Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie


Actualitate


. În atenţia justiţiabililor:PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL

 ÎN PERIOADA VACANŢEI JUDECĂTOREŞTI 

(01.07.2022 – 31.08.2022):

 

marţi  – orele 09:00 – 13:00

joi – orele 09:00 – 13:00DATE DE CONTACT PENTRU PROGRAMĂRI.docDATE DE CONTACT PENTRU PROGRAMĂRI.doc_______________________________________________________________________________


ANUNŢ

privind operaţionalizarea serviciului de comunicare electronică

a actelor de procedură începând cu data de 09.11.2020

 

Începând cu data de 09.11.2020, Judecătoria Cornetu a implementat sistemul informatic „Trimitere Document Securizat” (TDS), prin intermediul căruia citarea şi comunicarea actelor de procedură se realizează cu ajutorul poștei electronice (email) / sms., în baza Deciziei preşedintelui Judecătoriei Cornetu nr. 27 din data de 05.11.2020.pdfDeciziei preşedintelui Judecătoriei Cornetu nr. 27 din data de 05.11.2020.pdf și Hotărârii Colegiului de  conducere al instanţei, nr. 21 din data de 29.10.2020.pdfHotărârii Colegiului de conducere al instanţei, nr. 21 din data de 29.10.2020.pdf

În materie civilă, citarea şi comunicarea actelor de procedură se va efectua doar pentru dosarele înregistrate după data de 21.12.2018.

Începând cu data de 09.11.2020 se modifică procedura de acces la Dosarul electronic, în sensul că vor fi aprobate toate cererile de acces, cu excepţia celor care vizează activitatea judecătorului de drepturi şi libertăţi.

Pentru dosarele înregistrate anterior datei de 11.05.2020 și pentru cele exceptate de la procedura de scanare, conform Hotărârii Colegiului de Conducere nr. 7/2020, vor putea fi consultate doar actele emise de instanța de judecată.

Pentru a putea beneficia de comunicarea documentelor în format electronic și pentru accesarea dosarului electronic, părţile/participanţii vor completa CERERE ACCES COMUNICARE ACTE JUDECATORIA CORNETU.docxCERERE ACCES COMUNICARE ACTE JUDECATORIA CORNETU.docx, pe care o vor inainta instanței de judecată, prin e-mail la adresa jud-cornetu-reg@just.ro, pe fax la nr. 021 4689227, prn poștă sau servicii de curierat.

Cererea se poate depune într-un dosar deja existent sau odată cu acțiunea introductivă. În fiecare dosar, trebuie depusă o cerere separată.

  Instrucţiuni de utilizare a aplicaţiei Dosar Electronic.docInstrucţiuni de utilizare a aplicaţiei Dosar Electronic.doc


Conducătorul Biroului de Informare si Relatii Publice

 

Judecător Sipos Andreea - AlexandraInformaţii privind desfăşurarea activităţii începând cu data de 1 septembrie 2020, găsiţi aceesând link-ul Forma consolidată a H.C.C. nr. 8 din 14.05.2020 a Judecătoriei Cornetu.pdfForma consolidată a H.C.C. nr. 8 din 14.05.2020 a Judecătoriei Cornetu.pdf


_________________________________________________________________________​

Informaţii privind depunerea contestaţiilor formulate în baza Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, găsiţi aceesând link-ulHotărârea Colegiului de conducere al Judecătoriei Cornetu, nr. 17 din data de 11.08.2020  (extras).pdfHotărârea Colegiului de conducere al Judecătoriei Cornetu, nr. 17 din data de 11.08.2020 (extras).pdf


______________________________________________________________________


Prin Hotărârea Colegiului de Conducere nr. 7 din data de 29.04.2020 s-a decis implementarea procedurii privind constituirea Dosarului electronic şi accesul la acestaîncepând cu data de 11.05.2020.

În aplicarea acestei hotărâri, se vor scana dosarele şi documentele depuse în dosarele înregistrate începând cu data de 11.05.2020.

În aplicaţia Dosar electronic vor fi vizualizate doar documentele din dosarele înregistrate începând cu data de 11.05.2020.

Pentru a avea acces la dosarul electronic, trebuie să completaţi şi să înaintaţi instanţei Cerere de acordare acces la Dosarul electronic.docCererea de acordare acces la Dosarul electronic.doc şi să urmaţi Instrucţiuni de utilizare a aplicaţiei Dosar Electronic.docInstrucţiunile de utilizare a aplicaţiei Dosar Electronic.doc.
          


Informaţii de interes public


Contact

           Purtator de cuvânt al Judecatoriei Cornetu:
           Judecator Sipoş Andreea Alexandra (tel. 073 488 2629)

           Locţiitor al purtătorului de cuvânt:
            judecător Gabor Cristina


           Biroul de Informare Publica si Relatii cu Mass media
           Judecator delegat: Sipoş Andreea Alexandra
           Grefier delegat: Ţurcan Geta (tel. 021 468 92 35, interior 113, jud-cornetu-brp@just.ro)