Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

 

 

 


 
 

Important:

 
 

        Pentru procedura de transmitere electronica a documentelor la dosare sa aveti in vedere:

 
  
 

                1. documentele se transmit pe adresa  de e-mail: jud-bistrita-dosare@just.ro, NU PE ALTĂ/ALTE ADRESE DESTINATE CORESPONDENŢEI ADMINISTRATIVE;

 
 

                       2. documentele se vor transmite electronic cu cel putin 24 de ore înainte de termenul de judecată;

 
 

        Prin poştă electronică, mesajul electronic şi fişierul ataşat se transmit :

 
 
     a.    pentru documente text: pdf, txt, odt, doc, docx, ods, xls, xlsx, html exclusiv - fără anexe (formatări, script, imagini etc. – preferabil convertit .pdf);
     b.    pentru imagini: jpg, jpeg, bmp, png etc. – pe cât posibil comprimate;
     c.    pentru audio: wav, aiff, mp3, aac, ogg, wma, flac, alac. Fișierele audio vor folosi exclusiv numai codecuri suportate nativ de sistemul de operare Windows 10 sau programul VLC;
     d.    pentru video: avi, mp4, mkv. Fisierele video vor folosi exclusiv numai codecuri suportate nativ de sistemul de operare Windows 10, playerul VLC sau: H.264, HEVC/H.265, mpeg-4.

    -    nu vor fi procesate tipuri de documente proprietar care nu se regăsesc in lista precedentă, pentru care este nevoie de software dedicat sau licențiat in vederea vizualizării conținutului (spre exemplu: fișiere Adobe Photoshop etc.).
    -    nu vor fi procesate atașamentele aflate în link-uri către servicii de stocare cloud, link-uri către adrese de reţea/Internet.
 


       Dimensiunea totală maximă a fişierelor din ataşament nu poate fi mai mare de 20 MB.

 
 
 

Actualitate

 

 Editor de conținut

 
 

 Vizualizator imagini

 

R O M Â N I A 
 
JUDECĂTORIA BISTRIŢA
BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII CU PUBLICUL
420178 Bistriţa, str. Alba Iulia, nr.1, judeţul Bistriţa-Năsăud
tel: +40-(0)263-212452; fax + 40-(0)263-213899
E-mail: jud-bistrita-info@just.ro
 
   19.01.2024
 
 
C O M U N I C A T
 
Judecătorii Judecătoriei Bistriţa, întruniţi în Adunarea generală din data de 18.01.2024, au decis suspendarea formelor de protest adoptate anterior, prin Hotărârile nr. 11/14.12.2023, nr. 1/04.01.2024 şi nr. 2/09.01.2024 ale Adunărilor generale ale judecătorilor din cadrul Judecătoriei Bistriţa, inclusiv prin Hotărârea nr. 9/11.12.2023 a Adunării generale a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Bistriţa, astfel:
 
 
 
EXTRAS din HOTĂRÂREA NR. 3/18 ianuarie 2024
              (...)
        Adunarea generală a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Bistriţa
 
HOTĂRĂŞTE:
 
Art. 1. -  Suspendarea formelor de protest adoptate prin Hotărârile nr. 11/14.12.2023, nr. 1/04.01.2024 şi nr. 2/09.01.2024 ale Adunărilor generale ale judecătorilor din cadrul Judecătoriei Bistriţa, inclusiv prin Hotărârea nr. 9/11.12.2023 a Adunării generale a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Bistriţa, începând cu data de 22.01.2024.
 (...)”
 
