Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

            Prezentare

 Prezentare instanță

 Istoric                                                                                               

                       Legislație

           Legislația care reglementează organizarea instanței

                                       Conducere

                                  Conducerea instanței  

                                                       Organizare

                                        Regulamentul de organizare și funcționare

                                         Structura organizatorică și organigrama

                                         Competența 

                                         Carieră

                                                           Programe și strategii

                                                              Rapoarte și studii              


Actualitate

         Judecătoria Brașov pune la dispoziția personelor interesate -Chestionarul referitor la perceptia activității în cadrul

instanțelor de judecată -adoptat prin HCSM nr.2646/2023.

        Chestionarul este disponibil atât în format fizic, la sediul Judecătoriei Brașov (la compartimentele care desfășoară
 activități cu publicul) , cât și în format online, pe portalul instanței, la secțiunea  ”Acasă- Actualitate”, accesând următorul 

 
PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL
în perioada 18.12.2023 - 05.01.2024
 
 
  În perioada 18.12.2023-05.01.2024 programul compartimentelor din cadrul Judecătoriei Brașov care desfășoară activități de lucru cu publicul se va desfășura
 
                 în  zilele de  18.12.2023 şi 20.12.2023 în intervalul orar 09.00-11.00.
 
 
•    Accesul în cadrul sectoarelor instanței care desfășoară program cu publicul se  va efectua în ordinea sosirii, pe două categorii, în mod alternativ:
1.     avocaţi, experţi, delegaţi executori judecătoreşti*;
2.     justiţiabili.
 
              
*Delegații executori judecătorești au prioritate.
 
 
         •   Se recomandă depunerea cererilor prin postă pe adresa Judecătoriei Braşov: Bulevardul 15 Noiembrie nr. 45, județul Brașov, precum si prin fax la numărul 0268/413706 sau e-mail la adresa jud-brasov@just.ro.
 
Începând cu data de 08.01.2024 se reia programul de lucru cu publicul stabilit anterior.
   _______________________________________________________________________________________
 

COMUNICAT

 
 
 

Privind HOTĂRÂREA NR. 4 din 31 august 2023
a Adunării generale a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Braşov

 
 

       La data de 31 august 2023. ora 11.00. la sediul Judecătoriei Braşov a avut loc Adunarea generală a judecătorilor acestei instanţe, convocată conform art.55 alin.2 lit. a din Legea nr. 304/2022 privind organizarea judiciară, şi art.14 alin. 1 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr.3243/2022.

  

    Având în vedere Decizia Curţii Constituţionale nr. 467 din 2 august 2023 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.I-IV, ale art.XIII alin.(5) şi (6) şi ale art.XV din Legea pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu şi a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a anexelor nr. 1-3 la aceasta, precum şi a legii în ansamblul său prin care s-a admis obiecţia de neconstituţionalitate şi stadiul actual al procesului legislativ privind modificarea şi completarea actelor normative care reglementează pensia de serviciu a magistraţilor, judecătorii Judecătoriei Braşov. întruniţi astăzi în Adunarea generală, au decis cu o largă majoritate ea. începând cu dala de 04 septembrie 2023. suspende forma de protest adoptată prin Hotărârea nr. 2 din 20 iunie 2023 şi Hotărârea nr. 3 din 27 iulie 2023 ale Adunării generale a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Braşov, activitatea de judecată urmând a fi reluată pentru toate cauzele.

 
 

     În funcţie de stadiul procesului legislativ, Adunarea generală a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Braşov va fi reconvocată la un moment ulterior pentru a hotărî dacă se impune reevaluarea masurilor adoptate.

 
 
 
 
 

 Judecător SOCOL SILVIU-DANIEL

 
 
COMUNICAT
 

   

Privind HOTĂRÂREA NR. 3 din 27 iulie 2023

a Adunării generale a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Brașov

 

 

Adunarea generală a judecătorilor Judecătoriei Brașov, întrunită la data de 27.07.2023, ora 11.00,  pentru

analiza formelor de protest adoptate prin Hotărârea nr. 2 din 20 iunie 2023 a Adunării generale a judecătorilor

din cadrul Judecătoriei Brașov a hotărât următoarele:

  

Având în vedere că circumstanțele care au stat la baza adoptării formelor de protest prin Hotărârea nr. 2 din

20 iunie 2023 a Adunării generale a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Brașov au rămas, în

principiu, neschimbate,

 

