Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

 

Ghidul de bune practici privind relația sistemului judiciar cu celelelalte profesii juridice.pdfGhidul de bune practici privind relația sistemului judiciar cu celelelalte profesii juridice


PREZENTARE

 

    Prezentare instanţă

LEGISLAŢIE


      Constituţia României

      Regulamentul de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti aprobat prin Hotărârea CSM nr. 1375 din 17,12,2015 cu modificările şi completările ulterioare

      Legea 304/2004 modificată şi completată privind organizarea judiciară

      Legea 303/2004 modificată şi completată privind statutul magistraţilor

      Legea 567/2004 modificată şi completată privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti

      Legea 544/2001 privind informaţiile de interes public

      Legea 233/2002 modificată şi completată pentru aprobarea O.G. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor

      Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

      Ordonanţa de urgenţă nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare

      H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001

      Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date   

      Codul deontologic al magistraţilor

      Codul deontologic al personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea

      Legeanr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici

      Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită al funcţionarilor publici

      Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate


Actualitate

Accesaţi!​

 
 
Facilităţi electronice

Adresa de acces: registratura.rejust.ro
 

Puteţi face operaţii necesare în dosare folosind internetul:


  • - Plată taxă judiciară de timbru într-un dosar existent

  • - Creare dosar nou

  • - Declarare cale de atac într-un dosar

  • - Depunere alte documente într-un dosar existent

  • - Eliberare certificat de grefă

  • - Eliberare copie legalizată hotărâre
  
Proiect realizat de Curtea de Apel Galaţi şi Consiliul Superior al Magistraturii
 
Chestionar de satisfacţie a activităţii Judecatoriei Bacău - click pe următorul link :DECIZIECOMUNICAT


Comunicat privind intreruperea protestului

Comunicat privind cauzele urgente in perioada de protest

Comunicat privind cauzele urgente in perioada de protest

COMUNICAT


LISTE ŞEDINŢE DE JUDECATĂ
LISTE ŞEDINŢE DE JUDECATĂ


Listă şedinţă complet CF 21 BIS - 03.07.2023.docxListă şedinţă complet CF 21 BIS - 03.07.2023.docxANUNȚ

 
ANUNŢ

privind stabilirea programului de lucru al instanţei cu publicul în perioada vacanţei judecătoreşti

03.07.2023-01.09.2023

 

Program depunere cereri, Camera 2

Cererile, căile de atac, alte înscrisuri vor putea fi depuse personal / reprezentant doar în ziua de miercuri a fiecărei săptămâni la Camera 2, între orele 9 -12. Acest interval orar va fi alocat distinct pentru avocaţi, consilierii juridici, pentru justiţiabili şi executori judecătoreşti.

- orele 9 -10,  program exclusiv pt. avocaţi, consilierii juridici şi executori judecătoreşti.

- orele 10-12,  program dedicat publicului.

- Avocaţi şi consilierii juridici vor putea depune cereri şi în intervalul orar 10-12, însă nu vor beneficia de prioritate, cererile urmând a fi primite în ordinea sosirii solicitanţilor, atât părţi cât şi avocaţi, consilierii juridici şi executori judecătoreşti.

- Cererile urgente (ordin protecţie, certificat de soluţie) se vor putea depune în afara zilei de miercuri, în acelaşi interval orar, direct la Registratură, urmând ca registratorul să le înainteze pentru completarea rezoluţiei grefierului şef de secţie civilă.

  Program arhivă şi registratură

Studiul dosarelor se va putea face la arhivă, doar în ziua de miercuri a fiecărei săptămâni, după următorul orar:

·         orele 9,00 -11,00 -  program exclusiv pt. avocaţi şi consilierii juridici;

·         orele 11,00-13,00 -  program comun pt. avocaţi şi consilierii juridici şi public;

·         orele 14,00-15,30,  program comun pt. avocaţi şi consilierii juridici şi public.

            Dosarele din arhivă permanentă (cele care nu sunt pe rolul instanţei sau în curs de judecată) se vor putea studia doar pe baza unei cereri prealabile, adresată telefonic la numărul 0234/512629 sau prin email jud-bc-registratura@just.ro. Solicitantul va fi anunţat în timp rezonabil, de până la 5 zile, asupra datei şi orei la care va putea studia dosarul, la numărul/adresă de email de contact, indicate în cererea de solicitare.

Se recomandă solicitarea unei programări realizate în acelaşi mod, pentru dosarele aflate pe rol care au termen mai îndelungat şi care nu presupun urgenţă. Solicitarea şi programarea se va rezolvă în termen de trei zile, solicitantul urmând a fi anunţat prin email sau telefonic.

Programarea telefonică se va face potrivit dispoziţiilor grefierului şef.

Timpul alocat studiului va fi limitat, de regulă, la 15 minute. Solicitanţii vor avea posibilitatea să efectueze copii cu mijloace proprii (telefon, tabletă), astfel încât studiul dosarului să se încadreze în intervalul de timp alocat. În cazuri excepţionale, coordonatorul de arhivă va aprobă alocarea pentru studiu a unui interval de timp mai mare.

