Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie


Actualitate

 
 
Biroul de Informare şi Relaţii Publice al Judecătoria Alba Iulia  este abilitat să vă remită următorul:  
 
COMUNICAT DE PRESĂ
Chestionar
pentru evaluarea percepţiei publice privind activitatea
 în cadrul instanţelor judecătoreşti
 
 
Prin hotărârea Secţiei pentru judecători din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii nr. 2646/16.11.2023 a fost adoptat Chestionarul elaborat în cadrul Grupului de lucru privind Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2022-2025, propus ca modalitate de evaluare a gradului de satisfacţie al părţilor interesate în vederea atingerii indicatorului din Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2022-2025.
Chestionarul este disponibil atât în format fizic, la sediul Judecătoriei Alba Iulia în Registratură şi la parterul instanţei unde poate fi completat anonim, cât şi on-line accesând site-ul Judecătoriei Alba Iulia, portalul instanţelor sau următorul link:
Aceste date sunt necesare în vederea evaluării de către Consiliul Superior al Magistraturii, în scop statistic, a percepţiei publice privind activitatea în cadrul instanţelor judecătoreşti, precum şi alte elemente care intră în conţinutul noţiunii de acces liber la justiţie în sens larg.
 
JUDECĂTORIA ALBA IULIA
BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Purtător de cuvânt – judecător Sideraş Raluca Mădălina
 
 
 
 
 
 
 
 
  
JUDECĂTORIA ALBA IULIA
BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE
 
Recomandări cu privire la transmiterea către Judecătoria Alba Iulia,
a actelor de procedură, în format electronic
  
Faţă de numărul ridicat al documentelor transmise zilnic Judecătoriei Alba Iulia, în format electronic şi necesitatea procesării acestora în timp util, precum şi scanarea lor într-o formă lizibilă, accesibilă atât personalului instanţei cât şi părţilor din proces, conducerea Judecătoriei Alba Iulia adresează tuturor părţilor şi reprezentanţilor acestora rugămintea de a ţine seama de următoarele recomandări cu privire la expedierea documentelor pe fax-ul ori e-mailul Judecătoriei Alba Iulia:
·      Mesajul electronic și fișierele atașate, referitoare la dosare aflate în curs de judecată, se transmit pe adresa de e-mail a instanței cu cel puțin 24 de ore înaintea ședinței de judecată, dată fiind nevoia de operare a unui volum mare de cereri depuse în această modalitate.
Se impune stabilirea acestui termen, deoarece există posibilitatea ca un act de procedură transmis în format electronic chiar înaintea începerii ședinței de judecată sau în timpul acesteia, să nu fie recepţionat în timp real pe adresa de e-mail a instanţei, având în vedere numărul foarte mare al e-mailurilor ce sunt primite zilnic. În plus, persoana responsabilă cu gestionarea adresei de corespondență operează cererile în ordinea primirii acestora, iar acest fapt poate să producă consecințe juridice defavorabile în cazul în care cererea sau actul privește un dosar care are stabilit termen de judecată în ziua depunerii lui.
·      Fișierele atașate se trimit instanţei într-un format lizibil, respectiv în format PDF şi/sau, după caz, format Word (în situaţia în care nu este necesară semnarea olografă a documentului).
În cazul în care e-mailul transmis conține un link de unde urmează să fie descărcat documentul sau ataşamentul nu este suficient de lizibil pentru a fi scanat şi depus la dosarul cauzei, se va genera un răspuns destinatarului, cu formula: „Conținutul mesajului dvs. nu a fost tipărit și depus la dosar deoarece ataşamentul nu este lizibil/documentele nu pot fi descărcate etc.”.
Mesajul electronic și fișierele atașate, transmise într-un format lizibil sunt tipărite și atașate la dosarul cauzei, fără excepție, independent de respectarea termenului recomandat pentru transmiterea lor (cu cel puțin 24 de ore înaintea ședinței de judecată), cu eventualele consecințe generate de această întârziere.
Prezentele recomandări se vor afişa atât la sediul instanţei cât şi pe portalul Judecătoriei Alba Iulia.
 
