Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii dosar

Informaţii generale

Părţi

Şedinţe

Căi atac

Citare prin publicitate


Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) :509/1285/2020
Data inregistrarii24.07.2020
Data ultimei modificari:01.04.2022
Sectie:Comercial
Materie:Faliment
Obiect:cererea debitorului art.66 din Legea nr.85/2014
Stadiu procesual:Fond

Părţi

NumeCalitate parte
EVEREST PRODSERV SRLDebitor
ADMINISTRATOR JUDICIAR PROVIZORIU RTZ & PARTNERS SPRLLichidator
ALPHA BANK SACreditor
CECLAN BOGDAN-IONUŢCreditor
INSIDE TELECOM SRLCreditor
IONESCU CORINA VIOLETACreditor
IONESCU CONSTANTIN RAREŞCreditor
SERGIU CĂLBĂJOSCreditor
CHIORAN NECHITACreditor
ROCREDIT I.F.N. SACreditor
SZEKELY ARTHUR-BELACreditor
FOCŞANU POP LARISA ANCACreditor
FOCŞANU ALIN IOANCreditor
MUREŞAN GHEORGHECreditor
MUREŞAN CLAUDIA GABRIELACreditor
MENYHART TIBERIUCreditor
RACHITA STELIANCreditor
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCA-ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE CLUJCreditor
MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCACreditor
COMUNA FLOREŞTICreditor
1 - 20 Next

Şedinţe

08.06.2022
Ora estimata: 8:30
Complet: F12
Tip solutie:
Solutia pe scurt:
Document:    

03.06.2022
Ora estimata: 08:30
Complet: F13
Tip solutie: Termen preschimbat
Solutia pe scurt:
Document:    

18.03.2022
Ora estimata: 10:00
Complet: F12
Tip solutie: Încheiere
Solutia pe scurt: Admite sesizarea din oficiu, şi, în consecinţă: Dispune preschimbarea termenului de judecată acordat în cauză din data de 03.06.2022, ora 08.30, sala 249, în data de 08.06.2022, ora 08.30, sala 249. Se vor cita părţile prin BPI, cu menţiunea preschimbării termenului. Pronunţarea hotărârii se face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 18 martie 2022.
Document: Hotarâre cameră consiliu    18.03.2022

25.02.2022
Ora estimata: 08:45
Complet: Nou Falimente 13
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Amână judecarea cauzei la data de 03.06.2022, pentru continuarea procedurii.
Document: Încheiere de şedinţă    25.02.2022

26.01.2022
Ora estimata: 12:00
Complet: F5
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: trimiterea la completul NF13
Document: Încheiere de şedinţă    26.01.2022

22.09.2021
Ora estimata: 12:00
Complet: F5
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: amână cauza la data de 26.01.2022, sala 249, ora 12:00
Document: Încheiere de şedinţă    22.09.2021

02.06.2021
Ora estimata: 12:00
Complet: F5
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt:
Document: Încheiere de şedinţă    02.06.2021

10.03.2021
Ora estimata: 12:00
Complet: F5
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt:
Document: Încheiere de şedinţă    10.03.2021