Numărul persoanelor cărora li se va permite studiul, va fi limitat în funcţie de spaţiul alocat arhivelor, astfel încât să se respecte normele de protecţie sanitară prin distanţare.

Registratura va primi cereri exclusiv de la Parchet, IPJ, alte instituţii.

Se recomandă folosirea portalului instanţei pentru aflarea de informaţii pentru dosar. Informaţiile care potrivit ROI trebuie furnizate de Registratură, vor putea fi solicitate

doar telefonic 0234/512629 sau prin email jud-bc-registratura@just.ro.

Consultarea dosarelor programate în şedinţe de judecată se va putea face şi în sala de judecată, înaintea şedinţei sau potrivit dispoziţiilor preşedintelui de complet.

Depunerea cererilor, căilor de atac, înscrisurilor, solicitarea de relaţii, în afara zilelor de miercuri

Depunerea cererilor, căilor de atac, înscrisurilor se va face preponderent prin poştă sau e.mail la adresa generală de corespondenţă jud-bc-registratura@just.ro sau fax la numărul 0234/510557, ori alte mijloace tehnică de comunicaţie, prin servicii care asigură confirmarea de primire.

La depunerea cererilor se va indica adresa de email unde se pot face comunicări potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, precum şi un număr de telefon unde persoana sau reprezentantul său pot fi contactate.

Solicitarea de relaţii privind cauzele aflate pe rolul Judecătoriei Bacău sau cu privire la alte cereri depuse, se va face telefonic la numărul 0234/512629.

Eliberarea certificatelor de soluţie, a copiilor, copiilor legalizate şi cauţiunilor.

Certificatelor de soluţie şi copiile legalizate se vor elibera în zilele de marţi şi joi, când nu va exista program cu publicul, de la arhivă, între orele 14,00 - 15,00, în termen de trei zile de la depunerea cererilor, cu excepţia certificatelor de soluţie care se eliberează, de regulă, în aceeaşi zi.

Cauţiunile se vor elibera după acelaşi program, în cinci zile de la solicitarea realizată în baza unei dispoziţii definitive a instanţei.

În afara zilelor de marţi şi joi, certificatele de soluţie se vor putea ridica zilnic de la Camera 16, între orele 14,00 - 15,00.

Eliberarea dovezilor de comunicare a actelor procedurale pt. persoanele din municipiul Bacău (comunicările  realizate prin afişare, returnate la instanţă)

Dovezile de comunicare a actelor de procedură se vor putea ridica zilnic de la Camera 16, între orele 8,00 -10,00 şi 12,00-14,00.

                            CONDUCEREA JUDECĂTORIEI BACĂU

 

COMUNICATE


ANUNȚ


Vă comunicăm faptul că pentru accesul în instanță Curtea de Apel Bacău a achiziționat un elevator special pentru persoanele cu dizabilități, acesta putând fi folosit și pentru accesul la grupul sanitar din exteriorul instanței.

Intrucât elevatorul trebuie manipulat de persoanele desemnate din cadrul Curții de Apel Bacău, vă rugăm să aduceți la cunosțința persoanelor interesate faptul că accesul, cu elevatorul, în sălile de judecată de la Judecătoria Bacău se va face prin sediul Curții de Apel, respectiv al Tribunalului Bacău (intrarea laterală), în prealabil aceștia formulând o solicitare cu indicarea zilei și orei de acces.

ANUNȚ


        Vă adresăm rugămintea de a completa Chestionarul privind percepţia asupra dosarului electronic.

        Chestionarul completat vă rugăm să îl expediaţi pe adresa de e-mail ca-bacau@just.ro.

chestionar privind percepţia asupra dosarului electronic.docchestionar privind percepţia asupra dosarului electronic.doc


DOSAR ELECTRONIC  Vă informăm că începând cu data de 16.11.2020,

este deschisă publicului pagina de internet care permite accesul

la dosarul electronic - aplicația EcrisPub - la nivelul Curții de Apel Bacău

și al instanțelor arondate, la adresa:


www.ca-bacau.ro


Pentru a avea acces la dosarul electronic prin intermediul aplicației Ecris Pub, începând cu data de 16.11.2020, se completează o nouă cerere, după modelul anexat, cerere care se depune în fiecare dosar în parte corespunzător instanței și stadiului procesual în care se află.


PenalCerere-Comunicari-Dosar-Electronic-2023-penal.pdfCerere-Comunicari-Dosar-Electronic-2023-penal.pdf

CivilCerere-Comunicari-Dosar-Electronic-2023-civil.pdfCerere-Comunicari-Dosar-Electronic-2023-civil.pdf


Formularul completat şi semnat, îl puteţi trimite electronic, pe adresa de e-mail  a Judecătoriei Bacău:

 

jud-bc-registratura@just.ro

 

 În cadrul dosarului electronic vor putea fi vizualizate doar documentele depuse și scanate începând cu data de 30.09.2020 în materie civilă și cu data de 24.11.2020 în materie penală pentru Judecatoria Bacau.


    Vă rugăm ca documentele şi acţiunile pe care le depuneţi sau le trimiteţi instanţelor să nu fie capsate, rupte sau îndoite, ci, cel mult, prinse cu agrafe, pentru a facilita procesul de scanare.