 
Pentru Preşedintele Judecătoriei Alba Iulia,
Judecător - CRISTEA HORIA DORIN- Vicepreşedinte
 
 
 
08.12.2020  !!NOU!! PENTRU LISTA CAUZELOR LA JUDECATORIA ALBA IULIA
(pentru afisare corecta recomadăm utilizarea Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera) 
 
 
Înaintarea cererilor  prevăzute de art. 16 şi 17 din Legea nr. 136/18.07.2020, privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, în intervalul vineri  (ora 15:30) – luni (ora 07:30), se va face exclusiv în format electronic, la adresa de email jud-alba@just.ro.
 
ANUNT DOSAR ELECTRONIC:                 AFIS DOSARUL ELECTRONIC judab.pdfAFIS DOSARUL ELECTRONIC Jud Alba Iulia.pdf
CERERE  DOSAR ELECTRONIC:              NOU-Cerere acces dosar electronic .pdfNOU-Cerere acces dosar electronic .pdf
 
DOSARUL ELECTRONIC - ACCESEAZĂ ÎNCEPÂND DIN 15 IULIE 2019
           
                                            www.tribuna​​lulalba.ro
 
   
Căutare dosare pe portal:  http://portal.just.ro/SitePages/dosare.aspx 
 
 
                                      A N U N Ţ
   
 
În atenţia: avocaţilor, consilierilor juridici, experţilor, justiţiabililor, etc. 
 
           Începând cu data de 01.06.2019 la nivelul Judecătoriei Alba Iulia se va implementa aplicaţia denumită generic „dosarul electronic”.
  
             În acest sens, se va proceda la scanarea documentelor în format de hârtie aflate la dosar şi la introducerea acestora în aplicaţia ECRIS.
   
Scanarea documentelor în format de hârtie aflate la dosar va avea în vedere exclusivînscrisurile depuse la      dosar începând cu data de 01.06.2019, indiferent de data înregistrării dosarului în sistem (în aplicaţia ECRIS).
 
            Vă adresăm rugămintea de a ne sprijini în efectuarea din punct de vedere tehnic a acestei activităţi prin:
 
                     - evitarea capsării, îndoirii, şifonării tuturor documentelor pe care le veţi depune la registratura instanţei;
 
          - utilizarea de agrafe în locul capselor;
 
  
Preşedintele Judecătoriei Alba Iulia,
  
Judecător,
  
Diana Elisabeth Pleșa
 
 
 
 
 
 

COMUNICATE DE PRESĂ

 

 

 

 

  Măsuri în vederea prevenirii infecției cu coranovirus (COVID-19)

 

 DECIZIE nr 27.pdfDECIZIE nr 27.pdf

 Decizie nr.26.pdfDecizie nr.26.pdf

 Decizia nr. 24 - stare de urgenta.pdfDecizia nr. 24 - stare de urgenta.pdf

 Decizie nr. 20.pdfDecizie nr. 20.pdf

 Decizie nr. 19-Suplimentare lista cauze.docxDecizie nr. 19-Suplimentare lista cauze.docx

 comunicat presa 20.03.2020.pdfcomunicat presa 20.03.2020.pdf

 Decizie nr. 18 Dispoziţii suplimentare Coronavirus.docxDecizie nr. 18 Dispoziţii suplimentare Coronavirus.docx

 COMUNICAT 17.03.2020.pdfCOMUNICAT 17.03.2020.pdf

 Decizia nr. 12 - Măsuri suplimentare Coronavirus.docxDecizia nr. 12 - Măsuri suplimentare Coronavirus.docx 

 COMUNICAT DE PRESA  -12.03.2020 - privind masurile suplimentare de combatere a epidemiei cu noul Coronavirus.pdfCOMUNICAT DE PRESA -12.03.2020 - privind masurile suplimentare de combatere a epidemiei cu noul Coronavirus.pdf

