Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Date de contact

Date de contact

Camere de lucru cu publicul

Program de funcţionare

Program de audienţe

Petiţii

Relaţia cu presa

Harta


Date de contact

ADRESA JUDECĂTORIEI BRĂILA
 Mun. Brăila, Calea Călăraşilor nr. 47​, cod poștal 810017, jud. Brăila
TELEFON :​
 
0239/613.975 - centrala telefonică


 int.142-arhiva

 int.112-grefier șef secție penală

 int.136-grefier șef secție civilă

 int.206-birou primire Cereri

 int.205-birou executări penale/ 0239.630.684 - fax

 int.203-grefier șef, interior destinat exclusiv relațiilor instituționale, nu poate fi apelat 

pentru obținerea de relații referitoare la dosare

FAX arhiva si registratura - 0239/613975234
E-MAIL
 
 
E-mail alegeri 2024: alegeri_braila_2024@just.ro
 

 
Per​soane de contact:
  Purtător de cuvânt: judecător Belei Andreea-Carmen             

  E-mail BIRP: jud-braila-brp@just.ro


Portal solicitări și acces electronic dosare:
  

1. Vă recomandăm să folosiți portalul registratura.rejust.ro când formulați solicitări adresate instanțelor judecătorești. Prin acest portal, aveți acces la următoarele servicii:

Depunerea documentelor și plata taxelor de timbru prin portal se face în condiții de maximă siguranță, urmând să primiți, de îndată, pe adresa e-mail, dovada formulării și expedierii cererii și actelor dvs. către instanța din circumscripție.

 

2. Vă recomandăm să folosiți portalul cagl.ro pentru a avea acces la următoarele servicii:

  • Acces la dosarul în format electronic - Dosarul electronic
  • Lista on-line cu desfășurarea în timp real a ședințelor de judecată din circumscripție - Liste ședințe on-line
  • Programări cu prezență fizică pentru consultarea dosarelor în format fizic și alte solicitări adresate centrelor de relații cu publicul, registraturilor și arhivelor din circumscripție - Programări cu prezență fizică
  • Colecția de documente istorice a Curții de Apel Galați - Historia

 

3. Cererea de acces electronic la dosar și de comunicare în format electronic a documentelor din dosare este disponibilă în format pdf și word.

Vă puteți informa despre modul de utilizare a sistemului de comunicare și acces electronic la dosar, citind aceste instrucțiuni.

 

4. Pentru erori acces dosar electronic folosiţi adresa cagl.ro/contacteaza-instanta
 

5. Consultarea dosarelor în format fizic și prezentarea personală pentru alte solicitări adresate centrelor de relații cu publicul, registraturilor și arhivelor din cadrul instanțelor din raza Curții de Apel Galați se fac, cu prioritate, pe baza unei programări on-line la adresa cagl.ro/programari

 

6. În eventualitatea în care cauza dedusă judecății poate fi soluționată prin mediere, procedură prevăzută de Legea nr. 192/2006, se recomandă utilizarea acestei proceduri. În măsura în care vor opta pentru procedura medierii, părțile vor depune la dosarul cauzei dovada de participare la ședința de informare, precum și, eventual, acordul de mediere, în vederea pronunțării unei hotărâri prin care se încuviințează învoiala lor.

 

 
Camere de lucru cu publicul

Săli de judecată:

       Sala 1 Judecătorie - Parter;

       Sala 2 Judecătorie - Parter;

       Sala 3 Judecătorie - Parter;

       Sala 4 Judecătorie - Parter;

Arhiva - Registratura instanței - Parter.

 


Program de funcţionare

 
Programul normal de funcționare al Judecătoriei Brăila este:
 
a. Programul de lucru al  instanţei : 

             Luni - Vineri  7,30-15,30

b. Birou primiri acțiuni:
     
                        - Luni - Joi orele 09,00 - 12,00

c.  Programul de lucru cu publicul pentru primirea acțiunilor, documentelor, consultarea dosarelor, comunicarea altor relații la Arhiva și Registratura instanțe:
 
Luni - Joi   09.00-11.00 (justiţiabili, inclusiv avocaţi, consilieri juridici); 
                11.00-12.00 (exclusiv avocaţi, consilieri juridici).


În afara programului de lucru cu publicul mai sus afişat, acţiunile ori înscrisurile pot fi transmise prin intermediul portalului https://registratura.rejust.ro, iar, în subsidiar, prin e-mail, fax, poştă sau servicii de curierat.

 
d. Arhiva veche : cererile se predau în arhivă și se eliberează cu programare.
 
      
 
e. Birou Asociatii - Fundații, Sindicate și Asociații de proprietari ( biroul 1 - situat la demisolul Judecătoriei Brăila ):
 
         Cererile se depun/ridică la/de la arhiva instanței.
 
                        - depunere: luni-joi, orele 9:00 - 12:00

                        - eliberare documente: marți, orele 9.00 - 12.00.
 
 

Program de audienţe


Persoanele interesate pot depune petiţii în formă scrisă, urmând a li se comunica răspuns. Nu se organizează audienţe.


Petiţii

   
Adresa de e-mail pentru transmiterea electronică a petițiilor ​este:
jud-braila-brp@just.ro

Pentru informaţii şi sesizări în legatură cu protecţia datelor cu caracter personal la nivelul Curţii de Apel Galaţi şi al instanţelor din raza de competenţă, vă rugăm să contactaţi Persoana responsabilă cu protecţia datelor personale la adresa de e-mail dpo@cagl.ro


Politici de confidențialitate:

- Nota informare privind protecția si confidențialitatea datelor cu caracter personal.pdfPolitica de protecţie a datelor cu caracter personal în relaţiile cu angajaţii şi în ce priveşte recrutarea personalului 

- ​​Procedură privind prelucrarea datelor cu caracter personal.pdfPolitica de protecţie a datelor cu caracter personal în activitatea Birourilor de Informare şi Relaţii Publice

- Procedură privind prelucrarea datelor cu caracter personal.pdfPolitica de protecţie a datelor cu caracter personal în ce priveşte supravegherea video în sediile instanţelor
Relaţia cu presa

 

Responsabili cu difuzarea informatiilor publice - purtători de cuvânt  

Judecător Belei Andreea-Carmen  

E-mail : jud-braila-brp@just.ro 

Ghid de bune practici privind relatia sistemului judiciar cu mass media.pdfGhid de bune practici privind relația sistemului judiciar cu mass-media


Harta