Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie


    Persoanele cu handicap vizual care doresc sa asculte audio un text vor descarca addon-ul pentru browserul chrome facand clik AICI

 


    Persoanele cu handicap vizual care doresc sa asculte audio un text vor descarca addon-ul pentru browserul mozilla facand clik AICI

    Persoanele cu handicap vizual care doresc sa asculte audio un text vor descarca addon-ul pentru browserul microsoft edge facand clik​ AICI​   

 

      

    

 Judecătoria Beiuş se află în circumscripţia Curţii de Apel Oradea şi în aria de competenţă teritorială a Tribunalului Bihor, având  sediul în Municipiul Beiuş, str. Horea nr. 11, jud. Bihor. Clădirea în care este sediul instanţei a fost construită în anul 1911  . Este o clădire de tipul parter plus etajul I, arhiva -registratura (camera 1) şi cele 2 săli de judecată( sala nr. 1 şi sala nr.2) fiind situate la parter . Biroul pentru relaţii şi informaţii publice  este situat la etaj I , camera 1 şi 2, iar  compartimentul asociaţii şi fundaţii este situat la etaj I , camera 9.  Tot la etajul I sunt situate birourile judecătorilor şi a personalului auxiliar de specialitate.

 


Actualitate

         Date cu caracter personal

 


Informaţii de interes public

     
        
                                          ANUNŢ  - ALEGERI 2024
 
           Referitor la dispoziţiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, vă comunicăm următoarele:

            În zilele lucrătoare (de luni până vineri) contestațiile la legea electorală  vor putea fi înregistrate la compartimentul Registratură, între orele 8,30-12,30. 

            După  terminarea programului de lucru cu publicul , precum şi în zilele de sâmbătă, duminică sau în zilele libere, aceste acțiuni vor putea fi înregistrate doar prin mijloace electronice, respectiv la adresa de e-mail a Registraturii Judecătoriei Beiuş:  jud-beius-reg@just.ro

         Pentru cererile la legea electorală  trimise prin e-mail se va folosi doar această adresă, sub sancțiunea neluării în seamă a cererii.
           
 

                           Preşedinte delegat,
                          BACIU RALUCA MEDA
 
 
 

        Hotararea nr 2 - 2024 Judecatoria Beius.pdfHotararea nr 2 - 2024 Judecatoria Beius.pdf  (17.01.2024)


        hot 7 - 2023 -jb.pdfHotararea 7 - 2023 Judecatoria Beius.pdf  (03-1-2024)

              Având în vedere forma de protest adoptată prin hotărârea Sindicatului Naţional al Grefei Judiciare Dicasterial din data de 09.12.2023;  
              La nivelul Judecătoriei Beiuş,   începând cu data de 11 decembrie 2023, pe perioadă nedeterminată de timp,  personalul auxiliar de specialitate și conex din cadrul instanţei  va adopta următoarele forme de protest:  
               Grefierii vor participa la şedinţele de judecată  doar  pentru soluţionarea cauzelor cu  caracter urgent.
                                                             
         A N U N Ţ
 
    ​    Prin  Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Beiuş nr.  6/2023 din data de 04 septembrie 2023 s-a  hotărât  încetarea protestului adoptat de Adunarea Generală a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Beiuş prin Hotărârea nr. 4 din data de 20 iunie 2023 și reluarea activității începând cu data de 05 septembrie 2023, in funcție de soluția legislativă referitoare la pensiile de serviciu și statutul magistraților ce urmează a fi adoptată, urmând a fi convocată o nouă Adunare Generală.
 
                                                                                                                     Preşedinte delegat,  
                                                                                                                 POPA IOANA FLORENTINA
      
 

   
       Important:
        Pentru procedura de transmitere electronica a documentelor la dosare sa aveti in vedere:
        Prin poştă electronică, mesajul electronic şi fişierul ataşat se transmit :
 
          •       pe adresa  de e-mail :    jud-beius-reg@just.ro
          •       doar in format acceptat – pdf, word ( doc sau docx)
          •       cu cel putin 24 de ore inainte de termenul de judecata
          •       fără ca mesajul şi ataşamentele să cumuleze o dimensiune mai mare de 15 MB
 
        De asemenea, va adresăm rugămintea ca documentele si cererile de chemare in judecată pe care le depuneţi la registratură sau le trimiteţi prin poştă să NU fie capsate, ci, cel mult, prinse cu agrafe, pentru a facilita procesul de scanare.

