Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

Vă solicităm ca fişierele transmise în format electronic să fie cu extensia .doc, .docx sau .pdf, cu o dimensiune care să nu depăşească 20Mb.

Nu se vor lua în considerare mesajele multiple, cu caracter obscen, defăimător, xenofob, rasial, care instigă la violenţă ori fapte antisociale, care lezează bunele moravuri etc.

COMUNICAT - Legea 136/2020

23 iulie 2020

Biroul de Informații şi Relații cu Publicul

 

În conformitate cu dispozițiile art. 16 alin. 1 și alin. 7) sau, după caz, art. 17 alin. 1) şi 10) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice in situații de risc epidemiologic şi biologic,

            orice persoană care se consideră vătămată într-un drept sau interes legitim printr-un act administrativ individual emis potrivit art. 8 alin. 3) sau, după caz, art. 7 sau art. 8 alin. 4) (respectiv Decizia Direcției de Sănătate Publică) poate depune acțiune in anularea actului administrativ, revizuirea sau încetarea măsurii  în format electronic la următoarea adresă de  e-mail:

 

jdbc-contestatii-dsp@just.ro

 

Prin cererea formulată, petentul va indica obligatoriu:

1.      numărul de telefon şi adresa de email la care urmează a se îndeplini actele de procedură

2.      numărul deciziei Direcției de Sănătate Publică pe care o contestă

3.      codul numeric personal in vederea stabilirii identității sale și dacă este cazul, codul numeric personal al persoanei vizată de măsura contestată (dacă cererea se formulează pentru o altă persoană)

4.      numele avocatului ales dacă este cazul (inclusiv adresa de e-mail și numărul de telefon ale acestuia)  sau dacă solicită desemnarea unui avocat din oficiu.

 

In măsura în care se află în posesia sa, petentul va anexa copii (scanate sau fotografiate), înaintând odată cu cererea de chemare în judecată:

-          decizia contestată

-          cartea de identitate

-          înscrisuri în dovedirea cererii

 

La Judecătoria Bacău pot depune acțiuni persoanele care domiciliază sau au reședința in circumscripţia Judecătoriei Bacău ori cele care sunt izolate sau carantinate in spatii sau unități sanitare aflate in circumscripţia teritorială a Judecătoriei Bacău. Precizăm că la nivelul Judecătoriei Bacău nu există mijloacele tehnice necesare pentru derularea procesului prin mijloacele electronice indicate in art. 15 alin. 13 din Lege.

 

Cererile sunt scutite de plata taxei judiciare de timbru.

 

Cererile transmise în afara programului de lucru al Judecătoriei Bacău (luni - vineri, orele 07,30 -15,30) pe orice altă cale decât cea menționată mai sus (fax, poștă, alte adrese de e-mail ale instanței) vor fi înregistrate în prima zi lucrătoare.

 

 

 

Biroul de Informare și Relații Publice

Judecător Ciprian Țimiraș

 

PREZENTARE

 

    Prezentare instanţă


LEGISLAŢIE


      Constituţia României

      Regulamentul de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti aprobat prin Hotărârea CSM nr. 1375 din 17,12,2015 cu modificările şi completările ulterioare

      Legea 304/2004 modificată şi completată privind organizarea judiciară

      Legea 303/2004 modificată şi completată privind statutul magistraţilor

      Legea 567/2004 modificată şi completată privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti

      Legea 544/2001 privind informaţiile de interes public

      Legea 233/2002 modificată şi completată pentru aprobarea O.G. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor

      Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

      Ordonanţa de urgenţă nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare

      H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001

      Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date   

      Codul deontologic al magistraţilor

      Codul deontologic al personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea

      Legeanr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici

      Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită al funcţionarilor publici

      Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate


Actualitate
ANUNȚ


   In perioada 01 iulie - 31 august 2022, la compartimentele Registratura, Birou primiri cereri, Arhiva Civila, Arhiva Penala, Biroul de Informare si Relatii cu Publicul, se stabileste urmatorul program:
   - marti, intre orele 9 - 12;
   - joi, intre orele 9 - 12.
   Accesul publicului si avocatilor se va face la aceste compartimente doar in timpul programului stabilit la art. 1, iar in instanta, in timpul necesar desfasurarii sedintelor de judecata.

