Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Date de contact

Date de contact

Camere de lucru cu publicul

Program de funcţionare

Program de audienţe

Petiţii

Relaţia cu presa

Harta


Date de contact

Date de contact :  Curtea de Apel Bucureşti cu sediul în Bucureşti, Splaiul Independenţei, nr. 5, sectorul 4

  • Tel.021/319.51.80, 021/319.51.81, 021/319.51.83,0372.125.300
  • Fax: 021/319.16.74   
  • adresa web Curtea de Apel București: www.cab1864.eu
  • site pe portalul instanţelor de judecată Curtea de Apel Bucuresti     

Solicitările de informaţii de interes public din partea cetăţenilor şi a presei, întemeiate pe dispoziţiile Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public precum şi petiţiile formulate conform OG 27/2002, care nu vizează dosare aflate pe rolul Curţii de Apel Bucureşti vor fi trimise pe adresa de mail relatiicab@just.ro
Adresa de mail infocabuc@just.ro este destinată în exclusivitate corespondenţei cu autorităţile publice sau schimbul de date cu celelalte instanţe.Toate mesajele cu referire la dosarele aflate pe rolul secţiilor Curţii de Apel Bucureşti vor fi adresate exclusiv pe adresele de mail sau la  numerele de fax corespunzătoare secţiei pe rolul căreia se află dosarul sau în care aveţi calitatea de parte,  aşa cum sunt indicate în tabelul următor:

Secţii Curtea de Apel Bucureşti

Adresa de mail

Număr de fax

Secţia I penală

registraturaS1penCAB@just.ro

 (+40) 213 192 577

Secţia a II- a penală

registraturaS2penCAB@just.ro

(+40) 213 195 185

Secţia a III-a civilă şi pentru cause cu minori şi familie

registraturaS3civCAB@just.ro

(+40) 372 125 329

Secţia a IV-a civilăregistraturaS4civCAB@just.ro

(+40) 213 114 932

Secţia a V-a civilăregistraturaS5civCAB@just.ro

(+40) 213 195 197

Secţia a VI-a civilăregistraturaS6civCAB@just.ro

(+40) 213 191 647

Secţia a VII-a civilă şi pentru cauze privind conflictele de muncă şi asigurări sociale

registraturaS7litigiiCAB@just.ro

(+40) 213 114 946

Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal

registraturaS8contenciosCAB@just.ro

(+40) 213 195 176

Secţia a IX-a contencios administrativ şi fiscal

registraturaS9contenciosCAB@just.ro

(+40) 372 330 390

Secţia a X-a de contencios administrativ şi fiscal şi pentru achiziţii publice

registraturaS10achizitii@just.ro

(+40) 371.528.157

Vă solicităm ca fişierele transmise în format electronic să fie cu extensia .doc, .docx sau .pdf cu o dimensiune care să nu depăşească 20Mb. Nu se vor lua în considerare mesajele multiple, cu caracter obscen, defăimător, xenofob, rasial, care instigă la violenţă ori fapte antisociale, care lezează bunele moravuri, etc.

         Adresele de mail destinate Biroului de Informare şi Relaţii Publice (relatiicab@just.ro) sau a corespondenţei cu autorităţile publice sau cu alte instituţii (infocabuc@just.ro) nu pot fi utilizate pentru înaintarea înscrisurilor necesare a fi depuse la dosarele aflate pe rolul Curţii de Apel Bucureşti.
      

Camere de lucru cu publicul

Localizarea sălilor de lucru cu publicul și alte informații utile

Localizarea sălilor de lucru cu publicul :

*) S- subsol;  P- parter

 1.

Registratura generală

S 90

 2.

Registratura Secţiei I-a penală

Registratura Secţiei a II-a penală

S 91

 3.

Registratura Secţiei a III-a civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie

S 111

 4.

Registratura Secţiei a IV-a civilă

S 109

 5.

Registratura Secţiei a V-a civilă

Registratura Secţiei a VI-a civilă

S 113 bis

 6.

Registratura Secţiei a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale

S 110

 7.

Registratura Secţiei a VIII-a contencios administrativ şi fiscal

S 08

 8.

Registratura Secţiei a X-a de contencios administrativ şi fiscal şi pentru achiziţii publice

S 08

 9.

Arhiva Secţiei I-a penală

S 97

10.

Arhiva Secţiei a II-a penală 

S 92

11.

Arhiva Secţiei a III-a civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie

S 98

12.

Arhiva Secţiei a IV-a civilă

S 106

13.

Arhiva Secţiei a V-a civilă

S 114

14.

Arhiva Secţiei a VI-a civilă

S 113

15.

Arhiva Secţiei a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale

S 107

16.

Arhiva Secţiei a VIII-a contencios administrativ şi fiscal

S 16-17

17.

Arhiva Secţiei a IX-a contencios administrativ şi fiscal

S 14

18.

Arhiva Secţiei a X-a de contencios administrativ şi fiscal şi pentru achiziţii publice

S 16-17

19. Biroul de informare şi relaţii publice         P 83

​​

Program de funcţionare


Programul de lucru cu publicul, cu excepţia vacanţei judecătoreşti:

Registraturi

Arhive

Biroul de informare şi relaţii cu publicul

Accesul în Palatul de Justiţie

Şedinţele de judecată

​zilnic, de luni până vineri,
între orele 9:00 – 13:00

​zilnic, de luni până vineri,
între orele 9:00 – 13:00

​zilnic, de luni până vineri,
între orele 9:00 – 16:00

​este permis, începând cu ora 8:00, pe la intrarea principală din str. Splaiul Independenţei

​încep, de regulă, la ora 9:00Program de audienţe

La nivelul Curtii de apel Bucuresti - potrivit Regulamentului de Ordine Interioara, nu se ţin audienţe.


Petiţii

Adresa de corespondență electronică pentru cabinet președinte și vicepreședinți este infocabuc@just.ro şi cea a Biroului de Informare și Relaţii Publice este relatiicab@just.ro


Relaţia cu presa

Adresele de mail destinate Biroului de Informare şi Relaţii Publice (relatiicab@just.ro) sau a corespondenţei cu autorităţile publice sau cu alte instituţii (infocabuc@just.ro) nu pot fi utilizate pentru înaintarea înscrisurilor necesare a fi depuse la dosarele aflate pe rolul Curţii de Apel Bucureşti.


Harta