Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

 
Judecătoria Bolintin Vale îşi desfăşoară activitatea în sediul din Bolintin Vale, Str. Republicii şi are 2 săli de judecată.
 
Preşedintele judecătoriei este domnul judecător Alin PETREA.  
 
 
 

 

Actualitate

 

 
­­­­COLEGIUL DE CONDUCERE AL JUDECĂTORIEI BOLINTIN VALE
MINUTA HOTĂRÂRII NR. 2 din 11.01.2023
 
           
            Articolul 1. Desfiinţarea completurilor de judecată
            Alin. (1) Propune preşedintelui instanţei desfiinţarea completurilor CJ7, CJ7 CC, JDL 7, prezidate de doamna judecător Tudor Ioana-Adelina, începând cu data de 15.01.2024.
            Alin. (2) Propune preşedintelui Judecătoriei Bolintin Vale ca repartizarea ciclică a dosarelor aflate pe rolul completurilor CJ7, CJ7 CC şi JDL 7 să se realizeze având în vedere Hotărârea Colegiului de Conducere nr. 10/15.09.2021, pe liste separate, respectiv:
a) între completurile CJ1, CJ1 CC, JDL 1 şi CJ7, CJ7 CC, JDL 7 cauzele în materiile:
      - Penal;
      - Minori şi Familie, Civil - având ca obiecte „plângere contravenţională”, „declararea judecătorească a morţii”, „încuviinţare nume”;
      - Contencios Administrativ şi Fiscal având ca obiecte „anulare proces verbal de contravenţie” şi „transformare amendă”;
b) între completurile CN2, CN2 CC, CN2 V, CN3, CN3 CC, CN3 V, CJ4, CJ4 CC, CJ4 V, CN6, CN6 CC, CN6 V cauzele în materie Civilă, cu excepţia celor având ca obiect „plângere contravenţională”,  „declararea judecătorească a morţii” şi „încuviinţare nume”.
            Alin. (3) Propune preşedintelui instanţei revenirea asupra dispoziţiilor art. 1 alin. (2) al Hotărârii nr. 1/2024 a Colegiului de Conducere al Judecătoriei Bolintin Vale, în sensul că propune preşedintelui Judecătoriei Bolintin Vale ca repartizarea ciclică a dosarelor aflate pe rolul completurilor CJ20, CJ20 CC şi CJ20 V să se realizeze având în vedere Hotărârea Colegiului de Conducere nr. 10/15.09.2021, pe liste separate, respectiv:
a) între completurile CJ1, CJ1 CC, JDL 1 şi CN5, CN5 CC, JDL 5 cauzele în materiile:
      - Penal;
      - Minori şi Familie, Civil - având ca obiecte „plângere contravenţională”, „declararea judecătorească a morţii”, „încuviinţare nume”;
      - Contencios Administrativ şi Fiscal având ca obiecte „anulare proces verbal de contravenţie” şi „transformare amendă”;
b) între completurile CN2, CN2 CC, CN2 V, CN3, CN3 CC, CN3 V, CJ4, CJ4 CC, CJ4 V, CN6, CN6 CC, CN6 V cauzele în materie Civilă, cu excepţia celor având ca obiect „plângere contravenţională”,  „declararea judecătorească a morţii” şi „încuviinţare nume”.
     
            Hotărârea Colegiului va fi adusă la cunostinţă celor interesati conform art. 19 alin. (7), teza finală din R.O.I I.J., se va publica în extras pe pagina de internet a instanţei şi se va păstra într-o mapă specială de către grefierul şef al instantei potrivit art. 19 alin. (8) din R.O.I.I.J.
 
Colegiul de conducere al Judecătoriei Bolintin Vale
 
Preşedinte,
Judecător Alin Petrea
 
 

 

 

_____________________________________________________

 

MINUTA HOTĂRÂRII NR. 1 din 08.01.2024 A ADUNĂRII GENERALE A JUDECĂTORILOR

 
ANUNŢ
 
Prin hotărârea nr. 01/08.01.2024 a colegiului de conducere al judecătoriei Bolintin Vale s-a dispus desfiinţarea completurilor CJ20, CJ20 CC şi CJ20 C începând cu data de 09.01.2024.
 
Dosarele alocate acestor completuri vor fi repartizate ciclic completurilor ce activează la nivelul judecătoriei Bolintin Vale, potrivit deciziei nr. 2/08.01.2024 a preşedintelui instanţei.
 
Pentru dosarele vizate de această măsură (cele ce au primit termen de soluţionare în şedinţele din data de 10.01.2024, 31.01.2024, 14.02.2024, 21.02.2024, 06.03.2024, 20.03.2024, 03.04.2024) se va preschimba termenul de judecată,  părţile urmând a fi încunoştiinţate despre noile termene acordate.
 
Şedinţele din data de 10.01.2024, 31.01.2024, 14.02.2024, 21.02.2024, 06.03.2024, 20.03.2024, 03.04.2024, aferente completurilor de judecată CJ20, CJ20 CC şi CJ20 V nu vor mai avea loc.
 
