Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie


Actualitate


 


ANUNŢ

- 10 ianuarie 2024 -


Prin Decizia nr. 2/09.01.2024 emisă de Preşedintele instanţei s-a dispus desființarea completurilor C8MF, C8 Cameră de consiliu Secţia comună; C8 şi C8 Cameră de consiliu Secţia civilă şi C9, C9 Cameră de consiliu Secţia comună şi Secţia civilă, începând cu data de 11.01.2024, dosarele aflate pe rolul acestor completuri urmând să fie repartizate ciclic.

În urma aplicării acestor măsuri administrative ședințele completurilor anterior menţionate nu se vor mai desfășura la termenele stabilite (C8 – 22.01.2024, C9 – 15.01.2024, 29.01.2024), urmând ca părţile să fie citate pentru termenul ce se va stabili în cauză.

  

Vă mulţumim pentru înţelegere,

 

 

Conducerea Judecătoriei Cornetu

 


___________________________________________

 

COMUNICAT

- 08 ianuarie 2024 –

 

 

Adunarea Generală a Judecătorilor din cadrul Judecătorie Cornetu, întrunită în şedinţa din 08 ianuarie 2024, în prezența a 5 judecători, a decis prin Hotărârea nr. 1/2024:

În unanimitate, uspendarea, începând cu 09 ianuarie 2024, a formei de protest adoptată în Adunarea Generală a Magistraţilor nr.8 din 15 decembrie 2023.

 

 

JUDECĂTOR MANEA ALEXANDRU FLORIN  

PURTĂTOR DE CUVÂNT AL JUDECĂTORIEI CORNETU

 

 

 

___________________________________________ANUNŢ

- 03 ianuarie 2024 -


Prin Decizia nr. 94/29.12.2023 emisă de Preşedintele instanţei s-a dispus desființarea completurilor completurile C3 CP/Fond, C3DL, C3 Cameră de consiliu Secţia penală şi completurile C13, C13 Cameră de consiliu Secţia comună; C13 şi C13 Cameră de consiliu Secţia civilă, şi  PJ2, începând cu data de 03.01.2024, dosarele aflate pe rolul acestor completuri urmând să fie repartizate ciclic.

În urma aplicării acestor măsuri administrative ședințele completurilor anterior menţionate nu se vor mai desfășura la termenele stabilite (C13 – 05.01.2024, 19.01.2024; C3 CP/Fond – 16.01.2024, 30.01.2024; PJ2 – 15.01.2023), urmând ca părţile să fie citate pentru termenul ce se va stabili în cauză.

Vă mulţumim pentru înţelegere,

 

Conducerea Judecătoriei Cornetu


___________________________________________BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

NR. 48/BIRP/15.12.2023


COMUNICAT

- 15 decembrie 2023 -

 

Adunarea Generală a Judecătorilor Judecătoriei Cornetu, întrunită în şedinţa din 15 decembrie 2023, ora 10,00 la convocarea Preşedintelui Judecătoriei Cornetu, în prezenţa a 7 judecători din totalul de 8 judecători, a decis prin Hotărârea nr. 8/2023:

 În raport de preconizatele măsuri legislative de natură să afecteze drepturile personalului din sistemul justiţiei, precum şi  Ordonanţa de urgenţă privind unele măsuri fiscal bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene, pus în dezbatere publică de Ministerul Finanţelor;  

▪ în unanimitate de voturi, până la alocarea de către puterea executivă a fondurilor necesare plăţii integrale a salariilor, precum şi a celorlalte drepturi de natură salarială legal stabilite prin ordine administrative şi prin hotărâri judecătoreşti, adoptarea unei forme de protest constând în amânarea tuturor cauzelor, începând cu data de 18 decembrie 2023, cu excepţia următoarelor cauze urgente:

 

- în materie civilă: ordin de protecţie; tutelă/curatelă; internare medicală nevoluntară; încetare internare medicală; ordonanţă preşedenţială; suspendare provizorie a executării silite; suspendare executare silită conform Codului de procedură fiscală; încuviinţare executare silită; măsuri asigurătorii; asigurare dovezi; obligarea minorului la consiliere psihologică, delegare autoritate părintească, incidentele procedurale (abţineri/recuzări) ivite în toate dosarele; incidentele procedurale în cauzele care se judecă de urgenţă, inclusiv cererile de îndreptare, lămurire şi completare a hotărârii; orice alte cereri care vizează situaţii excepţionale sau care pot fi considerate de urgenţă deosebită. 

