Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

 
Judecătoria Bolintin Vale îşi desfăşoară activitatea în sediul din Bolintin Vale, Str. Republicii şi are 2 săli de judecată.
 
Preşedintele judecătoriei este domnul judecător Alin PETREA.  
 
 
 

 

Actualitate

 
 
 

ANUNŢ
  
În data de 18.09.2020 programul de lucru cu publicul la Judecătoria Bolintin Vale se va desfășura exclusiv în intervalul orar 09.00 – 10.00, acordându-se prioritate avocaților, consilierilor juridici, consilierilor de probațiune, experților și interpreților desemnați în cauze. Actele de sesizare a instanței vor fi depuse în interiorul acestui program, cu excepția cererilor în materie penală care reclamă urgență.
În data de 21.09.2020 programul de lucru cu publicul la Judecătoria Bolintin Vale se va desfășura exclusiv în intervalul orar 12.00 – 13.00, acordându-se prioritate avocaților, consilierilor juridici, consilierilor de probațiune, experților și interpreților desemnați în cauze. Actele de sesizare a instanței vor fi depuse în interiorul acestui program, cu excepția cererilor în materie penală care reclamă urgență.
Prezenta  decizie se comunică persoanelor interesate și se va afișa, în extras, la ușa instanței, la compartimentele Arhivă și Registratură precum și pe portal.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vă aducem la cunoştinţă că cererile formulate în baza art. 16 şi art. 17 din Legea nr. 136/2020 pot fi transmise electronic exclusiv pe adresa de e-mail sesizari136-judbol@just.ro sau fotografiate, prin aplicația WhatsApp la numărul de telefon 0787576671.
 
 
 
În cererea formulată petentul va indica obligatoriu numărul de telefon, adresa de e-mail (comunicarea actelor de procedură, inclusiv citaţiile şi hotărârea judecătorească, urmând a se realiza exclusiv la adresa de e-mail indicată de parte) şi numărul Deciziei Direcţiei de Sănătate Publică pe care o contestă.
 
La cererea formulată petentul va alătura următoarele înscrisuri, scanate ori fotografiate în întregime: decizia contestată şi cartea sa de identitate (dacă aceasta nu se află în posesia sa, petentul va indica C.N.P.-ul său, în vederea verificării identităţii sale).
 
Pot depune acţiuni la Judecătoria Bolintin Vale persoanele care domiciliază sau au reşedinţa în circumscripţia Judecătoriei Bolintin Vale ori cele care sunt izolate sau carantinate în spaţii sau unităţi sanitare aflate în circumscripţia teritorială a Judecătoriei Bolintin Vale.
Cererile sunt scutite de la plata taxei judiciare de timbru.
 
 
 
 
 
ATENŢIE!!
 
Începând cu data de 1 Martie 2017,
s-a modificat adresa de e-mail REGISTRATURĂ
registratura-jb@just.ro
 
S-a modificat NUMĂRUL DE FAX Proceduri judiciare
 
 
FAX Proceduri judiciare
0374.093.348
 
 
 
 
Atenţie !!
Dacă motorul general de căutare dosare dă o pagină cu eroare 401 (un link greşit),
se poate căuta cu motorul vechi - aici http://portal.just.ro/SitePages/dosare.aspx

 

Comunicate de presă
 
 
 
  Alte anunțuri
 
 
 
Compartimentul Arhivă - Registratură
Marţi           orele 09.00 ÷ 12.00
Joi              orele 09.00 ÷ 12.00
 
 
 
 
    
 

 


Informaţii de interes public

Informaţii de interes public

 
Legea nr. 677/2011 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date este disponibilă pe portalul legislativ la următoarea adresă URL: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/32733
 
Începând cu data de 25 mai 2018 intră în aplicabilitate Regulament (UE) 2016/679 referitor la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). Mai multe detalii puteți găsi pe site-ul Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la următoarea adresă URL: http://dataprotection.ro/?page=Regulamentul_nr_679_2016  

 

Extras din Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.


Contact