 

            ANUNT sistare parole citatii vechea aplicatie INFODOSAR

        Incepand cu data 1 octombrie 2021, s-a dispus sistarea generarii de parole la citatii, pentru

accesul la dosarul electronic in vechea aplicatie InfoDosar de pe www.curteadeapeloradea.ro

conform Ordinului nr.30 emis de Curtea de Apel Oradea.(pentru dosarele pe rol parolele anterioare raman valabile) 

       Ordin serviciu 30 din 20 septembrie 2021 CAO-tbh.pdfOrdin serviciu 30 din 20 septembrie 2021 CAO-tbh.pdf​

ANUNŢ 

In scopul eficientizarii accesului justitiabililor la Dosarul Electronic si  îmbunatatirii activitatii de comunicare a actelor de procedurä în format electronic, i​ncepând cu data de 8 Septembrie 2021, se implementeazä la nivelul  Judecatoriei BEIUS  aplicatia TDS privind comunicarea actelor de procedura în format electronic.

 

In vederea realizarii accesului la Dosarul Electronic a comunicarii actelor de procedura prin aplicatia TDS, justitiabilii vor completa o cerere, conform modelului de mai jos . care va  fi transmisă instanţei  fie în format electronic (PDF), fie în format fizic, prin depunerea la registratură (personal sau prin serviciul postal)

 

 

Model cerere:   CERERE  de acces -  Dosar Electronic .pdfCERERE de acces - Dosar Electronic .pdf     

                       CERERE  de acces -  Dosar Electronic - Word.docxCERERE de acces - Dosar Electronic - Word.docx Listele de sedinta se pot consulta AICI​Anunt protest judecatoria Beius.pdfAnunt protest judecatoria Beius.pdf  (20-6-2023)


ANUNŢ Pe perioada vacanţei judecătoreşti, respectiv în perioada 01.07.2022-31.08.2022, programul cu publicul în cadrul compartimentului arhivă-registratură se va desfăşura după cum urmează:

         - luni, între orele 09,00 -11,00

         - miercuri, între orele  09,00-11,00

 - vineri, între orele 09,00-11,00


    La compartimentul asociaţii şi fundaţii, pe perioada vacanţei judecătoreşti, programul cu publicul se va desfăşura  de două ori pe lună, respectiv :

         -în luna iulie la 04.07.2021 şi 18.07.2022 , între orele 09,00-11,00.

         -În luna august la 08.08.2021 şi 22.08.2022, între orele 09,00-11,00.

 

ANUNŢ - Contestatii candidaturi primar sau consilieri 2020-Jud Beius.pdfContestatii candidaturi alegeri locale 2020-Judecatoria Beius.pdf

 

În vederea soluţionării contestaţiilor împotriva admiterii sau respingerii candidaturii la funcția de primar sau consilier local , formulate ca urmare a desfăşurării alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale din data de 27 septembrie 2020,  potrivit Legii 115/2015 cu modificările şi completările ulterioare vă comunicăm următoarele :

Toate contestaţiile formulate se pot  înainta şi înregistra  în următoarele variante :

-         la  numărul de fax – 0259321474

-         la adresa de  e-mail – jud-beius-reg@just.ro

 

-         Biroul Registratură zilnic între orele 8 – 16 , inclusiv sâmbătă şi duminică​


 

ANUNŢanunt alegeri 18-08-2020-jud Beius.pdfanunt alegeri 18-08-2020-Judecatoria Beius.pdf

Raportat la dispoziţiile Legii privind Alegerile Autorităţilor Administraţiei Publice Locale, depunerea la JUDECĂTORIA BEIUŞ a dosarelor privind candidaturile la funcția de primar sau consilier local, pentru ziua de 18.08.2020 se poate face până la ora 24:00​.  

                                               

ANUNŢ Raportat la dispoziţiile Legii privind Alegerile  Autorităţilor Administraţiei Publice Locale, depunerea la JUDECĂTORIA BEIUŞ a dosarelor privind candidaturile la funcția de  primar sau  consilier local, se va  face zilnic, de luni până vineri, între orele 8:30-12:30 la registratura instanţei. 

