Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

 
 
 
Prin hotărârea Secţiei pentru judecători din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii nr. 2646/16.11.2023 a fost adoptat Chestionarul elaborat în cadrul Grupului de lucru privind Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2022-2025, propus ca modalitate de evaluare a gradului de satisfacţie al părţilor interesate în vederea atingerii indicatorului din Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2022-2025. Chestionarul este disponibil on-line accesând link-ul de mai jos sau pe site-ul Tribunalului Sibiu la secţiunea ”Chestionar”.
 
 
 
ANUNȚ IMPORTANT
 
Începând cu data de 30.01.2024 încetează forma de protest adoptata prin Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Agnita  nr.1/20.06.2023 şi reluată prin Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Agnita  nr.3/15.12.2023.
Având în vedere că protestul grefierilor din cadrul Judecătoriei Agnita s-a suspendat începând cu data de 29.01.2024, se revine la următorul program cu publicul:
La compartimentul registratură:
         zilnic între orele 900 – 1300
La compartimentul arhivă:
         zilnic între orele 900 – 1300
Preşedinte delegat,
         Nicolae Alexandru Socea
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ANUNȚ IMPORTANT
 
Prin Hotărârea nr. 2 din 13.12.2023 a Adunării Generale a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Agnita:
-          s-a luat act de Hotărârea Adunării generale a SNGJ Dicasterial din 9.12.2023 prin care personalul auxiliar de specialitate şi cel conex adoptă începând cu data de 11.12.2023 forma de protest a reducerii programului de activitate şi a participării lor doar la judecata cauzelor urgente.
-          s-a stabilit următoarea listă de cauze urgente:
 
o   în materie civilă: ordine de protecție, ordonanțe președințiale, suspendare provizorie, suspendare executare silită, delegarea autorității părintești, măsuri asiguratorii, abțineri/recuzări în cauzele urgente și alte cauze, apreciate urgente datorită împrejurărilor concrete ale acestora;
o   în materie penală: cauzele de competența judecătorului de drepturi și libertăți, cauzele în care au fost dispuse măsuri preventive, prelungire dovadă circulație,  cauzele în care s-ar putea prescrie fapta şi alte cauze apreciate potrivit imprejurarilor concrete ca fiind urgente.
 
-          s-a convocat o nouă Adunare Generală a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Agnita, în data de 19.12.2023, ora 10,00, pentru a se pune în discuţie reluarea formei de protest de către judecători, faţă de modificările Legii nr.303/2022 operate prin Legea nr.282/2023 cu privire la eliminarea vechimii asimilate în mod retroactiv şi în raport de lipsa asigurării de către ordonatorii de credite a fondurilor necesare plăţii salariilor judecătorilor şi a drepturilor salariale stabilite prin hotărâri judecătoreşti.
 
PROGRAMUL CU PUBLICUL PE PERIOADA MANIFESTĂRILOR DE PROTEST
 
Având în vedere formele de protest anunțate de Sindicatul Național al Grefei Judiciare DICASTERIAL începând de luni 11.12.2023, vă informăm că la Judecătoria Agnita pe perioada PROTESTULUI programul cu publicul va fi următorul:
la compartimentul REGISTRATURĂ, între orele 09.00 – 11.00,
la compartimentului ARHIVĂ, între orele 09.00 – 11.00;
  
Prin Hotărârea din data de 9.12.2023 a Adunării Generale extraordinare a Sindicatului Naţional al Grefei Judiciare DICASTERIAL s-a hotărât adoptarea unor forme de protest, de către personalul auxiliar de specialitate și conex din instanțe și parchete, începând cu data de 11 decembrie 2023, pe perioadă nedeterminată de timp.
 
Pe perioada protestului se soluţionează doar cauzele considerate urgente.
 Listele de sedinta cu cauzele urgente care se judeca pot fi gasite la adresa :  
 
Preşedinte delegat,
 Nicolae Alexandru Socea
 
 
Listele de sedinta cu cauzele urgente care se judeca pot fi gasite la adresa :  
 
 
ANUNȚ IMPORTANT
 
Începând cu data de 25.09.2023,
Potrivit Hotărârii nr.2040/13.07.2023 emisă de Consiliul Superior al Magistraturii – Secţia pentru Judecători, privind normarea muncii, şi în baza Deciziilor nr. 11/03.08.2023 şi nr. 15/25.09.2023, emise de preşedintele Judecătoriei Agnita, numărul de dosare/complet/total şedinţe de judecată programate în decursul unei luni este de 40 dosare, la care se adaugă cauzele urgente şi cele repetitive.
 