  
 
 
 
BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII CU PUBLICUL
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________________________
 
R O M Â N I A 
 
JUDECĂTORIA BISTRIŢA
BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII CU PUBLICUL
420178 Bistriţa, str. Alba Iulia, nr.1, judeţul Bistriţa-Năsăud
tel: +40-(0)263-212452; fax + 40-(0)263-213899
E-mail: jud-bistrita-info@just.ro
 
   10.01.2024
 
 
C O M U N I C A T
 
 
 
Judecătorii Judecătoriei Bistriţa, întruniţi în Adunarea Generală din data de 09.01.2024, au decis continuarea formei de protest a amânării judecării cauzelor, cu menţiunea că, începând cu data de 15.01.2024 se vor judeca cauzele având următoarele obiecte:
- în materie penală: măsuri preventive; amânare sau întrerupere executare pedeapsă sau măsură educativă; cauzele date în competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi, cu excepţia cererilor privind contestaţie durată proces, dosare cu măsuri preventive sau măsuri de siguranţă cu caracter medical, redeschidere proces penal, căi extraordinare de atac, contestaţii la executare ce ar putea conduce la diminuarea perioadei de detenţie şi punerea în libertate a persoanei condamnate, cauze în care prescripţia este iminentă; liberări condiţionate; contopire pedepse;
- în materie non-penală: măsuri asiguratorii, suspendare provizorie, încuviinţare executare silită, evacuare procedură specială, asigurare dovezi, cereri privind personalitate juridică a asociaţiilor de proprietari şi a cererilor prevăzute de O.G. nr. 26/2000, actualizată, Legea nr. 62/2011, actualizată; ordine de protecţie, internare medicală nevoluntară, ordonanţă preşedinţială, curatelă şi curatelă specială (art. 167 Cod civil); incidentele procedurale din cauzele cu aceste obiecte;
- în materie non-penală, procedura prealabilă de verificare a cererilor de chemare în judecată şi regularizarea acestora se va efectua doar în cauzele cu obiectele menţionate mai sus;
- în materie penală, procedura prealabilă şi de cameră preliminară, se va realiza doar pentru cauzele cu obiectele menţionate mai sus;
(...)
- pronunţarea hotărârilor în cauzele în care s-a amânat pronunţarea pe perioada protestului, atât în materie penală cât şi în materie non-penală.
 
 
 
 
 
 
BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII CU PUBLICUL
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________
 
R O M Â N I A 
 
JUDECĂTORIA BISTRIŢA
BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII CU PUBLICUL
420178 Bistriţa, str. Alba Iulia, nr.1, judeţul Bistriţa-Năsăud
tel: +40-(0)263-212452; fax + 40-(0)263-213899
E-mail: jud-bistrita-info@just.ro
 
14.12.2023
C O M U N I C A T
              Judecătorii Judecătoriei Bistriţa, întruniţi în Adunarea Generală din data de 14.12.2023, pentru discutarea formei de protest ce urmează a fi adoptată de magistraţii instanţei, prin raportare la modificările legislative ce urmează a fi adoptate de către Guvernul României, prin Hotărârea nr. 11/14.12.2023, au hotărât:
           
„Art. 1. Însuşirea şi susţinerea în integralitate a poziţiei exprimate de către preşedinţii Curţilor de Apel, prin intermediul Scrisorii Deschise din data de 14.12.2023.
Art. 2. Adoptarea unei forme de protest începând cu data de 14.12.2023, ora 12:00 pentru o perioadă nedeterminată, astfel:
- amânarea tuturor cauzelor cu excepţia următoarelor cauze urgente:
Cauze în materie civilă:
-           ordin de protecţie înregistrat la cererea părţilor;
-           internare medicală nevoluntară/încetare/revocare;
-           suspendare provizorie a executării silite;
Cauze în materie penală:
-           luarea măsurilor preventive;
-          verificarea măsurilor preventive;
- amânarea procedurii prealabile de verificare a cererilor de chemare în judecată şi regularizarea acestora în materie civilă, cu excepţia cauzelor specificate mai sus;
- amânarea procedurii de cameră preliminară în materie penală, cu excepţia cauzelor specificate mai sus;
- amânarea pronunţării hotărârilor judecătoreşti, cu excepţia cauzelor specificate mai sus, atât în materie penală, cât şi în materie civilă;
- participarea judecătorului delegat la Penitenciarul Bistriţa la forma de protest adoptată, în sensul de: a amâna soluţionarea plângerilor şi a cererilor date de lege în competenţa sa exceptând atribuţiile legate de refuzul de hrană al persoanelor private de libertate.
Art. 3. Solicită imperativ puterii executive şi legislative:
- să respecte hotărârile judecătoreşti definitive privind drepturile salariale ale personalului din justiţie în sensul achitării drepturilor restante scadente în data de 31.12.2023;
- asigurarea resurselor financiare necesare punerii de îndată în plată a deciziilor de salarizare emise de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, respectarea acestora de către puterea executivă fiind obligatorie potrivit legilor justiţiei adoptate de Parlamentul României, precum şi plata diferenţelor restante;
- asigurarea urgentă a ocupării integrale a schemelor la nivelul sistem judiciar.
Art. 4. Prezenta hotărâre va fi transmisă Tribunalului Bistriţa-Năsăud, Curţii de Apel Cluj, Consiliului Superior al Magistraturii, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Guvernului României – Secretariatul General, Baroului de avocaţi Bistriţa-Năsăud, Penitenciarului Bistriţa şi va fi adusă la cunoştinţa judecătorilor şi personalului auxiliar prin publicarea pe intranetul instanţei, aducerea la cunoştinţa publicului se va face prin intermediul Biroul de informare şi relaţii publice al Judecătoriei Bistriţa.”
 