                                                                       Pt. Preşedinte în C.O

                                               BONDAR GABRIELA, judecător delegatCOMUNICAT

     Având în vedere intrarea în vigoare a Legii nr. 136/18.07.2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, publicată în Monitorul Oficial nr. 634/18.07.2020, în vigoare din data de 21.07.2020, vă aducem la cunoștință următoarele aspecte relevante legate de procedura de soluționare a acțiunilor în anulare împotriva actelor administrative individuale emise în baza aceste legi, conform art. 16 și art. 17,

      Aceste acţiuni  vor putea fi înregistrate în fiecare zi, de luni până vineri la ora 16,00 , doar în format şi prin mijloace electronice, la următorul  număr de fax  0259321474 şi la următoarea adresă de e-mail :  jud-beius-reg@just.ro  

      De vineri de la ora 16,00 până luni dimineaţa la ora 08,00,  acţiunile de mai sus vor fi comunicate doar  pe adresa de e-mail a Judecătoriei Beiuş: jud-beius-reg@just.ro Întrucât pentru comunicarea actelor de procedură , inclusiv înregistrarea acţiunii se utilizează doar formatul şi mijloacele electronice, este necesar ca petentul să-şi precizeze datele de identificare : nume, prenume, cod numeric personal (CNP), domiciliu, precum și  adresa de e-mail și  numărul  de telefon. 

 

BIROUL DE RELAŢII ŞI INFORMĂRI PUBLICE

 

 

PURTĂTOR DE CUVÂNT

CRISTINA D. MARTA, PREŞEDINTELE INSTANŢEI


  


      Hotararea nr 7-CAO.pdfHotararea nr. 7 a Curtii de Apel Oradea din data de 20-03-2020
      Anexa Hot nr 7-cao.pdfAnexa la Hotararea nr. 7 a Curtii de Apel Oradea din data de 20-03-2020
      Hotararea nr 6 CAO.pdfHotararea nr 6 din 18-03-2020 a Curtii de Apel Oradea referitoare la activitatea de judecata pe durata starii de urgenta

 


          
   
         Hot 5 - 12.03.2020 jud Beius-Covid-19.pdfHot 5 - 12.03.2020 judecatoria Beius ref. la instituirea măsurilor de prevenire a infectării cu Coronavirus (COVID – 19) 

            ANUNT  Decizia nr.9-2019-Judecatoria Beius.pdfDecizia nr.9-2019-Judecatoria Beius.pdf
          Ziua libera din data de 16 august 2019 va  fi  recuperată  de  personalul  Judecătoriei  Beiuş  prin  prelungirea corespunzătoare a timpului de lucru cu o oră în fiecare zi, în perioada 19 - 28 august  2019  inclusiv  (8  zile  lucrătoare), cu  excepţia  magistraţilor  şi  celorlalte categorii de personal din cadrul instanţei judecătoreşti implicaţi în soluţionarea proceselor cu termen în 16 august 2019.
 
          ANUNT Decizia nr.5-2019-Judecatoria Beius.pdfDecizia nr.5-2019-Judecatoria Beius.pdf
          Ziua libera din data de 30 aprilie 2019 va  fi  recuperată  de  personalul  Judecătoriei  Beiuş  prin  prelungirea corespunzătoare a timpului de lucru cu o oră în fiecare zi, în perioada 06 mai - 15 mai  2019  inclusiv  (8  zile  lucrătoare), cu  excepţia  magistraţilor  şi  celorlalte categorii de personal din cadrul instanţei judecătoreşti implicaţi în soluţionarea proceselor cu termen în 30 aprilie 2019.
 
           ANUNT  decizia 7-2018-JB.pdfDecizia nr.7-2018-Judecatoria Beius.pdf
          Zilele libere din data de 24 si 31 Decembrie 2018, vor fi recuperate de catre personalul Judecătoriei Beius,
 prin prelungirea corespunzatoare a timpului de lucru cu doua ore în fiecare zi, în perioada 07.01.2019-16.01.2019, cu exceptia magistratilor si altor categorii din cadrul instantelor judecatoresti implicate in solutionarea proceselor cu termen in data de 24 si 31 Decembrie 2018.
 