Documentație, comunicate și instrucțiuni de utilizare a sistemului de comunicare şi acces electronic la dosare:

Cerere comunicare prin email in materie civila.docxCerere comunicare prin email in materie civila.docx

Cerere comunicare prin email in materie civila.pdfCerere comunicare prin email in materie civila.pdf

Instrucțiuni jud.bc.docxInstrucțiuni - Comunicare dosar electronic

Cerere-Comunicari-Dosar-Electronic-2023-civil.pdfCerere-Comunicari-Dosar-Electronic-2023-civil.pdf

Cerere-Comunicari-Dosar-Electronic-2023-penal.pdfCerere-Comunicari-Dosar-Electronic-2023-penal.pdf

comunicat comunicare electronica jud bc.docComunicat comunicare electronica


Cu ajutorul acestei aplicaţii se realizează trimiterea prin email de la instanță a citaţiilor, actelor procedurale (cereri de chemare în judecată, întâmpinări, răspunsuri,precizări ş.a.), a documentelor din dosar, inclusiv a hotărârilor judecătoreşti, cu certificarea autenticității prin semnarea electronică a acestora, către părţile care sunt de acord cu această formă de comunicare.

        Persoanele fizice, persoanele juridice, inclusiv instituţiile publice, precum şi reprezentanţii lor (avocaţi, consilieri juridici) îşi pot indica adresa de e-mail şi numărul de telefon mobil în cuprinsul cererilor de chemare în judecată sau altor documente depuse la instanţă ori completând un formular disponibil pe portalul Judecătoriei Bacău. 

Dacă dosarul se înregistrează la altă instanţă, va trebui să adresați o nouă solicitare la instanța respectivă.


    Comunicarea de documente în format electronic, are ca avantaje:

Recepționați imediat comunicările, citațiile, adresele emise de instanță, precum și diversele înscrisuri depuse la dosarul în care dumneavoastră sunteți parte ori aveți calitatea de reprezentant legal sau convențional (mandatar, procurator, avocat ales, consilier juridic, administrator etc.), precum şi hotărârile judecătoreşti.

Eliminați intermediarii (serviciile poștale) atunci când primiți comunicări din partea instanței de judecată. Evitați astfel multe inconveniente: întârzierea inerentă serviciilor poștale, citații pierdute sau sustrase din cutia poștală, lipsa destinatarului de la domiciliu sau sediu, returnarea corespondenței către instanță, deplasarea dumneavoastră către instanță pentru ridicarea acesteia.

Evitați deplasarea la serviciul de taxe și impozite locale din localitatea de domiciliu sau sediu pentru achitarea taxelor judiciare de timbru necesare pentru obținerea de fotocopii ale documentelor existente la dosar, deoarece puteți studia și/sau imprima documentul direct la domiciliul sau sediul dumneavoastră.

Aveți siguranța că dumneavoastră și celorlalte părți li s-a comunicat un anumit document.

Comunicarea se va realiza în condiţii de maximă siguranţă, şi veți avea certitudinea datei şi orei primirii comunicării de la instanţă.

 

     Vă recomandăm să selectați și opțiunea de comunicare electronică a actelor de procedură și a documentelor din dosar, inclusiv a hotărârii judecătoreşti prin:

-          completarea şi transmiterea formularului de comunicare în format electronic a documentelor din dosare care este disponibil în format pdf şi word.

-          Sau prin cererea de acces la dosarul electronic.


Pentru persoanele fizice, având calitatea de parte în dosar, în cerere se va indica obligatoriu CNP-ul solicitantului.  Pentru persoanele ce au calitatea de reprezentant (avocat ales, consilier juridic, etc), cererea va fi însoțită de o copie după împuternicirea avocațială/dovadă calitate de reprezentant.

Cererea trebuie să conțină în mod obligatoriu adresa de email și se înaintează Judecătoriei Bacău, prin e-mail (la adresa jud-bc-registratura@just.ro), fax, poștă sau servicii de curierat, precum și personal la registratură.


Pentru fiecare dosar trebuie depusă o cerere separată !

 

Instanța de judecată va expedia pe adresa de e-mail indicată de dvs. toate actele întocmite în etapa procesuală respectivă, citațiile și comunicările, precum și copii scanate ale actelor și înscrisurilor depuse de celelalte părți din procese, inclusiv hotărârea judecătorească.

 

 Veți primi comunicări de la instanţă, de pe o adresă cu terminaţia „@just.ro”, având în ataşament citaţiile, actele de procedură, orice alte documente din dosar, hotărârile judecătoreşti.

Dovada de comunicare se tipăreşte de către grefierii instanţei şi se ataşează la dosarul fizic.

Comunicarea citaţiilor, actelor de procedură, inclusiv a hotărârilor judecătoreşti va fi însoţită de semnătura electronică extinsă a instanţei care va înlocui ştampila instanţei şi semnătura grefierului de şedinţă din menţiunile obligatorii ale citaţiei. Fiecare instanţă va avea o singură semnătură electronică extinsă pentru semnarea citaţiilor şi a actelor de procedură.

