONIBILITATEA DUMNEAVOASTRĂ, VĂ RECOMANDĂM  SĂ DEPUNEŢI CERERILE DE ÎNVESTIRE A INSTANŢEI (CEREREA DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ, ÎNTÂMPINARE, CEREREA RECONVENŢIONALĂ, RĂSPUNS LA ÎNTÂMPINARE, CEREREA DE INTERVENŢIE, CEREREA DE CHEMARE ÎN GARANŢIE, CEREREA DE ARĂTARE A TITULARULUI DREPTULUI,  CONCLUZII SCRISE)  ŞI ÎNTR-O  FORMĂ EDITABILĂ ( DE EXEMPLU WORD) SUPLIMENTAR FORMEI FIZICE SAU ELECTRONICE.

 ATUNCI CÂND  DEPUNEŢI CEREREA ÎN FORMAT FIZIC ACEASTA POATE FI DEPUSĂ ŞI  PE SUPORT DIGITAL (CD) ÎNTR-O  FORMĂ EDITABILĂ  ( DE EXEMPLU WORD) SAU TRANSMISĂ ELECTRONIC  ÎNTR-O  FORMĂ EDITABILĂ  CU INDICAREA  NUMĂRULUI DE DOSAR DACĂ VĂ ESTE CUNOSCUT.

            ÎN VEDEREA OPTIMIZĂRII PROCESULUI DE SCANARE A DOCUMENTELOR PENTRU CONSTITUIREA DOSARULUI  ELECTRONIC   RECOMANDĂM SĂ EVITAŢI CAPSAREA ACESTORA.

                   MULŢUMIM PENTRU ÎNŢELEGERE!

 

IMPORTANT
 
PENTRU LISTA CAUZELOR LA JUDECATORIA CAMPENI
--> accesati  LISTA DE SEDINTE ZILNICA
(pentru afisare corecta recomadăm utilizarea Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera) 
 
Ora estimată pentru judecarea fiecarui dosar este afişată şi pe portal la secţiunea :
 
- Dosare - Termene de judecată, pentru fiecare termen din dosarul căutat în prealabil pe portal la instanţa unde se judecă,
 SAU
- Şedinţe şi selectarea datei şedinţei de judecată, precum şi a completului investit cu soluţionarea dosarului.
 
                                         
 
 
DOSARUL ELECTRONIC  - ACCESEAZĂ ÎNCEPÂND DIN 15 IULIE 2019

 

Acte necesare:

   
  
 
  


ANUNŢ

 

                 Consiliul Superior al Magistraturii a lansat luni, 10 iulie 2023, portalul naţional https://registratura.rejust.ro, portal ce permite depunerea cererilor, înscrisurilor şi plata taxelor de timbru şi îndeamnă cetăţenii şi profesioniştii din cadrul sistemului judiciar la folosirea acestuia.

                Portalul a fost dezvoltat în primă fază de Curtea de Apel Galaţi, iar acum este disponibil la nivel naţional, gratuit.

                Portalul naţional permite interacţiunea electronică a justiţiabililor şi profesioniştilor dreptului cu instanţele de judecată, oferindu-le acestora posibilitatea de a accesa cu uşurinţă următoarele servicii:

-         depunerea unei cereri de chemare în judecată;

-         declararea unei căi de atac într-un dosar;

-         depunerea înscrisurilor într-un dosar deja existent;

-         plata taxei judiciare de timbru într-un dosar utilizând cardul bancar;

-         eliberarea certificatelor de grefă;

-         eliberarea copiilor legalizate ale hotărârilor judecătoreşti.

                Posibilitatea de a plăti taxa de timbru utilizând cardul bancar simplifică în mod semnificativ interacţiunea cu instanţa de judecată, această modalitate de plată fiind implementată în parteneriat cu Autoritatea pentru Digitalizarea României, Asociaţia de Plăţi Electronice din România și Ghiseul.ro .

                Astfel, utilizând formulare electronice din portal, informaţiile sunt transmise către grefierii registratori în mod structurat, facilitându-se înregistrarea cu celeritate a cererilor şi înscrisurilor în sistemele informatice proprii.

            În măsura în care justițiabilii optează pentru utilizarea acestui portal, se recomandă să nu fie folosite, concomitent, și celelalte instrumente de sesizare a instanței, pentru a nu încărca în mod nejustificat activitatea instanțelor.

                Instrucțiunile privind modul de utilizare al portalului https://registratura.rejust.ro, elaborate de specialiştii IT din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii şi alte noutăţi le puteţi urmări accesând pagina de internet a  Tribunalului Alba https://tribunalulalba.ro/.

                Comunicatul Consiliului Superior al Magistraturii îl puteţi vedea aici                              https://www.csm1909.ro/PageDetails.aspx?Type=Title&FolderId=10540 .

 

  


Informaţii de interes public

BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII  PUBLICE parter
PROGRAM :
 
Zilnic: 8:30 - 15:00 iar în fiecare zi de luni, după programul de funcţionare 15:00 - 18:00

Contact

ARHIVA - REGISTRATURA 
 
Telefon: 0258 771920 fax: 0258 771322 
Adresa de  e-mail: judecatoria.campeni@just.ro
 
PROGRAM :
  
Marţi, miercuri şi joi: 8:00 – 12:30 în funcţie de programul şedinţelor de judecată
Luni şi vineri:             9:00 – 12:00