Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

            Prezentare

 Prezentare instanță

 Istoric                                                                                               

                       Legislație

           Legislația care reglementează organizarea instanței

                                       Conducere

                                  Conducerea instanței  

                                                       Organizare

                                        Regulamentul de organizare și funcționare

                                         Structura organizatorică și organigrama

                                         Competența 

                                         Carieră

                                                           Programe și strategii

                                                              Rapoarte și studii              


Actualitate

 LEGALIZAREA HOTĂRÂRILOR JUDECĂTOREȘTI CU SEMNĂTURĂ ELECTRONICĂ
 
         La JUDECĂTORIA BRAȘOV este disponibilă eliberarea și comunicarea în format electronic a copiilor hotărârilor judecătorești legalizate cu mențiunea definitivă și cu SEMNĂTURĂ ELECTRONICĂ.
Justițiabilii au posibilitatea astfel să obțină mai facil și mai rapid copii legalizate după hotărârile judecătorești, fără a mai fi necesară deplasarea la instanță, cu respectarea următorilor pași:
I. Completarea unei CERERI cu indicarea ADRESEI DE E-MAIL a solicitantului
 cererea se poate transmite prin orice modalitate disponibilă, recomandăm pe adresa de e-mail jud-brasov@just.ro sau numărul de fax 0268418054 al instanței.
modelul de cerere este disponibil pe Portalul instanțelor de judecată : http://portal.just.ro/197/SitePages/informatii.aspx?id_inst=197
 
II. Atașarea dovezii calității solicitantului
 copia actului de identitate pentru părțile din dosar
 delegație, împuternicire pentru reprezentanții părților, după caz
 
III. Atașarea dovezii achitării taxei judiciare timbru de 5 lei
 taxa judiciară de timbru de 5 lei, pentru fiecare exemplar de copie după hotărârea judecătorească definitivă, se achită în contul bugetului local al unităţii administrativ teritoriale în care se află domiciliul sau sediul solicitantului, după caz
 chitanța sau ordinul de plată reprezentând dovada achitării taxei judiciare de timbru corespunzătoare trebuie să cuprindă în mod obligatoriu numărul de dosar în care a fost pronunțată hotărârea a cărei legalizare se solicită.
 
                                                                             BINE DE ȘTIUT!
 - Soluționarea cererilor, inclusiv comunicarea pe e-mail a hotărârilor judecătorești legalizate cu semnătură electronică, se realizează în termen de cel mult 3 zile.
 - Cererile de legalizare și comunicare a hotărârilor cu semnătură electronică pot fi formulate doar de părțile din dosarul respectiv sau reprezentanții acestora și se pot adresa exclusiv instanței unde se găsește dosarul la momentul solicitării.
 - Copiile hotărârilor judecătorești definitive sunt legalizate cu semnătura electronică calificată și sunt asimilate înscrisurilor autentice în formatul electronic comunicat, conform prevederilor legale aplicabile.


 

 


În atenția persoanelor cu dizabilități

         Persoanele cu handicap vizual care doresc sa asculte audio un text vor descarca addon-ul pentru browserul    CHROME facand clik AICI

 

         Persoanele cu handicap vizual care doresc sa asculte audio un text vor descarca addon-ul pentru browserul MOZILLA facand clik AICI

 

         Persoanele cu handicap vizual care doresc sa asculte audio un text vor descarca addon-ul pentru browserul MICROSOFT EDGE facand clik​  AICI​

___________________________________________________________________________

 

 

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL

Începând cu data de 05.09.2022, programul cu publicul în cadrul Judecătoriei Braşov va funcţiona după cum urmează:

Registratură (cam. 19), Arhiva civilă (cam. 23), Arhiva penală (cam. 25)

LUNI, MARŢI, MIERCURI, JOI - 08.30-12.30

   Birou primiri cereri de chemare în judecată (cam.24)

LUNI, MARŢI, MIERCURI, JOI - 09.00-12.00

Delegaţii executorilor judecătoreşti vor depunere cereri în intervalul 9,00 - 09.30, având acces cu prioritate.


                        Legalizările se vor elibera la camera 23

  LUNI, MARŢI, MIERCURI, JOI - 08.30-12.30  
              
 
Certificatele de grefă şi minutele se vor elibera la camera 23

LUNI, MARŢI, MIERCURI, JOI - 08.30-12.30


Birou eliberare recipise (cauţiuni) (cam.75)


LUNI, MARŢI, MIERCURI, JOI - 09.00-12.00

Accesul în cadrul sectoarelor instanţei care desfăşoară program cu publicul se va efectua în ordinea sosirii, pe două categorii, în mod alternativ:

        1.      avocaţi, experţi,

2.      justiţiabili.

Activitatea cu publicul în cadrul Judecătoriei Braşov se va desfăşura pe parcursul a patru zile din săptămână, ziua de vineri fiind alocată expertizării dosarelor din arhiva veche.


                •   Se recomandă depunerea cererilor prin postă pe adresa Judecătoriei Braşov: Bulevardul 15 Noiembrie nr. 45, judeţul Braşov, precum si prin fax la numărul 0268/413706 sau e-mail la adresa jud-brasov@just.ro.

   
                                  

 

PENTRU AFLAREA DATEI ȘI OREI LA CARE ESTE PROGRAMAT DOSARUL DUMNEAVOASTRĂ VĂ RUGĂM SĂ CONSULTAȚI SECȚIUNEA  ȘEDINȚE (CLICK AICI)  

 

Pentru acces la dosarul în format electronic, este necesar să comunicaţi instanţei adresa de e-mail şi numărul de telefon mobil.
 
