Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie


Actualitate

 

 Editor de conținut

 
  
                                                              
         Vă aducem la cunoștință că aveți posibilitatea completării chestionarului în format fizic, prin punerea lui la dispoziția persoanelor interesate la Biroul de informare și relații publice​, sau online, prin accesarea link-ului de mai jos:  
                   

  Chestionar online satisfacţie justitiabili Judecătoria Buzău


                                                                                                                    ANU​NŢ DE INTERES PUBLIC

                          Hotararea nr 2 din 15 ianuarie 2024.pdf                                                   
                                 
                                                                  
                                                                 
                                                                 ANU​NŢ SUSPENDARE PROTEST


ANU​NŢ  DE INTERES PUBLIC

Acces portal naţional pentru depunerea cererilor, înscrisurilor şi plata taxelor de timbru

https://registratura.rejust.ro/

În măsura în care justițiabilii optează pentru utilizarea acestui portal, se  recomandă să nu fie folosite, concomitent, și celelalte instrumente de sesizare a instanței, pentru a nu încărca în mod nejustificat activitatea instanțelor.


ANU​NŢ  CONCURSURI
 
  
 


ANU​NŢ

 

Informații referitoare la forma de protest a personalului din cadrul Judecatoriei Buzau
Extras hotararea nr 1 Ad Gen Judecatoria Buzau 
 

"..Art. 4. Suspendă începând cu data de 21.06.2023, în semn de protest, activitatea de judecată pe perioadă nedeterminată, cu excepția următoarelor cauze:
 

SECTIA PENALĂ

SECTIA CIVILĂ

cauze în care faţă de inculpaţi sunt luate măsuri preventive

acordare personalitate juridică, modificări acte constitutive

cauze de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi cu excepţia celor având ca obiect contestaţie durată proces

ajutor public judiciar

cauze în care există posibilitatea împlinirii termenelor  de prescripție a răspunderii penale în următoarele 6 luni

ordin de protecție

contestaţie la executare

tutelă, curatelă, măsuri de protecţie minori, autorizare căsătorie minor

alte modificări ale pedepsei- conform art. 585 Cod Procedură Penală

internare medicală nevoluntară, revocare internare medicală nevoluntară

măsuri de siguranţă cu caracter medical

ordonanțe președințiale

cereri având ca obiect prelungirea dreptului de a conduce

suspendare provizorie executare silită, suspendare propriu-zisă executare silită,

cauze de competenţa judecătorului de cameră preliminară ce se soluţionează fără citare, potrivit legii

încuviinţare executare silită

cauzele având ca obiect măsuri asiguratorii

măsuri asiguratorii, asigurare dovezi

cauze în legătură cu măsurile preventive

incidente procedurale inclusiv cereri de îndreptare eroare materială, lămurire sau completare hotarare în cauzele apreciate ca urgente în baza prezentei hotărâri

orice alte cauze apreciate ca având caracter urgent de către preşedintele completului

orice alte cereri ce pot fi considerate de către preşedintele completului ca având caracter de  urgenţă deosebită

 
  

Liste de ședință  în perioada desfăşurării formei de protest a personalului

 

 ______________________________________________________________________________________________________
 

 Pentru vizualizarea listelor de ședință de la Judecătoria Buzău puteţi accesa link-ul următor: 
  
 
 
 

                              ÎN ATENŢIA PARTICIPANŢILOR LA PROCEDURILE JUDICIARE

 
 

                  Cererile având ca obiect „ anulare act administrativ - Legea nr. 136/2020” - se transmit în format electronic, prin mijloacele de comunicare electronică permise de lege 

 

                                             (prin accesarea adresei contest.jbuzau@just.ro) 

 

        În cuprinsul cererii vor fi menţionate datele de contact ale contestatorului, respectiv adresa de domiciliu sau cea aleasă pentru primirea corespondenţei, număr de telefon/fax, adresă e-mail) . 

 

       La cerere se vor ataşa: actul administrativ contestat şi înscrisuri medicale care să ateste starea de sănătate a contestatorului.

 
 

PRESEDINTE,

 
 
 

::: COMUNICAREA SI ACCESUL ELECTRONIC LA DOSARE ::: 

 

 Pentru a putea beneficia de acces electronic la dosar şi de comunicarea documentelor în format electronic (link-uri prin e-mail şi SMS) vă recomandăm să completaţi şi  să trimiteţi Cererea de comunicare documente în format electronic (care cuprinde adresa dvs de e-mail şi numărul de telefon mobil) însoţită de copie CI pentru persoanele care au calitate de parte în dosar sau împuternicire avocaţială/dovada calităţii de reprezentant .

 

Dosarul electronic poate fi accesat din mesajul e-mail pe care îl veţi primi de la instanţă ori prin paginile de internet caploiesti.ro

  Model cerere de comunicare in format word:cerere_comunicare

 Model cerere de comunicare in format pdf:  cerere_comunicare 

 
 

 Instructiuni  de comunicare şi acces electronic la dosar​:instructiuni dos electronic           

 
 
 
 :::COMUNICATE DE PRESA :::
 

Informaţii de interes public

Informare prin introducerea informațiilor prevăzute de art. 12 Legea nr. 677/2001 -Legea 677 2001 Art 12.pdfLegea 677 2001 Art 12.pdf


Contact