   In perioada 01 iulie - 31 august 2022, la compartimentul primiri cereri se stabileste urmatorul program:
   In zilele de marti si joi:
    * orele 9.00 - 10.00 - program exclusiv pt. avocati si consilierii juridici;
    * orele 10.00 - 12.00 - program comun pt. avocati, consilierii juridici si public.
   In perioada 01 iulie - 31 august 2022, actele vor putea fi depuse la instanta in timpul programului stabilit dar si prin fax, email sau servicii postale, la adresele de contact afisate la loc vizibil si pe portalul instantei: jud-bacau-registratura@just.ro, fax 0234512673, 0234510557.
   Prin exceptie de la art. 1 - 3, cauzele urgente se vor inregistra in afara programului stabilit anterior si vor fi aprobate spre studiu de catre grefierul sef sectie/grefierul sef.


ANUNȚ IMPORTANT !  Vă informăm că începând cu data de 16.11.2020,

va fi deschisă publicului pagina de internet care permite accesul

la dosarul electronic - aplicația EcrisPub - la nivelul Curții de Apel Bacău

și al instanțelor arondate, la adresa:


www.ca-bacau.ro


Pentru a avea acces la dosarul electronic prin intermediul aplicației Ecris Pub, începând cu data de 16.11.2020, se completează o nouă cerere, după modelul anexat, cerere care se depune în fiecare dosar în parte corespunzător instanței și stadiului procesual în care se află.


Cerere Dosar Electronic.pdfCerere acces Dosar Electronic şi de Comunicare a actelor de procedură prin e-mail


În cadrul dosarului electronic vor putea fi vizualizate doar documentele depuse și scanate începând cu data de 09.11.2020.


_______________________________________________________________________________________________


COMUNICAT IMPORTANT privind lista cu cauzele ce urmeaza a fi solutionate in urmatoarea perioada :
COMUNICAT IMPORTANT privind listele cu dosarele ce vor fi judecate în următoarea perioadă :

Ora estimată pentru judecarea fiecarui dosar este afişată pe portal fie la secţiunea: Dosare - Termene de judecată, pentru fiecare termen din dosarul căutat în prealabil pe portal la instanţa unde se judecă, fie în secţiunea Şedinţe şi selectarea datei şedinţei de judecată, precum şi a completului investit cu soluţionarea dosarului

___________________________________________________________________________________________________ANUNŢURI IMPORTANTE :

     ANUNŢURI (1)-001.pdfANUNŢ 1
     ANUNŢURI (1)-002.pdfANUNŢ 2
     ANUNŢURI (1)-003.pdfANUNŢ 3
____________________________________________________________________________________________


REGULI PRIVIND DEPUNEREA CERERILOR

 

Depunerea cererilor, căilor de atac, înscrisurilor se va face de regulă şi preponderent prin poştă, curierat, email la adresa generală de corespondenţă


jud-bc-registratura@just.ro

sau fax la numărul 0234/510557,


ori alte mijloace tehnică de comunicaţie, prin servicii care asigură confirmarea de primire.

La depunerea cererilor se va indica, de regulă, adresa de email unde se pot face comunicări potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, precum şi un număr de telefon unde persoana sau reprezentantul său pot fi contactate.

Solicitarea de relaţii privind cauzele aflate pe rolul Judecătoriei Bacău sau cu privire la alte cereri depuse, se va face telefonic la numărul 0234/512629.

 

                              

 

                                       Reguli privind studiul dosarelor 


Dosarele din arhivă permanentă (cele care nu sunt pe rolul instanţei sau în curs de judecată) se vor putea studia doar pe baza unei cereri prealabile, adresată telefonic la numărul 0234/512629 sau prin email jud-bc-registratura@just.ro. Solicitantul va fi anunţat în timp rezonabil, trei zile, asupra datei şi orei la care va putea studia dosarul, la numărul/adresă de email de contact, indicate în cererea de solicitare.

Se recomandă solicitarea unei programări realizate în acelaşi mod, pentru dosarele aflate pe rol care au termen mai îndelungat şi care nu presupun urgenţă. Solicitarea şi programarea se va rezolvă în termen de trei zile, solicitantul urmând a fi anunţat prin email sau telefonic.

Timpul alocat studiului va fi limitat, de regulă, la 15 minute. Solicitanţii vor avea posibilitatea să efectueze copii cu mijloace proprii (telefon, tabletă), astfel încât studiul dosarului să se încadreze în intervalul de timp alocat. În cazuri excepţionale, coordonatorul de arhivă va aprobă alocarea pentru studiu a unui interval de timp mai mare.