11.02.2021
Ora estimata: 11:00
Complet: F5
Tip solutie: Legea 85/2006 privind insolventa
Solutia pe scurt: 1.1. Admite în parte contestaţia formulată de contestatorul creditor M-P V, împotriva neînscrierii de către administratorul judiciar al debitoarei E P SRL, R & SPRL, , a porţiunii din creanţa sale chirografară în cuantum de 453.457,68 lei + 266.542,32 lei în tabelul preliminar rectificat al creanţelor împotriva averii debitoarei E P SRL, publicat în BPI nr. 20582/3 decembrie 2020, contestaţie înregistrată iniţial sub nr. 509/1285/2020/a1 şi, în consecinţă: 1.2. Dispune înscrierea creanţei creditorilor M-P V şi M P A-R, în limita sumei de 720.000,00 lei în categoria creanţelor chirografare prevăzute de art. 161 pct. 9 din Legea nr. 85/2014 şi modificarea corespunzătoare a tabelului preliminar rectificat al creanţelor împotriva averii debitoarei E P SRL, publicat în BPI nr. 20582/3 decembrie 2020. 1.3. Respinge, ca neîntemeiată, contestaţia formulată de creditorul M-P V în măsura în care are ca obiect înscrierea în tabelul preliminar rectificat al creanţelor împotriva averii debitoarei E P SRL, publicat în BPI nr. 20582/3 decembrie 2020 a porţiunii de creanţă în cuantum de 10.062,85 lei + 11.702,46 lei reprezentând cheltuieli de executare silită. 1.4. Ia act că contestatorul creditor M-P. V nu a solicitat cheltuieli de judecată. 2.1. Admite contestaţia formulată de contestatorul creditor C S, împotriva înscrierii parţiale de către administratorul judiciar al debitoarei E. P. SRL, . R. & P. SPRL, RFO II 0339, CIF 28531126, . a creanţei sale în tabelul preliminar rectificat al creanţelor împotriva averii debitoarei E. P. SRL, publicat în BPI nr. 20582/3 decembrie 2020, contestaţie înregistrată iniţial sub nr. 509/1285/2020/a2 şi, în consecinţă: 2.2. Dispune înscrierea creanţei creditorului C. S. şi modificarea corespunzătoare a tabelului preliminar rectificat al creanţelor împotriva averii debitoarei E. P. SRL, publicat în BPI nr. 20582/3 decembrie 2020 după cum urmează: 2.2.1. în limita sumei de 338.394,00 lei (echivalentul în lei al sumei de 70.000,00 euro la cursul BNR RON/EUR de la data deschiderii procedurii, 29 iulie 2020), în categoria creanţelor beneficiare ale unor cauze de preferinţă prevăzută de art. 159 din Legea nr. 85/2014, conform art. 103 din Legea nr. 85/2014, cu posibilitatea modificării întinderii creanţei în funcţie de valoarea de piaţă a garanţiei stabilită prin evaluare. 2.2.2. în limita sumei de 288.619,50 lei în categoria creanţelor beneficiare ale unor cauze de preferinţă prevăzută de art. 159 din Legea nr. 85/2014, conform art. 103 din Legea nr. 85/2014, cu posibilitatea modificării întinderii creanţei în funcţie de valoarea de piaţă a garanţiei stabilită prin evaluare, sub condiţia suspensivă a neexecutării promisiunii bilaterale de vânzare-cumpărare cu semnături legalizate prin încheierea nr. 97/30 aprilie 2014 dată de SPN Popa Ionuţ Florin şi Dorobanţu Simona-Iustina, modificată prin actele adiţionale ulterioare. 2.2.3. în limita sumei de 100.000,00 lei + 139.854,00 lei + 157.000,00 lei = 396.854,00 lei în categoria creanţelor chirografare prevăzute de art. 161 pct. 9 din Legea nr. 85/2014 2.3. Ia act că contestatorul C. S. nu a solicitat cheltuieli de judecată. 3.1. Admite contestaţia formulată de contestatoarea creditoare DGRFP Cluj-Napoca .împotriva înscrierii parţiale de către administratorul judiciar al debitoarei E. P. SRL, . R. & P. SPRL, R., a creanţei sale bugetare în cuantum de 211.262,00 lei în tabelul preliminar rectificat al creanţelor împotriva averii debitoarei E. P. SRL, publicat în BPI nr. 20582/3 decembrie 2020, contestaţie înregistrată iniţial sub nr. 509/1285/2020/a3 şi, în consecinţă: 3.2. Dispune înscrierea creanţei creditoarei D. Cluj-Napoca în cuantumul său integral de 211.262,00 lei în categoria creanţelor bugetare prevăzute de art. 161 pct. 5 din Legea nr. 85/2014 şi modificarea corespunzătoare a tabelului preliminar rectificat al creanţelor împotriva averii debitoarei E. P. SRL, publicat în BPI nr. 20582/3 decembrie 2020. 4.1. Admite în parte contestaţia formulată de contestatorii creditori V. J.,şi V. M. A., .