Preşedinte delegat,
 Nicolae Alexandru Socea
 
 
 
ANUNȚ IMPORTANT
 
Începând cu data de 11.09.2023 se suspendă protestul adoptat de Adunarea Generală a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Agnita prin Hotărârea nr. 1 din 20.06.2023, urmând ca Judecătoria Agnita să îşi reia activitatea cu aplicarea dispoziţiilor Hotărârii nr.2040/13.07.2023 emisă de Consiliul Superior al Magistraturii – Secţia pentru Judecători, privind normarea muncii.
Potrivit Hotărârii nr.2040/13.07.2023 emisă de Consiliul Superior al Magistraturii – Secţia pentru Judecători, privind normarea muncii, şi în baza Hotărârii nr.11/03.08.2023 emisă de preşedintele Judecătoriei Agnita, numărul de dosare/complet/total şedinţe de judecată programate în decursul unei luni este de 40 dosare.
Menţionăm faptul că din data de 01.09.2023 în cadrul Judecătoriei Agnita îşi desfăşoară activitatea un singur judecător din totalul schemei de 4 judecători.
Preşedinte delegat,
Nicolae Alexandru Socea
 
 
ANUNȚ IMPORTANT
ADUNAREA GENERALĂ A JUDECĂTORILOR
 HOTĂRÂREA  NR. 1/2023
20.06.2023

Adunarea generală a judecătorilor din cadrul Judecătoriei AGNITA a fost convocată potrivit art. 14 alin. 1 din Regulamentul de Ordine Interioară al Instanţelor Judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 3.243/2022 din 22.12.2022,
Adunarea Generală a Judecătorilor din data de 20.06.2023, ora 10,00 a fost legal constituită având în vedere prezenţa tuturor judecătorilor in functie,
Faţă de evoluţia proiectului privind pensiile de serviciu care vizeaza printre altele marirea varstei de pensionare si eliminarea vechimii asimilate, precum si in raport de lipsa de previzibilitate a modificarilor preconizate, de natura a afecta in mod grav statutul si cariera magistratilor şi in raport de necesitatea discutării măsurilor care se impun a fi adoptate, având în vedere modificările legislative mentionate la nivelul sistemului judiciar, precum şi adaptarea numărului de cauze pe şedinţă, raportat la schema de personal, complexitate şi volumul de activitate,
În baza art.14 alin.3 din Regulamentul de Ordine Interioară al instanţelor judecătoreşti – aprobat prin Hotărârea C.S.M. nr. 3.243/2022, se constată că au fost  întrunite condiţiile legale pentru adoptarea unei hotărâri în sensul pus în discuţie în această adunare generală.
Prin urmare, Adunarea generala a judecatorilor din cadrul Judecatoriei Agnita, cu unanimitatea judecatorilor in functie,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Adoptarea formei de protest în sensul amânării judecării cauzelor începând cu şedinţele  de judecată stabilite din data de 21 iunie 2023, precum şi suspendarea activităţii privind procedura prealabilă, urmând să se convoace o nouă Adunare Generală a Judecătorilor şi să fie reluate discuţiile în raport cu măsurile care se adoptă în mediul legislativ, pentru a se hotărî continuarea sau încetarea formei de protest.
Art.2  Prevederile art.1 nu se aplică cauzelor care se soluţionează în regim de urgenţă, după cum urmează:
-    în materie civilă: ordine de protecție, ordonanțe președințiale, suspendare provizorie, suspendare executare silită, delegarea autorității părintești, măsuri asiguratorii, abțineri/recuzări în cauzele urgente și alte cauze, apreciate urgente datorită împrejurărilor concrete ale acestora;
-    în materie penală: cauzele de competența judecătorului de drepturi și libertăți, cauzele în care au fost dispuse măsuri preventive, prelungire dovadă circulație,  precum şi cauzele în care s-ar putea prescrie fapta si alte cauze apreciate potrivit imprejurarilor concrete ca fiind urgente.
Art.3 Solicitarea preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Avocatului Poporului, preşedinţilor Senatului şi Camerei Deputaţilor de sesizare a Curţii Constituţionale cu privire la neconstituţionalitatea  prevederilor legislative.
Art.4  Acordarea mandatului preşedintelui Curţii de Apel Alba Iulia privind adoptarea unei rezoluţii comune a preşedinţilor curţilor de apel, cu ocazia întâlnirii ce va avea loc la Iaşi în perioada 29-30 iunie 2023.


PREȘEDINTE DELEGAT,
Judecător Socea Nicolae Alexandru
 

Informatii DOSAR ELECTRONIC

 

Cum am acces la DOSARUL ELECTRONIC?
Cum am acces la DOSARUL ELECTRONIC ?
Pentru a avea acces la dosarul electronic, este suficient ca în documentele înaintate instanței, de preferință în partea introductivă, să fie menționate: adresa de e-mail si telefonul mobil.
Cererea nu trebuie semnată, însă trebuie însoțită de o copie a cărții de identitate și/sau dovada calității de reprezentant si transmisa la adresa ca-albaiulia@just.ro.
 