Numărul persoanelor cărora li se va permite studiul, va fi limitat în funcţie de spaţiul alocat arhivelor, astfel încât să se respecte normele de protecţie sanitară prin distanţare.REGULI PRIVIND ELIBERAREA ÎNSCRISURILOR


Eliberarea certificatelor de soluţie, a copiilor, copiilor legalizate şi cauţiunilor.

Certificatelor de soluţie şi copiile legalizate se vor elibera zilnic de la Camera 2, între orele 14,00 - 15,00, în termen de trei zile de la depunerea cererilor.

Cauţiunile se vor elibera după acelaşi program, în trei zile de la solicitarea realizată în baza unei dispoziţii definitive a instanţei.

Eliberarea dovezilor de comunicare a actelor procedurale pt. persoanele din municipiul Bacău (comunicările  realizate prin afişare, returnate la instanţă)

Dovezile de comunicare a actelor de procedură se vor putea ridica zilnic de la Camera 16, între orele 8,00 -10 şi 12,00-14,00.
REGULI DE ACCES ÎN INSTANŢĂ


Accesul publicului, avocaţilor, juriştilor, experţilor şi interpreţilor va fi permis doar cu respectarea măsurilor de protecţie sanitară.

Accesul se va face doar prin intrarea principală din str. Oituz, nr. 20, fiind blocat accesul din interiorul clădirii spre clădirea Tribunalului şi Curţii de Apel Bacău.

Este obligatorie  pentru toate persoanele  purtarea măştilor de protecţie care acoperă atât nasul cât şi gura, în toate spaţiile din incinta Judecătoriei Bacău şi pe toată durată prezenţei persoanei.

La intrarea în sediul Judecătoriei Bacău se va proceda la dezinfectarea mâinilor.

Pentru şedinţele de judecată, accesul în sediul Judecătoriei Bacău persoanelor este permis cu 20 de minute înainte de intervalul orar în care este programat dosarul. 

În sala de şedinţă, accesul este permis cu 10 minute înainte de începerea intervalul orar în care este programat dosarul. 

Pentru celelalte compartimentă care desfăşoară relaţii cu publicul, accesul este permis doar în intervalul orar stabilit.

Este interzis accesul în sediul Judecătoriei Bacău a persoanelor care ştiu că suferă de COVID 19 sau care ştiu că au intrat în contact cu persoane infectate, sub rezerva suportării rigorilor legii penale.

Se recomandă ca toate persoanele sau reprezentanţii lor să se prezinte în instanţă doar dacă prezenţa lor este absolut necesară pentru desfăşurarea procedurii şi să solicite acolo unde legea permite, judecarea şi în lipsă.

Îndepărtarea persoanelor din instanţă

Persoanele care nu respectă măsurile de protecţie sanitară, în mod special purtarea unei măşti de protecţie care să acopere nasul şi gura, nu vor fi primite sau vor putea fi îndepărtate din incinta Judecătoriei Bacău.

Preşedintele instanţei, vicepreşedintele, grefierul şef precum şi personalul care asigură paza instanţei, vor dispune înlăturarea din sediul Judecătoriei Bacău a persoanelor care nu poartă corect masca de protecţie.

Înlăturarea persoanelor care nu poartă corect masca de protecţie, se va face cu ajutorul personalului de pază, acolo unde este cazul.

Vor fi înlăturate din instanţă persoanele despre care există informaţii certe că suferă de COVID 19.

Personalul responsabil cu paza şi securitatea va lua măsuri ca persoanele care staţionează în incinta instanţei să păstreze o distanţă de minim 1m între ele, staţionarea fiind permisă doar dacă persoanele sunt angrenate în desfăşurarea unei proceduri, doar pentru timpul necesar desfăşurării procedurii şi doar în intervalul orar stabilit.

Personalul responsabil cu paza şi securitatea va lua măsuri ca toate persoanele (inclusiv avocaţi, jurişti) care doresc să depună cereri respectă distanţa minimă între ele, precum şi între ele şi grefier şi respectă regulile pentru programul stabilit la art. 4 şi art.5 din prezenta Decizie.

Personalul responsabil cu paza şi securitatea va lua măsuri ca toate persoanele (inclusiv avocaţi, jurişti) să staţioneze în incinta Judecătoriei Bacău un timp limitat doar pentru desfăşurarea şi pregătirea procedurii de judecată, studiul dosarului ori depunerea cererii.