împotriva neînscrierii de către administratorul judiciar al debitoarei E. P. SRL, . R. & P. SPRL, .a creanţei lor chirografare sub condiţie în cuantum de 125.689,20 lei în tabelul preliminar rectificat al creanţelor împotriva averii debitoarei E. P. SRL, publicat în BPI nr. 20582/3 decembrie 2020, contestaţie înregistrată iniţial sub nr. 509/1285/2020/a4 şi, în consecinţă: 4.2. Dispune înscrierea creanţei creditorilor V. J. şi V. M. A., în cuantum de 125.689,20 lei în categoria creanţelor chirografare prevăzute de art. 161 pct. 9 din Legea nr. 85/2014, sub condiţia suspensivă a neexecutării antecontractului de vânzare-cumpărare sub semnătură privată din 27 aprilie 2015, modificat prin actele adiţionale ulterioare, şi modificarea corespunzătoare a tabelului preliminar rectificat al creanţelor împotriva averii debitoarei E. P. SRL, publicat în BPI nr. 20582/3 decembrie 2020. 4.3. Respinge, ca prematur formulată, contestaţia creditorilor V.J. şi V. M. A. în măsura în care are ca obiect îndeplinirea de către debitoare a obligaţiilor asumate prin antecontractul de vânzare-cumpărare sub semnătură privată din 27 aprilie 2015, modificat prin actele adiţionale ulterioare, conform art. 131 din Legea nr. 85/2014. 5.1. Admite excepţia nelegalei timbrări a cererii de repunere în termen şi a contestaţiei şi, în consecinţă: 5.2. Anulează, ca nelegal timbrate, cererea de repunere în termen şi contestaţia formulate de contestatoarea C. SRL, J05. împotriva neînscrierii de către administratorul judiciar al debitoarei E. P. SRL, . R. & P. . a creanţei sale chirografare sub condiţie în cuantum de 33.991,56 lei în tabelul preliminar rectificat al creanţelor împotriva averii debitoarei E. P. SRL, publicat în BPI nr. 20582/3 decembrie 2020, contestaţie înregistrată iniţial sub nr. 509/1285/2020/a5. 6.1. Respinge, ca neîntemeiată, excepţia tardivităţii formulării contestaţiei, excepţie invocată de administratorul judiciar. 6.2. Admite contestaţia formulată de contestatorul F. F., . împotriva neînscrierii de către administratorul judiciar al debitoarei E. P. SRL, . R. & P. SPRL, a creanţei sale chirografare sub condiţie în cuantum de 3.000,00 lei în tabelul preliminar rectificat al creanţelor împotriva averii debitoarei E. P. SRL, publicat în BPI nr. 20582/3 decembrie 2020, contestaţie înregistrată iniţial sub nr. 509/1285/2020/a6 şi, în consecinţă: 6.3. Dispune înscrierea creanţei creditorului F. F., în cuantum de 3.000,00 lei în categoria creanţelor chirografare prevăzute de art. 161 pct. 9 din Legea nr. 85/2014, sub condiţia suspensivă a neexecutării antecontractului de vânzare-cumpărare sub semnătură privată din 30 decembrie 2015, şi modificarea corespunzătoare a tabelului preliminar rectificat al creanţelor împotriva averii debitoarei E. P. SRL, publicat în BPI nr. 20582/3 decembrie 2020. 7.1. Respinge, ca neîntemeiată, excepţia tardivităţii formulării contestaţiei, excepţie invocată de administratorul judiciar. 7.2. Admite contestaţia formulată de contestatorul creditor C. I., CNP.împotriva înscrierii parţiale de către administratorul judiciar al debitoarei E. P. SRL, ., R. & P. SPRL, RFO II 0339, CIF 28531126, . a creanţei sale în tabelul preliminar rectificat al creanţelor împotriva averii debitoarei E. P. SRL, publicat în BPI nr. 20582/3 decembrie 2020, contestaţie înregistrată iniţial sub nr. 509/1285/2020/a7 şi, în consecinţă: 7.3. Dispune înscrierea creanţei creditorului C. I. şi modificarea corespunzătoare a tabelului preliminar rectificat al creanţelor împotriva averii debitoarei E. P. SRL, publicat în BPI nr. 20582/3 decembrie 2020 după cum urmează: 7.3.1. în limita sumei de 720.295,80 lei (echivalentul în lei al sumei de 149.000,00 euro la cursul BNR RON/EUR de la data deschiderii procedurii, 29 iulie 2020, 1 EURO = 4,8342 RON), în categoria creanţelor beneficiare ale unor cauze de preferinţă prevăzută de art. 159 din Legea nr. 85/2014, conform art. 103 din Legea nr. 85/2014, cu posibilitatea modificării întinderii creanţei în funcţie de valoarea de piaţă a garanţiei stabilită prin evaluare. 7.3.2. în limita sumei de 639.214,47 lei (echivalentul a 134.100,00 euro la cursul de schimb BNR RON/EUR de la data de 21 februarie 2019, 1 EURO = 4,7559 lei, reprezentând penalităţile de întârziere de 0,5% pe zi de întârziere aferente debitului principal de 149.000,00 euro, pentru perioada de 180 de zile: 25 august 2018 – 21 februarie 2019, conform declaraţiei autentificate sub nr. 2245/24 iulie 2018 de SPN Buta şi Iorga) în categoria creanţelor chirografare prevăzute de art. 161 pct. 9 din Legea nr. 85/2014. 