Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie


Actualitate 

<>  Dosar electronic  <>  Listă de şedinta

 

22.02.2024
Jud. Bălceşti vă pune la dispoziție chestionarul adoptat prin hotărârea Secției pentru Judecători nr. 2646/16.11.2023 a Consiliului Superior al Magistraturii, propus ca modalitate de evaluare a gradului de satisfacție al părților interesate în vederea atingerii indicatorului din Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2022 – 2025.
Chestionarul este disponibil atât în format fizic, la compartimentele publice ale instanței, cât și în format electronic, prin accesarea următorului link: Formular - grad de satisfacţie părţi sau prin scanarea codului QR: 

IMPORTANT: TRANSMITEREA DOCUMENTELOR IN FORMAT ELECTRONIC LA ADRESELE DE E-MAIL

OFICIALE ALE INSTANȚEI SE VA FACE CU RESPECTAREA URMĂTOARELOR REGULI:

Înscrisurile trimise instanței prin poștă electronică NU SE ACCEPTĂ SUB FORMĂ DE LINK către diverse site-uri sau platforme de file-sharing, ci numai prin atașare la respectivul email;

Fișierele atașate se trimit exclusiv în format PDF, DOC, DOCX;

Fișierele care vor fi atașate unui mesaj pot avea, cumulat, dimensiunea maximă de 20M;

Depunerea documentelor va fi confirmată printr-un mesaj trimis la adresa de e-mail de la care s-a efectuat expedierea! LISTE DE ŞEDINTE

 

 


 

 

Lista sedinta C3 02.04.2024.docxLista sedinta C3 02.04.2024.docx

 Lista sedinta C3 -supliment 02.04.2024.docxLista sedinta C3 -supliment 02.04.2024.docx

Liste de şedinţă C1 03.04.2024.docxListe de şedinţă C1 03.04.2024.docx

lista civi 03.04.-2024.docxlista civi 03.04.-2024.docx

Liste de şedinţă 04.04.2024.docxListe de şedinţă 04.04.2024.docx

Liste de şedinţă 11.04.2024.docxListe de şedinţă 11.04.2024.docx
 

ANUNȚ

  
 
 

Contestaţiile prevăzute de  art.16, art. 17 din Legea  nr.136/2020 se vor depune numai  în format electronic la adresa de e-mail:

 

 jud-balcesti@just.ro

În cererea formulată, petentul îşi va indica, obligatoriu, numărul de telefon.

De asemenea, se va indica numele, prenumele, baroul din care face parte avocatul ales, dacă este cazul şi numărul de telefon al acestuia.​

 

 

 

INFORMARE 15.05.2020

 

Începând cu data de 15.05.2020, în mod excepţional, în condiţiile Deciziei nr. 6/2020, programul cu publicul este următorul:

 

Arhiva si Registratură: luni-vineri 09.00-12.00

 

Pentru legalizarea sentinţelor judecătoreşti: Se înaintează Judecătoriei Balcesti ,  prin poştă cererea de legalizare, dovada taxei de timbru în cuantum de 5 lei, precum şi un plic timbrat şi autoadresat. Astfel, sentinţa legalizată va fi comunicată la domiciliul indicat pe plic.

 

De asemenea, la cerere, sentinţele legalizate se comunică părţilor şi prin email sau fax.

 

În mod excepţional, cererile se depun la arhiva, în timpul programului cu publicul (sau prin email/fax), urmând ca înscrisul solicitat să fie comunicat părţii la sfârşitul programului de lucru cu publicul.

 

Programările prealabile pentru studiul dosarelor se vor face în condiţiile art. 4 din Decizia nr. 6/2020, la adresa de email: jud-balcesti@just.ro sau la nr. de telefon: 0250840379.​

 
 
 
 
 
 
 
25.04.2020
 
 
 
 
26.03.2020
 
 
 
 
---------------------------------------------------
 
 


16.03.2020

11.03.2020
Extras din Hot. nr. 3/11.03.2020 a Adunarii Generale a judecatorilor:
"Art.1. In perioada 12 martie - 31 martie 2020, cu reevaluarea situatiei si posibilitatea prelungirii, la Judecatoria Balcesti, se vor judeca numai cauzele urgente, potrivit anexelor la prezenta, cauzele care se solutioneaza fara citare, iar in materie penala si cauzele in care se va implini termenul de prescriptie.
Art. 2. In cauzele aflate pe rol cu termen de judecata stabilit in acest interval, se va dispune amanarea, fara a fi permis accesul partilor si publicului in sediul instantei, in sedinta nepublica, si fara a se dispune citarea partilor care nu au termen in cunostinta. Necesitatea citarii partilor urmeaza a fi reevaluata in timp util, infunctie de evolutia situatiei care a generat luarea prezentelor masuri.
Art. 3. Cauzele urgente se vor judeca in sedinta nepublica, urmand ca in sala sa aiba acces numai partile si reprezentantii acestora, pentru cauza respectiva."
(Hot nr. 3 a Adunarii Generale a Judecatorilor, Jud Balcesti.pdf)
 

 
09.03.2020
 
Pentru reducerea riscului de infectare cu coronavirus (COVID-19) sau alte infectii respiratorii, luati in considerare, in masura posibilului, trasminterea si primirea corespondentei cu Curtea de Apel Pitesti si instantele din circumscriptia sa de activitate exclusiv in format electronic, prin email sau fax; evitarea prezentei la Curtea de Apel Pitesti si instantele din circumscriptia sa de activitate, daca nu este absolut necesara, prin solicitarea judecarii cauzei in lipsa sau a amanarii acesteia din considerente de boala, daca este cazul.
 

 
31.05.2018
 
MESAJ INFORMARE pentru INFODOSAR
Adresăm rugămintea persoanelor juridice şi persoanelor fizice să utilizeze formatul de hârtie A4 tip copiator (80g/mp) în documentaţia scrisă pe care o înaintează instanţei sau în cazul documentelor atipice (titluri, certificate, diplome, documente degradate, documente originale etc.) să ataşeze suplimentar o fotocopie A4 a aceluiaşi document pentru a facilita operaţiunea de scanare.
Documentele electronice nu pot şi nu vor fi folosite oficial în relaţia cu alte persoane fizice sau juridice. Acestea sunt oferite justiţiabililor exclusiv în scop consultativ.
În continuare documentele oficiale vor fi obţinute de la registratura instanţelor de judecată sau comunicate conform codurilor de procedură în vigoare.
CONDUCERE INSTANŢĂ
 
 
 
 
 

Informaţii de interes public

...

Contact

...