Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii de interes public

Solicitarea informaţiilor de interes public

Buletinul informativ al informaţiilor de interes public

Bilanţuri contabile

Declaraţii de avere şi de interese


Solicitarea informaţiilor de interes public

 

 

Prelucrare.PDFPrelucrarea datelor cu caracter personal

Informare.PDFINFORMARE CU PRIVIRE LA LEGEA 677/2001

Anunt program .PDFPROGRAM DE LUCRU - BIROUL PRIMIRE CERERI - 23.12.2016

 

Program de lucru cu publicul iulie-august 2016.PDFProgram de lucru cu publicul iulie-august 2016

 

Ghidul  forma consolidată.docGHID PRIVIND RELAŢIA DINTRE SISTEMUL JUDICIAR DIN ROMÂNIA Şl MASS-MEDIA 


Documente de interes public

• Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea instanţei
• Buletinul informativ
• Raportul periodic de activitate
• Listele şedinţelor de judecată
• Declaraţiile de avere ale magistraţilor
• Hotărârile pronunţate de către instanţă
• Opisul alfabetic
• Registrul de intrare ieşire a corespondenţei administrative
• Registrul informativ
• Registrul de termene al arhivei
• Condica şedinţei de judecată
• Registrul de evidenţă a redactării hotărârilor
• Registrul de evidenţă şi punere în executare a hotărârilor penale
• Registrul de evidenţă şi punere în executare a hotărârilor civile
• Registrul de evidenţă a apelurilor declarate împotriva hotărârilor pronunţate de secţiile instanţei
• Registrul de evidenţă a recursurilor declarate împotriva hotărârilor pronunţate de secţiile instanţei
• Registrul valorilor şi corpurilor delicte
• Registrul de control
• Registrul privind evidenţa practicii instanţelor de control judiciar
• Registrul de evidenţă a petiţiilor
• Registrul de evidenţă pentru înregistrarea cererilor şi răspunsurilor privind accesul la informaţiile publice
• Registrul privind arestarea preventivă
• Registrul de evidenţă a mandatelor de arestare preventivă emise de judecător în cursul judecăţii
• Registrul de evidenţă şi punere în executare a încheierilor penale pronunţate în recurs
• Registrul special pentru înregistrarea datelor privind cazierul fiscal
• Mapele cu hotărâri civile, comerciale şi penale
• Dosarele aflate pe rolul judecătoriei
• Încheieri de şedinţă
• Registrul de evidenţă a uniunilor, federaţiilor şi fundaţiilor înregistrate
• Datele statistice
• Organigrama instituţiei
• Condica de prezenţă
• Lucrările privind verificarea, soluţionarea şi răspunsul la petiţii, cereri, şi alte solicitări adresate instanţei – conducerii instituţiei, biroului de informare şi relaţii publice.
Toate aceste documente sunt publice, numai dacă nu conţin informaţii exceptate de la accesul liber al cetăţenilor – informaţii prevăzute de art. 12 din Legea nr. 544/2001.
Dreptul de acces la informaţiile cuprinse în documentele de mai sus, poate fi restrâns şi atunci când, în împrejurări speciale, instanţa apreciază că publicitatea ar fi de natură să aducă atingere intereselor justiţiei ori ordinii publice, al securităţii naţionale, al moralităţii, sau când interesele minorilor ori protecţia vieţii private a părţilor în proces o impun.

