Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Acasă

Despre instituţie

Actualitate

Informaţii de interes public

Contact


Despre instituţie

                                                                                                                        

    1.Prezentare

          Prezentare instanţă

          Istoric

    2. Legislaţie

           Legislaţia care reglementează organizarea instanţei

    3. Conducere

           Conducerea instanţei

    4.Organizare

          Regulamentul de organizare şi funcţionare

          Structura organizatorică şi organigrama

          Competenţa şi instanţele arondate

          Carieră

    5. Programe și strategii proprii

          Programe şi strategii

    6. Rapoarte și studii

          Rapoarte şi studiiActualitate

 
 
​​​
  
   Vă aducem la cunoștință, că începând cu data de 3 octombrie 2022 copiile legalizate ale hotărârilor judecătorești  pronunțate de ​Tribunalul pentru Minori și Familie Brașov pot fi eliberate și prin intermediul aplicației TDS
​​
​​

LEGALIZAREA HOTĂRÂ​RILOR JUDECĂTOREȘTI CU SEMNĂTURĂ ELECTRONICĂ

 
         La Tribunalul pentru Minori și Familie Brașov este disponibilă eliberarea și comunicarea în format electronic
 a copiilor hotărârilor judecătorești legalizate cu mențiunea definitivă și cu SEMNĂTURĂ ELECTRONICĂ.
 
        Justițiabilii au posibilitatea astfel să obțină mai facil și mai rapid copii legalizate după hotărârile judecătorești, fără 
a mai fi necesară deplasarea la instanță, cu respectarea următorilor pași:
       I. Completarea unei CERERI cu indicarea ADRESEI DE E-MAIL a solicitantului
                cererea se poate transmite prin orice modalitate disponibilă, recomandăm pe adresa de e-mail:
                     tribunalmf-brasov@just.ro sau numărul de fax : 0268/414 096 al instanței.
                ➢modelul de cerere este disponibil aici: cerere hot legalizata.docxcerere hot legalizata.docx
           II. Atașarea dovezii calității solicitantului
           copia actului de identitate pentru părțile din dosar
           ➢ delegație, împuternicire pentru reprezentanții părților, după caz
 
      III. Atașarea dovezii achitării taxei judiciare timbru de 5 lei
           ➢ taxa judiciară de timbru de 5 lei, pentru fiecare exemplar de copie după hotărârea judecătorească definitivă,
               se achită în contul bugetului local al unităţii administrativ teritoriale în care se află domiciliul sau sediul
               solicitantului, după caz
           ➢ chitanța sau ordinul de plată reprezentând dovada achitării taxei judiciare de timbru corespunzătoare
              trebuie să cuprindă în mod obligatoriu numărul de dosar în care a fost pronunțată hotărârea a cărei
              legalizare se solicită.
 
BINE DE ȘTIUT!
- Soluționarea cererilor, inclusiv comunicarea pe e-mail a hotărârilor judecătorești legalizate cu semnătură electronică,
 se realizează în termen de cel mult 3 zile.
 - Cererile de legalizare și comunicare a hotărârilor cu semnătură electronică pot fi formulate doar de părțile din 
dosarul respectiv sau reprezentanții acestora și se pot adresa exclusiv instanței unde se găsește dosarul
 la momentul solicitării.
 - Copiile hotărârilor judecătorești definitive sunt legalizate cu semnătura electronică calificată și sunt asimilate
 înscrisurilor autentice în formatul electronic comunicat, conform prevederilor legale aplicabile.
​​
  

Program de lucru cu publicul la arhivă și registratură

 
MARȚI și JOI -în intervalul orar 08:30-12.00
 
Pentru studiul dosarelor în arhivă trebuie să vă programați online sau telefonic.  Pentru programare online accesează programator Click aici.
 

   

COMUNICAT

Conform Deciziei nr.14/14.05.2020 a Președintelui Tribunalului pentru Minori și Familie Brașov, programarea pentru studiul dosarelor prin folosirea programatorului electronic, accesibil pe portalul Tribunalului pentru Minori și Familie Brașov (la adresa Tribunalul pentru minori și Familie Brașov)

 ​

 

 În atenţia persoanelor cu handicap

         În considerarea prevederilor art. 69 alin.l din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor  cu handicap,  vă aducem la cunoștință următoarele:

  Persoanele cu handicap vizual care doresc sa asculte audio un text vor descărca
  addon-ul pentru   browserul chrome făcând click AICI
  Persoanele cu handicap vizual care doresc sa asculte audio un text vor descarca
  addon-ul pentru browserul mozilla făcând click AICI
 
  Persoanele cu handicap vizual care doresc sa asculte audio un text vor descarca
  addon-ul pentru browserul microsoft edge făcând click​ AICI​
   
 
   Pentru studiul dosarelor în arhivă trebuie să vă programați online sau telefonic.  Pentru programare online accesează programator Click aici.

 

Informaţii de interes public

Citare prin portalul instanţei

~~~  Mocanu Cristian Ioan este citat în calitate de intimat / pârât in dosarul 23881/197/2021 având că obiect tăgadă paternitate cu termen la data de 07.12.2022, sala M ora 10.45

__________________________________________________________

1.Solicitarea informaţiilor de interes public

         Formular pentru solicitare în baza Legii nr. 544/2001

       

2.Buget

 

3.Bilanț contabil


 

4. Achizitii


 

5. Declarații de avere și interese
 

6. Formulare tip


Contact