7.3.3. în limita sumei de 63,481,22 lei (dobânda legală penalizatoare aferentă debitului principal de 149.000,00 euro = 708.629,10 lei la cursul de schimb BNR RON/EUR de la data de 21 februarie 2019, 1 EURO = 4,7559 lei, aferentă perioadei cuprinse între data de 22 februarie 2019 şi data deschiderii procedurii, 29 iulie 2020) în categoria creanţelor chirografare prevăzute de art. 161 pct. 9 din Legea nr. 85/2014. 7.3.4. în limita sumei de 200 lei, reprezentând taxa judiciară de timbru aferentă cererii de admitere a creanţei, în categoria creanţelor chirografare prevăzute de art. 161 pct. 9 din Legea nr. 85/2014 7.4. Constată că contestatorul C. I. are împotriva averii debitoarei o creanţă curentă în cuantum de 1.500,00 lei reprezentând cheltuielile de judecată aferente soluţionării contestaţiei. 8. Respinge, ca neîntemeiată, contestaţia formulată de contestatorul creditor S. A.-B., . împotriva neînscrierii porţiunii de 98.000,00 lei de către administratorul judiciar al debitoarei E. P. SRL, R. & P. SPRL, în categoria creanţelor chirografare prevăzute de art. 161 pct. 9 din Legea nr. 85/2014 în tabelul preliminar rectificat al creanţelor împotriva averii debitoarei E. P. SRL, publicat în BPI nr. 20582/3 decembrie 2020, contestaţie înregistrată iniţial sub nr. 509/1285/2020/a8. 9. Respinge, ca neîntemeiată, contestaţia formulată de contestatorul creditor B. C., împotriva neînscrierii diferenţei între suma de 177.661,21 lei şi suma de 38.700 euro sau echivalentul acesteia în RON la data plăţii, respectiv împotriva neînscrierii creanţei în cuantum de 177.661,21 lei în categoria creanţelor beneficiare ale unor cauze de preferinţă prevăzută de art. 159 din Legea nr. 85/2014, conform art. 103 din Legea nr. 85/2014, cu posibilitatea modificării întinderii creanţei în funcţie de valoarea de piaţă a garanţiei stabilită prin evaluare, de către administratorul judiciar al debitoarei E. P. SRL, în tabelul preliminar rectificat al creanţelor împotriva averii debitoarei E. P. SRL, publicat în BPI nr. 20582/3 decembrie 2020, contestaţie înregistrată iniţial sub nr. 509/1285/2020/a9. 10.1. Respinge, ca neîntemeiată, excepţia tardivităţii formulării contestaţiei, excepţie invocată de administratorul judiciar. 10.2. Admite contestaţia formulată de contestatorul creditor P. C. T., împotriva înscrierii parţiale de către administratorul judiciar al debitoarei E. P. SRL, . R. & P. SPRL, a creanţei sale în tabelul preliminar rectificat al creanţelor împotriva averii debitoarei E. P. SRL, publicat în BPI nr. 20582/3 decembrie 2020, contestaţie înregistrată iniţial sub nr. 509/1285/2020/a10 şi, în consecinţă: 10.3. Menţine înscrierea creanţei creditorului P. C. T. în tabelului preliminar rectificat al creanţelor împotriva averii debitoarei EVEREST PRODSERV SRL, publicat în BPI nr. 20582/3 decembrie 2020, în limita sumei de 85.000,00 lei în categoria creanţelor chirografare prevăzute de art. 161 pct. 9 din Legea nr. 85/2014. 10.4. Dispune modificarea tabelului preliminar rectificat al creanţelor împotriva averii debitoarei E. P. SRL, publicat în BPI nr. 20582/3 decembrie 2020 prin înscrierea suplimentară a creanţei creditorului P. C. T. în limita sumei de 250.900,00 lei, în categoria creanţelor chirografare prevăzute de art. 161 pct. 9 din Legea nr. 85/2014, nescadentă. 10.5. Constată că contestatorul P. C. T. are împotriva averii debitoarei o creanţă curentă în cuantum de 200,00 lei reprezentând cheltuielile de judecată aferente soluţionării contestaţiei. 11. Dispune definitivarea tabelului preliminar rectificat al creanţelor împotriva averii debitoarei E. P. SRL, publicat în BPI nr. 20582/3 decembrie 2020, cu modificările mai sus arătate. 12. Dispune afişarea de îndată a tabelului definitiv al creanţelor la uşa instanţei şi publicarea ui în forma definitivă în BPI, în sarcina administratorului judiciar RTZ & PARTNERS SPRL. 13. Executorie. 14. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare, apel care va fi depus la Tribunalul Specializat Cluj. 15. Pronunţarea hotărârii se face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 11 februarie 2021.
Document: Hotarâre  295/2021  11.02.2021

