Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie


Actualitate

 
Biroul de Informare şi Relaţii Publice al Judecătoriei Blaj  este abilitat să vă remită următorul :  
 
 
COMUNICAT DE PRESĂ
Chestionar
pentru evaluarea percepţiei publice privind activitatea
 în cadrul instanţelor judecătoreşti
 
 
         Prin hotărârea Secţiei pentru judecători din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii nr. 2646/16.11.2023 a fost adoptat Chestionarul elaborat în cadrul Grupului de lucru privind Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2022-2025, propus ca modalitate de evaluare a gradului de satisfacţie al părţilor interesate în vederea atingerii indicatorului din Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2022-2025.
         Chestionarul este disponibil atât în format fizic, la sediul Judecătoriei Blaj în Registratură şi la parterul instanţei unde poate fi completat anonim,  cât şi on-line accesând site-ul Judecătoriei Blaj, portalul instanţelor sau următorul link :  
 
         Aceste date sunt necesare în vederea evaluării de către Consiliul Superior al Magistraturii, în scop statistic, a percepţiei publice privind activitatea în cadrul instanţelor judecătoreşti, precum şi alte elemente care intră în conţinutul noţiunii de acces liber la justiţie în sens larg.
 
 
JUDECĂTORIA BLAJ
BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE
 judecător RADU CIOBANU
 
 
 
ANUNŢ
privind  ŞEDINŢA DE JUDECATĂ din data de 14.12.2023, C2 CIVIL şi C2 PENAL
 
            Întrucât prin Hotărârea din data de 09.12.2023 a Adunării Generale extraordinare a Sindicatului Naţional al Grefei Judiciare DICASTERIAL, s-a hotărât adoptarea unor forme de protest, de către personalul auxiliar de specialitate şi conex din instanţe şi parchete, începând cu data de 11 decembrie 2023, pe durată nedeterminată în timp, pe perioada protestului desfăşurat de către corpul grefierilor din cadrul Judecătoriei Blaj, se vor judeca doar cauzele urgente.
          Prin urmare, în cadrul şedinţei de judecată din data de 14.12.2023, se apreciază ca fiind urgente şi se vor judeca următoarele cauze:
-        Toate cauzele penale;
-        Următoarele cauze civile: 2683/191/2022 (reexaminare punere sub interdicție); 1770/191/2023 (reexaminare punere sub interdicție); 1870/191/2023 (tutelă specială); 1744/191/2022 (contestație la executare); 2210/191/2023 (pensie întreținere); 1950/191/2022 (cerere de valoare redusă)
 
 !!!!! În toate celelalte cauze, se vor acorda termenele următoare şi nu se vor face alte acte de procedură.
  
Vă mulţumim pentru înţelegere!
 
ANUNŢ
privind  ŞEDINŢA DE JUDECATĂ din data de 13.12.2023, C1 CIVIL şi C1 PENAL
 
            Întrucât prin Hotărârea din data de 09.12.2023 a Adunării Generale extraordinare a Sindicatului Naţional al Grefei Judiciare DICASTERIAL, s-a hotărât adoptarea unor forme de protest, de către personalul auxiliar de specialitate şi conex din instanţe şi parchete, începând cu data de 11 decembrie 2023, pe durată nedeterminată în timp, pe perioada protestului desfăşurat de către corpul grefierilor din cadrul Judecătoriei Blaj, se vor judeca doar cauzele urgente.
          Prin urmare, în cadrul şedinţei de judecată din data de 13.12.2023, se apreciază ca fiind urgente şi se vor judeca doar următoarele cauze :
-        nr. 3308/191/2023, nr. 3176/191/2023, nr. 3175/191/2023, nr.3108/191/2023 şi nr. 3310/191/2023 ( cauze penale);
-        nr. 2184/191/2022 ( contestaţie la executare) şi  nr. 3202/191/2023 (cauţiune);
-        nr.1222/191/2023, nr.1175/191/2023, nr.3105/191/2023, nr.1164/191/2023 şi nr. 1449/191/2022 ( cauze cu minori);
-        nr. 1800/191/2023( ordonanţă de plată);
-        nr. 1543/191/2023, nr.887/191/2023 şi nr. 3274/191/2023(  tutelă specială);
-        nr. 393/191/2023, nr. 2739/191/2023, nr. 2729/191/2023, nr. 2606/191/2023, nr. 2538/191/2023, nr. 2465/191/2023, nr. 2330/191/2023, nr. 2858/191/2023 şi nr. 2439/191/2023( c.v.r.).
 !!!!! În toate celelalte cauze, se vor acorda termenele următoare şi nu se vor face alte acte de procedură.
 
Vă mulţumim pentru înţelegere!
 
 
 
 
 
 
 
08.12.2020  !!NOU!! PENTRU LISTA CAUZELOR LA JUDECATORIA BLAJ
(pentru afisare corecta recomadăm utilizarea Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera) 
        
     
 Cerere DOSAR ELECTRONIC:  Cerere_acces_Jud_Blaj.pdfCerere_acces_Jud_Blaj.pdf
 
DOSAR ELECTRONIC -  www.tribunalulalba.ro
 
  ​ 
 
A N U N Ţ
  
  
 
În atenţia: avocaţilor, consilierilor juridici, experţilor, justiţiabililor, etc.
 

  1. Începând cu data de 01.06.2019 la nivelul Judecătoriei Blaj se va implementarea aplicaţia denumită generic „dosarul electronic”.

  În acest sens, se va proceda la scanarea documentelor în format de hârtie aflate la dosar şi la introducerea acestora în aplicaţia ECRIS.
  Scanarea documentelor în format de hârtie aflate la dosar va avea în vedere exclusiv înscrisurile depuse la dosar începând cu data de 01.06.2019, indiferent de data înregistrării dosarului în sistem (în aplicaţia ECRIS).
  Vă adresăm rugămintea de a ne sprijini în efectuarea din punct de vedere tehnic a acestei activităţi prin:
  - evitarea capsării, îndoirii, şifonării tuturor documentelor pe care le veţi depune la registratura instanţei;
  - utilizarea de agrafe în locul capselor;
 
 

  Decizia Curţii de Apel Alba Iulia privitoare la prevenirea cazurilor de practicare fără drept a profesiei de avocat:


Informaţii de interes public


Contact