 

Staţionarea avocaţilor, juriştilor şi a altor persoane în incinta Judecătoriei Bacău

Staţionarea avocaţilor, juriştilor şi a altor persoane în incinta Judecătoriei Bacău este permisă doar pentru durata procedurii pentru care s-au prezentat şi pentru pregătirea acelei proceduri.

Avocaţii, juriştii, ceilalţi participanţi la proces şi orice alte persoane, vor trebui să părăsească incinta Judecătoriei Bacău, în cel mai scurt timp posibil de la încheierea procedurii, solicitării pentru care s-au prezentat.

Persoanele care nu respectă regulile stabilite în prezentul articol vor puţea fi îndepărtate din incinta Judecătoriei Bacău, cu ajutorul personalului de pază, acolo unde este cazul.


C O N D U C E R E A 
________________________________________________________________________________________________
 
 

 

 

1. Biroul de Informare şi Relaţii Publice va funcţiona la Camera 19 după următorul program:   

 

        Luni, Marţi, Joi, Vineri între orele 7:30 - 15:30  

 

Miercuri între orele 08:00 - 19:00.

 

        Luni între orele 9:00 - 12:00 - petiţii - formulare cereri în baza Lg.544/2001

 


 

Biroul de informare şi relaţii publice este condus de judecător Ţimiraş Ciprian.


Grefierii delegaţi sunt doamna grefier Bălănoiu Georgiana şi doamna grefier Bejan Bianca.

Înlocuitori sunt doamna grefier Gorgan Laura si doamna grefier Ursache Iustina.
 

 

2. Registratura instanţei  va avea  program cu publicul zilnic, între orele 8:00-12:00 la camera 16.


 

3. Arhiva instanţei, camerele 11 şi 12,  va fi deschisă pentru public zilnic, după următorul program:

 

LUNI, MARŢI, JOI, VINERI:  9:00 -  13:00 informaţii

MIERCURI:  12:00 -  16:00 informaţii

4. Biroul Executări Civile va funcţiona la camera 18 şi va avea relaţii cu publicul

zilnic între orele 13:00-15:00.


Judecător delegat la acest compartiment d-na judecător  Mărmureanu Silvia,  înlocuitori doamna judecător Danalache Sorina şi doamna judecător Crăciun Mihaela. 5. Biroul Executări Penale va funcţiona la camera 40 şi va avea relaţii cu publicul

zilnic între orele 13:00-15:00.

 

Judecător delegat la acest compartiment d-na judecător  Benec Sînziana, înlocuitori doamna judecător Chiriac Anca şi doamna judecător Negrii Luminiţa.


      Acordarea personalităţii juridice asociaţiilor de proprietari

       - doamna judecător Mărmureanu Silvia

       - domnul judecător Dolgoş Paul

 

 6. Activitatea de înregistrare şi evidenţă a persoanelor juridice

      - titular doamna judecător Mărmureanu Silvia

      - înlocuitor domnul judecător Dorobanţu Radu


       va funcţiona la camera 18 şi va avea relaţii cu publicul

zilnic între orele 13:00-15:00.


 

__________________________________________________________________________________________________________

ORDIN DE SERVICIU 2021.pdfORDIN DE SERVICIU 2021

ORDIN SERVICIU 2019.pdfORDIN SERVICIU 2019

Ordin de serviciu 2018.pdfOrdin de serviciu 2018

_________________________________________________________________________

Regulamentul 861/2007 Procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă


NOUTĂŢI CONFORM NOII LEGISLAŢII PENALE

 

Noutăţi conform noii legislaţii penale.PDFNoutăţi conform noii legislaţii penale.PDF 

 

 

 

 SCURTE CONSIDERAŢII ASUPRA UNOR INSTITUŢII DE DREPT PROCESUAL CIVIL

 

Cuprinsul cererii de chemare în judecată.pdfCuprinsul cererii de chemare în judecată.pdf

 

Principiile fundamentale ale procesului civil.docPrincipiile fundamentale ale procesului civil.doc

 

Procedura regularizării cererii de chemare în judecată.docProcedura regularizării cererii de chemare în judecată.doc

 


 
 
 
 
MEDIEREA- modalitate alternativă de soluţionare a litigiilor
 

 

 
 
 
Pentru soluţionarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile au posibilitatea ca împreună să apeleze la un mediator, atât înainte, cât si ulterior declanşării unui litigiu în fata instanţei. Pentru detalii, consultaţi tabloul mediatorilor afişat pe site-ul www.cmediere.ro.
 