Judecător POP ALIN LENUȚ
PREŞEDINTELE  ADUNĂRII GENERALE A JUDECĂTORILOR
JUDECĂTORIEI BISTRIŢA
 
Judecătorii în funcţie ai Judecătoriei Bistrița:
1.      Judecător Buhai Marius Nicolae        
2.      Judecător Bulea Cristina Ionela           
3.      Judecător Candale Ioana Mioara      
4.      Judecător Croitoriu Cătălin                
5.      Judecător Doboacă Ioana                     
6.      Judecător Filipoaia Mihai Mureș         
7.      Judecător Giurgean Anca Roxana       
8.      Judecător Ivan Maria    - concediu creştere copil                      
9.      Judecător Raboca Alina-Rodica - concediu creştere copil                               
10.   Judecător Tebieș Mălina    
11.   Judecător Turcu Andrada-Maria       
12.   Judecător Țîra Livia Adriana  
 
 
           
BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII CU PUBLICUL
 
 
 
 ________________________________________________________________________________


R O M Â N I A 


JUDECĂTORIA BISTRIŢA

BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII CU PUBLICUL

420178 Bistriţa, str. Alba Iulia, nr.1, judeţul Bistriţa-Năsăud

tel: +40-(0)263-212452; fax + 40-(0)263-213899

E-mail: jud-bistrita-info@just.ro


11.12.2023

COMUNICAT DE PRESĂ

 

 

 

Judecătorii Judecătoriei Bistriţa, întruniţi în Adunarea Generală din data de 11.12.2023, au decis susţinerea formelor de protest adoptate prin Hotărârea Adunării generale extraordinare a Sindicatului Naţional al Grefei Judiciare DICASTERIAL, începând cu data de 12.12.2023, astfel:

 

 

 

Începând cu data de 12.12.2023, pe perioadă nedeterminată de timp, grefierii vor participa la şedinţele de judecată în cauzele urgente, astfel:

 

În materie penală, prin cauze considerate urgente, potrivit legii sau apreciate de către instanţă prin intermediul hotărârii adunării generale a judecătorilor, se înţelege cauze având ca obiect:

 

           -           măsuri preventive;

 

           -           cauze în care sunt dispuse măsuri preventive;

 

           -           amânare sau întrerupere executare pedeapsă sau măsură educativă;

 

           -           prelungire drept de circulaţie;

 

           -          liberările condiţionate;

 

           -          contestaţiile la executare;

 

           -          alte modificări ale pedepselor;

 

           -          măsuri de siguranţă cu caracter provizoriu sau definitiv;

 

           -      plângerile împotriva încheierii judecătorului de supraveghere a privării de liberate întemeiate pe art. 40 alin. 18 şi art. 56 alin. 9 din Legea nr. 254/2013;

 

În materie penală, procedura prealabilă şi de cameră preliminară, se apreciază ca fiind necesar a fi realizată pentru toate cauzele.