Citaţiile şi celelalte acte de procedură se consideră comunicate la momentul la care grefierul arhivar/grefierul de şedinţă a primit mesaj din partea sistemului folosit că au ajuns la destinatar potrivit datelor furnizate de acesta. Citaţia va cuprinde următoarea menţiune referitoare la luarea termenului în cunoştinţă (art. 229 al. 1 Cod procedură

civilă): Prin înmânarea citaţiei sub semnătură de primire, părţii, personal ori prin reprezentant legal sau convenţional ori prin funcţionarul sau persoana însărcinată cu primirea corespondenţei, pentru un termen de judecată, cel citat este prezumat că are  cunoştinţă şi de termenele de judecată ulterioare aceluia pentru care citaţia i-a fost înmânată.

Vă rugăm să reţineţi că mesajul de comunicare către dvs. primit de la sistemul utilizat de instanţă constituie dovada de comunicare. Acesta se va lista şi se va ataşa la dosarul cauzei.

Hotărârile judecătoreşti se consideră comunicate la momentul la care instanţa a primit mesaj din partea sistemului folosit că au ajuns la destinatar potrivit datelor furnizate de acesta.

Dacă comunicarea către dvs. prin poştă electronică nu este posibilă din pricina lipsei datelor în acest sens sau sistemul folosit de instanță indică eroare în transmiterea prin poşta electronică, comunicările se vor face potrivit art. 154, prin agent poştal în format letric, până la indicarea de către dvs. a unei adrese de email valide.

 

Prezenta procedură de comunicare are în vedere următoarele dispoziţii procedurale: art. 154 al. 6, al. 61, art. 1541 C pr. Civ. (text introdus prin Legea nr. 192/2022), art. 163 alin. 111 (text introdus prin Legea nr. 310/2018), art. 163 alin. 12.ANUNȚ


Vă solicităm ca fişierele transmise în format electronic să fie cu extensia .doc, .docx sau .pdf, cu o dimensiune care să nu depăşească 20Mb.

Nu se vor lua în considerare mesajele multiple, cu caracter obscen, defăimător, xenofob, rasial, care instigă la violenţă ori fapte antisociale, care lezează bunele moravuri etc.


___________________________________________________________________________________________

ANUNŢURI IMPORTANTE :

     ANUNŢURI (1)-001.pdfANUNŢ 1
     ANUNŢURI (1)-002.pdfANUNŢ 2
____________________________________________________________________________________________


REGULI PRIVIND DEPUNEREA CERERILOR

 

Depunerea cererilor, căilor de atac, înscrisurilor se va face de regulă şi preponderent prin poştă, curierat, email la adresa generală de corespondenţă


jud-bc-registratura@just.ro

sau fax la numărul 0234/510557,


ori alte mijloace tehnică de comunicaţie, prin servicii care asigură confirmarea de primire.

La depunerea cererilor se va indica, de regulă, adresa de email unde se pot face comunicări potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, precum şi un număr de telefon unde persoana sau reprezentantul său pot fi contactate.

Solicitarea de relaţii privind cauzele aflate pe rolul Judecătoriei Bacău sau cu privire la alte cereri depuse, se va face telefonic la numărul 0234/512629.


REGULI PRIVIND STUDIUL DOSARELOR

Dosarele din arhivă permanentă (cele care nu sunt pe rolul instanţei sau în curs de judecată) se vor putea studia doar pe baza unei cereri prealabile, adresată telefonic la numărul 0234/512629 sau prin email jud-bc-registratura@just.ro. Solicitantul va fi anunţat în timp rezonabil, trei zile, asupra datei şi orei la care va putea studia dosarul, la numărul/adresă de email de contact, indicate în cererea de solicitare.

Se recomandă solicitarea unei programări realizate în acelaşi mod, pentru dosarele aflate pe rol care au termen mai îndelungat şi care nu presupun urgenţă. Solicitarea şi programarea se va rezolvă în termen de trei zile, solicitantul urmând a fi anunţat prin email sau telefonic.

Timpul alocat studiului va fi limitat, de regulă, la 15 minute. Solicitanţii vor avea posibilitatea să efectueze copii cu mijloace proprii (telefon, tabletă), astfel încât studiul dosarului să se încadreze în intervalul de timp alocat. În cazuri excepţionale, coordonatorul de arhivă va aprobă alocarea pentru studiu a unui interval de timp mai mare.

Numărul persoanelor cărora li se va permite studiul, va fi limitat în funcţie de spaţiul alocat arhivelor, astfel încât să se respecte normele de protecţie sanitară prin distanţare.


REGULI PRIVIND ELIBERAREA ÎNSCRISURILOR


Eliberarea certificatelor de soluţie, a copiilor, copiilor legalizate şi cauţiunilor.

Certificatelor de soluţie şi copiile legalizate se vor elibera zilnic de la Camera 2, între orele 14,00 - 15,00, în termen de trei zile de la depunerea cererilor.

Cauţiunile se vor elibera după acelaşi program, în trei zile de la solicitarea realizată în baza unei dispoziţii definitive a instanţei.

Eliberarea dovezilor de comunicare a actelor procedurale pt. persoanele din municipiul Bacău (comunicările  realizate prin afişare, returnate la instanţă)

Dovezile de comunicare a actelor de procedură se vor putea ridica zilnic de la Camera 16, între orele 8,00 -10 şi 12,00-14,00.