- în materie penală: cauzele în care sunt inculpaţi sub imperiul măsurilor preventive, cauze de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi cu excepţia cauzelor având ca obiect contestaţie durată proces, cauzele în materia executării pedepsei, verificare măsuri asiguratorii, cereri privind menţinerea, înlocuirea sau încetarea măsurilor de siguranţă cu caracter medical; cereri având ca obiect prelungirea dreptului de circulaţie pe drumurile publice, încheieri de cameră preliminară unde nu sunt invocate cereri şi excepţii (în care legea nu prevede citarea părţilor); incidentele procedurale (abţineri/recuzări) ivite în toate dosarele; orice alte cereri care vizează situaţii excepţionale sau care pot fi considerate de urgenţă deosebită. 

Totodată, s-a decis, amânarea fazei scrise, în sensul întocmirii actelor procedurale din procedura prealabilă exclusiv în dosarele având obiectele enumerate anterior.

 

-  în unanimitate de voturi, susţinerea faţă de obiectivele comune urmărite de personalul auxiliar de specialitate din cadrul Judecătoria Cornetu prin demersurile înterprinse pentru plata drepturilor salariale civenite, protest declanșat în baza Adunării generale extraordinare al Sindicatului Național al Grefei Judiciare Dicasterial, sens în care:

-  grefierii de şedinţă vor participa doar la judecarea cauzelor urgente;

-  procedura prealabilă va fi întocmită numai în cauzele urgente;

- compartimentele auxiliare ale Judecătoriei Cornetu îşi vor reduce programul de lucru cu publicul cu 2 ore în intervalul 10:00 – 12:00, urmând ca activitatea acestor compartimente să fie desfăşurată în intervalul 09:00 - 10:00, respectiv 12:00-13:00.

 

Judecătorii vor participa la ședințele de judecată planificate, vor dispune amânarea cauzelor care nu fac parte din lista dosarelor urgente, termenele urmând a fi acordate în continuare, având în vedere încărcătura completului și cu respectarea măsurilor referitoare la normarea activității.

În aplicația ECRIS, grefierul de ședință va introduce termenul acordat și motivul amânării și va întocmi încheierea de ședință de la termenul respectiv.

 

 

JUDECĂTOR GABOR CRISTINA

PURTĂTORUL DE CUVÂNT AL JUDECĂTORIEI CORNETU________________________________________


 
ANUNŢ


Prin Decizia nr. 88/27.11.2023 emisă de Preşedintele instanţei s-a dispus desființarea completurilor C2MF, C2MF Cameră de consiliu Secţia comună; C2 şi C2 Cameră de consiliu Secţia civilă, C10MF, C10MF Cameră de consiliu Secţia comună; C10 şi C10 Cameră de consiliu Secţia civilă, dosarele aflate pe rolul acestor completuri urmând să fie repartizate ciclic.

În urma aplicării acestor măsuri administrative ședințele completurilor C2MF, C2MF Cameră de consiliu Secţia comună; C2 şi C2 Cameră de consiliu Secţia civilă, C10MF, C10MF Cameră de consiliu Secţia comună; C10 şi C10 Cameră de consiliu Secţia civilă nu se vor mai desfășura la termenele stabilite (08.12.2023; 15.12.2023), urmând ca părţile să fie citate pentru termenul ce se va stabili în cauză.

