Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

...

Actualitate

  
 
 
 
07.12.2023
 
INFORMARE
 
 
 
În Monitorul Oficial nr. 1102/07.12.2023 a fost publicatã Hotãrârea de Guvern nr. 1217/2023 privind stabilirea localitãților care fac parte din circumscripțiile judecãtoriilor și parchetelor de pe lângã acestea.
Potrivit anexei la respectiva hotãrâre, în circumscriptia teritorialã a Judecãtoriei Bals au rãmas urmãtoarele localitãti:
 
Orase:
 
1.Bals
2.Piatra-Olt;
 
Comune:
 
1. Baldovinești
2. Bârza
3. Bobicești
4. Brâncoveni
5. Cãlui
6. Cârlogani
7. Dobrețu
8. Gãvãnești
9. Iancu Jianu
10. Morunglav
11. Oboga
12. Pârșcoveni
13. Șopârlița
14. Voineasa
15. Vulpeni
 
În ceea ce priveste comunele Curtișoara, Gãneasa, Grãdinari, Oporelu, Pleșoiu, Slãtioara, Strejești și Teslui, vã informãm cã prin Hotãrârea de Guvern mentionatã acestea au fost trecute în circumscriptia teritorialã a Judecãtoriei Slatina.
 
 
 
05.09.2023
 
 
COMUNICAT
 
 
 
 
   Adunarea generalã a Judecãtorilor din cadrul Judecãtoriei Bals, întrunitã în sedinta din 05 septembrie 2023, la convocarea Presedintelui Judecãtoriei Bals, în prezenta judecãtorilor instantei, a hotãrât în unanimitate:
 
   
 •    Suspendarea protestului adoptat prin Hotãrârea nr.6 din data de 21.06.2023 a Adunãrii generale a judecãtorilor din cadrul Judecãtoriei Bals;
 •  
   
 •    Reluarea activitãtii începând cu data de 05 septembrie 2023,
 •  
 
   în functie de solutia legislativã referitoare la pensile de serviciu si statulul magistratilor ce va fi adoptatã, urmând sã fie convocatã o nouã Adunare generalã.
 
 
BIROUL DE INFORMARE SI RELATII PUBLICE
 
 
 
 
ARHIVĂ ŞI REGISTRATURĂ

Program cu publicul in perioada 17.07.2023 - 25.08.2023

luni - joi, între orele 09,30 – 11,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21.06.2023
 
 
COMUNICAT
 
 
        Adunarea Generală a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Balş, întrunită la data de 21.06.2023, ora 10,00, la convocarea Preşedintelui Judecătoriei Balş, în prezenţa judecătorilor instanţei a hotărât, în unanimitate :
 
-         adoptarea unei forme de protest, faţă de lipsa de transparenţă din procesul legislativ vizând modificarea statului magistratului, constând în amânarea cauzelor aflate pe rolul instanţei, pe o perioadă nedeterminată, începând cu data de 23 iunie 2023, cu excepţia următoarelor cauze, urgente prin natura lor, ce vor fi judecate şi în perioada protestului:
 
a) în materie civilă: ordonanţă preşedinţială, ordin de protecţie, tutelă, curatelă, delegare autoritate părintească, internare medicală nevoluntară, încuviinţare executare silită, suspendare provizorie, suspendare executare, sechestru asigurător, sechestru judiciar, asigurare dovezi, incidente procedurale din cauzele cu obiectele menţionate precum şi cererile de îndreptare eroare materială, completare, lămurire dispozitiv cu aceste obiecte, cereri de ajutor public judiciar, cereri de reexaminare (taxa judiciara de timbru, ajutor public judiciar, etc).
b) în materie penală: cauzele de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi, cauzele având ca obiect măsuri preventive sau alte cauze în care figurează inculpaţi sub puterea unor măsuri preventive; cauzele reglementate de Legea nr.302/2004, contestaţii la executare, măsurile asiguratorii, măsuri de siguranţă, cauzele cu inculpaţi minori, cauzele apreciate de judecător sau de instanţa de judecată ca fiind urgente (ex: cauze în care există iminenţa prescrierii răspunderii penale, cauze în materia executării pedepselor privative de libertate, în materia măsurii de siguranţa a internării medicale si obligării la tratament medical), cererile având ca obiect contestaţie privind durata procesului, incidentele procedurale in cauzele apreciate ca având un caracter urgent.
În această perioadă nu se va dispune nicio măsură în dosarele aflate în procedura prealabilă şi nici în cele aflate în cameră preliminară, cu excepţia cauzelor urgente.
 
