Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Date de contact

Date de contact

Camere de lucru cu publicul

Program de funcţionare

Program de audienţe

Petiţii

Relaţia cu presa

Harta


Date de contact

Adresa:
        JUDECĂTORIA  BALŞ

       Strada  Nicolae Bălcescu, 
        Numărul  1,  Cod poştal 235.100
       Oraş Balş, Judeţul Olt.
 
 
 
Telefon:
       0249.450.300
 
Telefon arhivă-registratură:
       0249.453.874
 
Fax:
       0249.450.111
 
E-mail:
       judecatoria-bals@just.ro
 
Persoane de contact: 
       Ignat Cristian – purtator de cuvânt
       Telefon: 0786.421.994

Camere de lucru cu publicul

Biroul de informare şi relaţii publice:
Program de lucru: Luni, Miercuri, Joi, Vineri 8.00 - 16.00
Marţi 8.00 - 19.00
Telefon: 0786.421.994
- judecător Ignat Cristian
- grefier Dincă Angi Adriana
- judecător Munteanu Elena (înlocuitor)
- grefier Radu Cristina (înlocuitor)

Biroul executări penale:
Program de lucru: Luni, Marţi, Miercuri, Joi, Vineri 8.00 - 16.00
Program de lucru cu publicul: Marţi, Joi 9.00 - 13.00
- judecător Păun Liviu Daniel
- grefier Radu Cristina
- judecător Cornea Bogdan Lucian (înlocuitor)
- grefier Pătru Cristina Elena (înlocuitor)


Biroul executări civile si contravenţionale:
Program de lucru: Luni, Marţi, Miercuri, Joi, Vineri 8.00 - 16.00
Program de lucru cu publicul: Marţi, Joi 9.00 - 13.00
- judecător Cornea Bogdan Lucian
- grefier Soroiu Elena Madalina / Preda Elena / Chirţibusi Florentina
- judecător Munteanu Elena (înlocuitor)​


Biroul persoane juridice:
Program de lucru: Luni, Marţi, Miercuri, Joi, Vineri 8.00 - 16.00
- judecător Ignat Cristian
- grefier Ciurea Geanina​ Dorinela
- judecător Cornea Bogdan Lucian (înlocuitor)​
- grefier Chirţibusi Florentina ​​​ / Preda Elena


Arhivă - registratură:
Program de lucru cu publicul: Luni, Marţi, Miercuri, Joi, Vineri 8.30 - 12.30
Program de lucru: Luni, Marţi, Miercuri, Joi, Vineri 8.00 - 16.00​
- judecător Munteanu Elena
- judecător Ignat Cristian (înlocuitor)
- grefier arhivar-registrator Lupu Liliana Roxana - coordonator arhiva
Program de lucru cu publicul : zilnic, intre orele 8,00 - 12,00 pentru eliberare dispozitii incasare debite
 