          Zilele libere din data de 16 si 17 August 2018, vor fi recuperate de catre personalul Judecătoria Beius,
 prin prelungirea corespunzatoare a timpului de lucru cu doua ore în fiecare zi, în perioada 20.08.2018-29.08.2018, cu exceptia magistratilor si altor categorii din cadrul instantelor judecatoresti implicate in solutionarea proceselor cu termen in data de 16 si 17 August 2018.
 
           ANUNT decizia 3-2018-jb.pdfDecizia nr. 3-2018-Judecatoria Beius.pdf
          Ziua libera din data de 30 Aprilie 2018, va fi recuperata de catre personalul Judecătoria Beius,
 prin prelungirea corespunzatoare a timpului de lucru cu o ora în fiecare zi, în perioada 02 Mai 2018 – 11 Mai 2018
 (8 zile lucratoare), cu exceptia magistratilor si altor categorii din cadrul instantelor judecatoresti implictate
in solutionarea proceselor cu termen in data de 30 Aprilie 2018
 
 
           ANUNT Decizia  Nr.5 2017 -Judecatoria Beius.pdfDecizia Nr.5-2017 -Judecatoria Beius.pdf 
          Ziua libera din data de 14 August 2017, va fi recuperata de catre personalul Judecătoria Beius,
 prin prelungirea corespunzatoare a timpului de lucru cu o ora în fiecare zi, în perioada 16 August 2017 – 25 August 2017
 (8 zile lucratoare), cu exceptia magistratilor si altor categorii din cadrul instantelor judecatoresti implictate
in solutionarea proceselor cu termen in data de 14 August 2017.
 
 
 
               ANUNT  Decizia 3-2017 - Judecatoria Beius.pdfDecizia 3-2017 - Judecatoria Beius.pdf
               Ziua liberă din 02 iunie 2017, va fi recuperată de către personalul Judecătoriei Beius, prin prelungirea corespunzătoare a timpului de lucru cu o ora în fiecare zi, în perioada 06.06.2017 – 15.06.2017.
               În data de 02.06.2017 compartimentele Arhiva, Registratura şi Biroul de Informare şi Relaţii cu Publicul, nu vor avea program cu publicul.
 
 
               ANUNT  Decizia 2-2017 - Judecatoria Beius.pdfDecizia 2-2017.pdf
               Ziua liberă din 23 ianuarie 2017, va fi recuperată de către personalul Judecătoriei Beius, prin prelungirea corespunzătoare a timpului de lucru cu doua ore în fiecare zi, în perioada 25 ianuarie 2017 – 31 ianuarie 2017,  cu excepţia judecătorului şi grefierului care sunt în şedinţa de judecată din 23.01.2017, care vor fi prezenţi la instanţă şi care nu vor mai recupera această zi.
               În data de 23.01.2017 compartimentele Arhiva, Registratura şi Biroul de Informare şi Relaţii cu Publicul, nu vor avea program cu publicul.
 
              ANUNT  Program Judecatoria Beius indata de 02.12.2016.pdfProgram Judecatoria Beius in data de 02.12.2016.pdf
              Ziua liberă din 2 decembrie 2016, va fi recuperată de către personalul Judecătoriei Beius, prin prelungirea corespunzătoare a timpului de lucru cu o oră în fiecare zi, în perioada 5 decembrie 2016 – 14 decembrie 2016.
              În data de 2 decembrie 2016 compartimentele arhivă, registratură şi Biroul de Informare şi Relaţii cu Publicul nu vor avea program cu publicul.
 
 

              ANUNT - Posturi vacante Beiuş - Beius-post.pdfBeius-post.pdf

   

          Protocolul de colaborare  dintre Judecatoria Beius si Colegiul Consilierilor Juridici Bihor.pdfProtocolul de colaborare dintre Judecatoria Beius si Colegiul Consilierilor Juridici Bihor.pdf

 


Contact

Adresa Judecătoriei BEIUŞ este:
       Municipiul Beiuş, Str. Horia nr. 11, jud. Bihor
Telefon:
       0259/321433
Fax:
       0259/321474
 
E-mail: jud-beius-reg@just.ro