Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

 

1. Legislaţie

2. Conducere 
          2.1. Conducerea instanței
3. Organizare
          3.3. Carieră
4. Programe şi strategii   
          Proiecte şi programe
5. Rapoarte şi studii  

Actualitate

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Informare şedinţă 28.04.2020.pdf

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru acces dosar electronic va rugam sa accesati site-ul https://www.curteapelconstanta.eu/
 
Comunicat
 
          Pentru buna funcționare a aplicației INFODOSAR instalată la nivelul Curții de Apel Constanța,ce poate fi accesată la adresa https://www.curteapelconstanta.eu ,  începând cu 03 iulie 2017 Judecătoria Babadag solicită tuturor părților din dosare să comunice la următoarea adresă de email a instanței: registratura.TLjb@just.ro  copiile scanate în format pdf ale documentelor sau documentele în format word depuse prin registratură.
Precizăm că documentele nu ar trebui să aibă dimensiuni mai mari de 60 KB/pagină și 12 MB/document. În acest sens se recomandă scanarea documentelor la o rezoluție de 200 dpi. 
Cu deosebită consideraţie,
                          PREŞEDINTELE JUDECĂTORIEI BABADAG
                                 Judecător Ştefănescu-Lunca Ivona-Elena
 
 
Actele normative care reglementează  organizarea si funcţionarea  autorităţii sau instituţiei publice:  
1.Regulamentul  de ordine interioara  al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin H.C.S.M. nr. 1375/17 decembrie 2015; 
2.Legea nr. 304/28 iunie 2004 privind organizarea  judiciară; 
3.Legea nr. 303/28 iunie 2004 privind statutul magistraţilor. 
           Actele normative care permit accesul la informaţiile de interes public: 
1.Legea  nr. 544/  12 octombrie  2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;                           
2.Hotărârea Guvernului României nr.123/ 07 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice  de aplicare a Legii nr.544/ 12 octombrie 2001 privind  liberul acces la informaţiile de interes public.

Informaţii de interes public

 

Ghiduri.jpg 
 
✔ ACTE NORMATIVE PRIVIND INSTANŢELE DE JUDECATĂ
 
  TABEL CU AVOCAȚII ÎNSCRIȘI ÎN LISTA CURATORILOR SPECIALI
 
  GHID PRACTIC PENTRU JURNALISTI  - Proiectul RO 2005/017-553.01.04-07 - "Transparenţa actului de justiţie"
     Proiect derulat de Consiliul Superior al Magistraturii
 
 
      aprobat prin HOTĂRÂREA Nr.482 din 01.06.2012 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii
 
      data publicarii: 22.08.2013
 
  Reguli de Acces si Circulatie in Cadrul Judecatoriei Babadag.docReguli de Acces si Circulatie in Cadrul Judecatoriei Babadag.doc
 
  art. 12 din Legea nr. 677/2011 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date
”Articolul 12
(1) În cazul în care datele cu caracter personal sunt obținute direct de la persoana vizata, operatorul este obligat sa furnizeze persoanei vizate cel puțin următoarele informații, cu excepția cazului în care aceasta persoana poseda deja informațiile respective:
a) identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
c) informații suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie și consecințele refuzului de a le furniza; existenta drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizata, în special a dreptului de acces, de intervenție asupra datelor și de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate;
d) orice alte informații a căror furnizare este impusa prin dispoziție a autorității de supraveghere, ținând seama de specificul prelucrării.
(2) În cazul în care datele nu sunt obținute direct de la persoana vizata, operatorul este obligat ca, în momentul colectării datelor sau, dacă se intenționează dezvăluirea acestora către terți, cel mai târziu până în momentul primei dezvăluiri, sa furnizeze persoanei vizate cel puțin următoarele informații, cu excepția cazului în care persoana vizata poseda deja informațiile respective:
a) identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
c) informații suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizata, în special a dreptului de acces, de intervenție asupra datelor și de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate;
d) orice alte informații a căror furnizare este impusa prin dispoziție a autorității de supraveghere, ținând seama de specificul prelucrării.
(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică atunci când prelucrarea datelor se efectuează exclusiv în scopuri jurnalistice, literare sau artistice, dacă aplicarea acestora ar da indicii asupra surselor de informare.
(4) Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul în care prelucrarea datelor se face în scopuri statistice, de cercetare istorica sau științifică, ori în orice alte situații în care furnizarea unor asemenea informații se dovedește imposibila sau ar implica un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat, precum și în situațiile în care înregistrarea sau dezvăluirea datelor este expres prevăzută de lege.”

 

 


Contact