Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Date de contact

Date de contact

Camere de lucru cu publicul

Program de funcţionare

Program de audienţe

Petiţii

Relaţia cu presa

Harta


Date de contact

    
Incepand cu data de 07.03.2024, datele de contact ale Judecătoriei Cornetu sunt următoarele:

            - telefon
: 0372 218 896, 0372 218 836 (int. 116)

            - fax: 0372 218 811

            - email:
jud-cornetu-reg@just.ro
   

Purtător de cuvânt al Judecătoriei Cornetu: judecător Ilie Ina Cristina, telefon 0734 882 629


Celelalte date de contact sunt indisponibile momentan.

__________________________________________________________________

 Pentru studiu dosar/legalizări, eliberare certificate de grefă, restituiri cauţiuni, acte etc. se pot face programări folosind următoarele date de contact:


COMPARTIMENT

TELEFON

EMAIL

ARHIVĂ

021/4689235- int.118

larisa.nicu@just.ro

REGISTRATURĂ

021/4689235- int.115

jud-cornetu-reg@just.ro

RELAŢII CU PUBLICUL (BIRP)

021/4689235- int.113

jud-cornetu-brp@just.ro

PERSOANE JURIDICE (PJ)

021/4689235- int.113

jud-cornetu-brp@just.ro

EXECUTĂRI PENALE (BEP)

021/4689235- int.112

antoanella.malciu@just.ro

GREFIERUL ŞEF

021/4689235- int.106

ionela.pavel@just.ro


Telefon centrală:

      021 468.92.35

 

Fax:

       0372 218 811

 

Email:

       jud-cornetu-reg@just.ro

 

 

Persoane de contact: grefier - şef instanţă Pavel Ionela

        Telefon grefier - şef: 021 468.91.80

         E-mail: ionela.pavel@just.ro

 

 

Biroul Executări Penale

Tel.: 021 468.92.35 (interior 112)

Fax: 021 468.93.59

 

Birou Persoane Juridice

Tel.: 021 468.92.35 (interior 113)


 

Biroul Local pentru Expertize Tehnice şi Contabile de pe lângă Tribunalul Ilfov are sediul în clădirea Tribunalului Ilfov din oraşul Buftea, str. Ştirbei Vodă, nr. 24, jud. Ilfov;

- email: tr-ilfov-blet@just.ro (această adresă de e-mail se foloseste in exclusivitate pentru activitatea biroului local de expertize)

- telefon: 0734.882.626  (acest nr. de telefon se foloseste in exclusivitate pentru activitatea biroului local de expertize)

- fax:  0372.218.869  (acest nr. de fax se utilizează doar pentru activitatea biroului local de expertize).


Camere de lucru cu publicul


REGISTRATURĂ

Contact:

                Tel.: 021 468.92.35 (115)

                 Fax: 021 468.92.27

                 E-mail: jud-cornetu-reg@just.ro


           _______________________________________

 

 

ARHIVĂ

Contact:

                Tel.: 021 468.92.35 (118)

                 Fax: 021 468.92.27

                 E-mail: jud-cornetu-reg@just.ro

 

Legalizări sentinţe civile: 

- cererile de legalizare se pot depun zilnic la arhiva instanţei, între orele 09:00 - 13:00, iar copiile legalizate ale sentinţelor se eliberează doar  în zilele de marţi şi joi tot la Compartimentul Arhivă, între orele 09:00 - 13:00;

- cererea de legalizare se timbrează cu 5 lei/exemplar.

                                   

Certificate de grefă:

- cererile de eliberare a certificatelor de grefă se depun zilnic la arhiva instanţei, între orele 09:00 - 13:00, iar certificatele de grefă se eliberează doar  în zilele de marţi şi joi tot la Compartimentul Arhivă, între orele 09:00 - 13:00;

- cererea de eliberare a certificatului de grefă se timbrează cu 1 leu._______________________________________

 BIROUL DE INFORMARE Sl RELATII PUBLICE

Contact:

                  Tel.: 021 468.92.35 (int.113)

                  Fax: 021 468.92.27

       E-mail: jud-cornetu-brp@just.ro

 

 

În cadrul acestui birou se depun cererile de furnizare a informaţiilor publice si  se înregistrează petiţiile adresate instanţei.

 

Programul zilnic al biroului este de luni-vineri între orele 9:00-13:00, cu excepţia zilei de joi când programul este între orele 9:00 – 19:00.

În mod excepţional, purtătorul de cuvânt poate fi contactat la nr. de telefon mai sus menţionat.

