Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

                                                                                                                        

    1.Prezentare

          Prezentare instanţă

          Istoric

    2. Legislaţie

           Legislaţia care reglementează organizarea instanţei

    3. Conducere

           Conducerea instanţei

    4.Organizare

          Regulamentul de organizare şi funcţionare

          Structura organizatorică şi organigrama

          Competenţa şi instanţele arondate

          Carieră

    5. Programe și strategii proprii

          Programe şi strategii

    6. Rapoarte și studii

          Rapoarte şi studiiActualitate


Hotărâtra nr.1 / 08 ianuarie 2024. Comunicat de presă privind reluarea activității tribunalului specializat, în integralitate.


      Listele de şedinţă, conform Hotărârii nr. 11/ 11 decembrie 2023 a Adunării Generale A Judecătorilor din cadrul Tribunalului Pentru Minori Și Familie Braşov.

13 decembrie 2023


14 decembrie 2023


19 decembrie2023____________________________________________________________________________________________________ 

  


TRIBUNALUL PENTRU MINORI ȘI FAMILIE BRAȘOV

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

Vă aducem la cunoştinţă faptul că prin Hotărârea nr. 11/ 11 decembrie 2023 a Adunării Generale A Judecătorilor din cadrul Tribunalului Pentru Minori Și Familie Braşov, au fost stabilite următoarele:

Art. 1. Susține în integralitate protestul grefierilor din cadrul Tribunalului pentru Minori şi Familie Brașov începând cu data de 11.12.2023, pe perioadă nedeterminată de timp.

Art.2 Stabilește lista cauzelor urgente ce se vor judeca, după cum urmează:

a)      în materie civilă:

ü cauze directe - fond:

-      cauze ca au ca obiect măsuri de protecție reglementate de Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;

-          cauze ce au ca obiect cereri întemeiate pe dispozițiile Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției.

ü cauze în apel: ordonanţă preşedinţială, ordin de protecţie, cereri de suspendare a executării hotărârii ca urmare a exercitării căi de atac;

ü      orice alte cauze pe care judecătorul le apreciază ca având caracter urgent.

b)      în materie penală:

ü cauze directe: toate cauzele cu inculpaţi aflați sub imperiul măsurilor preventive şi/sau cu inculpaţi minori;

ü cauze în contestații: toate cauzele cu inculpaţi aflați sub imperiul măsurilor preventive şi/sau cu inculpaţi minori;

ü cauze de competența judecătorului de drepturi și libertăți;

ü orice alte cauze pe care judecătorul le apreciază ca având caracter urgent.

Art. 3 Cauzele urgente, în materie civilă sau penală, se vor judeca indiferent de ora sau ziua stabilite pentru soluţionare (zi nelucrătoare sau de sărbătoare legală, dacă dispozițiile legale aplicabile permit).

Art. 4 Pe perioada adoptării formelor de protest, în cauzele care exced enumerarea de la art. 2, nu se vor efectua acte de procedură, în programul informatic Ecris, cu excepția introducerii termenului de judecată.

            Art. 5 În perioada protestului, departamentele de arhivă şi registratură ale Tribunalului pentru Minori şi Familie Braşov vor avea următorul program de lucru cu publicul: marți și joi între orele 08:30 – 10:30.

Art. 6 Prezenta hotărâre va fi comunicată Guvernului României, Ministerului Justiţiei, Ministerului Finanțelor Publice, Consiliului Superior al Magistraturii, Înaltei Curți de Casaţie, Curţii de Apel Brașov și Baroului Brașov și va fi publicată prin afişare pe pagina de internet a instanţei.

            Adoptată, în conformitate cu dispoziţiile legale şi regulamentare, în şedinţa Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului penrru Minori şi Familie Braşov, azi, 11 decembrie 2023.


BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE,

JUDECĂTOR ANCA CAZAC_________________________________________________________________________________________________

​​​
  
   Vă aducem la cunoștință, că începând cu data de 3 octombrie 2022 copiile legalizate ale hotărârilor judecătorești  pronunțate de ​Tribunalul pentru Minori și Familie Brașov pot fi eliberate și prin intermediul aplicației TDS

COMUNICAT

 

Adunarea Generală a Judecătorilor din cadrul Tribunalului pentru Minori şi Familie Braşov a fost convocată la data de 04.09.2023 de către Preşedintele delegat al Tribunalului pentru Minori şi Familie Braşov, judecător Ramona Delida Szikszay, în conformitate cu dispoziţiile art. 48 şi art. 51 alin. (1), art. 55 alin. 1 lit. c), art.56 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 304/2022 privind organizarea judiciară, cu referire la art. 6, art. 9, raportat la art. 7 alin. (1) lit. a) și  r), art. 13 lit. e) și art. 14 din Regulamentul de Ordine Interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea nr. 3243 din 27 decembrie 2022 a Consiliului Superior al Magistraturii.

