Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie


Actualitate

 
Stimaţi justiţiabili,
Ministerul de Justiție pune la dispoziţie aplicaţia informatică Dosarul Electronic Naţional (DEN), în prezent aflat în testare la nivelul instanţelor aflate în circumscripţia Curţii de Apel Timişoara, Curţii de Apel Alba Iulia şi Curţii de Apel Bucureşti. Aplicaţia Dosarul Electronic Naţional poate fi accesată pe pagina DEN | Ministerul Justiţiei
Informaţii privind accesarea Dosarului Electronic Naţional pot fi obţinute la adresa: DEN | Ministerul Justiţiei 
 
 
 
 Biroul de Informare şi Relaţii Publice al Judecătoriei Blaj  este abilitat să vă remită următorul :  
 
 
COMUNICAT DE PRESĂ
Chestionar
pentru evaluarea percepţiei publice privind activitatea
 în cadrul instanţelor judecătoreşti
 
 
         Prin hotărârea Secţiei pentru judecători din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii nr. 2646/16.11.2023 a fost adoptat Chestionarul elaborat în cadrul Grupului de lucru privind Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2022-2025, propus ca modalitate de evaluare a gradului de satisfacţie al părţilor interesate în vederea atingerii indicatorului din Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2022-2025.
         Chestionarul este disponibil atât în format fizic, la sediul Judecătoriei Blaj în Registratură şi la parterul instanţei unde poate fi completat anonim,  cât şi on-line accesând site-ul Judecătoriei Blaj, portalul instanţelor sau următorul link : 
 
         Aceste date sunt necesare în vederea evaluării de către Consiliul Superior al Magistraturii, în scop statistic, a percepţiei publice privind activitatea în cadrul instanţelor judecătoreşti, precum şi alte elemente care intră în conţinutul noţiunii de acces liber la justiţie în sens larg.
 
 
JUDECĂTORIA BLAJ
BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE
 judecător RADU CIOBANU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08.12.2020  !!NOU!! PENTRU LISTA CAUZELOR LA JUDECATORIA BLAJ
(pentru afisare corecta recomadăm utilizarea Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera) 
        
     
 Cerere DOSAR ELECTRONIC:  Cerere_acces_Jud_Blaj.pdfCerere_acces_Jud_Blaj.pdf
 
DOSAR ELECTRONIC -  www.tribunalulalba.ro
 
  ​ 
 
A N U N Ţ
  
  
 
În atenţia: avocaţilor, consilierilor juridici, experţilor, justiţiabililor, etc.
 

  1. Începând cu data de 01.06.2019 la nivelul Judecătoriei Blaj se va implementarea aplicaţia denumită generic „dosarul electronic”.

  În acest sens, se va proceda la scanarea documentelor în format de hârtie aflate la dosar şi la introducerea acestora în aplicaţia ECRIS.
  Scanarea documentelor în format de hârtie aflate la dosar va avea în vedere exclusiv înscrisurile depuse la dosar începând cu data de 01.06.2019, indiferent de data înregistrării dosarului în sistem (în aplicaţia ECRIS).
  Vă adresăm rugămintea de a ne sprijini în efectuarea din punct de vedere tehnic a acestei activităţi prin:
  - evitarea capsării, îndoirii, şifonării tuturor documentelor pe care le veţi depune la registratura instanţei;
  - utilizarea de agrafe în locul capselor;
 
 

  Decizia Curţii de Apel Alba Iulia privitoare la prevenirea cazurilor de practicare fără drept a profesiei de avocat:


Informaţii de interes public


Contact