Medierea reprezintă o modalitate de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terţe persoane specializate în calitate de mediator, în condiţii de neutralitate, imparţialitate, confidenţialitate si având liberul consimţământ al părţilor.
 
Medierea se bazează pe încrederea pe care părţile o acordă mediatorului, ca persoană aptă să faciliteze negocierile dintre ele şi să le sprijine pentru soluţionarea conflictului, prin obţinerea unei soluţii reciproc convenabile, eficiente şi durabile.
 
Dacă legea nu prevede altfel, părţile, persoane fizice sau persoane juridice, pot recurge la mediere în mod voluntar, inclusiv după declanşarea unui proces în faţa instanţelor competente, convenind să soluţioneze pe această cale orice conflicte în materie civilă, comercială, de familie, în materie penală, precum şi în alte materii (art. 1 şi 2 alin. 1 din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator).
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


Informaţii de interes public


Concursuri


_____________________________________________________________________________


Regulamentul 861/2007 Procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă


_____________________________________________________________________

FOARTE  IMPORTANT !!!  
 
 
 
   Accesul publicului este permis:
 
 
 
    - în sălile de şedinţă cu 30 de minute înainte de deschiderea şedinţelor de judecată;
 
 
 
   - la compartimentele care desfăşoară activităţi cu publicul, potrivit programului stabilit, precum şi în orele de audienţă.
 
   - filmarea, fotografierea sau înregistrarea în incinta instanţei sau în sălile de judecată se face numai cu acordul Biroului de informare şi relaţii publice, respectiv al preşedintelui de complet.
 
 
 
   Şedinţele de judecată se desfăşoară dimineaţa începând de la ora 9.00 şi după-amiaza, cu începere de la ora 13.00.
 
 
 
ALTE   INFORMAŢII   UTILE
 
 
 
Pentru eliberarea legalizărilor hotărârilor judecătoreşti:
 
Depunerea cererilor se face la camera 7 de luni până vineri între orele 8,00 – 12,00
 
Eliberarea hotărârilor judecătoreşti legalizate se face în ziua următoare a depunerii cererii, de luni până vineri între orele 14.30-15.30 la camera 16. În vederea legalizării se va achita taxă de timbru aferentă acesteia  în cuantum de 5 lei, pentru fiecare exemplar, în contul bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază îşi are domiciliul sau după caz, sediul fiscal, plătitorul.
 
 
 
Eliberarea legalizărilor şi a certificatelor de grefă cu privire la Asociaţii şi fundaţii:
 
Depunerea cererilor se face la camera 7 de luni până vineri între orele 8,00 – 12,00
 
Eliberarea încheierilor finale de dezinvestire legalizate se face în ziua următoare a depunerii cererii, de luni până vineri între orele 13,00-15,00 la camera 18. În vederea legalizării se va achita taxă de timbru aferentă acesteia  în cuantum de 5 lei, pentru fiecare exemplar, în contul bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază îşi are domiciliul sau după caz, sediul fiscal, plătitorul.
 
 
 
Pentru eliberarea certificatelor de grefă:
 
Depunerea cererilor se face la camera 7 în timpul programului de lucru cu publicul de luni până vineri între orele 8,00 – 12,00 iar eliberarea acestora se face la camera 16 de luni până vineri între orele 14,30-15,30. Pentru eliberarea certificatelor de grefă se va achita taxa de timbru în cuantum de 1 leu, pentru fiecare exemplar  în contul bugetului loca! al unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază îşi are domiciliul sau, după caz sediul fiscal, plătitorul.
 
 
 
Pentru eliberarea recipiselor de consemnare a cauţiunii:
 
Depunerea cererilor se face la camera 7 de luni până vineri între orele 8,00 – 12,00 , la care se va ataşa copia încheierii sau sentinţa prin care s-a dispus restituirea cauţiunii, legalizată, copia actului de identitate a solicitantului, împuternicirea avocaţiala specială pentru ridicarea cauţiunii sau procura autentică, după caz, iar pentru eliberarea acestora se face la grefa instanţei camera 34.
 
