Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie


Lista actualizata 26_03_2020 a cauzelor care se judecă pe durata starii de urgenta la Curtea de Apel Alba Iulia si instantele arondate  Lista.pdfLista.pdf
 

Informatii DOSAR ELECTRONIC

 

Cum am acces la DOSARUL ELECTRONIC?
Cum am acces la DOSARUL ELECTRONIC ?
Pentru a avea acces la dosarul electronic, este suficient ca în documentele înaintate instanței, de preferință în partea introductivă, să fie menționate: adresa de e-mail si telefonul mobil.
Cererea nu trebuie semnată, însă trebuie însoțită de o copie a cărții de identitate și/sau dovada calității de reprezentant si transmisa la adresa ca-albaiulia@just.ro.
 

Acceseaza DOSARUL ELECTRONIC la adresa www.curteadeapelalbaiulia.ro

 

 
dosar electronic.png 
COMUNICAT DE PRESĂ
   
Începând cu data de 15.05.2020, Judecătoria Agnita îşi reia gradual activitatea 
 
 
·        Pentru perioada 15.05.2020 – 31.08.2020 programul de lucru cu publicul la birourile registratură, arhivă şi relaţii cu publicul va fi următorul:
-         registratura: luni-vineri, între orele 8,00 -13,00 ;
-         arhiva: luni-vineri, între orele 8,00-13,00;
-         informare şi relaţii publice, luni-vineri, între orele 8,00-13,00.
 
·        Pentru informaţii şi relaţii telefonice privind dosarele înregistrate pe rolul instanţei, programul birourilor registratură, arhivă şi informare şi relaţii publice este zilnic, de luni până vineri, între orele:  8,00 -15,30.
 
·        La şedinţele de judecată, accesul în clădire al avocaţilor, consilierilor juridici, experţilor, părţilor, participanţilor si publicului va fi permis cu 15 minute  înaintea intervalului orar destinat apelării cauzei.
 
·        La biroul registratură, grefierul registrator va gestiona fluxul de persoane astfel încât în interiorul biroului să fie prezentă o singură persoană.
 
·        La biroul arhivă, grefierul arhivar va gestiona fluxul de persoane astfel încât în interiorul biroului să fie prezente o singură persoană.
 
·        Pentru studiul dosarelor, se vor aloca 15 minute fiecărei persoane, iar solicitarea de studiu dosar se va face telefonic la nr. 0269/510875, cu programare, astfel încât în birou să nu se regăsească mai mult de o persoană, cu respectarea regulilor de distanţare fizică, şi doar în măsura în care justiţiabilii nu au posibilitatea de a consulta dosare sau evidenţe în format electronic (www.tribunalulsibiu.ro, www.curteadeapelalbaiulia.ro). În cazuri excepţionale, grefierul arhivar va putea permite accesul şi fără o programare prealabilă.
 
·        Transmiterea cererilor de chemare în judecată, a cererilor de declarare a căilor de atac, precum şi a oricăror alte cereri adresate instanţei care nu se depun direct în şedinţă, precum şi comunicarea acestora către părţi se recomandă a fi realizată prin mijloace electronice.
 
·        Se recomandă ca depunerea de cereri sau înscrisuri la dosarul cauzei şi transmiterea lor către părţi să fie făcută prin poştă sau prin mijloace de comunicare electronică, pe cât posibil nu în timpul şedinţei de judecată.
 
·     Cererile adresate instanţei pentru eliberarea certificatelor, a copiilor de pe înscrisuri şi pentru restituirea înscrisurilor originale se vor depune în principal prin mijloace de comunicare electronică sau prin poştă, în condiţii care să asigure verificarea identităţii solicitantului. Înscrisurile eliberate în temeiul acestor cereri se vor transmite în principal prin poştă sau, dacă persoana care a formulat cererea solicită, prin poştă electronică.
 
·        În vederea judecării cauzelor vor fi stabilite intervale orare diferenţiate. Lista cauzelor, cuprinzând intervalele orare, va fi postată în ziua anterioară şedinţei de judecată pe portalul instanţei.
 