 

 

 

În materie civilă, prin cauze considerate urgente, potrivit legii sau apreciate de către instanţă prin intermediul hotărârii adunării generale a judecătorilor, se înţelege:

 

- cauzele pentru care legea prevede că se judecă de urgenţă sau într-un anumit termen, precum şi toate celelalte cauze apreciate astfel de către instanţă prin intermediul prezentei hotărârii, cu excepţia următoarelor obiecte:

 

- partaj judiciar,

 

- succesiune,

 

- cereri în materia drepturilor reale (ex. uzucapiune, revendicare etc),

 

- acţiuni în pretenţii,

 

- acţiuni în despăgubiri,

 

- acţiuni în răspundere contractuală (ex. rezoluţiune, reziliere etc),

 

- anulare acte,

 

- obligaţie de a face,

 

- acţiuni în constatare (ex. constatare nulitate, constatare nulitate clauze abuzive etc),

 

- divorţ fără minori

 

- acţiuni de carte funciară întemeiate pe dispoziţiile Codului civil,

 

- hotărâre care să ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare, de întreţinere etc.

 

În materie civilă, procedura prealabilă de verificare a cererilor de chemare în judecată şi regularizarea acestora, nu este considerată urgentă în cauzele cu obiectele enumerate, mai sus.

 

 

 

Referitor la pct. c din Hotărârea Adunării generale extraordinare a Sindicatului Naţional al grefei judiciare DICASTERIAL, în sensul că se va reduce la jumătate programul cu publicul al compartimentelor auxiliare ale Judecătoriei Bistriţa, se susţine forma de protest.

 

 

 

Referitor la pct. d şi e din Hotărârea Adunării generale extraordinare a Sindicatului Naţional al grefei judiciare DICASTERIAL, referitoare la neefectuarea niciunui fel de act de procedură în afara programului de lucru, în zilele de repaus săptămânal sau zilele de sărbătoare legală, precum şi că, după terminarea programului de lucru legal, personalul auxiliar de specialitate şi conex din cadrul Judecătoriei Bistriţa nu va mai răspunde la telefonul personal şi nu va mai asigura niciun fel de permanenţă în afara programului de lucru legal, în zilele de repaus săptămânal sau în zilele de sărbătoare legală,  se susţine forma de protest, cu excepţia urgenţelor în materie penală şi civilă.

 

 

 

Referitor la punctul f din Hotărârea Adunării generale extraordinare a Sindicatului Naţional al grefei judiciare DICASTERIAL, referitor la întreruperea activităţii în cadrul instanţei, în ziua votării bugetului de stat pentru anul 2024, timp de 4 ore, în intervalul orar 10.00-14.00, precum şi la forma de protest privind întreruperea activităţii, în timpul programului de lucru, între orele 10.00 şi 12.00, se susţine forma de protest, cu excepţia grefierilor care sunt programaţi în şedinţe de judecată la acele ore.

 

 

 

 

 

 

 

BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII CU PUBLICUL

 


 
___________________________________________________________________________________ 

 
R O M Â N I A 
 
JUDECĂTORIA BISTRIŢA
BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII CU PUBLICUL
420178 Bistriţa, str. Alba Iulia, nr.1, judeţul Bistriţa-Năsăud
tel: +40-(0)263-212452; fax + 40-(0)263-213899
E-mail: jud-bistrita-info@just.ro
 
   07.09.2023
 
 
COMUNICAT
 
Judecătorii Judecătoriei Bistriţa, întruniţi în Adunarea Generală din data de 07.09.2023, au decis suspendarea formei de protest adoptate anterior, prin Hotărârea Adunării generale nr. 4/20.06.2023 a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Bistriţa şi modificată prin Hotărârea nr. 5/2023 de către Adunarea generală a judecătorilor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Judecătoriei Bistriţa, astfel:
 