 
 
Pentru eliberarea de copii, cu menţiunea „conform cu originalul" de pe înscrisurile aflate în dosar:
 
Cererea de eliberare se depune la camera 7 de luni până vineri între orele 8,00 – 12,00 la care se va ataşa dovada achitării taxei judiciare de timbru de 1 leu, pentru fiecare pagina,
 
 
 
         I. ACTE NECESARE CONSTITUIRII UNEI ASOCIAŢII sau FUNDAŢII:
 
 
1. cerere tip  , taxa de timbru plătită în contul bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale în a cărei raza îşi  are domiciliul sau, după caz, sediul fiscal, plătitorul ;
 
2. dovada disponibilităţii denumirii (în original) - emisă de Ministerul Justiţiei;
 
3. 4 exemplare act constitutiv şi statut autentificate de avocat (1 ex. original şi 3 exemplare legalizate sau 4 ex. originale) şi în format electronic.
 
4. dovada sediului - contract de comodat sau închiriere - neautentificat şi copie de pe titlul de proprietate;
 
5. dovada patrimoniului - copia foii de vărsământ
 
6. acordul asociaţiei de proprietari şi a vecinilor (stânga, dreapta, sus, jos):
 
7. cazierul fiscal al asociaţilor sau membrilor fondatori, valabil la data formulării cererii (15 zile de la data emiterii);
 
8. copie de pe legitimaţia de expert contabil autorizat al cenzorului (dacă asociaţia are mai mult de 15 membri fondatori).
 
 
 
II. ACTE NECESARE MODIFICĂRII STATUTULUI UNEI ASOCIAŢII sau FUNDAŢII:
 
1. cerere tip
 
2. taxa de timbru, plătită în contul bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază îşi are domiciliul sau, după caz, sediul fiscal, plătitorul ;
 
3.  Procesul - verbal al şedinţei şi hotărârea Adunării Generale sau a Consiliului Director – 4 exemplare - autentificate sau certificate de avocat (2 ex originale şi 2 ex. legalizate). În cazul modificării sediului este necesară dovada sediului - contract de comodat sau de închiriere - neautentificat şi copie de pe titlul de proprietate; acordul asociaţiei de proprietari şi a vecinilor (stânga, dreapta, sus, jos).
 
Activitatea asociaţiilor şi fundaţiilor este reglementată de O.G. nr.26/2000  modificată prin Legea nr.246/2005.
 
  
 
III. ACTE NECESARE DOBÂNDIRII  PERSONALITĂŢII  JURIDICE DE CĂTRE SINDICATE:
 
1. cerere;
 
2. 3 exemplare statut, semnate de cel puţin 15 membrii fondatori (un exemplar original şi 2 exemplare în copie, certificate de reprezentantul sindicatului) şi în format electronic;
 
3. lista membrilor organului de conducere al organizaţiei sindicale, cu menţionarea numelui, prenumelui, CNP - ului, profesiei şi domiciliului;
 
4. procura autentică a împuternicitului special;
 
5. dovada sediului;
 
6. dovada patrimoniului iniţial.
 
 
 
IV. ACTE NECESARE PENTRU MODIFICAREA STATUTULUI UNUI SINDICAT:
 
1. cerere;
 
2. 3 exemplare proces verbal al Adunării Generale (un exemplar original şi 2 exemplare în copie certificate de reprezentantul sindicatului):
 
3. 3 exemplare acte adiţionale la statut (un exemplar original şi 2 exemplare în copie, certificate de reprezentantul sindicatului);
 
4. procură autentică a împuternicitului special. Activitatea sindicatelor este reglementată de Legea nr.62/2011.
 
 
 

Contact

Contact

Documentele pentru registratura instanţei se trimit pe adresa de e-mail

jud-bc-registratura@just.ro


Vă solicităm ca fişierele transmise în format electronic să fie cu extensia .doc, .docx sau .pdf, cu o dimensiune care să nu depăşească 20Mb.

Nu se vor lua în considerare mesajele multiple, cu caracter obscen, defăimător, xenofob, rasial, care instigă la violenţă ori fapte antisociale, care lezează bunele moravuri etc.


Adresă:                     Str. Oituz, nr. 20, Bacău, Judeţul Bacău, cod poştal 600266
Centrală:                   0234/512629
Fax instanţă:              0234/510557        
Fax Executări penale:  0234/512673
e-mail Grefier Şef:      jud-bacau-gref@just.ro
Persoană de contact:  Purtător de cuvânt, judecător Ţimiraş Constantin