Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie


Actualitate

 ANUNȚ 20.01.2022
 
PRIVIND RESTRÂNGEREA ACTIVITĂȚII JUDECĂTORIEI BLAJ
ÎN PERIOADA 20.01.2022-24.01.2022
 
Prin Hotărârea nr.6 din 20.01.2022 Colegiul de Conducere al Curții de Apel Alba Iulia a aprobat propunerea de restrângere a activităţii de judecată a Judecătoriei Blaj pentru perioada 20.01.2022 – 24.01.2022, inclusiv.
         Extras Hotărârea 6 Colegiul de conducere CA Alba Iulia - restrângere activitate Judecătoria Blaj.pdfExtras Hotărârea 6 Colegiul de conducere CA Alba Iulia - restrângere activitate Judecătoria Blaj.pdf
 
 
08.12.2020  !!NOU!! PENTRU LISTA CAUZELOR LA JUDECATORIA BLAJ
 
(pentru afisare corecta recomadăm utilizarea Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera) 
        
  

COMUNICAT
           
  
 
              Studiul dosarelor se va realiza numai în baza unei programări telefonice anterioare şi cu indicarea, în măsura în care este posibil, a timpului necesar pentru consultarea dosarului.
              Programarea se va face la numărul de telefon 0258.710.899 sau solicitarea de programare va fi trimisă pe adresa de e-mail judecatoria.blaj@just.ro.
  
              Accesul în sediul Judecătoriei Blaj se va realiza cu respectarea distanţei sociale de minimum 1,5 m.,
 iar în cadrul biroului registratură se va permite accesul doar a câte unei persoane.
  
             Accesul în sediul Judecătoriei Blaj va fi permis exclusiv persoanelor care poartă măşti 
 de protecţie facială sau produse înlocuitoare care să acopere nasul şi gura.
                
  
 
                JUDECĂTORIA  BLAJ
 
        BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE​
 
 
 
   
 Cerere DOSAR ELECTRONIC:  Cerere_acces_Jud_Blaj.pdfCerere_acces_Jud_Blaj.pdf
 DOSAR ELECTRONIC -  www.tribunalulalba.ro
 
  ​ 
 
A N U N Ţ
  
  
 
În atenţia: avocaţilor, consilierilor juridici, experţilor, justiţiabililor, etc.
 

  

1. Începând cu data de 01.06.2019 la nivelul Judecătoriei Blaj se va implementarea aplicaţia denumită generic „dosarul electronic”.
 

 În acest sens, se va proceda la scanarea documentelor în format de hârtie aflate la dosar şi la introducerea acestora în aplicaţia ECRIS.

 

 Scanarea documentelor în format de hârtie aflate la dosar va avea în vedere exclusiv înscrisurile depuse la dosar începând cu data de 01.06.2019, indiferent de data înregistrării dosarului în sistem (în aplicaţia ECRIS).

 

 Vă adresăm rugămintea de a ne sprijini în efectuarea din punct de vedere tehnic a acestei activităţi prin:

 

 - evitarea capsării, îndoirii, şifonării tuturor documentelor pe care le veţi depune la registratura instanţei;

 

 - utilizarea de agrafe în locul capselor;

 
 

  Decizia Curţii de Apel Alba Iulia privitoare la prevenirea cazurilor de practicare fără drept a profesiei de avocat:

 

Decizie avocati.pdfDecizie avocati.pdf


Informaţii de interes public


Contact