  

Vă mulţumim pentru înţelegere,

 

 

Conducerea Judecătoriei Cornetu


______________________________


Decizia nr. 76 din data de 28.09.2023 emisă de preşedintele Judecătoriei Cornetu.pdfDecizia nr. 76 din data de 28.09.2023 emisă de preşedintele Judecătoriei Cornetu.pdf


______________________________


ANUNŢ

 

Prin Hotărârea Colegiului de conducere nr. 8/15.09.2023 s-a dispus desființarea completurilor C7, C7 Cameră de consiliu (Secţia civilă), C7 şi C7 Cameră de Consiliu (Secţia comună), începând cu 15 septembrie 2023,  dosarele aflate pe rolul acestor completuri urmând să fie repartizate ciclic.

În urma aplicării acestor măsuri administrative ședințele completurilor C7, C7 Cameră de consiliu (Secţia civilă), C7 şi C7 Cameră de Consiliu (Secţia comună), nu se vor mai desfășura la termenele stabilite (20.09.2023; 04.10.2023,18.10.2023, urmând ca părţile să fie citate pentru termenul ce se va stabili în cauză.

  

Vă mulţumim pentru înţelegere,

 

Conducerea Judecătoriei Cornetu


 

 

__________________________

 

COMUNICAT

04 septembrie 2023

 

           

La data de 04 septembrie 2023, ora 12,00, la sediul Judecătoriei Cornetu a avut loc Adunarea Generală a judecătorilor acestei instanţe, convocată de către Preşedintele instanţei conform art.55 alin.2 lit. a din Legea nr.304/2022 privind organizarea judiciară, şi art.14 alin.1 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr.3243/2022. 

Având în vedere Decizia Curţii Constituţionale nr. 467 din 2 august 2023 referitoare la obiecția de neconstituţionalitate a dispozițiilor art.I-IV, ale art.XIII alin.(5) și (6) și ale art.XV din Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu și a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a anexelor nr.1-3 la aceasta, precum și a legii în ansamblul său prin care s-a admis obiecția de neconstituționalitate şi stadiul actual al procesului legislativ privind modificarea și completarea actelor normative care reglementează pensia de serviciu a magistraţilor, judecătorii Judecătoriei Cornetu, întruniţi astăzi în Adunarea Generală, au decis, cu majoritatea celor prezenţi, ca, începând cu data de 05 septembrie 2023, să suspende forma de protest adoptată prin Hotărârea nr. 5 din 20 iunie 2023 a Adunării Generale a judecătorilor din cadrul acestei instanţe, activitatea de judecată urmând a fi reluată pentru toate cauzele. 

 În funcţie de stadiul procesului legislativ, Adunarea Generală a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Cornetu va fi reconvocată la un moment ulterior pentru a hotărî dacă se impune reevaluarea masurilor adoptate.  

 

 

Biroul de Informare și Relații Publice

 
 

__________________________COMUNICAT


Judecătorii Judecătoriei Cornetu, întruniţi astăzi în Adunarea Generală, au decis, cu unanimitatea celor prezenţi, ca, începând cu data de 21 iunie 2023, pe perioadă nedeterminată, să adopte forma de protest a amânării judecării cauzelor, cu excepţia cauzelor urgente mai jos menţionate, până când puterea legiuitoare va respecta statutul şi munca tot mai împovărătoare de la an la an, atât a judecătorilor, cât şi a personalului auxiliar de specialitate.

Volumul inuman de muncă, în rândul judecătorilor, agravat de plecările masive din sistemul judiciar, în contextul incoerenţei şi lipsei de transparenţă a puterii legiuitoare, subdimensionarea cronică a schemelor de personal, neadaptate de ani de zile volumului uriaş de cauze, incompatibilitățile şi interdicţiile profesiei, sunt aspecte ce trebuiau cântărite de legiuitor, atunci când a decis să lovească nemeritat corpul judecătorilor, prin afectarea statutului şi a independenţei, prin lezarea chiar a demnităţii profesiei.