 
 
EXTRAS DIN HOTĂRÂREA NR. 6/07 septembrie 2023
              (...)
        Adunarea generală a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Bistriţa,
 
HOTĂRĂŞTE:
 
Art.1.1 Suspendă, cu unanimitate de voturi, forma de protest stabilită prin Hotărârea nr. 4/2023 şi modificată prin Hotărârea nr. 5/2023 de către Adunarea generală a judecătorilor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Judecătoriei Bistriţa, începând cu data de 11 septembrie 2023.
Art.1.2 În funcție de stadiul procesului legislativ, Adunarea generală a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Bistriţa va fi reconvocată la un moment ulterior pentru a hotărî dacă se impune reevaluarea măsurilor adoptate.
              (...)”
 
 
 
BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII CU PUBLICUL
 
 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
R O M Â N I A 
 
JUDECĂTORIA BISTRIŢA
BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII CU PUBLICUL
420178 Bistriţa, str. Alba Iulia, nr.1, judeţul Bistriţa-Năsăud
tel: +40-(0)263-212452; fax + 40-(0)263-213899
E-mail: jud-bistrita-info@just.ro
 
   29.06.2023
COMUNICAT DE PRESĂ
 
Judecătorii Judecătoriei Bistriţa, întruniţi în Adunarea Generală din data de 28.06.2023, au decis menţinerea formei de protest adoptate anterior, prin Hotărârea Adunării generale nr. 4/20.06.2023 a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Bistriţa, pentru o perioadă nedeterminată, până la retragerea proiectului legislativ prin care se propune creşterea vârstei de pensionare, fără corelarea acestei măsuri cu normarea activităţii magistraţilor, respectiv se va proceda la amânarea judecării cauzelor, cu excepţia celor urgente, atât în materie civilă, cât şi în materie penală.
 
Pentru a reduce la minim prejudicierea interesele justiţiabililor, s-a decis, în Adunarea Generală din data de 28.06.2023, judecarea următoarelor cauze:
- în materie civilă: ordin de protecţie, internare medicală nevoluntară, ordonanţă preşedinţială, suspendare provizorie a executării silite, încuviinţare executare silită, măsuri asiguratorii, cauze mai vechi de 10 ani, precum şi dosare asociate acestora;
- în materie penală: măsuri preventive, cauze în care sunt măsuri preventive, amânare sau întrerupere executare pedeapsă sau măsură educativă, prelungire drept de circulaţie, liberările condiţionate,  contestaţiile la executare, alte modificări ale pedepselor, măsuri de siguranţă cu caracter provizoriu sau definitiv şi plângerile împotriva încheierii judecătorului de supraveghere a privării de liberate întemeiate pe art. 40 alin. 18 şi art. 56 alin. 9 din Legea nr. 254/2013.
Facem cunoscut opiniei publice faptul că am fost nevoiţi să recurgem la această formă de protest, fiind în interesul societăţii ca statutul judecătorului să fie unul puternic, respectat şi independent, statutul nefiind un privilegiu al judecătorului, ci dreptul societăţii de a avea o justiţie independentă şi imparţială.
Pensia judecătorilor, de serviciu şi nu specială, aşa cum s-a afirmat în spaţiul public, este consacrată în legislaţia naţională încă din anul 1997, iar legiuitorul nu a oferit niciun argument rezonabil pentru a o elimina. Ea a fost concepută tocmai pentru a consolida statutul judecătorului şi garanţiile de independenţă pe care acesta trebuie să le ofere. Eliminarea acestei componente a independenţei judecătorului este în dezacord cu jurisprudenţa constantă a Curţii Constituţionale care a decis că eliminarea acestei pensii pentru judecători este contrară exigențelor actuale, pe care importante documente internaționale le exprimă în mod direct cu privire la drepturile judecătorilor, în considerarea importanței rolului acestora în apărarea statului de drept.
 