·        Citarea părţilor la judecată se va face cu indicarea următoarelor menţiuni:
-intervalul orar în care a fost fixată dezbaterea cauzei;
-înscrisurile pe care intenţionează să le depună să fie transmise anterior termenului de judecată prin e-mail sau fax;
-posibilitatea completării cererii de acces la dosarul electronic şi de exprimare a acordului pentru comunicarea actelor în format electronic, cu indicarea site-ului Curţii de Apel Alba Iulia de unde poate fi descărcată cererea (site-ul www.curteadeapelalbaiulia.ro), şi
-prezenţă obligatorie/prezenţă neobligatorie sau că pot solicita judecarea cauzei în lipsă.
 
 
PREŞEDINTE DELEGAT,
Teodor Marian Barbu
 
13.03.2020
În contextul măsurilor necesare pentru prevenirea şi limitarea efectelor epidemiei determinate de infectarea cu COVID-19 şi evitarea riscului de răspândire a infecţiilor respiratorii,
 
                      JUDECĂTORIA AGNITA
                 face următoarele recomandări:
 
·         evitarea prezenţei la instanţă, în cazul în care aceasta nu este absolut necesară;
·         se pune în vedere persoanelor faptul că, dacă se prezintă în instanță, trebuie să completeze o declarație pe proprie răspundere din care să rezulte dacă au avut deplasări în exteriorul ţării sau au avut contact cu o altă persoană care    s-a întors în ţară, în ultimele 14 zile.
·         utilizarea, în principal, a mijloacelor electronice şi tehnice pentru transmiterea actelor de procedură (e-mail, fax, telefon, etc.);
·         accesarea aplicaţiei informatice “Dosarul electronic” (siteurile www.tribunalulsibiu.ro şi www.curteadeapelalbaiulia.ro) şi evitarea prezentei fizice la arhive;
·         analizarea posibilităţii de a se solicita, în scris, amânarea judecării cauzei sau judecarea cauzei în lipsă, pentru motive medicale;
·         persoanele care se află în carantină/izolare la domiciliu vor înştiinţa completul de judecată cu privire la acest aspect, telefonic sau  printr-o cerere transmisă pe fax sau în format electronic;
·         pe toată durata prezenţei în instanţă, publicul este rugat să respecte măsurile de igienă şi protecţie recomandate de Ministerul Sănătăţii, acestea fiind afişate la loc vizibil, la sediul Judecătoriei Agnita.
 
·         se pune în vedere persoanelor care se prezintă la registratura și arhiva instanței faptul că în incinta acestor birouri este permisă prezența unei singure persoane, iar studiul dosarelor la arhiva instanței nu va dura mai mult de 10 minute, având în vedere că dosarele scanate pot fi studiate în cadrul aplicației informatice “Dosarul electronic”. Programul la registratura și arhiva instanței se desfășoară  între orele 8,30 - 11,30 (luni-vineri).
 
·         începând cu data de 16.03.2020 şi până la data de 31.03.2020, Judecătoria Agnita va soluţiona  cauzele urgente, fiind considerate ca având caracter de cauze urgente:
-           în materie penală: cauzele cu măsuri preventive de orice fel (cauze penale indiferent de obiectul acestora în care există măsuri preventive chiar şi dacă acestea sunt luate într-o altă cauză), cereri de competenţa judecătorilor de drepturi şi libertăţi, cereri de recuzare, cauzele penale în care există posibilitatea împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale, prelungire drept de circulaţie;
-           în materia non-penală:  ordine de protecţie, ordonanţa președințială, delegare autoritate părintească, cereri de suspendare provizorie a executării silite, cererii de suspendare a executării silite, cereri privind asociaţiile şi fundaţiile, măsuri asiguratorii (sechestru judiciar, sechestru asigurător, asigurare dovezi, etc.,), încuviinţare executare silită.
 
