Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie


Portalul si datele cu caracter personal. CLICK AICI​Chestionar referitor la percepția activității în cadrul instanței

Prin hotărârea Secţiei pentru judecători din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii nr. 2646/16.11.2023 a fost adoptat Chestionarul elaborat în cadrul Grupului de lucru privind Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2022-2025, propus ca modalitate de evaluare a gradului de satisfacţie al părţilor interesate în vederea atingerii indicatorului din Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2022-2025.

Pentru completarea chestionarului în format on-line puteţi scana codul QR sau accesa următorul link:

 
COD QR
JudBR.png
 
De asemenea aveţi posibilitatea completării chestionarului în format fizic, pus la dispoziţia persoanelor interesate la compartimentele Arhivă și Registratură.
 

Actualitate

JUDECĂTORIA BRAD


 
 
Biroul de Informare și Relații Publice din cadrul Judecătoriei Brad este abilitat să vă remită următorul  COMUNICAT DE PRESĂ privind suspendarea formei de protest adoptată prin Hotărârea Adunării generale a judecătorilor nr. 3 din data de 21 iunie 2023, începând cu data de 05.09.2023. CLICK AICI


Biroul de Informare și Relații Publice din cadrul Judecătoriei Brad este abilitat să vă remită următorul  COMUNICAT DE PRESĂ privind adoptarea unei forme de protest constând în amânarea cauzelor aflate pe rolul instanţei, cu excepţia cauzelor cu caracter urgent, începând cu data de 22.06.2023, pe o perioadă nedeterminată. CLICK AICI
 

ANUNŢ
 
·     Recomandăm fiecărei persoane ca înscrisurile de orice fel să fie depuse prin mijloacele de comunicare la distanţă permise de lege (e-mail, fax, poştă),  informaţiile de orice natură să fie solicitate telefonic şi de asemenea recomandăm solicitarea accesului la dosarul electronic, formularele de cerere fiind puse la dispoziţia tuturor persoanelor interesate la biroul registratură – arhivă cât şi online:
 
·     Datele de contact ale instanţei sunt:
JUDECĂTORIA BRAD, Brad, str. Avram Iancu, numărul 36, CP 335200
          - telefon : 0254-612639 
          - fax : 0254-610033
- e-mail instanţă: judecatoria.brad@just.ro se va folosi pentru transmiterea corespondenţei administrative
- e-mail registratură: jud-brad-reg@just.ro se va folosi pentru transmiterea de acte la dosare, acţiuni, întâmpinări, precizări de acţiuni, etc.
 
·     Judecătoria Brad oferă justiţiabililor posibilitatea obţinerii copiilor legalizate de pe hotărârile judecătoreşti, cu menţiunea că sunt definitive, semnate electronic, fără a fi necesară prezenţa în instanţă:
 
PREŞEDINTELE JUDECĂTORIEI BRAD
 
 
Program de lucru cu publicul. CLICK AICI 

Comunicat obtinere hotarari judecatoresti legalizate electronic. click aici
Formular tip. click aici
 
Listele de sedinte cuprinzand intervalul orar la care vor fi dezbatute cauzele  in urmatoarea perioada se pot consulta aici​ LISTA SEDINTE​


Desfășurarea activității de înfăptuire a justiției la TRIBUNALUL HUNEDOARA și instanțele din circumscripția teritorială începând cu data de 25.10.2021 
 
     Având în vedere reglementările și măsurile cuprinse în HG nr.1130/22.10.2021 care se aplică din 25.10.2021, pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, văzând prevederile Hotărârii nr.734/12.05.2020 a Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, cu modificările ulterioare, dispozițiile stabilite prin decizia Președintelui Curții de Apel Alba Iulia nr.40/2020, TRIBUNALUL HUNEDOARA face următoarele precizări cu privire la organizarea și desfășurarea activității TRIBUNALULUI HUNEDOARA şi a instanţelor din circumscripţia teritorială:
 
     Începând cu data de 25.10.2021, TRIBUNALUL HUNEDOARA şi instanţele din circumscripţia teritorială își continuă activitatea cu respectarea programării ședințelor de judecată anunțate anterior, fără modificarea programului de lucru cu publicul afișat la compartimentele publice dar cu menținerea și, după caz, adaptarea măsurilor de protecție sanitară și de organizare necesare pentru desfășurarea activității instanțelor în condiții de maximă siguranță pentru sănătatea tuturor participanților la actul de justiție.
 
     În măsura în care vor fi stabilite măsuri suplimentare privind accesul în instanțe sau desfășurarea ședințelor de judecată vom face publice de îndată modificările survenite.
 
     Având în vedere riscul actual pentru sănătatea publică cauzat de numărul mare de infectări cu virusul SARS-CoV-2 recomandăm tuturor persoanelor care au termene de judecată în perioada următoare să evite  prezența la sediul instanței, în cazul în care aceasta nu este absolut necesară, să respecte cu strictețe intervalele orare pentru care sunt programate cauzele în care sunt implicate, cu limitarea staționării în incinta instanței doar pentru timpul strict necesar îndeplinirii obligațiilor judiciare sau profesionale, folosirea exclusiv a mijloacelor electronice de comunicare cu instanța, de transmitere a documentelor și de informare disponibile permanent la nivelul instanței în special aplicațiile Dosar Electronic și „TDS” (Trimitere Document Securizat) și nu în ultimul rând, respectarea tuturor măsurilor de protecție și prevenție  recomandate de autoritățile sanitare.
 
     Ne exprimăm speranța că, prin continuarea implementării cu succes a acestor recomandări, care depinde în mare măsură și de conduita responsabilă a publicului din instanțe, vom reuși să trecem împreună cu bine peste această perioadă dificilă. 
TRIBUNALUL HUNEDOARA
​BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE 


DOSARUL ELECTRONIC SE
ACCESEAZĂ ÎNCEPÂND DIN 15 IULIE 2019
www.tribunalulhunedoara.ro

Cerere acces dosar electronic. Clic aici
 

Comunicat de presa privind implementarea dosarului electronic la nivelul Tribunalului Hunedoara si al instantelor din circumscriptie. CLICK AICI

 

Modele de cereri pentru justitiabili: CLICK AICI
1. Ghid practic - modele de cereri pentru justitiabili in materie penala.
2. Ghid practic - modele de cereri pentru justitiabili in materie procesual civila si civila.​

 
Noile proceduri penale: sinteze, practica judiciara, modele de minute. Autor: judecator doctor Voicu Puscasu
Cartea poate fi comandata de la editura Universul Juridic
     REDACTIE:          tel./fax: 021.314.93.13
                               tel:     : 0732.320.666
                               e-mail : redactie@universuljuridic.ro
     DEPARTAMENTUL tel : 021.314.93.15
     DISTRIBUTIE        fax: 021.314.93.16
                                e-mail: distributie@universuljuridic.ro
 
De la 1 februarie 2014 se vor aplica mai multe acte normative noi:
- Legea nr. 286/2009 privind Codul penal (modificat și însoțit de Legea nr. 187/2012 de punere a sa în aplicare);

- Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală (modificat și însoțit de Legea nr. 255/2013 de punere a sa în aplicare și de Hot. CSM nr. 79/2014 de modificare a Regulamentului de ordine interioară a instanțelor);

- Legea nr. 252/2013 privind sistemul de probațiune (însoțită de Regulamentul său de aplicare aprobat prin HG nr. 1079/2013);

- Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal;

- Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal (însoțit de  Regulamentul de organizare a activităţii judecătorului de supraveghere a privării de libertate aprobat prin Hot. CSM nr. 89/2013).

Informaţii de interes public

...

Contact

...