Acceseaza DOSARUL ELECTRONIC la adresa www.curteadeapelalbaiulia.ro

 

 
dosar electronic.png
 
 
·        Pentru informaţii şi relaţii telefonice privind dosarele înregistrate pe rolul instanţei, programul birourilor registratură, arhivă şi informare şi relaţii publice este zilnic, de luni până vineri, între orele:  8,00 -15,30.
 
·        La şedinţele de judecată, accesul în clădire al avocaţilor, consilierilor juridici, experţilor, părţilor, participanţilor si publicului va fi permis cu 15 minute  înaintea intervalului orar destinat apelării cauzei.
 
·        La biroul registratură, grefierul registrator va gestiona fluxul de persoane astfel încât în interiorul biroului să fie prezentă o singură persoană.
 
·        La biroul arhivă, grefierul arhivar va gestiona fluxul de persoane astfel încât în interiorul biroului să fie prezente o singură persoană.
 
·        Pentru studiul dosarelor, se vor aloca 15 minute fiecărei persoane, iar solicitarea de studiu dosar se va face telefonic la nr. 0269/510875, cu programare, astfel încât în birou să nu se regăsească mai mult de o persoană, cu respectarea regulilor de distanţare fizică, şi doar în măsura în care justiţiabilii nu au posibilitatea de a consulta dosare sau evidenţe în format electronic (www.tribunalulsibiu.ro, www.curteadeapelalbaiulia.ro). În cazuri excepţionale, grefierul arhivar va putea permite accesul şi fără o programare prealabilă.
 
·        Transmiterea cererilor de chemare în judecată, a cererilor de declarare a căilor de atac, precum şi a oricăror alte cereri adresate instanţei care nu se depun direct în şedinţă, precum şi comunicarea acestora către părţi se recomandă a fi realizată prin mijloace electronice.
 
·        Se recomandă ca depunerea de cereri sau înscrisuri la dosarul cauzei şi transmiterea lor către părţi să fie făcută prin poştă sau prin mijloace de comunicare electronică, pe cât posibil nu în timpul şedinţei de judecată.
 
·     Cererile adresate instanţei pentru eliberarea certificatelor, a copiilor de pe înscrisuri şi pentru restituirea înscrisurilor originale se vor depune în principal prin mijloace de comunicare electronică sau prin poştă, în condiţii care să asigure verificarea identităţii solicitantului. Înscrisurile eliberate în temeiul acestor cereri se vor transmite în principal prin poştă sau, dacă persoana care a formulat cererea solicită, prin poştă electronică.
 
·        În vederea judecării cauzelor vor fi stabilite intervale orare diferenţiate. Lista cauzelor, cuprinzând intervalele orare, va fi postată în ziua anterioară şedinţei de judecată pe portalul instanţei.
 
·        Citarea părţilor la judecată se va face cu indicarea următoarelor menţiuni:
-intervalul orar în care a fost fixată dezbaterea cauzei;
-înscrisurile pe care intenţionează să le depună să fie transmise anterior termenului de judecată prin e-mail sau fax;
-posibilitatea completării cererii de acces la dosarul electronic şi de exprimare a acordului pentru comunicarea actelor în format electronic, cu indicarea site-ului Curţii de Apel Alba Iulia de unde poate fi descărcată cererea (site-ul www.curteadeapelalbaiulia.ro), şi
-prezenţă obligatorie/prezenţă neobligatorie sau că pot solicita judecarea cauzei în lipsă.
 

ANUNȚ
 
 Vă aducem la cunoștință că informații despre dosare se pot obține și accesând următoarele link-uri:
 
 http://www.tribunalulsibiu.ro  secțiunea INFO DOSAR.

 

 

DATE CU CARACTER PERSONAL

 

 

 

 


Actualitate

Judecătoria Agnita are sediul în oraşul Agnita, str. Aurel Vlaicu, nr.14, jud. Sibiu.
           Compartimentele instanţei sunt localizate după cum urmează:
                              REGISTRATURĂ -ARHIVĂ      -parter
                              PREŞEDINTELE INSTANŢEI    -etaj
                              GREFIER ŞEF                                     -etaj
                              SALA DE JUDECATĂ                    -etaj
              Accesul publicului în sala de judecată este permis  cu o jumătate de oră înainte de începerea şedinţei de judecată. 

Informaţii de interes public

...

Contact

...