Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

Prezentare

            Prezentare instanță

            Istoric

   Legislație

            Legislația care reglementează organizarea instanței

   Conducere

            Conducerea instanței

   Organizare

            Regulament de organizare și funcționare

            Structura organizatorică și organigrama

            Competență și instanțe arondate

            Carieră

   Programe și strategii

            Rapoarte și studii

   Liste de şedintă

            Accesaţi meniul " Informaţii de interes public "

 


Actualitate

 
 
 
Vă informăm că, din data de 10 iulie 2023, Consiliul Superior al
 
 Magistraturii a pus în funcțiune noul portal pentru depunerea
 
cererilor, înscrisurilor și plata taxelor de timbru la nivel național,
 
disponibil la adresa de internet https://registratura.rejust.ro
 
 
Lista dosarelor care se judecă, în perioada următoare, la instanţele din cadrul Curţii de Apel Iaşi poate fi consultată -  aici
 
La Judecătoria Bârlad, ora estimată pentru judecarea fiecărui dosar este afişată pe portal la secţiunea " INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC ".
 
Hotărârea nr 2_03.11.2022 a Adunării generale a judecătorilor Judecătoriei Bârlad - clic aici
Hotărârea nr 3_20.06.2023 a Adunării generale a judecătorilor Judecătoriei Bârlad - clic aici.pdfclic aici.pdf
Extras Hot 4_04 09 2023 Adunare Generala Judecatori - incetare forma de protest - clic aici
 

NOU:

 

 Aplicația de comunicare cu instanța este disponibilă, pentru utilizare web, la adresa https://upld.ca-iasi.ro iar pentru platformele mobile: ANDROID sau  iOS . Manualul de utilizare al aplicatiei este disponibil aici​​ .

Atenţie !

 Informare : urmare a unor probleme de comunicații dintre serverul aplicației de comunicare cu instanța și serverul de email folosit pentru trimiterea codurilor de activare a conturilor, pentru o perioadă de timp conturile nou create nu au putut fi activate.
Pentru activarea conturilor nou create puteți parcurge următorii pași: în pagina de autentificare introduceți adresa de e-mail folosită pentru crearea contului, o parolă oarecare și apăsați butonul „Autentificare”. Sistemul va sesiza că contul nu este activ și vă va oferi două opțiuni: introducerea codului primit pe email sau generarea unui nou cod de activare. Alegeți a doua variantă apoi introduceți codul de activare în fereastra nou apărută.
 
  Programarea on-line pentru studiul dosarelor în arhiva curentă a Judecătoriei Bârlad - clic AICI  
Informare
 
 Având în vedere situaţia sanitară actuală, recomandăm participanţilor la procesele aflate pe rolul Judecătoriei Bârlad purtarea măştii de protecţie şi păstrarea distanţării fizice.
  

ANUNŢ IMPORTANT: Comunicat de presă 20.03.2020 Formular electronic-Acces la Dosarul electronic

 

PENTRU CONSULTAREA DOSARELOR FOLOSIŢI DOSARUL ELECTRONIC

 
Cererile formulate potrivit Legii nr. 136/2020 vor fi primite pe adresa de email a instanţei :

 

COMUNICAT

 
Tribunalul Vaslui a pus la dispoziţia persoanelor interesate, fie auxiliari ai justiţiei, fie simpli cetăţeni, două adrese de e-mail la care pot fi sesizate situaţii de practică neunitară, respectiv :
tr-vaslui-pnpen@just.ro – în materie penală;
-  tr-vaslui-pncivil@just.ro – în materie civilă (civil; dreptul muncii, contencios administrativ, comercial etc.);
 

 


Informaţii de interes public

Informații de interes public  - Liste de şedinţă

 

.......................................................................................................................................

E X T R A S

de pe HOTĂRÂREA nr. 4/04.09.2023

 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Bârlad

.....................................................................................................................................
H o t ă r ă ş t e :
 
 
 
 Art.1 Încetarea formei de protest a amânării judecării cauzelor aflate pe rolul Judecătoriei Bârlad, adoptată de Adunarea Generală a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Bârlad prin Hotărârea nr. 3 din data de 20 iunie 2023 şi reluarea activităţii începând cu data de 05 septembrie 2023.
 