 
 
BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII CU PUBLICUL
 
   
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________
 
  
R O M Â N I A 
 
JUDECĂTORIA BISTRIŢA
BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII CU PUBLICUL
420178 Bistriţa, str. Alba Iulia, nr.1, judeţul Bistriţa-Năsăud
tel: +40-(0)263-212452; fax + 40-(0)263-213899
E-mail: jud-bistrita-info@just.ro
 
   20.06.2023
COMUNICAT DE PRESĂ
 
Judecătorii Judecătoriei Bistriţa, întruniţi astăzi în Adunarea Generală, au decis, cu unanimitatea celor prezenţi, ca, începând cu data de 21 iunie 2023, să adopte forma de protest a amânării judecării cauzelor, inclusiv amânarea procedurii prealabile de verificare a cererilor de chemare în judecată şi regularizarea acestora în materie civilă şi amânarea procedurii de cameră preliminară în materie penală, cu excepţia cauzelor cu caracter urgent specificate mai jos, având în vedere iminenţa modificării intempestive a statutului magistratului, privind condiţiile de pensionare şi de acordare a pensiei de serviciu, necorelată cu volumul inuman de muncă, în rândul judecătorilor, subdimensionarea cronică a schemelor de personal, neadaptate de ani de zile volumului uriaş de cauze, incompatibilitățile şi interdicţiile profesiei, aspecte ce trebuiau cântărite de legiuitor, atunci când a decis să adopte modificări legislative de natură să afecteze statutul şi independenţa magistraţilor.
Facem cunoscut opiniei publice faptul că am fost nevoiţi să recurgem la această formă de protest, fiind în interesul societăţii ca statutul judecătorului să fie unul puternic, respectat şi independent, statutul nefiind un privilegiu al judecătorului, ci dreptul societăţii de a avea o justiţie independentă şi imparţială.
Pensia judecătorilor, de serviciu şi nu specială, aşa cum s-a afirmat în spaţiul public, este consacrată în legislaţia naţională încă din anul 1997, iar legiuitorul nu a oferit niciun argument rezonabil pentru a o elimina. Ea a fost concepută tocmai pentru a consolida statutul judecătorului şi garanţiile de independenţă pe care acesta trebuie să le ofere. Eliminarea acestei componente a independenţei judecătorului este în dezacord cu jurisprudenţa constantă a Curţii Constituţionale care a decis că eliminarea acestei pensii pentru judecători este contrară exigențelor actuale, pe care importante documente internaționale le exprimă în mod direct cu privire la drepturile judecătorilor, în considerarea importanței rolului acestora în apărarea statului de drept.
 
Pentru a reduce la minim prejudicierea interesele justiţiabililor, s-a decis, în Adunarea Generală, judecarea următoarelor cauze:
- în materie civilă: ordin de protecţie, internare medicală nevoluntară, ordonanţă preşedinţială, suspendare provizorie a executării silite, încuviinţare executare silită, măsuri asiguratorii, cauze mai vechi de 10 ani, precum şi dosare asociate acestora;
- în materie penală: măsuri preventive, cauze în care sunt măsuri preventive, amânare sau întrerupere executare pedeapsă sau măsură educativă, prelungire drept de circulaţie.
 
Pentru reevaluarea situaţiei, în funcţie de stadiul procesului legislativ, Adunarea Generală a judecătorilor Judecătoriei Bistriţa urmează a fi reconvocată la un moment ulterior.
 
                               BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII CU PUBLICUL
 
 
 
 
 
 
 
