Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Date de contact

Date de contact

Camere de lucru cu publicul

Program de funcţionare

Program de audienţe

Petiţii

Relaţia cu presa

Harta


Date de contact

Localitatea Bolintin Vale

Strada Republicii

Judeţul Giurgiu

Cod poştal 085100

 

 

ÎN DATA DE 01.04.2022 SE SUSPENDĂ ACTIVITATEA CU

 PUBLICUL LA COMPARTIMENTELE ARHIVĂ, REGISTRATURĂ

 ȘI EXECUTĂRI PENALE

 

Comunicat acces arhiva - registratura -  26 martie 2021

 

Comunicat privind accesul la dosarul electronic

 

Cerere de acces la dosarul electronic

 

Instructiuni de utilizarea aplicatiei Dosar Electronic Judecatoria Bolintin Vale

 
ANUNŢ
 
 
        1. Începând cu data de 16.11.2020 se reia programul de lucru cu publicul la Compartimentele Registratură și Arhivă, însă cu program redus respectiv 3 zile pe săptămână, în zilele de luni, miercuri și joi, în intervalul 09.00-12.00, accesul publicului urmând a se face pe rând, grefierii acestor compartimente urmând a lua măsurile necesare pentru introducerea pe rând a persoanelor în încăperi, fără a se permite accesul a mai mult de o persoană dar şi pentru păstrarea unei distanţe corespunzătoare între cei aflaţi la uşă, în aşteptare, accesul ultimei persoane la aceste compartimente, urmând a se permite cel mai târziu la ora 11.45.
 
         2. Accesul publicului în compartimentele arhivă și registratură se va face pe rând, numai pentru timpul strict necesar pentru rezolvarea solicitării de competența acestor compartimente și nu mai mult de 20 minute.
 
         3. Consultarea dosarelor aflate pe rolul instanței se va efectua, în principal, prin accesarea aplicaţiei Dosar electronic, începând cu data de 01.12.2020 și, în subsidiar, prin consultarea fizică a acestora dar numai în condițiile menționate la pct.2 precum și în ziua ședinței de judecată, cu prealabila încuviințare a președintelui de complet.
             

 

 

ANUNT - Legea 136 2020

 

Extras Hot. 5 din 22 07 2020

Vă aducem la cunoştinţă că cererile formulate în baza art. 16 şi art. 17 din Legea nr. 136/2020 pot fi transmise electronic exclusiv pe adresa de e-mail sesizari136-judbol@just.ro sau fotografiate, prin aplicația WhatsApp la numărul de telefon 0787576671.
 
În cererea formulată petentul va indica obligatoriu numărul de telefon, adresa de e-mail (comunicarea actelor de procedură, inclusiv citaţiile şi hotărârea judecătorească, urmând a se realiza exclusiv la adresa de e-mail indicată de parte) şi numărul Deciziei Direcţiei de Sănătate Publică pe care o contestă.
La cererea formulată petentul va alătura următoarele înscrisuri, scanate ori fotografiate în întregime: decizia contestată şi cartea sa de identitate (dacă aceasta nu se află în posesia sa, petentul va indica C.N.P.-ul său, în vederea verificării identităţii sale).
Pot depune acţiuni la Judecătoria Bolintin Vale persoanele care domiciliază sau au reşedinţa în circumscripţia Judecătoriei Bolintin Vale ori cele care sunt izolate sau carantinate în spaţii sau unităţi sanitare aflate în circumscripţia teritorială a Judecătoriei Bolintin Vale.
Cererile sunt scutite de la plata taxei judiciare de timbru.

 

 

 

Notă: Datorită unor dificultăți tehnice privind comunicarea prin e-mail cu domeniul yahoo.com, unele dintre răspunsurile noastre transmise de pe domeniul just.ro se întorc cu mesaj de eroare. Din acest motiv, vă informăm că se vor trimite corespondențele prin poștă și, pentru perioada următoare, recomandăm să indicați la coordonatele dumneavoastră de contact – în măsura în care sunt disponibile - adrese de e-mail de pe alte domenii. Vă mulțumim!

 

FAX REGISTATURĂ
Proceduri judiciare
(Documente dosare)
 
0374093348
 
 
E-mail REGISTRATURĂ
(Documente dosare)
 
-        fără ca mesajul si atasamentele să cumuleze o dimensiunea mai mare de 19 Mb
-        doar în formatul acceptat - pdf, word (.doc sau .docx)
 
 
registratura-jb@just.ro
 
S-a modificat adresa de e-mail,
începând cu data de 1 Martie 2017
 
 
Telefon Arhivă - Registratură
 
 
0246 / 270 584
Telefon Centrală
0246 / 270 867
interior 209 –  Arhivă
interior 209 –  Registratura
interior 208 – Biroul Persoane Juridice
interior 208 – Biroul Executări Civile
interior 208 – Biroul Executări Penale
  
Telefon/Fax Cabinet Președinte
0246 / 270 353
 
Adresă de e-mail
 
 
jud-bolintin@just.ro

 

Preşedinte Judecătorie

Judecător Alin PETREA
 
 
 
Biroul de Informare şi Relaţii Publice
       
Judecător 
 
Email : jud-bolintin@just.ro
 

Camere de lucru cu publicul

 

Sala de judecată CIVIL
Sala de judecată PENAL
 
Registratură şi Arhivă - Parter 

Program de funcţionare

 

 Editor de conținut

 
 
 
 
Programul de funcţionare
 
Luni ÷ Vineri                   orele 08.00 ÷ 16.00
 
 
Biroul de Informare şi Relaţii cu Publicul
Luni ÷ Vineri                  orele 09.00 ÷ 16.00
Joi                                 orele 16.00 ÷ 19.00
 
Arhivă – Registratură
Program cu publicul
Luni, Marți, Miercuri, Joi            orele 09:00 ÷ 13:00
 
 
 
LEGALIZĂRI
Program cu publicul
 
Depuneri și eliberări Luni - Joi :
orele 09:00 ÷ 13:00
 
 
  
 
Federaţii Asociaţii Fundaţii
 
din Registrul Naţional al asociațiilor, fundațiilor și federațiilor
   Luni - Joi între orele 09.00 ÷ 13.00 
 
 
Biroul Local de Expertize Tehnice şi Contabile Tribunalul Giurgiu
 
Luni ÷ Vineri       orele 8.30 ÷ 13.00
 
 
 

Program de audienţe

...

Petiţii

        

             În conformitate cu prevederile Regulamentului de ordine interioară al instanțelor judecătorești, aprobat prin Hotărârea C.S.M nr. 1375/17.12.2015, președintele tribunalului exercită atribuțiile prevăzute la art. 9, acestea  neprevăzând  acordarea de audiențe. Conform art. 78 din Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești, legăturile instanței cu publicul sunt asigurate de Biroul de  informare și relații publice.

 


Relaţia cu presa


Harta