Corespondența restituită la instanță se va ridica de la cam. 2 în zilele de luni și vineri între orele 9:00-9:30 și miercuri între orele 15:00-15:30.REGULI DE ACCES ÎN INSTANŢĂ


Accesul publicului, avocaţilor, juriştilor, experţilor şi interpreţilor va fi permis doar cu respectarea măsurilor de protecţie sanitară.

Accesul se va face doar prin intrarea principală din str. Oituz, nr. 20, fiind blocat accesul din interiorul clădirii spre clădirea Tribunalului şi Curţii de Apel Bacău.

Este obligatorie  pentru toate persoanele  purtarea măştilor de protecţie care acoperă atât nasul cât şi gura, în toate spaţiile din incinta Judecătoriei Bacău şi pe toată durată prezenţei persoanei.

La intrarea în sediul Judecătoriei Bacău se va proceda la dezinfectarea mâinilor.

Pentru şedinţele de judecată, accesul în sediul Judecătoriei Bacău persoanelor este permis cu 20 de minute înainte de intervalul orar în care este programat dosarul. 

În sala de şedinţă, accesul este permis cu 10 minute înainte de începerea intervalul orar în care este programat dosarul. 

Pentru celelalte compartimentă care desfăşoară relaţii cu publicul, accesul este permis doar în intervalul orar stabilit.

Este interzis accesul în sediul Judecătoriei Bacău a persoanelor care ştiu că suferă de COVID 19 sau care ştiu că au intrat în contact cu persoane infectate, sub rezerva suportării rigorilor legii penale.

Se recomandă ca toate persoanele sau reprezentanţii lor să se prezinte în instanţă doar dacă prezenţa lor este absolut necesară pentru desfăşurarea procedurii şi să solicite acolo unde legea permite, judecarea şi în lipsă.

Îndepărtarea persoanelor din instanţă

Persoanele care nu respectă măsurile de protecţie sanitară, în mod special purtarea unei măşti de protecţie care să acopere nasul şi gura, nu vor fi primite sau vor putea fi îndepărtate din incinta Judecătoriei Bacău.

Preşedintele instanţei, vicepreşedintele, grefierul şef precum şi personalul care asigură paza instanţei, vor dispune înlăturarea din sediul Judecătoriei Bacău a persoanelor care nu poartă corect masca de protecţie.

Înlăturarea persoanelor care nu poartă corect masca de protecţie, se va face cu ajutorul personalului de pază, acolo unde este cazul.

Vor fi înlăturate din instanţă persoanele despre care există informaţii certe că suferă de COVID 19.

Personalul responsabil cu paza şi securitatea va lua măsuri ca persoanele care staţionează în incinta instanţei să păstreze o distanţă de minim 1m între ele, staţionarea fiind permisă doar dacă persoanele sunt angrenate în desfăşurarea unei proceduri, doar pentru timpul necesar desfăşurării procedurii şi doar în intervalul orar stabilit.

Personalul responsabil cu paza şi securitatea va lua măsuri ca toate persoanele (inclusiv avocaţi, jurişti) care doresc să depună cereri respectă distanţa minimă între ele, precum şi între ele şi grefier şi respectă regulile pentru programul stabilit la art. 4 şi art.5 din prezenta Decizie.

Personalul responsabil cu paza şi securitatea va lua măsuri ca toate persoanele (inclusiv avocaţi, jurişti) să staţioneze în incinta Judecătoriei Bacău un timp limitat doar pentru desfăşurarea şi pregătirea procedurii de judecată, studiul dosarului ori depunerea cererii.

 

Staţionarea avocaţilor, juriştilor şi a altor persoane în incinta Judecătoriei Bacău

Staţionarea avocaţilor, juriştilor şi a altor persoane în incinta Judecătoriei Bacău este permisă doar pentru durata procedurii pentru care s-au prezentat şi pentru pregătirea acelei proceduri.

Avocaţii, juriştii, ceilalţi participanţi la proces şi orice alte persoane, vor trebui să părăsească incinta Judecătoriei Bacău, în cel mai scurt timp posibil de la încheierea procedurii, solicitării pentru care s-au prezentat.

Persoanele care nu respectă regulile stabilite în prezentul articol vor puţea fi îndepărtate din incinta Judecătoriei Bacău, cu ajutorul personalului de pază, acolo unde este cazul.


C O N D U C E R E A

________________________________________________________________________________________________
 
 

1. Biroul de Informare şi Relaţii Publice va funcţiona la Camera 19 după următorul program:   

 

        Luni, Marţi, Joi, Vineri între orele 7:30 - 15:30  

 

Miercuri între orele 08:00 - 19:00.

 

        Luni între orele 9:00 - 12:00 - petiţii - formulare cereri în baza Lg.544/2001

 


 

Biroul de informare şi relaţii publice este condus de judecător Ţimiraş Ciprian.


Grefierii delegaţi sunt doamna grefier Bălănoiu Georgiana şi doamna grefier Bogdan Vasilica-Anca.

Înlocuitori sunt doamna grefier Gorgan Laura si doamna grefier Ursache Iustina.
 