Facem cunoscut opiniei publice faptul că regretăm profund că am fost nevoiţi să recurgem la această formă de protest, însă este în interesul societăţii ca statutul judecătorului să fie unul puternic, respectat şi independent. Statutul judecătorului nu este un privilegiu al acestuia, ci este dreptul societăţii de a avea o justiţie independentă şi imparţială. Independenţa judecătorului nu poate face obiectul negocierii politice, iar un corp profesional desconsiderat nu va mai oferi societăţii acele garanţii de independenţă, atât de necesare.

Pensia judecătorilor, de serviciu şi nu specială, aşa cum s-a afirmat în spaţiul public, este consacrată în legislaţia naţională încă din anul 1997, iar legiuitorul nu a oferit niciun argument rezonabil pentru a o elimina. Ea a fost concepută tocmai pentru a consolida statutul judecătorului şi garanţiile de independenţă pe care acesta trebuie să le ofere.

Eliminarea acestei componente a independenţei judecătorului este în dezacord cu jurisprudenţa constantă a Curţii Constituţionale care a decis că eliminarea acestei pensii pentru judecători este contrară exigențelor actuale, pe care importante documente internaționale le exprimă în mod direct cu privire la drepturile judecătorilor, în considerarea importanței rolului acestora în apărarea statului de drept.

De asemenea, modificările legilor justiţiei recent adoptate (în decembrie 2022) au reprezentat un jalon PNRR îndeplinit, PNRR statuând, în mod expres, neincluderea pensiilor judecătorilor în categoria care urmează să fie modificată.

Pentru a reduce la minim prejudicierea intereselor justiţiabililor, s-a decis, în Adunarea Generală,  judecarea următoarelor cauze:

- în materie civilă: ordin de protecţie; tutelă/curatelă; internare medicală nevoluntară; încetare internare medicală; ordonanţă preşedenţială; suspendare provizorie a executării silite; suspendare executare silită conform Codului de procedură fiscală; încuviinţare executare silită; măsuri asigurătorii; asigurare dovezi; incidentele procedurale (abţineri/recuzări) ivite în toate dosarele; incidentele procedurale în cauzele care se judecă de urgenţă, inclusiv cererile de îndreptare, lămurire şi completare a hotărârii; orice alte cereri care vizează situaţii excepţionale sau care pot fi considerate de urgenţă deosebită. 

- în materie penală: cauzele în care sunt inculpaţi sub imperiul măsurilor preventive, cauze de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi, cauzele în materia executării pedepsei, verificare măsuri asiguratorii, cereri privind menţinerea, înlocuirea sau încetarea măsurilor de siguranţă cu caracter medical; cereri având ca obiect prelungirea dreptului de circulaţie pe drumurile publice, încheieri de cameră preliminară unde nu sunt invocate cereri şi excepţii (în care legea nu prevede citarea părţilor); incidentele procedurale (abţineri/recuzări) ivite în toate dosarele; orice alte cereri care vizează situaţii excepţionale sau care pot fi considerate de urgenţă deosebită.

 

Totodată, s-a decis amânarea fazei scrise, în sensul întocmirii actelor procedurale din procedura prealabilă exclusiv în dosarele având obiectele enumerate anterior.


S-a hotărât reducerea programului de lucru cu publicul la compartimentele auxiliare, astfel:

- în perioada 21.06.2023 – 30.06.2023,  zilnic programul de lucru cu publicul va fi de 2 ore, de la 09:00  la 11:00;

începând cu data de 01.07.2023, programul de lucru cu publicul va fi în zilele de marţi şi joi, câte 2 ore,  de la 09:00  la 11:00.  

Pentru reevaluarea situaţiei, în funcţie de stadiul procesului legislativ, Adunarea Generală a Judecătorilor Judecătoriei Cornetu urmează a fi reconvocată la un moment ulterior.