Vi se furnizează pe loc, atunci când este posibil, informaţiile publice solicitate, astfel că e bine să explicaţi cât mai clar ce informaţie anume solicitati.

Dacă soluţionarea necesită un termen de răspuns, în funcţie de volumul de informaţie solicitat, trebuie sa asteptati 30 de zile.

Dacă cererea dumneavoastră este de competenţa altei instituţii, va fi trimisă la respectiva instituţie.

Nu vi se va furniza o informaţie exceptată de la accesul publicului sau pe care instanţa nu o deţine.________________________________________

 

 

BIROUL EXECUTĂRI PENALE                    

Contact:

                     Tel.: 021 468.92.35 (112)

                     Fax: 021 468.93.59

                     E-mail: antoanella.malciu@just.ro

 


Cererile de legalizare se depun la Biroul Executări Penale (camera 107 – E13), în cadrul programului cu publicul, între orele 09:00 – 13:00, în oricare din zilele lucrătoare ale săptămânii. Cererile pot fi transmise şi prin email.

Copiile legalizate ale sentinţelor penale vor fi ridicate de la Biroul Executări Penale doar în zilele de marţi, miercuri şi joi, intervalul orar 09:00 – 13:00.

Taxa de timbru aferentă, în cuantum de 5 lei /exemplar, este stabilită conform art. 9 lit. l din OUG 80/2013, iar dovada achitării acesteia se ataşează în original la cererea de legalizare.


_______________________________________

 

             

BIROUL PERSOANE JURIDICE

Contact:

                 Tel.: 021 468.92.35 (int.113)

                 Fax: 021 468.92.27

      E-mail: jud-cornetu-brp@just.roActe necesare acordare-modificări-dizolvare, asociaţii, fundaţii, sindicate, asociţii de proprietari.pdfActe necesare acordare-modificări-dizolvare, asociaţii, fundaţii, sindicate, asociţii de proprietari.pdf


Acte necesare pentru eliberarea de hotărâri legalizate:

- cerere de legalizare – tipizat sau cerere formulată de petent;

- 5 lei /exemplar -  pentru hotărâri - conform art. 9 lit.l din OUG 80/2013;

- copie CI/BI a solicitantului care trebuie să fie reprezentantul persoanei juridice.

 

Acte necesare pentru eliberare certificat de grefă:   

- cerere  formulată de petent,

- taxa judiciară de timbru – 1 leu/pagină - conform art. 9 lit. k din OUG 80/2013;

- copie CI/BI a solicitantului care trebuie să fie reprezentantul persoanei juridice.

 

Acte necesare pentru eliberare copii xerox de pe înscrisuri din dosar:

- cerere  formulată de petent;

- copie CI/BI a solicitantului care trebuie să fie reprezentantul persoanei juridice;

- cereri pentru eliberarea de copii simple de pe înscrisurile aflate la dosar, atunci când sunt efectuate de către instanţa -  0,20 lei/pagina.

 

Acte necesare pentru legalizarea de copii de pe înscrisurile din dosar:  

- cerere  formulată de petent;

- taxa judiciară de timbru – 1 leu/pagină - conform art. 9 lit.j din OUG 80/2013;

- copie CI/BI a solicitantului care trebuie să fie reprezentantul persoanei juridice. 


Program de funcţionare


REGISTRATURĂ

 - luni, marţi, miercuri, joi şi vineri: 09.00 – 13.00 (et. 1)

 

 

ARHIVĂ

- luni, marţi, miercuri, joi şi vineri:  09.00 – 13.00 (et. 1)

 

(Programări la  nr. de telefon 021 468.92.35 (int. 118) sau la adresa de  email  larisa.nicu@just.ro)

 

 

BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

 

luni:          09.00 – 13.00

marţi:        09.00 – 13.00

miercuri:  09.00 – 13.00

joi:             09.00 – 19.00

vineri:       09.00 – 13.00 

 

 

BIROU EXECUTĂRI PENALE

- pt. legalizarea hotărârilor penale: marţi, miercuri şi joi: 09.00 – 13.00  (et. 1, camera E13)

 

 

BIROU PERSOANE JURIDICE

- pt. depuneri cereri, eliberări acte etc: marţi şi joi: 09.00 – 13.00  (et. 1, camera E14)

 

BIROU EXECUTĂRI CIVILE

- pt. depuneri cereri: luni, marţi, miercuri, joi şi vineri:  09.00 – 13.00 (la registratură);

- pt. eliberări acte: marţi şi joi: 09.00 – 13.00  (et. 1, camera E14)

 

 


Program de audienţe


Petiţii


Relaţia cu presa


Harta