Susținând nevoia ca orice inițiativă legislativă privind statutul magistraților să fie însoțită de o comunicare

efectivă între puterea judecătorească și celelalte puteri ale statului,

 

Reiterând ferm necesitatea ca orice modificare a condițiilor de pensionare  să producă efecte pentru viitor, doar

în privința judecătorilor recrutați sub imperiul noilor reglementări,

 

Atrăgând din nou atenția asupra faptului că vârsta de pensionare constituie unul dintre elementele esenţiale

avute în vedere la accederea în profesie, că ea nu reprezintă un privilegiu, ci o compensare parţială

 a inconvenientelor ce rezultă din rigoarea statutului social căreia judecătorii trebuie să i se supună,

 

Pentru toate motivele expuse pe larg în Hotărârea nr. 2 din 20 iunie 2023 a Adunării generale a judecătorilor

din cadrul Judecătoriei Brașov,

 

În urma dezbaterilor, cu o largă majoritate, a apreciat necesară continuarea formelor de protest adoptate

prin Hotărârea nr. 2 din 20 iunie 2023 a Adunării generale a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Brașov.

 
 

Având în vedere perioada scursă de la data declanșării formelor de protest, faptul că executarea silită este o

tapă integrantă a procesului civil, iar unele titluri executorii pot consta în hotărâri judecătorești pronunțate în

cauze urgente (precum ordonanță președințială, cauze cu minori, evacuare, etc.),

 

Observând și adresa CSM nr. 15059/19.07.2023 prin care s-a înaintat memoriul Uniunii Naționale a

Executorilor Judecătorești,

 

Având în vedere că prin Hotărârea nr. 2 din 20 iunie 2023 a Adunării generale a judecătorilor din cadrul

Judecătoriei Brașov nu a fost suspendată și activitatea specifică procedurii scrise în procesul civil, or unele

incidente care vizează taxa judiciară de timbru pot paraliza continuarea procedurii prealabile fixării primului

termen de judecată,

 

Având în vedere necesitatea menționării exprese a faptului că cererile incidentale și accesorii, inclusiv cereri

de îndreptare eroare materială, de lămurire și completare dispozitiv, formulate strict în cauzele enumerate

în prezenta, se vor judeca în perioada protestului,

 

În urma dezbaterilor, cu majoritate, a apreciat necesară includerea în lista cauzelor civile care se judecă în

timpul formelor de protest a celor având ca obiect ”încuviințare executare silită”, ”autorizare intrare în

încăperi”, ”reexaminare taxă judiciară de timbru”, ”ajutor public judiciar”, ”reexaminare ajutor public judiciar”.

        De asemenea, s-a decis menționarea expresă a faptului că în procedura prealabilă specifică procesului

civil este posibilă anularea cererii de chemare în judecată conform art. 200 CPC precum și faptul că

cererile incidentale și accesorii, inclusiv cereri de îndreptare eroare materială, de lămurire și completare

  dispozitiv, formulate strict în cauzele enumerate în prezenta, se vor judeca în perioada protestului.

 

               Așadar, prin Hotărârea nr. 3 din 27 iulie 2023 a Adunării generale a judecătorilor din cadrul Judecătoriei

           Brașov s-au hotărât următoarele:

 

  Art. 1. Continuarea formelor de protest adoptate prin Hotărârea nr. 2 din 20 iunie 2023 a Adunării generale

a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Brașov, constând în amânarea judecării cauzelor aflate pe rolul instanței,

cu excepția cauzelor cu caracter urgent.

 

 

 

Art. 2. Actualizarea listei cauzelor urgente care se vor judeca în timpul protestului, începând cu data de

27.07.2023, prin includerea în lista cauzelor civile care se judecă în timpul formelor de protest a celor având

ca obiect ”încuviințare executare silită”, ”autorizare intrare în încăperi”, ”reexaminare taxă judiciară de

timbru”, ”ajutor public judiciar”, ”reexaminare ajutor public judiciar”. De asemenea, se va menționa

expres posibilitatea de anulare a cererii de chemare în judecată conform art. 200 CPC și faptul că cererile

incidentale și accesorii, inclusiv cereri de îndreptare eroare materială, de lămurire și completare dispozitiv,

formulate strict în cauzele enumerate în prezenta, se vor judeca în perioada protestului.