 

 

 

BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE AL JUDECĂTORIEI CORNETU

_______________________________

__________


În atenția participanţilor la procedurile judiciare

 de pe rolul Judecătoriei Cornetu

 

           

Conducerea Judecătoriei Cornetu vă informează că, începând cu data de 01.05.2023, vor funcţiona în cadrul secției civile 11 judecători, în condițiile în care în luna noiembrie a anului 2022 în cadrul secției civile funcționau 17 judecători, iar în cadrul secţiei penale vor funcționa 4 judecători, în luna octombrie a anului 2022 funcționând 5 judecători în cadrul secției penale.

La nivelul Judecatoriei Cornetu, în special în cadrul Secției civile, fluctuația de personal a fost una semnificativă, sens în care precizăm că, în perioada 16.11.2022-prezent, au fost desființate 6 completuri de judecată, cu consecința repartizării ciclice a unui număr de 1784 de dosare către toate completurile de judecată care judecă în materie civilă.

De asemenea, se reliefează o creștere semnificativă a numărului de dosare nou înregistrate pe rolul Judecătoriei Cornetu raportat la anii precedenți, în intervalul ianuarie – aprilie.

Factorii expuși anterior conduc, în mod obiectiv, la prelungirea termenelor de judecată care vor fi acordate în cauză, atât în dosarele nou înregistrate, cât și în dosarele repartizate în urma desființării completurilor de judecată, având în vedere că se impune asigurarea unui echilibru referitor la complexitatea cauzelor repartizate în ședințele de judecată, care să îi permită judecătorului de caz să gestioneze în mod corespunzător cauzele, să le soluționeze și să redacteze motivările cu respectarea termenelor impuse de dispozițiile legale în vigoare, acest echilibru fiind unul necesar pentru garantarea dreptului părților la un proces echitabil.

În virtutea acestor considerente, vă adresăm rugămintea de a manifesta înțelegere privitor la termenele de judecată acordate în cauzele aflate pe rolul instanţei, având în vedere situaţia excepţională cu care se confruntă în prezent Judecătoria Cornetu.

 

 Cu deosebită consideraţie,

 

Conducerea Judecătoriei Cornetu

__________________________
ANUNŢ

 

Prin Decizia nr. 40/28.04.2023 emisă de Preşedintele Judecǎtoriei Cornetu s-a dispus desfințarea completurilor C1,C1 Camera de Consiliu, C5, C5 Camerǎ de consiliu şi C15, C15 Camera de Consiliu, după cum urmeazǎ:

- începând cu data de 28.04.2023 completurile C1, C1 Camera de Consiliu şi C15, C15 Camerǎ de consiliu;

- începând cu data de 02.05.2023 completurile C5,C5 Camera de Consiliu.

În urma aplicǎrii acestor măsuri administrative ședințele completurilor C1, C1 Camera de Consiliu, C5, C5 Cameră de consiliu şi C15, C15 Camera de Consiliu nu se vor mai desfǎsura la termenele stabilite (04.05.2023, 08.05.2023, 10.05.2023,15.05.2023,17.05.2023 şi 18.05.2023), urmând ca pǎrtile sǎ fie citate pentru termenul ce se va stabili în cauză.

 

Vǎ mulţumim pentru întelegere,

 

Conducerea Judecǎtoriei Cornetu


__________________________

ANUNŢ

 

Prin Decizia nr. 27/23.03.2023 emisă de Preşedintele Judecătoriei Cornetu s-a dispus desființarea completurilor C11, C11 Cameră de consiliu, începând cu 23 martie 2023,  dosarele aflate pe rolul acestor completuri urmând să fie repartizate ciclic.

În urma aplicării acestor măsuri administrative ședințele completurilor C11, C11 Cameră de consiliu nu se vor mai desfășura la termenele stabilite (28 martie 2023, 04 aprilie 2023, 18 aprilie 2023, 02 mai 2023, 23 mai 2023,  06 iunie 2023 şi 20 iunie 2023), urmând ca părţile să fie citate pentru termenul ce se va stabili în cauză.