 

2. Registratura instanţei  va avea  program cu publicul zilnic, între orele 8:00-12:00 la camera 16.


 

3. Arhiva instanţei, camerele 11 şi 12,  va fi deschisă pentru public zilnic, după următorul program:

 

LUNI, MARŢI, JOI, VINERI:  9:00 -  13:00 informaţii

MIERCURI:  12:00 -  16:00 informaţii

4. Biroul Executări Civile va funcţiona la camera 18 şi va avea relaţii cu publicul

zilnic între orele 13:00-15:00.


Judecător delegat la acest compartiment d-na judecător  Panfil Simona Carmen,  înlocuitor doamna judecător Crăciun Mihaela. 5. Biroul Executări Penale va funcţiona la camera 40 şi va avea relaţii cu publicul

zilnic între orele 13:00-15:00.

 

Judecător delegat la acest compartiment d-nul judecător Păduraru Alexandru Cătălin, înlocuitori domnul judecător Buchir Costel Ovidiu şi doamna judecător Manea Iulia Cătălina.


      Acordarea personalităţii juridice asociaţiilor de proprietari

       - doamna judecător Mărmureanu Silvia

       - domnul judecător Dolgoş Paul

 

 6. Activitatea de înregistrare şi evidenţă a persoanelor juridice

      - titular doamna judecător Mărmureanu Silvia

      - înlocuitor domnul judecător Dorobanţu Radu


       va funcţiona la camera 18 şi va avea relaţii cu publicul

zilnic între orele 13:00-15:00.


 

__________________________________________________________________________________________________________

ORDIN DE SERVICIU 2021.pdfORDIN DE SERVICIU 2021

ORDIN SERVICIU 2019.pdfORDIN SERVICIU 2019

Ordin de serviciu 2018.pdfOrdin de serviciu 2018

_________________________________________________________________________

Regulamentul 861/2007 Procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă


NOUTĂŢI CONFORM NOII LEGISLAŢII PENALE

 

Noutăţi conform noii legislaţii penale.PDFNoutăţi conform noii legislaţii penale.PDF 

 

 SCURTE CONSIDERAŢII ASUPRA UNOR INSTITUŢII DE DREPT PROCESUAL CIVIL

 

Cuprinsul cererii de chemare în judecată.pdfCuprinsul cererii de chemare în judecată.pdf

 

Principiile fundamentale ale procesului civil.docPrincipiile fundamentale ale procesului civil.doc

 

Procedura regularizării cererii de chemare în judecată.docProcedura regularizării cererii de chemare în judecată.doc

 

MEDIEREA- modalitate alternativă de soluţionare a litigiilor
 
Pentru soluţionarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile au posibilitatea ca împreună să apeleze la un mediator, atât înainte, cât si ulterior declanşării unui litigiu în fata instanţei. Pentru detalii, consultaţi tabloul mediatorilor afişat pe site-ul www.cmediere.ro.
 
Medierea reprezintă o modalitate de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terţe persoane specializate în calitate de mediator, în condiţii de neutralitate, imparţialitate, confidenţialitate si având liberul consimţământ al părţilor.
 
Medierea se bazează pe încrederea pe care părţile o acordă mediatorului, ca persoană aptă să faciliteze negocierile dintre ele şi să le sprijine pentru soluţionarea conflictului, prin obţinerea unei soluţii reciproc convenabile, eficiente şi durabile.
 
Dacă legea nu prevede altfel, părţile, persoane fizice sau persoane juridice, pot recurge la mediere în mod voluntar, inclusiv după declanşarea unui proces în faţa instanţelor competente, convenind să soluţioneze pe această cale orice conflicte în materie civilă, comercială, de familie, în materie penală, precum şi în alte materii (art. 1 şi 2 alin. 1 din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator).
 

 

ANUNȚ IMPORTANT !


Informații privind datele cu caracter personal din REGULAMENTUL GENERAL PRIVIND PROTECŢIA DATELOR :

    Informare şi acces la date cu caracter personal :

     ART. 13

    Informaţii care se furnizează în cazul în care datele cu caracter personal sunt colectate de la persoana vizată

    (1) În cazul în care datele cu caracter personal referitoare la o persoană vizată sunt colectate de la aceasta, operatorul, în momentul obţinerii acestor date cu caracter personal, furnizează persoanei vizate toate informaţiile următoare:

    (a) identitatea şi datele de contact ale operatorului şi, după caz, ale reprezentantului acestuia;

    (b) datele de contact ale responsabilului cu protecţia datelor, după caz;

    (c) scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum şi temeiul juridic al prelucrării;

    (d) în cazul în care prelucrarea se face în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (f), interesele legitime urmărite de operator sau de o parte terţă;

    (e) destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal;

    (f) dacă este cazul, intenţia operatorului de a transfera date cu caracter personal către o ţară terţă sau o organizaţie internaţională şi existenţa sau absenţa unei decizii a Comisiei privind caracterul adecvat sau, în cazul transferurilor menţionate la articolul 46 sau 47 sau la articolul 49 alineatul (1) al doilea paragraf, o trimitere la garanţiile adecvate sau corespunzătoare şi la mijloacele de a obţine o copie a acestora, în cazul în care acestea au fost puse la dispoziţie.