Categorii de documente produse/gestionate

• Buletinul informativ
• Raportul periodic de activitate
• Dosarele instanţei (aflate pe rolul instanţei şi cele arhivate)
• Hotărârile pronunţate
• Hotărârile colegiului de conducere
• Registrul de intrare ieşire a corespondenţei administrative
• Registrul general de dosare
• Registrul informativ
• Registrul de termene
• Condica şedinţei de judecată
• Registrul de evidenţă a redactării hotărârilor
• Registrul de evidenţă şi punere în executare a hotărârilor penale
• Registrul de evidenţă şi punere în executare a hotărârilor civile
• Registrul de evidenţă a apelurilor declarate împotriva hotărârilor pronunţate de secţiile instanţei
• Registrul de evidenţă a recursurilor declarate împotriva hotărârilor pronunţate de secţiile instanţei
• Registrul valorilor şi corpurilor delicte
• Registrul de control
• Registrul privind evidenţa practicii instanţelor de control judiciar
• Registrul de evidenţă a petiţiilor
• Registrul de evidenţă şi înregistrarea cererilor şi răspunsurilor privind accesul la informaţiile publice
• Registrul privind arestarea preventivă
• Registrele de evidenţă a mandatelor de arestare preventivă emise de judecător în cursul judecăţii
• Registrul de evidenţă şi punere în executare a încheierilor penale pronunţate în recurs
• Registrul special pentru înregistrarea datelor privind cazierul fiscal
• Registrele privind partidele politice şi alte formaţiuni politice
• Registrul de evidenţă a asociaţiilor fundaţiilor şi federaţiilor
• Registrul de evidenţă a sesizărilor privind confirmarea şi autorizarea interceptărilor şi înregistrărilor pe bandă magnetică sau pe orice alt tip de suport
• Registrul de evidenţă a sesizărilor privind autorizarea efectuării percheziţiilor date de judecător în cursul urmăririi penale
• Registrul privind evidenţa şi punerea în executare a plângerilor introduse împotriva actelor şi măsurilor luate de procuror în faza urmăririi penale
• Documentele privind întocmirea şi transmiterea titlurilor executorii către organul de executare
• Documente privind evidenţa sancţiunilor contravenţionale
• Documente privind evidenţa taxelor judiciare de timbru
• Evidenţa privind traducătorii şi experţii
• Lucrările privind verificarea, soluţionarea şi răspunsul la petiţii, cereri, şi alte solicitări adresate instanţei(conducerii instanţei, biroului de informare şi relaţii publice, compartimentelor instanţei)
• Mandatele de arestare
• Încheierile de şedinţă
• Listele şedinţelor de judecată
• Opisul alfabetic
• Date statistice
• Organigrama instituţiei
• Condica de prezenţă
• Hotărârile adunării generale a judecătorilor
• Caietele grefierilor etc.

Sistemul de înregistrare audio a şedinţelor de judecată

Sistemul de înregistrare audio a şedinţelor de judecată a fost instalat în anul 2005 şi este operaţional în materie penală. Necesarul lunar alocat pentru achiziţiile uzuale ale judecătoriei pentru anul 2007 se află înregistrat în evidenţele compartimentului economico- administrativ din cadrul Tribunalului Botoşani, care achiziţionează şi hârtia de xerox folosită la această instanţă.
Referitor la modul de depozitare a deşeurilor, acestea sunt depozitate în containere separate, respectiv pentru gunoiul menajer şi pentru deşeurile de hârtie, care în prealabil au fost tocate.

 


Buletinul informativ al informaţiilor de interes public

...

Bilanţuri contabile

...

Declaraţii de avere şi de interese


 

Declarații avere magistrați: http://emap.csm1909.ro/site/Statements.aspx?CompanyId=193&StatementType=Avere

 

Declaraţii de interese magistraţi

Adimi Emanuela 2011.pdfAdimi Emanuela

Avieritei Veronica 2011.pdfAvieritei Veronica

Hlihor Filoteia 2011.pdfHlihor Filoteia

Ilie Marioara 2011.pdfIlie Marioara

Mihalache Mihaela 2011.pdfMihalache Mihaela

Miron Constantin 2011.pdfMiron Constantin

Murariu Adrian 2011.pdfMurariu Adrian

Neculai Maria 2011.pdfNeculai Maria

Sapariuc Irinel 2011.pdfSapariuc Irinel

Teodoru Carmen 2011.pdfTeodoru Carmen

Tincu Elena Diana - mai 2011.pdfTincu Elena Diana

Verciuc Florin 2011.pdfVerciuc Florin

 

Declaraţii de avere şi interese personal auxiliar


 Adăscăliței Sergiu  2015  2016  2017
2018
2019 2020  2021 2022 2023 
 Adochiţei Alexandra 2015          
​Alexa (Amărioarei) Claudia Ramona 2021​​ 2022​​ 2023
 Alexa Raluca  2015​​  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
 Amariei Liliana  2015  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
​ Andronachi Florentina
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
​ Anuşcă Oana 2020
 Apăvăloaie Mariana  2015   2016  2017  2018 2019 2020  2021 2022 2023
 Baciu Maria  2015   2016  2017
 2018  2019 2020  2021 2022 2023
 Bădăluță Andreea  2015          
 Bălineanu Mioara  2015  2016    2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
​ Băncescu Larisa 2018 2019 2020 2021 2022 2023
​ Bejinariu Marcela 2020 2021
 Boicu Ileana  2015  2016   2017  2018
 2019 2020  2021 2022 2023
 Burlă Claudiu 
 2016    2017 2018
 2019 2020 
 Calinciuc Vlad  2015  2016         
 Caliniuc Anamaria  2015  2016         
 Chiriac Alina  2015   2016  2017  2018  2019
2020  2021 2022 2023
 Chiriac Nicoleta  2015  2016   2017  2018 2019 2020 2021 2022 2023
​ Chiseliţe (Pînzariu) Cristina  2015​​  2016​​  2017​​ 2018 2019 2020 2021 2022 2023
 Chit​​eală Daniela  2015   2016   2017  2018 2019 2020  2021 2022 2023
​Ciornei Adelina 2022 2023
 Clitnovici Lucretia  2015   2016  2017 2018
   