Având în vedere Decizia Curţii Constituţionale nr. 467 din 2 august 2023 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I-IV, ale art. XIII alin.(5) şi (6) şi ale art. XV din Legea pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu şi a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a anexelor nr. 1-3 la aceasta, precum şi a legii în ansamblul său prin care s-a admis obiecţia de neconstituţionalitate şi stadiul actual al procesului legislativ privind modificarea şi completarea actelor normative care reglementează pensia de serviciu a magistraților,

Adunarea Generală a Judecătorilor din cadrul Tribunalului pentru Minori şi Familie Braşov, cu unanimitate, a hotărât ca începând cu data de 05.09.2023 să fie judecate toate cauzele aflate pe rolul Tribunalului pentru Minori şi Familie Braşov.

Programul de lucru cu publicul în cadrul compartimentelor arhiva şi registratura va fi cel anterior adoptării măsurii de protest, respectiv:

            MARȚI ȘI JOI între orele 08:30 – 12:00.

În funcţie de stadiul procesului legislativ, Adunarea Generală a Judecătorilor din cadrul Tribunalului pentru Minori şi Familie Braşov va fi reconvocată la un moment ulterior pentru a hotărî dacă se impune reevaluarea masurilor adoptate.

               

BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE,

Jud. Anca Cazac  


 
LEGALIZAREA HOTĂRÂ​RILOR JUDECĂTOREȘTI CU SEMNĂTURĂ ELECTRONICĂ

         La Tribunalul pentru Minori și Familie Brașov este disponibilă eliberarea și comunicarea în format electronic
 a copiilor hotărârilor judecătorești legalizate cu mențiunea definitivă și cu SEMNĂTURĂ ELECTRONICĂ.
 
        Justițiabilii au posibilitatea astfel să obțină mai facil și mai rapid copii legalizate după hotărârile judecătorești, fără 
a mai fi necesară deplasarea la instanță, cu respectarea următorilor pași:
       I. Completarea unei CERERI cu indicarea ADRESEI DE E-MAIL a solicitantului
                cererea se poate transmite prin orice modalitate disponibilă, recomandăm pe adresa de e-mail:
                     tribunalmf-brasov@just.ro sau numărul de fax : 0268/414 096 al instanței.
                ➢modelul de cerere este disponibil aici: cerere hot legalizata.docxcerere hot legalizata.docx
           II. Atașarea dovezii calității solicitantului
           copia actului de identitate pentru părțile din dosar
           ➢ delegație, împuternicire pentru reprezentanții părților, după caz
 
      III. Atașarea dovezii achitării taxei judiciare timbru de 5 lei
           ➢ taxa judiciară de timbru de 5 lei, pentru fiecare exemplar de copie după hotărârea judecătorească definitivă,
               se achită în contul bugetului local al unităţii administrativ teritoriale în care se află domiciliul sau sediul
               solicitantului, după caz
           ➢ chitanța sau ordinul de plată reprezentând dovada achitării taxei judiciare de timbru corespunzătoare
              trebuie să cuprindă în mod obligatoriu numărul de dosar în care a fost pronunțată hotărârea a cărei
              legalizare se solicită.
 BINE DE ȘTIUT!
- Soluționarea cererilor, inclusiv comunicarea pe e-mail a hotărârilor judecătorești legalizate cu semnătură electronică,
 se realizează în termen de cel mult 3 zile.
 - Cererile de legalizare și comunicare a hotărârilor cu semnătură electronică pot fi formulate doar de părțile din 
dosarul respectiv sau reprezentanții acestora și se pot adresa exclusiv instanței unde se găsește dosarul
 la momentul solicitării.
 - Copiile hotărârilor judecătorești definitive sunt legalizate cu semnătura electronică calificată și sunt asimilate
 înscrisurilor autentice în formatul electronic comunicat, conform prevederilor legale aplicabile.
​​
  

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL
în perioada 18.12.2023 - 05.01.2024

             În perioada 18 decembrie 2023 - 5 ianuarie 2024. arhiva şi registratura tribunalului specializat să lucreze cu publicul doar în data de 18 decembrie 2023 şi în data de 20 decembrie 2023, în intervalul orar 09°°- 11°°.

            Începând cu data de 08.01.2024 se va relua programul normal de lucru cu publicul la arhivă şi registratură, respectiv:

                                            MARŢI şi JOI între orele 08:30 - 12:00       

 
Pentru studiul dosarelor în arhivă trebuie să vă programați online sau telefonic.  Pentru programare online accesează programator Click aici.