 

 Ca atare, lista actualizată a cauzelor urgente ce se vor judeca începând cu data de 27.07.2023 este următoarea:

 

                   În materie penală:

 

-          cauze privind luarea, înlocuirea, revocarea, încetarea, prelungirea, verificarea, modificarea

       conţinutului măsurilor preventive (arestarea preventivă, arestul la domiciliu, control judiciar, control

       judiciar pe cauţiune);

 

-          cauze privind luarea, modificarea, ridicarea măsurilor asiguratorii;

 

-          cauze privind luarea, modificarea, revocarea, încetarea, modificarea conţinutului măsurilor de

       siguranţă (internarea medicală, obligarea la tratament medical);

 

-          cauzele privind încuviinţarea folosirii metodelor speciale de supraveghere sau cercetare;

 

-          cauzele privind încuviinţarea percheziţiei domiciliare şi informatice;

 

-          orice alte cauze de competența judecătorului de drepturi și libertăți;

 

-          cauzele privind liberarea condiţionată, liberarea minorilor din centrul educativ sau centrul de detenţie

        ori înlocuirea cu măsuri neprivative de libertate;

 

-          cauzele privind  intervenirea unei legi favorabile, de dezincriminare, amnistie sau graţiere;

 

-          cauzele privind amânarea şi întreruperea executării pedepsei;

 

-          cauzele unde este iminentă împlinirea prescripţiei răspunderii penale;

 

-          cauzele în care sunt inculpați persoane aflate sub puterea unei măsuri preventive;

 

-          orice alte cauze apreciate urgente de judecător.

 

 Judecătorul de supraveghere a privării de libertate:

 

- participă la comisia de liberare condiționată,

 

- Soluționarea plângerilor referitoare la schimbarea regimului de detenție din regim deschis/semideschis

 în regim închis/maximă siguranță.

 

 În materie civilă:

 

-          ordonanțele președințiale;

 

-          suspendări ale executării silite;

 

-          măsuri asigurătorii;

 

-          evacuare specială;

 

-          ordine de protecție;

 

-          delegare autoritate părintească;

 

-          masuri instituire curatelă;

 

-          internare medicală nevoluntară;

 

-          încuviințare executare silită;

 

-          autorizare intrare în încăperi;

 

-          reexaminare taxă judiciară de timbru;

 

-          ajutor public judiciar;

 

-          reexaminare ajutor public judiciar.

 

 

 

           În procedura prealabilă specifică procesului civil este posibilă anularea cererii de chemare în

judecată conform art. 200 CPC.

 

          Cererile incidentale și accesorii, inclusiv cereri de îndreptare eroare materială, de lămurire și completare

 dispozitiv, formulate strict în cauzele enumerate în prezenta, se vor judeca în perioada protestului.

 

 

 

Art. 3. Situația care a determinat aceste măsuri se va analiza periodic, urmând a fi reevaluată în același cadru.

 

 

 

            Art. 4. Prezenta hotărâre va fi transmisă Tribunalului Brașov, Curții de Apel Brașov, Baroului Brașov,

           Camerei Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Braşov și se va publica la sediul și pe portalul

           Judecătoriei Brașov.”.

 

   

 

 

CONDUCĂTORUL BIROULUI DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE,

 

 VICEPREŞEDINTELE JUDECĂTORIEI BRAŞOV,

 

Judecător SOCOL SILVIU-DANIEL

 

_________________________________________***______________________________________________

  
LEGALIZAREA HOTĂRÂRILOR JUDECĂTOREȘTI CU SEMNĂTURĂ ELECTRONICĂ
 
 
 
         La JUDECĂTORIA BRAȘOV este disponibilă eliberarea și comunicarea în format electronic a copiilor hotărârilor judecătorești legalizate cu mențiunea definitivă și cu SEMNĂTURĂ ELECTRONICĂ.
 
