Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Date de contact

Date de contact

Camere de lucru cu publicul

Program de funcţionare

Program de audienţe

Petiţii

Relaţia cu presa

Harta


Date de contact

...Adresa Judecătoriei Bârlad este :

Strada Republicii Nr. 277

Telefon : 0235 414621 - Birou de informare şi relaţii publice

              0235 419977 - Birou grefier șef

Fax       : 0235 414252 - Birou grefier șef

              0235 414621 - Birou de informare şi relaţii publice

              0235 423260 - Birou Executări penale

E-mail :   jud-barlad@just.ro

ATENȚIE : Expeditorul faxului sau expeditorul mesajului electronic, are obligația de a verifica primirea de către instanță a faxului sau mesajului trimis.

În atenţia justiţiabililor:

                În situaţia în care se transmit prin fax sau e-mail înscrisuri pentru dosarele aflate pe rolul Judecătoriei Bârlad, acest lucru să se facă cu cel puţin o zi înainte de termenul de judecată. În caz contrar, Judecătoria Bârlad nu îşi asumă răspunderea pentru întârzierile care ar putea să apară în circuitul documentelor la termen, la dosare. Fișierele atașate se trimit instanței într-un format lizibil, respectiv în format PDF şi/sau, după caz, format Word, fără ca mesajul și atașamentele să cumuleze o dimensiunea mai mare de 15 Mb. Fotografiile vor fi depuse pe CD sau stik.

Persoana de contact : grefier şef Huminic Cristina


Camere de lucru cu publicul

- Registratură
- Arhivă
- Relații cu publicul
- Serviciul web de încărcare acte de procedură și comunicare către instanță, se găsește la adresa https://upld.ca-iasi.ro 
- Programare on-line pentru studiul dosarelor în arhiva curentă a Judecătoriei Bârlad - clic AICI
 

Program de funcţionare

  
E X T R A S

de pe DECIZIA nr.4/11.01.2023 a Preşedintelui Judecătoriei Bârlad

„(...) ART. 2  Accesul  publicului  este  permis, astfel:
 
- în incinta instanţei, pe timpul programului de lucru, în birourile permise, din zona publică;
- în sălile de şedinţă, cu 30 minute înainte de deschiderea şedinţelor de judecată;
- la biroul de informare şi relaţii publice, accesul este permis în timpul programului de lucru (8.00-16.00), cu excepţia zilei de miercuri, când programul este între 09.00-19.00;
- la grefierul-şef, zilnic, între orele 930 – 1230.
 
Program de lucru cu publicul în cadrul compartimentului Arhivă:
            Cu programare online:
Avocaţi, consilieri juridici, experţi judiciari şi justiţiabili
- luni - vineri între orele 900 – 930;
Fără programare online:
Avocaţi, experţi judiciari şi consilieri juridici:
- luni - joi între orele 930 – 1300;
- vineri între orele 930 – 1500;
   Public:
-  luni - joi între orele 930 – 1300;
- vineri între orele 930 – 1500.
 
Dosarele nu vor fi înaintate pentru consultare cu 30 minute înainte de terminarea programului stabilit.
 
Vor avea acces pentru studiu în arhivă maxim 4 persoane în acelaşi interval orar.
 
Program de lucru cu publicul în cadrul compartimentului Registratură, pentru  depunerea cererilor şi a actelor:
- luni - vineri între orele 900 – 1300.
 
Programul de lucru cu publicul se aduce la cunoştinţă prin afişare la loc vizibil şi prin publicare pe portalul instanţei.
 
Publicul, avocaţii şi ceilalţi participanţi la proces nu vor avea acces în alte birouri şi la alte ore decât cele stabilite mai sus, şi nici în incinta instanţei, după terminarea programului de lucru, cu excepția situațiilor când aceștia participă la ședințele de judecată care se desfășoară după terminarea programului de lucru al instanței (după ora 1600).
 
Publicul, avocaţii şi ceilalţi participanţi la proces nu au acces în birourile judecătorilor.
Este interzis accesul în instanță al persoanelor aflate în stare de ebrietate, violente, în ţinută neadecvată, al persoanelor având asupra lor bagaje voluminoase, obiecte contondente, arme, materiale periculoase.
 
Accesul personalului în afara programului de lucru va fi permis numai pe baza aprobării prealabile a preşedintelui instanţei, sau în lipsa acestuia, a înlocuitorului său.
 
Accesul personalului în afara programului de lucru în spaţiile din exterior (garaj, curte interioară, centrală) va fi permis numai pe baza aprobării prealabile a preşedintelui instanţei, sau în lipsa acestuia, a înlocuitorului său şi cu consemnarea orelor de intrare şi de ieşire în „Registrul de evidenţă acces persoane în obiectiv în afara orele de program, la Judecătoria Bârlad ”, aflat la postul de pază şi supraveghere a accesului.
 
Accesul publicului se va face după efectuarea controlului antiterorist cu ajutorul porții de control, după ce în prealabil vor fi depuse toate materialele care fac obiectul interzicerii accesului, în spațiul special amenajat la postul de pază și control - acces permanent, dispus la intrarea nr. 1 în sediul Judecătoriei Bârlad.
Nerespectarea regulilor de acces în sediul Judecătoriei Bârlad atrage, după caz, răspunderea contravențională sau penală. (...)

 


Program de audienţe

...

Petiţii

...

Relaţia cu presa

...

Harta