 
Biroul de informare şi relaţii publice
  
Biroul de informare şi relaţii publice este organizat şi funcţionează conform normelor specifice prevăzute în  Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi în Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată şi modificată prin Legea nr. 233/2002, asigurand legăturile instanţei cu publicul şi cu mijloacele de comunicare în masă, în vederea garantarii transparenţei activităţii judiciare, în condiţiile legii si activitatea de soluţionare în termen a petiţiilor formulate.
Biroul de informare şi relaţii publice este condus de un judecător desemnat de preşedintele instanţei, ori de un absolvent al facultatii de jurnalistica, sau de un specialist in comunicare numit prin concurs sau examen, care îndeplineşte şi rolul de purtător de cuvânt; biroul este compus, de regulă, din consilierii pentru informaţii publice şi unul sau mai multi  grefieri desemnati de preşedintele instanţei.
Programul zilnic al Biroului de informare şi relaţii publice coincide cu programul de lucru al instanţei, într-o zi pe săptămână fiind obligatorie stabilirea unor ore de funcţionare şi după-amiaza, după încheierea programului de lucru al instanţei.
Conducătorul Biroului de informare şi relaţii publice are următoarele atribuţii:
          a) conduce şi coordonează activitatea Biroului de informare şi relaţii publice;
          b) organizează activitatea de furnizare pe loc a informaţiilor, atunci când acest lucru este posibil;
          c) analizează cererile de furnizare a informaţiilor publice şi dispune cu privire la caracterul acestora - comunicate din oficiu, furnizabile la cerere sau exceptate de la liberul acces - şi ia măsuri pentru rezolvarea solicitărilor conform normelor legale în vigoare şi transmiterea răspunsului către solicitant, în termenul legal;
          d) asigură îndeplinirea obligaţiei legale de furnizare din oficiu a informaţiilor prevăzute de lege, prin afişare în locuri vizibile la sediul instanţei a inscrisurilor care să cuprindă aceste informaţii si prin publicarea lor pe pagina de internet a instantei;
          e) analizează petiţiile înregistrate şi dispune cu privire la modul de soluţionare, de redactare a răspunsului, conexare sau clasare, sub coordonarea preşedintelui instanţei;
          f) repartizează petiţiile compartimentelor de specialitate, în funcţie de activitatea acestora si asigura soluţionarea şi trimiterea răspunsului în termenul legal;
          g) identifică ştirile difuzate de mass-media locală şi naţională, care au un impact negativ asupra activităţii şi imaginii instanţei sau judecătorilor care funcţionează in cadrul acesteia, verifică veridicitatea informaţiilor şi asigură, informarea corectă a opiniei publice exprimand poziţia instanţei faţă de problemele semnalate;
          h) redactează, declaraţii de presă şi participă la interviuri, furnizând informaţiile de interes public, în scopul unei informări corecte şi complete a opiniei publice;
          i) sprijina judecatorii in exercitarea dreptului la replica.
         
          Purtătorul de cuvânt al instanţei are dreptul de a consulta documentele sau dosarele aflate la instanţă, având obligaţia de a respecta secretul de serviciu şi de a proteja informaţiile confidenţiale de care ia cunoştinţă. Furnizarea de informatii privind activitatea judiciara poate fi restransa, in conditiile legii, atunci cand acesta se face in interesul moralitatii, al ordinii publice, ori al securităţii naţionale sau când interesele minorilor ori protecţia vieţii private a părţilor în proces o impun. Dreptul la liberul acces la informatii poate fi restrâns şi atunci când, în împrejurări speciale, instanţa apreciază că publicitatea ar fi de natură să aducă atingere intereselor justiţiei.
 
          Grefierul din cadrul Biroului de informare şi relaţii publice are următoarele atribuţii:
         a) primeşte şi înregistrează cererile de furnizare a informaţiilor publice;
         b) primeşte şi înregistrează petiţiile adresate instanţei în acest domeniu;
         c) prezintă conducătorului biroului, zilnic, petiţiile şi cererile înregistrate;
         d) transmite către compartimentele de specialitate solicitările de informaţii şi petiţiile, spre soluţionare;
         e) urmăreşte soluţionarea la timp a solicitărilor şi petiţiilor şi aduce la cunoştinţă conducătorului biroului orice problemă ivită în derularea normală a activităţii;
         f) comunică răspunsurile către petiţionari şi solicitanţi;
         g) redactează şi pune la dispoziţie publicului înscrisurile cu informaţiile care se comunică din oficiu, precum şi formularele pentru solicitările de informaţii publice şi pentru reclamaţiile administrative;
         h) furnizează pe loc, atunci când este posibil, informaţiile publice solicitate;
         i) face menţiunile în registrul de petiţii şi în registrul pentru înregistrarea cererilor şi răspunsurilor privind accesul la informaţiile publice;
         j) păstrează în mape separate petiţiile şi cererile, precum şi răspunsurile date acestora

COMPETENTA BIROULUI DE INFORMARE SI RELATII PUBLICE.pdfCOMPETENTA BIROULUI DE INFORMARE SI RELATII PUBLICE.pdf
GHID PRIVIND RELATIA DINTRE SISTEMUL JUDICIAR SI MASS MEDIA.pdfGHID PRIVIND RELATIA DINTRE SISTEMUL JUDICIAR SI MASS MEDIA.pdf
LISTA INFORMATIILOR DE INTERES PUBLIC.pdfLISTA INFORMATIILOR DE INTERES PUBLIC.pdf

Program de funcţionare

Luni - Vineri            8,00 - 16,00

Program de audienţe

...

PetiţiiRelaţia cu presaHarta

 

 Localizare