Biroul de Informare şi relaţii Publice
din cadrul Judecătoriei Balş
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLATFORMA NATIONALA DE PREGATIRE PENTRU SITUATII
 
 DE URGENTA
 
 
 
 
 Informare modificări legislative persoane cu dizabilități
 
Legea 140/2022 
 

Legea-140-broșură.pdfLegea-140-broșură.pdf

Comunicarea-in-instanta-cu-persoane-cu-dizabilitati.pdfComunicarea-in-instanta-cu-persoane-cu-dizabilitati.pdf

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
INFORMARE

 
DOSARUL ELECTRONIC
 
 
 
 
 

 
 
 
 
   
        Începând cu data de 01.05.2022 accesul la documentele din dosarul electronic se va face exclusiv pe baza adresei de email şi a numărului de telefon mobil (parola prin sms) . 
 
  
       Începând cu data de 01.04.2022 nu vor mai fi emise parole de acces în plic pentru dosarul electronic. Parolele comunicate în plic până la această dată vor fi valabile până la data de 30.04.2022.
 
 
        Vă recomandăm ca în perioada următoare să accesaţi dosarul electronic comunicând instanţei adresa de email si numărul de telefon mobil folosind cererea tip care este disponibilă si la registratura instanţei. 
 
 
        Pentru mai multe informaţii şi detalii va rugăm consultaţi "GHIDUL DE ACCES LA DOSARUL ELECTRONIC Şl REALIZAREA PROCEDURII ELECTRONICE" disponibil mai sus.
 

 
ANUNȚ
 
 
ÎNCEPÂND CU DATA DE 28.06.2021, RAPORTAT LA HOTĂRÂREA  C.S.M NR. 102,
URMĂTOARELE LOCALITĂȚI INTRĂ ÎN  COMPETENȚA TERITORIALĂ A JUDECĂTORIEI BALŞ:
 
 
 • - PIATRA OLT;

 • - BRÂNCOVENI;
 • - CÂRLOGANI;

 • - CURTIȘOARA;

 • - GĂNEASA;

 • - GRĂDINARI;
 • - OPORELU;

 • - PLEȘOIU;

 • - SLĂTIOARA;

 • STREJEȘTI;

- TESLUI.

 
  
 Lansare servicii Info dosar si Fisa dosar​
  
  
ANUNŢ
   
       Deoarece data de 25 octombrie a fost declarata de Comisia Europeana si Consiliul Europei ca zi europeana a justitiei civile, Consiliul Superior al Magistraturii a hotarat ca evenimentul "Ziua usilor deschise la instante" sa fie organizat pe durata acestei zile.
 
       In acest scop, persoanele interesate pot vizita sediile instantelor, in cadrul programului de lucru, intre orele 8.00-16.00, unde vor primi informatii referitoare la activitatea desfasurata de acestea.
 
       Accesul persoanelor se va face pe baza documentelor de identitate, fara a se perturba activitatile curente ale instantelor.
 
         Sediile instantelor din judetul Olt sunt:
 
                                     - Tribunalul Olt - str. Manastirii, nr.2, Slatina;
 
                                     - Judecatoria Slatina - str. Lipscani, nr.49, Slatina;
 
                                     - Judecatoria Caracal - str. Iancu Jianu, nr.37, Caracal;
 
                                     - Judecatoria Bals - str. N. Balcescu, nr.1, Bals;
 
                                     - Judecatoria Corabia - str. C. A. Rosetti, nr.54, Corabia.
​​

Informaţii de interes publicContact


 
Adresa:
        JUDECĂTORIA  BALŞ

       Strada  Nicolae Bălcescu, 
        Numărul  1,  Cod poştal 235.100
       Oraş Balş, Judeţul Olt.
 ​Pentru informatii despre dosare si termene accesati numarul:    0351403100
 
Telefon:
       0249.450.300
 
Telefon arhivă-registratură:
       0249.453.874
 
Fax:
       0249.450.111
 
E-mail:
       judecatoria-bals@just.ro
 
Persoane de contact: 
       Ignat Cristian – purtator de cuvânt
       Telefon: 0786.421.994

Camere de lucru cu publicul