MEDIEREA
 
Conform Noului Cod de procedură civilă, părţile sunt obligate să facă dovada că au participat la şedinţa de informare cu privire la avantajele medierii.
Medierea reprezintă o modalitate de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terţe persoane specializate în calitate de mediator, în condiţii de neutralitate, imparţialitate, confidenţialitate şi având liberul consimţământ al părţilor.
Organele judiciare şi arbitrale, precum şi alte autorităţi cu atribuţii jurisdicţionale informează părţile asupra posibilităţii şi a avantajelor folosirii procedurii medierii şi le îndrumă să recurgă la această cale pentru soluţionarea conflictelor dintre ele.
În litigiile ce pot face, potrivit legii, obiect al medierii părţile sunt obligate să facă dovada că au participat la şedinţa de informare cu privire la avantajele medierii.
Şedinţa de informare este obligatorie în următoarele materii:
a) în domeniul protecţiei consumatorilor, când consumatorul invocă existenţa unui prejudiciu ca urmare a achiziţionării unui produs sau unui serviciu defectuos, a nerespectării clauzelor contractuale ori garanţiilor acordate, a existenţei unor clauze abuzive cuprinse în contractele încheiate între consumatori şi operatorii economici ori a încălcării altor drepturi prevăzute în legislaţia naţională sau a Uniunii Europene în domeniul protecţiei consumatorilor;
b) în materia dreptului familiei, în situaţiile prevăzute la art. 64 din Legea nr.192/2006 ;
c) în domeniul litigiilor privind posesia, grăniţuirea, strămutarea de hotare, precum şi în orice alte litigii care privesc raporturile de vecinătate;
d) în domeniul răspunderii profesionale în care poate fi angajată răspunderea profesională, respectiv cauzele de malpraxis, în măsura în care prin legi speciale nu este prevăzută o altă procedură;
e) în litigiile de muncă izvorâte din încheierea, executarea şi încetarea contractelor individuale de muncă;
f) în litigiile civile a căror valoare este sub 50.000 lei, cu excepţia litigiilor în care s-a pronunţat o hotărâre executorie de deschidere a procedurii de insolvenţă, a acţiunilor referitoare la registrul comerţului şi a cazurilor în care părţile aleg să recurgă la procedura prevăzută la art. 1.013 - 1.024 sau la cea prevăzută la art. 1.025 - 1.032 din Legea nr. 134/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
g) în cazul infracţiunilor pentru care retragerea plângerii prealabile sau împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală, după formularea plângerii, dacă făptuitorul este cunoscut sau a fost identificat, iar victima îşi exprimă consimţământul de a participa la şedinţa de informare împreună cu făptuitorul; dacă victima refuză să participe împreună cu făptuitorul, şedinţa de informare se desfăşoară separat.
Instanţa va respinge cererea de chemare în judecată ca inadmisibilă în caz de neîndeplinire de către reclamant a obligaţiei de a participa la şedinţa de informare privind medierea, anterior introducerii cererii de chemare în judecată, sau după declanşarea procesului până la termenul dat de instanţă în acest scop.
În cazul în care litigiul a fost soluţionat pe calea medierii, instanţa va pronunţa, la cererea părţilor, cu respectarea condiţiilor legale, o hotărâre.
Odată cu pronunţarea hotărârii, instanţa va dispune, la cererea părţii interesate, restituirea taxei judiciare de timbru, plătite pentru învestirea acesteia, cu excepţia cazurilor în care conflictul soluţionat pe calea medierii este legat de transferul dreptului de proprietate, constituirea altui drept real asupra unui bun imobil, partaje şi cauze succesorale.
Hotărârea de expedient pronunţată constituie titlu executoriu.
Materiale privind procedura medierii se regăsesc la adresa http://www.cmediere.ro
 
Aplicaţia Call Center Speak to Me
 
Judecătoria Bistriţa aduce la cunoştinţă publică faptul că începând cu data de 1 iunie 2011 este beneficiara serviciului Call Center Speak to Me, menit să faciliteze accesul persoanelor interesate la informaţii de interes public. Aplicaţia constituie o alternativă la informaţia oferită până în prezent prin accesarea site-ului http://portal.just.ro, persoanele interesate putând opta pentru informare la una dintre cele două modalităţi: cea informatică şi cea telefonică, aceasta din urmă prin utilizarea serviciului Call Center.
            Informaţiile pot fi obţinute printr-un singur apel telefonic, de oriunde, de pe orice telefon fix sau mobil, la numărul 0264.207.975, număr cu tarif normal.

Informaţii de interes public


Contact

...