 Hot. nr. 5 - Masuri suplimentare de combatere e epidemiei cu noul Cornavirus.docxHot. nr. 5 - Masuri suplimentare de combatere e epidemiei cu noul Cornavirus.docx

 COMUNICAT DE PRESA - 10.03.2020.pdfCOMUNICAT DE PRESA - 10.03.2020.pdf

 
 Decizie președinte Judecătoria Alba Iulia
 
 
 
 
 

 Protestul judecătorilor , personalului auxiliar și personalului conex din cadrul Judecătoriei Alba Iulia

 

 HOTARAREA PRIVIND RELUAREA ACTIVITATII:

Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor nr. 4-2020.docxHotărârea Adunării Generale a Judecătorilor nr. 4-2020.docx

 Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor nr. 3-2020.pdfHotărârea Adunării Generale a Judecătorilor nr. 3-2020.pdf

 
 
 
 
Info
Justiţia îşi doreşte şi trebuie să fie mai aproape de cetăţeni. Scopul ei, până la urmă, este cel de a satisface un interes public: un act de justiţie de calitate şi îndeplinit într-un termen rezonabil.
Noile coduri – civil şi de procedură civil, penal şi de procedură penală – conectează România şi pe români la realităţile lumii de azi. Ele, noile coduri, se adresează tuturor cetăţenilor români, dar şi cetăţenilor altor state care intră într-un fel sau altul în relaţie juridică cu statul român sau cu cetăţeni ai statului român.
De aceea, facilitarea cunoaşterii de către cetăţeni şi punerea în practică adecvată a instituţiilor noilor coduri trebuie să reprezinte o preocupare pentru statul român, pentru justiţia română.
Mijlocul concret de a obţine satisfacţie pentru dreptul încălcat – fie că este un drept de proprietate, drept la viaţă privată, un drept legat de familie, de moştenire, de dreptul la integritate fizică şi psihică încălcat printr-o infracţiune – este cererea de chemare în judecată.
Prin cererea de chemare în judecată orice persoană care consideră că i-au fost încălcate drepturile sau interesele legitime are posibilitatea să şi le valorifice sau să ceară să îi fie protejate în justiţie.
De aceea, pentru a veni în întâmpinarea justiţiabililor, Institutul Naţional al Magistraturii, Consiliul Superior al Magistraturii, cu sprijinul generos al Confederaţiei Elveţiene, în cadrul programului de cooperare elveţiano-român, pun gratuit la îndemâna justiţiabililor dar şi al practicienilor:
Într-o abordare accesibilă, cele două ghiduri oferă modele de cereri de chemare în judecată atât pentru acţiuni cu un grad redus de complexitate, cât şi pentru acţiuni de o complexitate ridicată, din perspectiva problemelor faptice şi juridice deduse judecăţii (revendicare, partaj de bunuri). Astfel sunt conturate repere importante pentru justiţiabili în demersul acestora de valorificare a unor drepturi sau interese legitime în justiţie.

Prin sprijinul pe care îl pot oferi justiţiabililor pentru redactarea cererilor – binevenit în contextul dificultăţilor determinate de caracterul de noutate al multora dintre prevederile procedurale ale noilor coduri – ghidurile pot contribui la evitarea unor sancţiuni procedurale, cum ar fi anularea cererilor de chemare în judecată pentru că nu îndeplinesc condiţiile formale prevăzute de lege.

Dincolo de utilitatea pentru justiţiabili soluţiile oferite de ghiduri, acestea pot contribui şi la celeritatea procedurilor judiciare, prin evitarea întârzierilor în soluţionarea cauzelor determinate de etapele suplimentare care trebuie parcurse pentru complinirea lipsurilor cererilor introductive.

Modelele de cereri de chemare în judecată sunt puse la dispoziţia practicienilor şi justiţiabililor:
 
 

Informaţii de interes public


Contact