 
Justițiabilii au posibilitatea astfel să obțină mai facil și mai rapid copii legalizate după hotărârile judecătorești, fără a mai fi necesară deplasarea la instanță, cu respectarea următorilor pași:
  
I. Completarea unei CERERI cu indicarea ADRESEI DE E-MAIL a solicitantului
  
 cererea se poate transmite prin orice modalitate disponibilă, recomandăm pe adresa de e-mail jud-brasov@just.ro sau numărul de fax 0268418054 al instanței.
 
modelul de cerere este disponibil pe Portalul instanțelor de judecată : http://portal.just.ro/197/SitePages/informatii.aspx?id_inst=197
 
  
II. Atașarea dovezii calității solicitantului
 
 
 copia actului de identitate pentru părțile din dosar
 
 
 delegație, împuternicire pentru reprezentanții părților, după caz
 
  
III. Atașarea dovezii achitării taxei judiciare timbru de 5 lei
 
 
 taxa judiciară de timbru de 5 lei, pentru fiecare exemplar de copie după hotărârea judecătorească definitivă, se achită în contul bugetului local al unităţii administrativ teritoriale în care se află domiciliul sau sediul solicitantului, după caz
 
  
 chitanța sau ordinul de plată reprezentând dovada achitării taxei judiciare de timbru corespunzătoare trebuie să cuprindă în mod obligatoriu numărul de dosar în care a fost pronunțată hotărârea a cărei legalizare se solicită.
 
                                                                             BINE DE ȘTIUT!
 
 
 - Soluționarea cererilor, inclusiv comunicarea pe e-mail a hotărârilor judecătorești legalizate cu semnătură electronică, se realizează în termen de cel mult 3 zile.
 
 
 - Cererile de legalizare și comunicare a hotărârilor cu semnătură electronică pot fi formulate doar de părțile din dosarul respectiv sau reprezentanții acestora și se pot adresa exclusiv instanței unde se găsește dosarul la momentul solicitării.
  
 
 - Copiile hotărârilor judecătorești definitive sunt legalizate cu semnătura electronică calificată și sunt asimilate înscrisurilor autentice în formatul electronic comunicat, conform prevederilor legale aplicabile.
 
   

În atenția persoanelor cu dizabilități
 
 
 
 
 
 
 

         Persoanele cu handicap vizual care doresc sa asculte audio un text vor descarca addon-ul pentru browserul    CHROME facand clik AICI

 
 

         Persoanele cu handicap vizual care doresc sa asculte audio un text vor descarca addon-ul pentru browserul MOZILLA facand clik AICI

  

         Persoanele cu handicap vizual care doresc sa asculte audio un text vor descarca addon-ul pentru browserul MICROSOFT EDGE facand clik​  AICI​

 
 
 
 
  
PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL

 

JUDECĂTORIA BRAŞOV 

 

 

 Începând cu data de 11 septembrie 2023, programul cu publicul din cadrul Judecătoriei Braşov

 va funcționa după cum urmează:

 

     Birou primiri cereri de

chemare în judecată

 

 

Camera 24

 

  

 

LUNI-JOI 9:00 – 9:30 -  executori judecătoreşti - cu prioritate, avocaţi, consilieri juridici,

LUNI-JOI -9:30 – 11:30 – alternativ- justiţiabili, avocaţi, consilieri juridici;

LUNI-JOI -11:30 – 12:00  exclusiv avocaţi

 

             Eliberare hotărâri

     judecătoreşti legalizate

  Camera 23

LUNI-JOI 8:30 – 11:30 – alternativ- justiţiabili, avocaţi, consilieri juridici;

LUNI-JOI -11:30-12:30 - exclusiv avocaţi,

 

 

              Registratură

  Camera 19

LUNI-JOI 8:30 – 11:30 – alternativ- justiţiabili, avocaţi, consilieri juridici;

LUNI-JOI -11:30-12:30 - exclusiv avocaţi

 

              Arhiva Penală

  Camera 25

LUNI-JOI 8:30 – 11:30 – alternativ- experţi, justiţiabili, avocaţi, consilieri juridici;

LUNI-JOI -11:30-12:30 - exclusiv avocaţi,

 

              Arhiva Civilă

 Camera  23

LUNI-JOI 8:30 – 11:30 – alternativ- experţi, justiţiabili, avocaţi, consilieri juridici;

LUNI-JOI -11:30-12:30 - exclusiv avocaţi,

 

 

 

              Biroul de informare şi 

              relaţii publice

 Camera 75

LUNI - VINERI    9,00 – 12,00


MARŢI                15,00 -  18,00


 

 

 

Activitatea cu publicul în cadrul Judecătoriei Brașov se va desfășura pe parcursul a patru zile din săptămână, ziua de vineri fiind alocată expertizării dosarelor din arhiva veche.

 

      Se recomandă depunerea cererilor prin poștă pe adresa Judecătoriei Brașov: Bulevardul 15 Noiembrie nr. 45, județul Brașov, precum si prin fax la numărul 0268/413706 sau e-mail la adresa  jud-brasov@just.ro.