 
Preşedintele Judecătoriei Bolintin Vale,
Judecător Alin Petrea

_____________________________________________________ 

MINUTA HOTĂRÂRII NR. 8 din 14.12.2023 A ADUNĂRII GENERALE A JUDECĂTORILOR

Adunarea Generală a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Bolintin Vale,

În unanimitate

HOTĂRĂŞTE:

              Art. 1. Începând cu data de 04.09.2023 suspendă forma de protest a amânării judecării cauzelor, adoptată prin Hotărârea nr. 4/20.06.2023, rezervându-şi dreptul de a relua protestul în funcţie de evoluţia procesului legislativ care vizează statutul judecătorilor.

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa din data de 04.09.2023, cu respectarea prevederilor art. 19 alin. (6) din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti.

 

PREŞEDINTELE JUDECĂTORIEI BOLINTIN VALE,

JUDECĂTOR  ALIN PETREA________________________________________________________ 

Adunarea Generală a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Bolintin Vale,

În unanimitate

HOTĂRĂŞTE:

 

Iniţiază forma de protest prin limitarea activității de judecată începând cu data de 26.06.2023 pentru o perioadă nedeterminată şi, pe cale de consecință, amânarea tuturor cauzelor aflate pe rolul Judecătoriei Bolintin Vale, cu excepţia celor ce vor fi indicate, precum şi prin limitarea activităţii din perspectiva verificării cererii de chemare în judecată şi regularizării acesteia (art. 200 C. proc. civ.), a activităţii premergătoare fixării primului termen de judecată, dar şi, implicit, a fixării primului termen de judecată.

 

__________________________________________________________

ANUNŢ

 Prin hotărârea nr. 4/03.05.2023 a colegiului de conducere al judecătoriei Bolintin Vale s-a dispus desfiinţarea completurilor Cj21, Cj21 cc şi Cj21 v începând cu data de 03.05.2023.

 Dosarele alocate acestor completuri vor fi repartizate ciclic completurilor ce activează la nivelul judecătoriei Bolintin Vale, potrivit deciziei nr. 14/03.05.2023 a preşedintelui instanţei.

 Pentru dosarele vizate de această măsură (cele ce au primit termen de soluţionare în şedinţele din data de 09.05.2023, 23.05.2023, 06.06.2023, 09.06.2023, 20.06.2023) se va preschimba termenul de judecată,  părţile urmând a fi încunoştiinţate despre noile termene acordate.

 Şedinţele din data de 09.05.2023, 23.05.2023, 06.06.2023, 09.06.2023, 20.06.2023, aferente completurilor de judecată Cj21, Cj21 cc şi Cj21 v nu vor mai avea loc.

 

Preşedintele Judecătoriei Bolintin Vale,

Judecător Alin Petrea

 


 
 
 
 
 
Vă aducem la cunoştinţă că cererile formulate în baza art. 16 şi art. 17 din Legea nr. 136/2020 pot fi transmise electronic exclusiv pe adresa de e-mail sesizari136-judbol@just.ro sau fotografiate, prin aplicația WhatsApp la numărul de telefon 0787576671.
 
 
 
În cererea formulată petentul va indica obligatoriu numărul de telefon, adresa de e-mail (comunicarea actelor de procedură, inclusiv citaţiile şi hotărârea judecătorească, urmând a se realiza exclusiv la adresa de e-mail indicată de parte) şi numărul Deciziei Direcţiei de Sănătate Publică pe care o contestă.
 
La cererea formulată petentul va alătura următoarele înscrisuri, scanate ori fotografiate în întregime: decizia contestată şi cartea sa de identitate (dacă aceasta nu se află în posesia sa, petentul va indica C.N.P.-ul său, în vederea verificării identităţii sale).
 
Pot depune acţiuni la Judecătoria Bolintin Vale persoanele care domiciliază sau au reşedinţa în circumscripţia Judecătoriei Bolintin Vale ori cele care sunt izolate sau carantinate în spaţii sau unităţi sanitare aflate în circumscripţia teritorială a Judecătoriei Bolintin Vale.
Cererile sunt scutite de la plata taxei judiciare de timbru.
 
 
 
 
 
ATENŢIE!!
 
Începând cu data de 1 Martie 2017,
s-a modificat adresa de e-mail REGISTRATURĂ
 
 
-        fără ca mesajul si atasamentele să cumuleze o dimensiunea mai mare de 19 Mb
-        doar în formatul acceptat - pdf, word (.doc sau .docx)
 
 
 
S-a modificat NUMĂRUL DE FAX Proceduri judiciare
 
 
FAX Proceduri judiciare
0374.093.348
 
 
 
 
Atenţie !!
Dacă motorul general de căutare dosare dă o pagină cu eroare 401 (un link greşit),
se poate căuta cu motorul vechi - aici http://portal.just.ro/SitePages/dosare.aspx

 

Comunicate de presă
 
 
 
  Alte anunțuri
 
 
 
Compartimentul Arhivă - Registratură
Marţi           orele 09.00 ÷ 12.00
Joi              orele 09.00 ÷ 12.00
 
 
 
 
    
 

 


Informaţii de interes public

Informaţii de interes public

 
Legea nr. 677/2011 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date este disponibilă pe portalul legislativ la următoarea adresă URL: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/32733
 
Începând cu data de 25 mai 2018 intră în aplicabilitate Regulament (UE) 2016/679 referitor la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). Mai multe detalii puteți găsi pe site-ul Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la următoarea adresă URL: http://dataprotection.ro/?page=Regulamentul_nr_679_2016  

 

Extras din Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.


Contact