​ Coscodan Daniela 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
 Covaliu Carmen  2015  2016   2017
 2018 2019  2020 2021 2022 2023
 Creţu Raluca  2015  2016    2017  2018 2019  2020 2021 2022 2023
 Croitoriu Anca Petronela  2015  2016    2017  2018 2019 2020  2021 2022 2023
​Curcă Diana 2021
Cuşnir Iulian  2015  2016  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Derscariu Simona  2015  2016  2017 2018
2019 2020 2021 2022 2023
 Dimitriu Gabriela  2015          
 Dombrovski Getica  2015  2016   2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
​ Donisan Diana​ 2021 2022 2023
 Florea Anca 
2016   2017  2018 2019 2020 2021 2022 2023
​ Foceac Simona 2020 2021 2022 2023
 Frunză (Grecu) Elena
 2016   2017 2018
2019 2020  2022 2023

 Gavrilescu Anca 2015 2016         
​ Gheorghita Raluca​ 2021 2022
 Gheorghiu Mihaela  2015 2016   2017 2018 2019 2020  2021 2022 2023
 Grigoriu Oana​  2015
 Grosu Cristina​  2015  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
 Grosu Lacramioara​  2015  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
​Grosu Roman 2023
 Hariga Adrian​  2015  2016 2017 2018 2019
 Hopic (Hatnean) Ana Maria​  2015  2016 2017 2019 2020 2021
 Hriţcu Amalia​  2015  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
 Hriţcu Xenia​  2015  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
​​ Ivan Roxana 2019 2020 2021 2022 2023
​ Lavric Domnica 2018 2020
 Leontescu Luminiţa​  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
 Lionte Maluş Viorica​  2015  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
 Lungu (Dombrovski) Loredana  2015  2016  2017 2018 2020 2021 2022 2023
​ Maciuc Andreea 2022 2023
 Malaicu Loredana​  2015  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
​ Marcean Roxana Andreea  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
 Martincu Anca​  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
 Miron Mirela​  2015  2016  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
 ​Moldoveanu Adriana​ 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
​ Moruzi Ana - Maria 2018 2019
​ Moşneagu Mihaela
2021
​ Muşină Mădălina 2021
 ​Murariu Larisa 2022 2023
 Nasche Liliana​  2015  2016
​ Nazare Ilona​
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
 Nechifor Mirela​  2015  2016  2017
 Olariu Bianca​  2015  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
 Olariu Sanda​  2015  2016  2017 2018 2019 2020
 Pascal Mirela​  2015  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
 Pintilei Lenuta​  2015  2016  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
​ Popovici Ionel​ 2017
 Purice Daniela​  2015  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
 Puruşniuc Ionela​  2015
​Râuleţ Daniela Lăcrămioara
2023
​ Rusu Roxana Elena 2017 2018 2019 2022 2023
 Rusu Sanda​  2015  2016
 Lespezianu (Sadovei) Anca​  2015  2016 2017 2018 2019 2020 2021  2022 2023
​ Sima Manuela 2020 2021 2022 2023
 Stefanescu Elena- Mihaela  2015  2016  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
 Stoica Olivia​  2016
 Suliuc Iuliea​  2016 2017
 Tăutu Suzana​  2015  2016  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
 Tertis Gabriela​  2015  2016 2017 2018 2019 2020
 Tironiac Laura​  2016
 Todosi Gabriela​  2015  2016 2017 2018 2019 2020 2021
​ Tudosa Stefania
2017 2018
​ Vasilciuc Anişoara 2020 2023
 Vasilică Liliana​   2015  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
 Vatamanuta Maria​  2015  2016 2017 2018 2019
​ Vlădeanu Daniela 2022 2023
​ Voda Bogdan 2017
​ Volintiru Adriana 2021
​ Zancu Dan 2019