Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

 

1. Legislaţie

 
 
Informaţii și date cu caracter personal
 
 
 
 
 
 
 
        După dezbateri şi supunere la vot, Adunarea Generală a Judecătorilor Judecătoriei Babadag a hotărât:
                
Art.1 Suspendarea formei de protest adoptate prin Hotărârea nr. 3/20.06.2023 a Adunării Generale a Judecătorilor, începând cu data de 05.09.2023.
Începând cu data de 05.09.2023, se vor judeca toate cauzele, indiferent de obiectul acestora.
Art.2. În situația promovării și adoptării unor proiecte de lege privind modificarea statutului judecătorilor care vor afecta principiul predictibilității legii, respectiv în lipsa unei cooperări loiale între instituțiile statului implicate în demersul legislativ, printr-un dialog deschis și constructiv care să asigure unitate și respect reciproc între toate profesiile implicate în acest demers, judecătorii instanței își rezervă dreptul de a proceda la convocarea unei noi Adunări Generale în vederea analizării proiectelor de lege și eventual reluarea protestului.
Art.3 Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de judecătorii din cadrul Judecătoriei Babadag prezenți în cadrul Adunării Generale, organizată la data de 04.09.2023, ora 12:00, și va fi transmisă Consiliului Superior al Magistraturii.
 
 
2. Conducere 
          2.1. Conducerea instanței
3. Organizare
          3.3. Carieră
4. Programe şi strategii   
          Proiecte şi programe
5. Rapoarte şi studii  

Actualitate

 

 

Chestionar referitor la percepția activității din cadrul Judecatoriei Babadag.
Vă aducem la cunoștință că aveți posibilitatea completării chestionarului în format fizic, prin punerea lui la dispoziția persoanelor interesate la Biroul de informare și relații publice​, sau on-line, prin accesarea link-ului de mai jos: 
 
 
                                                                 Chestionar online

 

 

                                                                        QRCode for Chestionar referitor la percepția activității in cadrul Judecătoriei Babadag.png

 

Lista sedinta 27.02.2024.pdf

LISTA SEDINTA 13.02.2024

lista sedinta 6.02.2024

Lista sedinta 16 01 2024

lista sedinta 12.12.2023

sedinta 28.11.2023

LISTA SEDINTA 28.11.2023

lista sedinta 14.11.2023

 

lista sedinta 31.10.2023

 

lista sedinta 17.10.2023 c2p

 

LISTA SEDINTA 17.10.2023 c2

 

 Informare şedinţă 5.10.2023.docx

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Informare şedinţă 28.04.2020.pdf

 


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru acces dosar electronic va rugam sa accesati site-ul https://www.curteapelconstanta.eu/
 
Comunicat
 
          Pentru buna funcționare a aplicației INFODOSAR instalată la nivelul Curții de Apel Constanța,ce poate fi accesată la adresa https://www.curteapelconstanta.eu ,  începând cu 03 iulie 2017 Judecătoria Babadag solicită tuturor părților din dosare să comunice la următoarea adresă de email a instanței: registratura.TLjb@just.ro  copiile scanate în format pdf ale documentelor sau documentele în format word depuse prin registratură.
Precizăm că documentele nu ar trebui să aibă dimensiuni mai mari de 60 KB/pagină și 12 MB/document. În acest sens se recomandă scanarea documentelor la o rezoluție de 200 dpi. 
Cu deosebită consideraţie,
                          PREŞEDINTELE JUDECĂTORIEI BABADAG
 
 
Actele normative care reglementează  organizarea si funcţionarea  autorităţii sau instituţiei publice:  
1.Regulamentul  de ordine interioara  al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin H.C.S.M. nr. 3243/2022; 
2.Legea nr. 304/2022privind organizarea  judiciară; 
3.Legea nr. 303/2022 privind statutul magistraţilor. 
           Actele normative care permit accesul la informaţiile de interes public: 
1.Legea  nr. 544/  12 octombrie  2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;                           
2.Hotărârea Guvernului României nr.123/ 07 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice  de aplicare a Legii nr.544/ 12 octombrie 2001 privind  liberul acces la informaţiile de interes public.

Informaţii de interes public

 

Ghiduri.jpg 
 
✔ ACTE NORMATIVE PRIVIND INSTANŢELE DE JUDECATĂ
 
  TABEL CU AVOCAȚII ÎNSCRIȘI ÎN LISTA CURATORILOR SPECIALI
 
  GHID PRACTIC PENTRU JURNALISTI  - Proiectul RO 2005/017-553.01.04-07 - "Transparenţa actului de justiţie"
     Proiect derulat de Consiliul Superior al Magistraturii
 
 
      aprobat prin HOTĂRÂREA Nr.482 din 01.06.2012 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii
 
      data publicarii: 22.08.2013
 
  Reguli de Acces si Circulatie in Cadrul Judecatoriei Babadag.docReguli de Acces si Circulatie in Cadrul Judecatoriei Babadag.doc
 
  art. 12 din Legea nr. 677/2011 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date
”Articolul 12
(1) În cazul în care datele cu caracter personal sunt obținute direct de la persoana vizata, operatorul este obligat sa furnizeze persoanei vizate cel puțin următoarele informații, cu excepția cazului în care aceasta persoana poseda deja informațiile respective:
a) identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
c) informații suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie și consecințele refuzului de a le furniza; existenta drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizata, în special a dreptului de acces, de intervenție asupra datelor și de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate;
d) orice alte informații a căror furnizare este impusa prin dispoziție a autorității de supraveghere, ținând seama de specificul prelucrării.
(2) În cazul în care datele nu sunt obținute direct de la persoana vizata, operatorul este obligat ca, în momentul colectării datelor sau, dacă se intenționează dezvăluirea acestora către terți, cel mai târziu până în momentul primei dezvăluiri, sa furnizeze persoanei vizate cel puțin următoarele informații, cu excepția cazului în care persoana vizata poseda deja informațiile respective:
a) identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
c) informații suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizata, în special a dreptului de acces, de intervenție asupra datelor și de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate;
d) orice alte informații a căror furnizare este impusa prin dispoziție a autorității de supraveghere, ținând seama de specificul prelucrării.
(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică atunci când prelucrarea datelor se efectuează exclusiv în scopuri jurnalistice, literare sau artistice, dacă aplicarea acestora ar da indicii asupra surselor de informare.
(4) Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul în care prelucrarea datelor se face în scopuri statistice, de cercetare istorica sau științifică, ori în orice alte situații în care furnizarea unor asemenea informații se dovedește imposibila sau ar implica un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat, precum și în situațiile în care înregistrarea sau dezvăluirea datelor este expres prevăzută de lege.”

 

 


Contact