 


   
                                  

 

PENTRU AFLAREA DATEI ȘI OREI LA CARE ESTE PROGRAMAT DOSARUL DUMNEAVOASTRĂ VĂ RUGĂM SĂ CONSULTAȚI SECȚIUNEA  ȘEDINȚE (CLICK AICI)  

 

Pentru acces la dosarul în format electronic, este necesar să comunicaţi instanţei adresa de e-mail şi numărul de telefon mobil.

CERERE DE ACCES
 
 
   Începând cu luna octombrie 2019, la Judecătoria Brașov este funcțională aplicația TDS - Transmitere Documente Securizat. Aceasta  permite transmiterea  citațiilor și altor acte procedurale în format electronic, prin intermediul poștei electronice sau prin SMS, doar către părțile din dosarele aflate pe rolul Judecătoriei Brașov care și-au dat acordul pentru a primi actele de procedură în format electronic, în urma completării unei cereri.                
                                                        
                                                            
                                                                           DESCARCĂ CEREREA
 
Cererea, completată și semnată, se poate depune personal la Registratura Judecătoriei Brașov sau se poate trimite prin email la adresa judecatoria-brasov@just.ro sau fax 0268/413706.
 
 Părțile care și-au dat acordul pentru primirea actelor de procedură în format electronic beneficiază și de acces electronic la documentele din dosar.
 
 Vă recomandăm să accesați  site-ul web cu unul din următoarele navigatoare: Google Chrome,Mozila Firefox,Opera.
 

Dosarul electronic poate fi accesat din mesajul e-mail primit de la instanță ori prin pagina de internet https://doc.curteadeapelbrasov.ro/autentificare folosind codul primit prin respectivul mesaj.
Sistemul va fi implementat în dosarele înregistrate începând cu 17.09.2019, în care Judecătoria Braşov este învestită în primă instanţă(ca instanță de fond).  Informații suplimentare despre dosarul electronic, precum și instrucțiuni privind utilizarea acesteia găsiți aici.
 
Pentru comunicarea actelor procedurale transmise de către instanţă, veţi primi un e-mail sau un SMS cu un link, prin accesarea căruia veţi vedea documentele transmise(https://doc.curteadeapelbrasov.ro/ - Acces indirect la citațiile sau comunicările primite prin e-mail sau SMS. Pentru vizualizare aveți nevoie de codul de acces primit). Informații suplimentare despre aplicația TDS, precum și instrucțiuni privind utilizarea acesteia găsiţt aici.
 
 
 
Citaţiile şi celelalte acte de procedură se consideră comunicate de către judecătorie la momentul la care s-a primit mesaj din partea sistemului folosit că au ajuns la destinatar, potrivit datelor furnizate de acesta, indiferent de deschiderea sau nu a documentelor.  
 
 
 
 Vă rugăm ca documentele şi acţiunile pe care le depuneţi sau le trimiteţi instanţei să nu fie capsate, ci, cel mult, prinse cu agrafe, pentru a facilita procesul de scanare.
 
 
____________________________________________________________________________________________________________
 

       Tabloul mediatorilor autorizati 

 

                      GHIDURI PRACTICE 

 
 
 
 

 Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal , cu modificările ulterioare

 
 _________________________________________________________________________________________________________________
 

   Biroul de informare şi relaţii publice din cadrul Judecătoriei Brașov aduce la cunoştinţă publică că, având în vedere Hotărârea Secției pentru judecători a Consiliului Superior al  Magistraturii nr. 417 din 24 martie 2020, în aplicareaprevederilor art. 3 și art. 6 din Decretul Președintelui României nr. 195/ 16.03.2020, privind instituirea stării de urgență pe teritoriul    României și a dispozițiilor art. 42 alin 1 din Anexa I la Decret, la nivelul  Judecătoriei Brașov, începând cu data de 25.03.2020, urmează a face aplicarea directă a dispozițiilor acestei hotărâri în ceea ce privește judecata atât în materie civilă, cât și în materie penală.
 
    COMUNICAT-23.07.2020       
 
 
HOTĂRÂREA NR.39- 19.03.2020 a Colegiului Curții de Apel Brașov- măsuri stare de urgență
 

Informaţii de interes public


Contact

          Relații cu presa
                  Program de funcționare
                           Program de audiențe
                                Petiții
                                    Harta