Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Date de contact

Date de contact

Camere de lucru cu publicul

Program de funcţionare

Program de audienţe

Petiţii

Relaţia cu presa

Harta


Date de contactVă solicităm ca fişierele transmise în format electronic să fie cu extensia
.doc, .docx sau .pdf, cu o dimensiune care să nu depăşească 20Mb.

Nu se vor lua în considerare mesajele multiple, cu caracter obscen, defăimător, xenofob, rasial, care instigă la violenţă ori fapte antisociale, care lezează bunele moravuri etc.


 

Documentele pentru registratura instanţei se trimit pe adresa de e-mailVă solicităm ca fişierele transmise în format electronic să fie

cu extensia .doc, .docx sau .pdf, cu o dimensiune care să nu depăşească 20Mb

. Nu se vor lua în considerare mesajele multiple, cu caracter obscen, defăimător, xenofob, rasial, care instigă la violenţă ori fapte antisociale, care lezează bunele moravuri, etc.Adresă:                     Str. Oituz, nr. 20, Bacău, Judeţul Bacău, cod poştal 600266
Centrală:                   0234/512629
Fax instanţă:              0234/510557        
Fax Executări penale:  0234/512673
e-mail Grefier Şef:      jud-bacau-gref@just.ro
Persoană de contact:  Purtător de cuvânt, judecător Ţimiraş Constantin

Camere de lucru cu publicul

1. Biroul de Informare şi Relaţii Publice va funcţiona la Camera 19 după următorul program:  

 

            zilnic între orele 8:00 - 16:00       şi       miercuri între orele 08:00 - 19:00.

 

Biroul de informare şi relaţii publice este condus de domnul judecător ŢIMIRAŞ CIPRIAN CONSTANTIN. Grefierii delegaţi sunt Bălănoiu Georgiana şi Bogdan Vasilica Anca.

Program de audienţe luni între orele 9:00 - 12:00
  
 

2. Registratura instanţei  va avea  program cu publicul zilnic, între orele 8:00-13:00 la camera 16.

   

3. Arhiva instanţeicamerele 11 şi 12 va fi deschisă pentru public zilnic, după următorul program:

 

LUNI, MARŢI, JOI ,VINERI:   9:00 -  13:00


MIERCURI: 12:00 - 16:00 

 
4. Biroul Executări Civile va funcţiona la camera 18 şi va avea relaţii cu publicul zilnic între orele 13:00-15:00.
 Judecător delegat la acest compartiment d-na judecător Panfil Simona Carmen, înlocuitor d-na judecător Crăciun Mihaela.
 
5. Biroul Executări Penale va funcţiona la camera 40 şi va avea relaţii cu publicul zilnic între orele 13:00-15:00.
 Judecător delegat la acest compartiment este d-l judecător Păduraru Alexandru Cătălin, înlocuitor judecător Buchir Costel Ovidiu si Manea Iulia Cătălina.
 
6. Biroul Persoane Juridice va funcţiona la camera 18 şi va avea relaţii cu publicul zilnic între orele 13:00-15:00.
Activitatea BIROULUI  PERSOANELOR JURIDICE este organizată în conformitate cu prevederile art. O.G. nr. 26/2000  astfel cum a fost modificat prin O.G. nr. 37/2003, ce prevede Regulamentul de aplicare a O.G. nr. 26/2000, dar şi a Regulamentului de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti.
În cadrul acestui birou este organizată activitatea în mod separat faţă de celelalte compartimente auxiliare ale instanţei, existând registratură proprie, precum şi o arhivă proprie în care sunt ţinute toate dosarele asociaţiilor şi fundaţiilor care îşi au sediul în raza teritorială a Judecătoriei Bacău.

7. Actele de sesizare a instanţei, atât în materie civilă cât şi în materie penală, pot fi depuse de public între orele 08:30 - 12:30 la camera 2 a Judecătoriei Bacău. Grefier delegat - Joldescu Constantin.
   


Program de funcţionare

Potrivit dispoziţiilor art. 13, raportat la art. 7 alin lit. a, d şi  e şi art. 64 din Regulamentul de Ordine Interioară al instanţelor judecătoreşti aprobat de CSM prin Hot. 1325/2015, art. 43 alin 1 şi 3, din Legea 304/2004, 

            Având în vedere că în perioada iulie - august este vacanţa judecătorească, perioadă în care trebuie asigurată efectuarea concediilor de odihnă pentru întregul personal al instanţei, pentru asigurarea funcţionării compartimentelor auxiliare din cadrul Judecătoriei Bacău şi pentru asigurarea accesului publicului la serviciile specifice instanţei,     

 

SE DECIDE:

 

            Art 1. În perioada 01 iulie - 31 august 2021, la compartimentele Registratură, Birou primiri cereri, Arhiva Civilă, Arhiva Penală, Biroul de Informare şi Relaţii cu Publicul, se stabileşte următorul program:

 

            - marţi , între orele 9 - 13;

          - joi, între orele 9 - 13.

 

            Art 2. Accesul publicului şi avocaţilor se va face la aceste compartimente doar în timpul programului stabilit la art. 1, iar în instanţă, în timpul necesar desfăşurării şedinţelor de judecată.
 


1. Biroul de Informare şi Relaţii Publice va funcţiona la Camera 19 după următorul program:  
 
        Luni, Marţi, Joi, Vineri între orele 8:00 - 16:00       şi       Miercuri între orele 08:00 - 19:00
        Luni între orele 9:00 - 12:00​ - petiţii / formulare cereri în baza Lg.544/2001

 
Biroul de informare şi relaţii publice este condus de judecător Ţimiraş Ciprian Constantin. Grefier delegat  Rusu Marinela.
 
 
2. Registratura instanţei  va avea  program cu publicul zilnic, între orele 8:00-12:00 la camera 16.
   
3. Arhiva instanţeicamerele 11 şi 12,  va fi deschisă pentru public zilnic, după următorul program:
 
LUNI, MARŢI, JOI, VINERI: 9:00 -  13:00 informaţii
 
 
MIERCURI: 12:00 -  16:00 informaţii
 
 
4. Biroul Executări Civile va funcţiona la camera 18 şi va avea relaţii cu publicul zilnic între orele 13:00-15:00.
 Judecător delegat la acest compartiment d-na judecător PÎRJOL-NĂSTASE ELENA,  (în lunile pare), alternativ d-na judecător DAMIAN MIA CRISTINA (în lunile impare).
 
5. Biroul Executări Penale va funcţiona la camera 40 şi va avea relaţii cu publicul zilnic între orele 13:00-15:00.
 Judecător delegat la acest compartiment d-l judecător ...,  (în lunile pare) şi d-na judecător CANDET ANA MARIA (în lunile pare).
 
6. Biroul Persoane Juridice va funcţiona la camera 18 şi va avea relaţii cu publicul zilnic între orele 13:00-15:00

7. Actele de sesizare a instanţei, atât în materie civilă cât şi în materie penală, pot fi depuse de public între orele 08:30 - 12:30 la camera 2 a Judecătoriei Bacău. Grefier delegat - Joldescu Constantin.


Program de audienţe

...

Petiţii

...

Relaţia cu presa

...

Harta

 

 ...