Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii dosar

Informaţii generale

Părţi

Şedinţe

Căi atac

Citare prin publicitate


Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) :175/1285/2021
Data inregistrarii22.03.2021
Data ultimei modificari:16.05.2022
Sectie:Comercial
Materie:Faliment
Obiect:cererea debitorului art.66 din Legea nr.85/2014
Stadiu procesual:Fond

Părţi

NumeCalitate parte
DESIRE PRIME CONSTRUCT SRLDebitor
VECHIUL LICHIDATOR JUDICIAR PROVIZORIU PHOENIX OMEGA IPURLLichidator
PHOENIX OMEGA IPURLLichidator
A.J.F.P.Creditor

Şedinţe

21.09.2022
Ora estimata: 13:00
Complet: F5
Tip solutie:
Solutia pe scurt:
Document:    

04.05.2022
Ora estimata: 13:00
Complet: F5
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt:
Document: Încheiere de şedinţă    04.05.2022

09.02.2022
Ora estimata: 13:00
Complet: F5
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt:
Document: Încheiere de şedinţă    09.02.2022

20.10.2021
Ora estimata: 13:00
Complet: F5
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt:
Document: Încheiere de şedinţă    20.10.2021

02.06.2021
Ora estimata: 13:00
Complet: F5
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Ia act de desemnarea domnului Gherheş Gelu în calitate de administrator special. Confirmă PHEONIX OMEGA IPURL, în calitate de lichidator judiciar, cu un onorariu de succes de 399 lei/lună + un onorariu de succes de 1% din sumele distribuite creditorilor. Pune în vedere ALPHA INSOLVENCY IPURL să îşi cuantifice onorariul solicitat pentru perioada în care a deţinut calitatea de administrator judiciar, precum şi cheltuielile de procedură. Definitivează tabelul preliminar al creditorilor în forma în care a fost publicat în B.P.I. nr. 8666/17.05.2021 Stabileşte termen pentru examinarea stadiului procedurii la data de 20.10.2020, sala 249, ora 13:00, pentru când lichidatorul judiciar va îndeplini atribuţiile impuse de stadiul procedurii, va întocmi şi publica în B.P.I. rapoarte de activitate privind modalitatea de îndeplinire a acestor atribuţii. Pronunţată în şedinţa publică din data de 02 iunie 2021.
Document: Încheiere de şedinţă    02.06.2021

24.03.2021
Ora estimata: 13:00
Complet: F5
Tip solutie: Admis
Solutia pe scurt: Admite cererea debitoarei D.P. C. SRL, .membră a grupului de societăţi care include şi Q. S. SRL-D, . S. GRUP SRL, . L. B. H. SRL, . B. P. C. SRL, .N. Y. B. SRL, . şi A. I. SRL, .şi, în consecinţă: Dispune deschiderea procedurii insolvenţei în formă simplificată împotriva debitoarei D. P. C. SRL. Desemnează în calitate de lichidator judiciar provizoriu A. I. I., . care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 63 din Legea nr. 85/2014, instrumentând prezenta procedură de faliment în formă simplificată până la eventuala sa confirmare sau schimbare, în condiţiile Legii nr. 85/2014. Stabileşte în favoarea lichidatorului judiciar provizoriu un onorariu provizoriu lunar de 1.500 lei + eventual TVA plus un onorariu de succes de 5% + eventual TVA din sumele recuperate în cadrul procedurii, plafonat la suma de 5.000 lei + eventual TVA în ipoteza prevăzută de art. 118 alin. 1 lit. a din Statutul privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă. Stabileşte în sarcina lichidatorului judiciar provizoriu obligaţia de a depune la dosar în termen de 40 de zile de la deschiderea procedurii un raport asupra cauzelor şi împrejurărilor ce au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitoarei, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă conform art. 64 lit. a din Legea nr. 85/2014. Dispune în sarcina lichidatorului judiciar provizoriu obligaţia de a efectua notificările prevăzute de art. 99-100 din Legea nr. 85/2014. Dispune în sarcina lichidatorului judiciar provizoriu obligaţia de a efectua inventarierea bunurilor debitoarei, în termen de 60 de zile de la deschiderea procedurii, conform art. 101 din Legea nr. 85/2014. Dispune ridicarea dreptului administratorului statutar de a administra debitoarea. Dispune desemnarea administratorului special în vederea reprezentării intereselor asociaţilor. Dispune comunicarea prezentei hotărâri instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul debitoarei şi tuturor băncilor unde debitoarea are deschise conturi, această din urmă obligaţie fiind în sarcina lichidatorului judiciar provizoriu. Stabileşte în sarcina debitoarei obligaţia de a pune la dispoziţia lichidatorului judiciar provizoriu toate informaţiile şi documentele apreciate ca necesare cu privire la activitatea şi averea sa, precum şi lista cuprinzând plăţile efectuate în ultimele 6 luni anterioare deschiderii procedurii şi transferurile patrimoniale făcute în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii. Dă dispoziţie tuturor băncilor la care debitoarea are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără ordinul judecătorului sindic sau al lichidatorului judiciar sub sancţiunea prevăzută de art. 86 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, obligaţia de notificare revenind lichidatorului judiciar provizoriu. Fixează termenul limită pentru depunerea de către creditori a opoziţiilor la hotărârea de deschidere a procedurii pentru data de 24 mai 2021, precum şi termenul de soluţionare a opoziţiilor pentru data de 2 iunie 2021. Fixează termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei la data de 5 mai 2021, termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe la data de 19 mai 2021, termenul pentru depunerea contestaţiilor faţă de tabelul de creanţe, cu privire la creanţele şi drepturile trecute, sau, după caz, netrecute de lichidatorul judiciar în tabelul preliminar de creanţe, de 7 zile de la publicarea tabelului preliminar de creanţe în BPI şi termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii şi pentru definitivarea tabelului de creanţe la 2 iunie 2021. Dispune desfăşurarea primei şedinţe a adunării creditorilor la sediul lichidatorului judiciar provizoriu ALPHA INSOLVENCY IPURL, în Cluj-Napoca, str. Minerilor, nr. 49, jud. Cluj, la data de 24 mai 2021, ora 14:00. Dispune sigilarea bunurilor din averea debitoarei şi îndeplinirea celorlalte operaţiuni de lichidare. Dispune în sarcina lichidatorului judiciar provizoriu obligaţia de a depune lunar un raport cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitoarei, onorariul încasat, cu precizarea modalităţii de calcul al acestuia precum şi, dacă este cazul, stadiul efectuării inventarierii, un extras al acestuia urmând a fi publicat de către lichidatorul judiciar provizoriu în BPI. Stabileşte termen de judecată pentru examinarea stadiului procedurii şi soluţionarea eventualelor opoziţii, contestaţii şi pentru definitivarea tabelului preliminar de creanţe pentru data de 2 iunie 2021, sala 249, ora 13:00. Executorie. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare, apel care va fi depus la Tribunalul Specializat Cluj. Pronunţarea hotărârii se face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 24 martie 2021.
Document: Hotarâre  588/2021  24.03.2021


Căi atac

Nu există informaţii.


Citare prin publicitate

Nu există informaţii.