·         pe lângă cauzele urgente, se vor soluționa cauzele în care nu este necesară citarea părților, precum și cauzele în care, deși trebuie citate părțile, nu este necesară prezența acestora sau a altor persoane în fața instanței pentru soluționare. Alte cauze vor fi judecate de la caz la caz, în funcție de aprecierea titularului completului de judecată, având în vedere vătămarea cauzată părților prin nesoluționarea cauzelor în termen scurt, precum și persoanele care trebuie să fie prezente în instanță pentru soluționare.
 
JUDECĂTORIA AGNITA
        BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE
 
                          IMPORTANT  !!!

 

 Comunicat de presă

În contextul măsurilor necesare pentru prevenirea şi limitarea efectelor epidemiei determinate de infectarea cu COVID-19 şi evitarea riscului de răspândire a infecţiilor respiratorii,

JUDECĂTORIA AGNITA

face următoarele recomandări: 

•   evitarea prezenţei la instanţă, în cazul în care aceasta nu este absolut necesară;

•   utilizarea, în principal, a mijloacelor electronice şi tehnice pentru transmiterea actelor de procedură (e-mail, fax, telefon, etc.);

- accesarea aplicaţiei informatice “Dosarul electronic” (site-ul 

www.tribunalulsibiu.ro şi evitarea prezentei fizice la arhive;

•   analizarea posibilităţii de a se solicita, în scris, amânarea judecării cauzei au judecarea cauzei în lipsă, pentru motive medicale;

•   persoanele care se află în carantină/izolare la domiciliu vor înştiinţa completul de judecată cu privire la acest aspect, telefonic sau  printr-o cerere transmisă pe fax sau în format electronic;

•   pe toată durata prezenţei în instanţă, publicul este rugat să respecte măsurile de igienă şi protecţie recomandate de Ministerul Sănătăţii, acestea fiind afişate la loc vizibil, la sediul Judecătoriei Agnita.

 JUDECĂTORIA AGNITA

BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

  IMPORTANT  !!!

INSTRUCTIUNI MINISTERUL SANATATII - CORONAVIRUS.pdfINSTRUCTIUNI MINISTERUL SANATATII - CORONAVIRUS.pdf


 

ANUNȚ IMPORTANT
 
Începând cu data de luni, 03.02.2020, având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Agnita din data de 03.02.2020 se amână judecarea cauzelor aflate pe rolul instanței cu excepția cauzelor considerate urgente, și anume:
 
-          în materie civilă: ordine de protecție, ordonanțe președințiale, suspendare provizorie, suspendare executare silită, delegarea autorității părintești, măsuri asiguratorii, abțineri/recuzări în cauzele urgente, cereri de încuviințare a executării silite și alte cauze, apreciate urgente datorită împrejurărilor concrete ale acestora.
-          în materie penală: cauzele de competența judecătorului de drepturi și libertăți, cauzele în care au fost dispuse măsuri preventive, prelungire dovadă circulație și alte cauze apreciate urgente datorită împrejurărilor concrete ale acestora.
 
 
Începând cu data de luni, 17.02.2020, având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Agnita nr.3/07.02.2020, se va relua activitatea de judecată, până la data de 18.03.2020, respectiv până la pronunțarea unei soluții de către Curtea Constituțională.
 
 

ANUNȚ
 
 Vă aducem la cunoștință că informații despre dosare se pot obține și accesând următoarele link-uri:
 
 http://www.tribunalulsibiu.ro  secțiunea INFO DOSAR.

 

 

DATE CU CARACTER PERSONAL

 

 

 

 


Actualitate

Judecătoria Agnita are sediul în oraşul Agnita, str. Aurel Vlaicu, nr.14, jud. Sibiu.
           Compartimentele instanţei sunt localizate după cum urmează:
                              REGISTRATURĂ -ARHIVĂ      -parter
                              PREŞEDINTELE INSTANŢEI    -etaj
                              GREFIER ŞEF                                     -etaj
                              SALA DE JUDECATĂ                    -etaj
              Accesul publicului în sala de judecată este permis  cu o jumătate de oră înainte de începerea şedinţei de judecată. 

Informaţii de interes public

...

Contact

...