    (2) În plus faţă de informaţiile menţionate la alineatul (1), în momentul în care datele cu caracter personal sunt obţinute, operatorul furnizează persoanei vizate următoarele informaţii suplimentare necesare pentru a asigura o prelucrare echitabilă şi transparentă:

    (a) perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;

    (b) existenţa dreptului de a solicita operatorului, în ceea ce priveşte datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, accesul la acestea, rectificarea sau ştergerea acestora sau restricţionarea prelucrării sau a dreptului de a se opune prelucrării, precum şi a dreptului la portabilitatea datelor;

    (c) atunci când prelucrarea se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) sau pe articolul 9 alineatul (2) litera (a), existenţa dreptului de a retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia;

    (d) dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere;

    (e) dacă furnizarea de date cu caracter personal reprezintă o obligaţie legală sau contractuală sau o obligaţie necesară pentru încheierea unui contract, precum şi dacă persoana vizată este obligată să furnizeze aceste date cu caracter personal şi care sunt eventualele consecinţe ale nerespectării acestei obligaţii;

    (f) existenţa unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, menţionat la articolul 22 alineatele (1) şi (4), precum şi, cel puţin în cazurile respective, informaţii pertinente privind logica utilizată şi privind importanţa şi consecinţele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

    (3) În cazul în care operatorul intenţionează să prelucreze ulterior datele cu caracter personal într-un alt scop decât cel pentru care acestea au fost colectate, operatorul furnizează persoanei vizate, înainte de această prelucrare ulterioară, informaţii privind scopul secundar respectiv şi orice informaţii suplimentare relevante, în conformitate cu alineatul (2).

    (4) Alineatele (1), (2) şi (3) nu se aplică dacă şi în măsura în care persoana vizată deţine deja informaţiile respective.

     

Temeiul juridic al prelucrărilor de date realizate de Tribunalul Bacău este reprezentat, în esență, de următoarele acte normative:
•    Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
•    Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) cu modificările şi completările ulterioare;
•    Legea nr. 363/2018 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date;
•    Legea nr. 304/2022 privind organizarea judiciară;
•    Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
•    Legea nr. 305/2022 privind Consiliul Superior al Magistraturii;
•    Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, cu modificările şi completările ulterioare;
•    Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;
•    Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
•    Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
•    Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
•    Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
•    Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare;
•    Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare;
•    Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
•    Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
•    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
•    Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
•    Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
•    Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
•    Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
•    Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
•    Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
•    Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
__________________________________________________________________________________________


          Începând cu data de 25 mai 2018 a intrat în aplicabilitate Regulamentul (UE) 2016/679 referitor la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). Mai multe detalii puteți găsi pe site-ul Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la următoarea adresă URL: http://dataprotection.ro/?page=Regulamentul_nr_679_2016

 

 


Informaţii de interes public


Concursuri


_____________________________________________________________________________


Regulamentul 861/2007 Procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă


_____________________________________________________________________

FOARTE  IMPORTANT !!!  
 
   Accesul publicului este permis:

    - în sălile de şedinţă cu 30 de minute înainte de deschiderea şedinţelor de judecată; 
   - la compartimentele care desfăşoară activităţi cu publicul, potrivit programului stabilit, precum şi în orele de audienţă.
   - filmarea, fotografierea sau înregistrarea în incinta instanţei sau în sălile de judecată se face numai cu acordul Biroului de informare şi relaţii publice, respectiv al preşedintelui de complet.
 
   Şedinţele de judecată se desfăşoară dimineaţa începând de la ora 9.00 şi după-amiaza, cu începere de la ora 13.00.

 
ALTE   INFORMAŢII   UTILE

 
Pentru eliberarea legalizărilor hotărârilor judecătoreşti:
 
Depunerea cererilor se face la camera 7 de luni până vineri între orele 8,00 – 12,00
 
Eliberarea hotărârilor judecătoreşti legalizate se face în ziua următoare a depunerii cererii, de luni până vineri între orele 14.30-15.30 la camera 16. În vederea legalizării se va achita taxă de timbru aferentă acesteia  în cuantum de 5 lei, pentru fiecare exemplar, în contul bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază îşi are domiciliul sau după caz, sediul fiscal, plătitorul.
 
 
Eliberarea legalizărilor şi a certificatelor de grefă cu privire la Asociaţii şi fundaţii:
 
Depunerea cererilor se face la camera 7 de luni până vineri între orele 8,00 – 12,00
 
Eliberarea încheierilor finale de dezinvestire legalizate se face în ziua următoare a depunerii cererii, de luni până vineri între orele 13,00-15,00 la camera 18. În vederea legalizării se va achita taxă de timbru aferentă acesteia  în cuantum de 5 lei, pentru fiecare exemplar, în contul bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază îşi are domiciliul sau după caz, sediul fiscal, plătitorul.
 
 
Pentru eliberarea certificatelor de grefă:
 
Depunerea cererilor se face la camera 7 în timpul programului de lucru cu publicul de luni până vineri între orele 8,00 – 12,00 iar eliberarea acestora se face la camera 16 de luni până vineri între orele 14,30-15,30. Pentru eliberarea certificatelor de grefă se va achita taxa de timbru în cuantum de 1 leu, pentru fiecare exemplar  în contul bugetului loca! al unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază îşi are domiciliul sau, după caz sediul fiscal, plătitorul.