Art.2 Judecătorii din cadrul Judecătoriei Bârlad îşi însuşesc Hotărârea nr. 2040/13.07.2023 a Secţiei pentru judecători din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii privind volumul optim de muncă şi hotărăsc aplicarea acesteia, în stabilirea termenelor de judecată şi a numărului de dosare acordate cu termen, lunar.
 
                                                                             ...................................

            Dată în şedinţa Adunării Generale a Judecătorilor, astăzi, 04 septembrie 2023

.................................................................................................................................................................................. 

E X T R A S

de pe DECIZIA nr.4/11.01.2023 a Preşedintelui Judecătoriei Bârlad

 
„(...) ART. 2  Accesul  publicului  este  permis, astfel:
 
- în incinta instanţei, pe timpul programului de lucru, în birourile permise, din zona publică;
- în sălile de şedinţă, cu 30 minute înainte de deschiderea şedinţelor de judecată;
- la biroul de informare şi relaţii publice, accesul este permis în timpul programului de lucru (8.00-16.00), cu excepţia zilei de miercuri, când programul este între 09.00-19.00;
- la grefierul-şef, zilnic, între orele 930 – 1230.
 
Program de lucru cu publicul în cadrul compartimentului Arhivă:
            Cu programare online:
Avocaţi, consilieri juridici, experţi judiciari şi justiţiabili
- luni - vineri între orele 900 – 930;
Fără programare online:
Avocaţi, experţi judiciari şi consilieri juridici:
- luni - joi între orele 930 – 1300;
- vineri între orele 930 – 1500;
   Public:
-  luni - joi între orele 930 – 1300;
- vineri între orele 930 – 1500.
 
Dosarele nu vor fi înaintate pentru consultare cu 30 minute înainte de terminarea programului stabilit.
 
Vor avea acces pentru studiu în arhivă maxim 4 persoane în acelaşi interval orar.
 
Program de lucru cu publicul în cadrul compartimentului Registratură, pentru  depunerea cererilor şi a actelor:
- luni - vineri între orele 900 – 1300.
 
Programul de lucru cu publicul se aduce la cunoştinţă prin afişare la loc vizibil şi prin publicare pe portalul instanţei.
 
Publicul, avocaţii şi ceilalţi participanţi la proces nu vor avea acces în alte birouri şi la alte ore decât cele stabilite mai sus, şi nici în incinta instanţei, după terminarea programului de lucru, cu excepția situațiilor când aceștia participă la ședințele de judecată care se desfășoară după terminarea programului de lucru al instanței (după ora 1600).
 
Publicul, avocaţii şi ceilalţi participanţi la proces nu au acces în birourile judecătorilor.
Este interzis accesul în instanță al persoanelor aflate în stare de ebrietate, violente, în ţinută neadecvată, al persoanelor având asupra lor bagaje voluminoase, obiecte contondente, arme, materiale periculoase.
 
Accesul personalului în afara programului de lucru va fi permis numai pe baza aprobării prealabile a preşedintelui instanţei, sau în lipsa acestuia, a înlocuitorului său.
 
Accesul personalului în afara programului de lucru în spaţiile din exterior (garaj, curte interioară, centrală) va fi permis numai pe baza aprobării prealabile a preşedintelui instanţei, sau în lipsa acestuia, a înlocuitorului său şi cu consemnarea orelor de intrare şi de ieşire în „Registrul de evidenţă acces persoane în obiectiv în afara orele de program, la Judecătoria Bârlad ”, aflat la postul de pază şi supraveghere a accesului.
 
Accesul publicului se va face după efectuarea controlului antiterorist cu ajutorul porții de control, după ce în prealabil vor fi depuse toate materialele care fac obiectul interzicerii accesului, în spațiul special amenajat la postul de pază și control - acces permanent, dispus la intrarea nr. 1 în sediul Judecătoriei Bârlad.
Nerespectarea regulilor de acces în sediul Judecătoriei Bârlad atrage, după caz, răspunderea contravențională sau penală. (...)

Contact