 
   Începând cu luna octombrie 2019, la Judecătoria Brașov este funcțională aplicația TDS - Transmitere Documente Securizat. Aceasta  permite transmiterea  citațiilor și altor acte procedurale în format electronic, prin intermediul poștei electronice sau prin SMS, doar către părțile din dosarele aflate pe rolul Judecătoriei Brașov care și-au dat acordul pentru a primi actele de procedură în format electronic, în urma completării unei cereri.                
                                                        
                                                            
Descarcă cererea
 
 
Cererea, completată și semnată, se poate depune personal la Registratura Judecătoriei Brașov sau se poate trimite prin email la adresa judecatoria-brasov@just.ro sau fax 0268/413706.
 
 Părțile care și-au dat acordul pentru primirea actelor de procedură în format electronic beneficiază și de acces electronic la documentele din dosar.
 
 Vă recomandăm să accesați  site-ul web cu unul din următoarele navigatoare: Google Chrome,Mozila Firefox,Opera.
 

Dosarul electronic poate fi accesat din mesajul e-mail primit de la instanță ori prin pagina de internet https://doc.curteadeapelbrasov.ro/autentificare folosind codul primit prin respectivul mesaj.
Sistemul va fi implementat în dosarele înregistrate începând cu 17.09.2019, în care Judecătoria Braşov este învestită în primă instanţă(ca instanță de fond).  Informații suplimentare despre dosarul electronic, precum și instrucțiuni privind utilizarea acesteia găsiți aici.
 
Pentru comunicarea actelor procedurale transmise de către instanţă, veţi primi un e-mail sau un SMS cu un link, prin accesarea căruia veţi vedea documentele transmise(https://doc.curteadeapelbrasov.ro/ - Acces indirect la citațiile sau comunicările primite prin e-mail sau SMS. Pentru vizualizare aveți nevoie de codul de acces primit). Informații suplimentare despre aplicația TDS, precum și instrucțiuni privind utilizarea acesteia găsiţt aici.
 
 
 
Citaţiile şi celelalte acte de procedură se consideră comunicate de către judecătorie la momentul la care s-a primit mesaj din partea sistemului folosit că au ajuns la destinatar, potrivit datelor furnizate de acesta, indiferent de deschiderea sau nu a documentelor.  
 
 
 
 Vă rugăm ca documentele şi acţiunile pe care le depuneţi sau le trimiteţi instanţei să nu fie capsate, ci, cel mult, prinse cu agrafe, pentru a facilita procesul de scanare.
 
____________________________________________________________________________________________________________
 

       Tabloul mediatorilor autorizati 

 

                      GHIDURI PRACTICE 

 
 
 
 

 Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal , cu modificările ulterioare

 
 __________________________________________________________________________________________________
 

   Biroul de informare şi relaţii publice din cadrul Judecătoriei Brașov aduce la cunoştinţă publică că, având în vedere Hotărârea Secției pentru judecători a Consiliului Superior al  Magistraturii nr. 417 din 24 martie 2020, în aplicareaprevederilor art. 3 și art. 6 din Decretul Președintelui României nr. 195/ 16.03.2020, privind instituirea stării de urgență pe teritoriul    României și a dispozițiilor art. 42 alin 1 din Anexa I la Decret, la nivelul  Judecătoriei Brașov, începând cu data de 25.03.2020, urmează a face aplicarea directă a dispozițiilor acestei hotărâri în ceea ce privește judecata atât în materie civilă, cât și în materie penală.
 
    COMUNICAT-23.07.2020       
 
 
HOTĂRÂREA NR.39- 19.03.2020 a Colegiului Curții de Apel Brașov- măsuri stare de urgență
 
COMUNICAT -30.01.2020  
--------------------------------------------------------------------------------------------
                                            ÎN ATENȚIA PARTICIPANȚILOR LA ACTUL DE JUSTIȚIE

În urma sesizării, că în data de 25.01.2022 nu se mai listau fax-uri la Judecătoria Brasov, s-a procedat la verificarea recepționării acestora. S-a constatat că acestea se află în memoria aparatului dar nu sunt listate din cauza unui fax care a generat blocarea aparatului la listare.

Persoanele care au transmis fax-uri începând cu data de 21.01-2022  ora 09:49 până în data de 25.01.2022 inclusiv, ora 11:12 către numarul de fax 0268/ 413706 sunt rugate să verifice daca  fax-urile au fost înregistrate la dosar și dacă nu să le retransmită. (link către lista fax-urilor transmise în acel interval)


În urma sesizării, că în data de 11.10.2021 nu se mai listau fax-uri la Judecătoria Brasov , s-a verificat recepționarea fax-urilor constatând-se că acestea se află în memoria aparatului dar nu sunt listate din cauza unui fax care a generat blocarea aparatului la listare. Persoanele care au transmis fax-uri începând cu data de 09-10-2021   ---  11-10-2021 către numărul de fax 0268/413706 sunt rugate să verifice dacă fax-urile au fost înregistrate la dosar și dacă nu să retransmită fax-urile.  

Informaţii de interes public

 Solicitarea informațiilor de interes public
 Buletinul informativ al informaţiilor de interes public

Contact

          Relații cu presa
                  Program de funcționare
                           Program de audiențe
                                Petiții
                                    Harta