 
  

COMUNICAT

Conform Deciziei nr.14/14.05.2020 a Președintelui Tribunalului pentru Minori și Familie Brașov, programarea pentru studiul dosarelor prin folosirea programatorului electronic, accesibil pe portalul Tribunalului pentru Minori și Familie Brașov (la adresa Tribunalul pentru minori și Familie Brașov)

 ​​ 

COMUNICAT REFERITOR LA DOSARUL ELECTRONIC

         Vă informăm că, în scopul facilitării accesului justițiabililor la dosarele Tribunalului Brașov pentru Minori şi Familie Braşov, începând cu data de  8.05.2023, părțile au acces la aplicația  ,,Dosar electronic”[1] aplicație ce  permite accesul  la acte procedurale în format electronic, prin intermediul poștei electronice sau prin SMS. (https://www.curteadeapelbrasov.ro   – Acces dosar electronic)

         Astfel, accesul la dosarul electronic este permis părților, avocaților, experților, executorilor judecătorești, lichidatorilor judiciari și altor împuterniciți legali din dosarele Tribunalului specializat, care completează formularul (link) cererii de comunicare acte în format electronic şi/ sau acces la dosarul electronic.

           Vă informăm, de asemenea că, începând cu 6 aprilie 2023, modalitatea de autentificare la dosarul electronic a fost modificată ca urmare a noilor reglementări ANCOM, astfel că nu mai putem efectua comunicarea codurilor prin SMS.

         Până la adoptarea unei noi soluții, comunicarea codurilor pentru autentificare la dosarul electronic se va realiza prin intermediul adresei de e-mail indicată în cerere, motiv pentru care vă rugăm să verificați toate mesajele primite (SPAM, postă nedorită, etc).

          Orice altă modificare care vizează accesul la dosarul electronic, va fi comunicată în timp util.

     Se utilizează, în continuare, aplicația ,,TDS (Transmitere Documente Securizat)” aplicație ce   permite transmiterea  citațiilor și a altor acte procedurale în format electronic, prin intermediul poștei electronice  sau prin SMS, către părțile din dosarele aflate pe rolul Tribunalului pentru Minori şi Familie Braşov, care și-au dat acordul pentru a primi actele de procedură în format electronic, în urma completării formularului de cerere aprobat.

         Cererea de comunicare și/sau acces în format electronic a documentelor din dosare este disponibilă în format pdf și poate fi transmisă și prin e-mail sau fax.   

[1] Aplicație dezvoltată de specialiștii IT ai Tribunalului Arad - programator Dacian Stanciu, versiune 1.5.14

Pentru a vă putea autentifica şi a avea acces la dosarul în format electronic, este necesar să comunicați instanței adresa de e-mail și numărul de telefon mobil, prin completarea formularului..

 

Cerere comunicare acte in format electronic.pdfCerere comunicare acte in format electronic.pdf

Cererea, completată și semnată, se poate depune personal la Registratura Tribunalului pentru Minori şi Familie Braşov sau poate fi transmisă prin fax la nr. 0268/414.096 ori prin e-mail, la adresa: tribunalmf-brasov@just.ro, însoţită de copia cărţii de identitate şi/sau a dovezii calităţii de reprezentant (împuternicire avocaţială ori procură specială).

Părțile care și-au dat acordul pentru primirea actelor de procedură în format electronic beneficiază și de acces electronic la documentele din dosar (actele instanţei – încheieri, hotărârii, adrese, actele părţilor şi participanţilor – cereri de apel, recurs, contestaţii, întâmpinări, etc.).

Dosarul electronic poate fi accesat din mesajul e-mail primit de la instanță ori prin pagina de internet https://doc.curteadeapelbrasov.ro – Acces dosar electronic, folosind codul primit prin respectivul mesaj.

        


  În atenţia persoanelor cu handicap

         În considerarea prevederilor art. 69 alin.l din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor  cu handicap,  vă aducem la cunoștință următoarele:

  Persoanele cu handicap vizual care doresc sa asculte audio un text vor descărca
  addon-ul pentru   browserul chrome făcând click AICI
  Persoanele cu handicap vizual care doresc sa asculte audio un text vor descarca
  addon-ul pentru browserul mozilla făcând click AICI
 
  Persoanele cu handicap vizual care doresc sa asculte audio un text vor descarca
  addon-ul pentru browserul microsoft edge făcând click​ AICI​
   
 
   Pentru studiul dosarelor în arhivă trebuie să vă programați online sau telefonic.  Pentru programare online accesează programator Click aici.

 

Informaţii de interes public

Citare prin portalul instanţei

~~~  Mocanu Cristian Ioan este citat în calitate de intimat / pârât in dosarul 23881/197/2021 având că obiect tăgadă paternitate cu termen la data de 07.12.2022, sala M ora 10.45
__________________________________________________________

 

1.Solicitarea informaţiilor de interes public

         Formular pentru solicitare în baza Legii nr. 544/2001

2.Buget

         Situaţia drepturilor salariale

3.Bilanțuri contabile

4.Achiziții

5. Declarații de avere și interese

6. Formulare tip

7. Date cu caracter personal

         Contact