Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Date de contact

Date de contact

Camere de lucru cu publicul

Program de funcţionare

Program de audienţe

Petiţii

Relaţia cu presa

Harta


Date de contact

Adresa: Alba Iulia, Piaţa Iuliu Maniu nr. 24, judeţul Alba
 
Telefon: 0258/811327
 
Fax: 0258/818688
 
 
Purtator de cuvânt: SIDERAŞ MADALINA RALUCA
 

Camere de lucru cu publicul

     

Program de funcţionare

               
Programul de lucru al Judecătoriei Alba Iulia este de luni până vineri de la 8:00-16:00.
 
          Programul de lucru cu publicul la birourile Registratură, Arhivă şi Informare şi relaţii  cu publicul va fi următorul:
 
         Registratură:                                                  luni-vineri, orele 08:30 – 13:00;
         Arhivă:                                                            luni-vineri, orele 08:30 – 13:30;
         Biroul de Informare şi Relaţii cu Publicul:   luni-vineri, orele  08:00 – 16:00;
 
Eliberarea copiilor legalizate, supralegalizate şi restituirea recipiselor de consemnare a cauţiunilor se vor face in timpul programului de lucru cu publicul, în intervalul luni - vineri.
 
Pentru informaţii şi relaţii telefonice privind dosarele înregistrate pe rolul instanţei, programul birourilor Registratură, Arhivă şi Informare şi Relaţii cu publicul este: luni-vineri, orele 08:00-16:00.
 
Judecător delegat la sectorul Arhivă Registratura este judecător VÎRDEA DORINA ELENA.
 
Consultarea dosarelor, obţinerea de relaţii, alte solicitări ce se înscriu în sfera activităţii cu publicul desfăşurate de compartimentul arhivă se vor face numai în baza unei programări telefonice anterioare, cu cel puţin două zile înainte. Programarea se va face la numărul de telefon 0258811327. 

Program de audienţe

Nu se ţin audienţe - urmând ca toate petiţiile ce reflectă nemulţumirile justiţiabililor să fie depuse în formă scrisă sau prin poşta electronică aşa cum prevăd dispoziţiile art. 2 din O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, acestea urmând să fie analizate şi comunicate răspunsuri în termenul legal.

Petiţii

...

Relaţia cu presa

Programul pentru Biroul de informaţii şi relaţii cu publicul (judecător delegat Sideraş Mădălina Raluca):

de luni până vineri,  între orele 8,00- 16,00.

-   miercuri                  între orele 8,00-18,00.


Harta