 
Pentru eliberarea recipiselor de consemnare a cauţiunii:
 
Depunerea cererilor se face la camera 7 de luni până vineri între orele 8,00 – 12,00 , la care se va ataşa copia încheierii sau sentinţa prin care s-a dispus restituirea cauţiunii, legalizată, copia actului de identitate a solicitantului, împuternicirea avocaţiala specială pentru ridicarea cauţiunii sau procura autentică, după caz, iar pentru eliberarea acestora se face la grefa instanţei camera 34.
 

Pentru eliberarea de copii, cu menţiunea „conform cu originalul" de pe înscrisurile aflate în dosar:
 
Cererea de eliberare se depune la camera 7 de luni până vineri între orele 8,00 – 12,00 la care se va ataşa dovada achitării taxei judiciare de timbru de 1 leu, pentru fiecare pagina,
 
 
 
         I. ACTE NECESARE CONSTITUIRII UNEI ASOCIAŢII sau FUNDAŢII:
 
 
1. cerere tip  , taxa de timbru plătită în contul bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale în a cărei raza îşi  are domiciliul sau, după caz, sediul fiscal, plătitorul ;

2. dovada disponibilităţii denumirii (în original) - emisă de Ministerul Justiţiei;
 
3. 4 exemplare act constitutiv şi statut autentificate de avocat (1 ex. original şi 3 exemplare legalizate sau 4 ex. originale) şi în format electronic.
 
4. dovada sediului - contract de comodat sau închiriere - neautentificat şi copie de pe titlul de proprietate;
 
5. dovada patrimoniului - copia foii de vărsământ
 
6. acordul asociaţiei de proprietari şi a vecinilor (stânga, dreapta, sus, jos):
 
7. cazierul fiscal al asociaţilor sau membrilor fondatori, valabil la data formulării cererii (15 zile de la data emiterii);
 
8. copie de pe legitimaţia de expert contabil autorizat al cenzorului (dacă asociaţia are mai mult de 15 membri fondatori).
 
 
 
II. ACTE NECESARE MODIFICĂRII STATUTULUI UNEI ASOCIAŢII sau FUNDAŢII:
 
1. cerere tip
 
2. taxa de timbru, plătită în contul bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază îşi are domiciliul sau, după caz, sediul fiscal, plătitorul ;
 
3.  Procesul - verbal al şedinţei şi hotărârea Adunării Generale sau a Consiliului Director – 4 exemplare - autentificate sau certificate de avocat (2 ex originale şi 2 ex. legalizate). În cazul modificării sediului este necesară dovada sediului - contract de comodat sau de închiriere - neautentificat şi copie de pe titlul de proprietate; acordul asociaţiei de proprietari şi a vecinilor (stânga, dreapta, sus, jos).
 
Activitatea asociaţiilor şi fundaţiilor este reglementată de O.G. nr.26/2000  modificată prin Legea nr.246/2005.
 
  
 
III. ACTE NECESARE DOBÂNDIRII  PERSONALITĂŢII  JURIDICE DE CĂTRE SINDICATE:
 
1. cerere;
 
2. 3 exemplare statut, semnate de cel puţin 15 membrii fondatori (un exemplar original şi 2 exemplare în copie, certificate de reprezentantul sindicatului) şi în format electronic;
 
3. lista membrilor organului de conducere al organizaţiei sindicale, cu menţionarea numelui, prenumelui, CNP - ului, profesiei şi domiciliului;
 
4. procura autentică a împuternicitului special;
 
5. dovada sediului;
 
6. dovada patrimoniului iniţial.
 
 
 
IV. ACTE NECESARE PENTRU MODIFICAREA STATUTULUI UNUI SINDICAT:
 
1. cerere;
 
2. 3 exemplare proces verbal al Adunării Generale (un exemplar original şi 2 exemplare în copie certificate de reprezentantul sindicatului):
 
3. 3 exemplare acte adiţionale la statut (un exemplar original şi 2 exemplare în copie, certificate de reprezentantul sindicatului);
 
4. procură autentică a împuternicitului special. Activitatea sindicatelor este reglementată de Legea nr.62/2011.
 


Contact

Contact

Documentele pentru registratura instanţei se trimit pe adresa de e-mail

jud-bc-registratura@just.ro


Vă solicităm ca fişierele transmise în format electronic să fie cu extensia .doc, .docx sau .pdf, cu o dimensiune care să nu depăşească 20Mb.

Nu se vor lua în considerare mesajele multiple, cu caracter obscen, defăimător, xenofob, rasial, care instigă la violenţă ori fapte antisociale, care lezează bunele moravuri etc.


Adresă:                     Str. Oituz, nr. 20, Bacău, Judeţul Bacău, cod poştal 600266
Centrală:                   0234/512629
Fax instanţă:              0234/510557        
Fax Executări penale:  0234/512673
e-mail Grefier Şef:      jud-bacau-gref@just.ro
Persoană de contact:  Purtător de cuvânt, judecător Ţimiraş Constantin