Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie


Actualitate

 
Biroul de Informare şi Relaţii Publice al Judecătoriei Aiud este abilitat să vă remită următorul:  
 
COMUNICAT DE PRESĂ
Chestionar
pentru evaluarea percepţiei publice privind activitatea
 în cadrul instanţelor judecătoreşti
 
 
         Prin hotărârea Secţiei pentru judecători din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii nr. 2646/16.11.2023 a fost adoptat Chestionarul elaborat în cadrul Grupului de lucru privind Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2022-2025, propus ca modalitate de evaluare a gradului de satisfacţie al părţilor interesate în vederea atingerii indicatorului din Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2022-2025.
         Chestionarul este disponibil atât în format fizic, la sediul Judecătoriei Aiud în Registratură şi Arhivă, unde poate fi completat anonim,  cât şi on-line accesând site-ul www.portal.just.ro sau următorul link : 
 
 
         Aceste date sunt necesare în vederea evaluării de către Consiliul Superior al Magistraturii, în scop statistic, a percepţiei publice privind activitatea în cadrul instanţelor judecătoreşti, precum şi alte elemente care intră în conţinutul noţiunii de acces liber la justiţie în sens larg.
 
JUDECĂTORIA AIUD
BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Purtător de cuvânt  - judecător Roman Mihai
 
  
 
 
 
 
 
 
 
EXTRAS INFORMATIV
 
 
referitor la hotărârea Adunării Generale nr. 1/2024 a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Aiud care a avut loc la data de 08.01.2024:
 HOTĂRĂŞTE:
 
 
Art. 2: Dispoziţiile prezentei hotărâri se vor aduce la cunoştinţa publicului prin afişarea prezentei hotărâri la uşa instanţei, pe Portalul instanţelor şi se vor posta în folderul partajat Decizii accesibil întregului personalul al Judecătoriei Aiud
 
 
Preşedinte delegat al Judecătoriei Aiud
Judecător,
BRIA MIRCEA RADU
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 !!NOU!! PENTRU LISTA CAUZELOR LA JUDECATORIA AIUD
(pentru afisare corecta recomadăm utilizarea Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera) 
 

 

 

                                               Anunt DOSAR ELECTRONIC: AFIS DOSARUL ELECTRONIC Judecătoria Aiud.pdfDOSAR ELECTRONIC - Judecătoria Aiud.pdf 

                                               Cerere DOSAR ELECTRONIC: Cerere Acces DOSAR-ELECTRONIC.pdfCerere Acces DOSAR ELECTRONIC.pdf
 
 
 
 
 •                                                    A N U N Ţ
   
  În atenţia: avocaţilor, consilierilor juridici, experţilor, justiţiabililor, etc.
   
  1. Începând cu data de 01.06.2019 la nivelul Judecătoriei Aiud s-a implementat aplicaţia denumită generic „dosarul electronic”.
  În acest sens, se va proceda la scanarea documentelor în format de hârtie aflate la dosar şi la introducerea acestora în aplicaţia ECRIS.
  Scanarea documentelor în format de hârtie aflate la dosar va avea în vedere exclusiv înscrisurile depuse la dosar începând cu data de 01.06.2019, indiferent de data înregistrării dosarului în sistem (în aplicaţia ECRIS).
  Vă adresăm rugămintea de a ne sprijini în efectuarea din punct de vedere tehnic a acestei activităţi prin:
  - evitarea capsării, îndoirii, şifonării tuturor documentelor pe care le veţi depune la registratura instanţei;
  - utilizarea de agrafe în locul capselor;
   
  2. Începând cu data de 01.06.2019 la nivelul Judecătoriei Aiud programul de lucru cu publicul, inclusiv avocaţi, la serviciul arhivă şi registratură, zilnic, în intervalul orar 08:00 - 12:00.
  Pe perioada vacanţei judecătoreşti, programul de lucru cu publicul la serviciul arhivă şi registratură, zilnic, în intervalul orar 08:00 - 10:00.
   
  Pentru buna desfăşurare a activităţii instanţei vă rugăm să respectaţi programul de lucru al instanţei.
     
  Preşedintele Judecătoriei Aiud,
  Judecător,
  Roman Mihai
   
 •                                        

Informaţii de interes public


Contact