  

Vă mulţumim pentru înţelegere,

 

Conducerea Judecătoriei Cornetu


__________________________

 

Decizia nr. 1/05.01.2023 emisă de Preşedintele Judecătorei Cornetu (priveşte completurile specializate).doc


__________________________


ANUNŢ

privind operaţionalizarea serviciului de comunicare electronică

a actelor de procedură începând cu data de 09.11.2020

 

Începând cu data de 09.11.2020, Judecătoria Cornetu a implementat sistemul informatic „Trimitere Document Securizat” (TDS), prin intermediul căruia citarea şi comunicarea actelor de procedură se realizează cu ajutorul poștei electronice (email) / sms., în baza Deciziei preşedintelui Judecătoriei Cornetu nr. 27 din data de 05.11.2020.pdfDeciziei preşedintelui Judecătoriei Cornetu nr. 27 din data de 05.11.2020.pdf și Hotărârii Colegiului de  conducere al instanţei, nr. 21 din data de 29.10.2020.pdfHotărârii Colegiului de conducere al instanţei, nr. 21 din data de 29.10.2020.pdf

În materie civilă, citarea şi comunicarea actelor de procedură se va efectua doar pentru dosarele înregistrate după data de 21.12.2018.

Începând cu data de 09.11.2020 se modifică procedura de acces la Dosarul electronic, în sensul că vor fi aprobate toate cererile de acces, cu excepţia celor care vizează activitatea judecătorului de drepturi şi libertăţi.

Pentru dosarele înregistrate anterior datei de 11.05.2020 și pentru cele exceptate de la procedura de scanare, conform Hotărârii Colegiului de Conducere nr. 7/2020, vor putea fi consultate doar actele emise de instanța de judecată.

Pentru a putea beneficia de comunicarea documentelor în format electronic și pentru accesarea dosarului electronic, părţile/participanţii vor completa CERERE ACCES COMUNICARE ACTE JUDECATORIA CORNETU.docxCERERE ACCES COMUNICARE ACTE JUDECATORIA CORNETU.docx, pe care o vor inainta instanței de judecată, prin e-mail la adresa jud-cornetu-reg@just.ro, pe fax la nr. 021 4689227, prn poștă sau servicii de curierat.

Cererea se poate depune într-un dosar deja existent sau odată cu acțiunea introductivă. În fiecare dosar, trebuie depusă o cerere separată.

  Instrucţiuni de utilizare a aplicaţiei Dosar Electronic.docInstrucţiuni de utilizare a aplicaţiei Dosar Electronic.doc______________________________________________________________________


Prin Hotărârea Colegiului de Conducere nr. 7 din data de 29.04.2020 s-a decis implementarea procedurii privind constituirea Dosarului electronic şi accesul la acestaîncepând cu data de 11.05.2020.

În aplicarea acestei hotărâri, se vor scana dosarele şi documentele depuse în dosarele înregistrate începând cu data de 11.05.2020.

În aplicaţia Dosar electronic vor fi vizualizate doar documentele din dosarele înregistrate începând cu data de 11.05.2020.

Pentru a avea acces la dosarul electronic, trebuie să completaţi şi să înaintaţi instanţei Cerere de acordare acces la Dosarul electronic.docCererea de acordare acces la Dosarul electronic.doc şi să urmaţi Instrucţiuni de utilizare a aplicaţiei Dosar Electronic.docInstrucţiunile de utilizare a aplicaţiei Dosar Electronic.doc.Informaţii de interes public


Contact

           Purtator de cuvânt al Judecatoriei Cornetu:
           Judecator Gabor Cristina (tel. 073 488 2629)

           Locţiitor al purtătorului de cuvânt:
           Judecător Trif Alexandra Alina


           Biroul de Informare Publica si Relatii cu Mass media
           Judecator delegat: GABOR CRISTINA
           Grefier delegat: Iosif Vasile (tel. 021 468 92 35, interior 113, jud-cornetu-brp@just.ro)