10.02.2021
Ora estimata: 11:00
Complet: F5
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: AMÂNĂ PRONUNŢAREA LA DATA DE 11 FEBRUARIE 2021.
Document: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunţării    10.02.2021

27.01.2021
Ora estimata: 11:00
Complet: F5
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: amână pronunţarea la data de 10.02.2020
Document: Încheiere - Amânare ulterioară a pronunţării    27.01.2021

13.01.2021
Ora estimata: 12:00
Complet: F5
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: amână pronunţarea la data de 27.01.2021
Document: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării    13.01.2021

04.11.2020
Ora estimata: 12:00
Complet: F5
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt:
Document: Încheiere de şedinţă    04.11.2020

21.10.2020
Ora estimata: 12:00
Complet: F5
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt:
Document: Încheiere de şedinţă    21.10.2020

29.07.2020
Ora estimata: 11:00
Complet: F5
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Admite cererea debitoarei E. P. SRL, şi, în consecinţă: Dispune deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitoarei E. P. SRL. Desemnează în calitate de administrator judiciar provizoriu RTZ & PARTNERS SPRL, RFO II 0339, CIF 28531126, cu sediul în Cluj-Napoca, aleea Detunata, nr. 4, jud. Cluj, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din Legea nr. 85/2014, instrumentând prezenta procedură de insolvenţă până la eventuala sa confirmare sau schimbare, în condiţiile Legii nr. 85/2014. Stabileşte în favoarea administratorului judiciar provizoriu un onorariu provizoriu lunar de 1.500 lei + eventual TVA plus un onorariu de succes de 5% + eventual TVA din sumele recuperate în cadrul procedurii, plafonat la suma de 5.000 lei + eventual TVA în ipoteza prevăzută de art. 118 alin. 1 lit. a din Statutul privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă. Dispune desemnarea administratorului special în vederea reprezentării intereselor asociaţilor. Ia act de intenţia debitoarei de a depune un plan de reorganizare. Stabileşte în sarcina administratorului judiciar provizoriu obligaţia de a depune la dosar în termen de 40 de zile de la deschiderea procedurii un raport amănunţit asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă, cu menţionarea eventualelor indicii sau elemente preliminare privind persoanele cărora le-ar fi imputabilă şi cu privire la existenţa premiselor angajării răspunderii acestora, în condiţiile prevederilor art. 169-173 din Legea nr. 85/2014, precum şi asupra posibilităţii reale de reorganizare a activităţii debitorului ori a motivelor care nu permit reorganizarea, conform art. 58 lit. b din Legea nr. 85/2014. Dispune comunicarea prezentei instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul debitoarei, tuturor băncilor unde debitoarea are deschise conturi, aceasta din urmă obligaţie fiind în sarcina administratorului judiciar provizoriu. Stabileşte în sarcina debitoarei obligaţia de a pune la dispoziţia administratorului judiciar provizoriu şi a creditorului deţinând cel puţin 20% din valoarea totală a creanţelor cuprinse în tabelul definitiv de creanţe toate informaţiile şi documentele apreciate ca necesare cu privire la activitatea şi averea sa, precum şi lista cuprinzând plăţile efectuate în ultimele 6 luni anterioare deschiderii procedurii şi transferurile patrimoniale făcute în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii, sub sancţiunea ridicării dreptului de administrare. Dă dispoziţie tuturor băncilor la care debitoarea are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără ordinul judecătorului sindic sau al administratorului judiciar provizoriu sub sancţiunea prevăzută de art. 86 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, obligaţia de notificare revenind administratorului judiciar provizoriu. Dispune în sarcina administratorului judiciar provizoriu obligaţia de a efectua inventarierea bunurilor debitoarei, în termen de 60 de zile de la deschiderea procedurii, conform art. 101 din Legea nr. 85/2014. Dispune în sarcina administratorului judiciar provizoriu obligaţia de a efectua notificările prevăzute de art. 99-100 din Legea nr. 85/2014. Fixează termenul limită pentru depunerea de către creditori a opoziţiilor la hotărârea de deschidere a procedurii pentru data de 12 octombrie 2020, precum şi termenul de soluţionare a opoziţiilor pentru data de 21 octombrie 2020. Fixează termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei la data de 9 septembrie 2020, termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe la data de 30 septembrie 2020, termenul pentru depunerea contestaţiilor faţă de tabelul de creanţe, cu privire la creanţele şi drepturile trecute, sau, după caz, netrecute de lichidatorul judiciar în tabelul preliminar de creanţe, de 7 zile de la publicarea tabelului preliminar de creanţe în BPI şi termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii şi pentru definitivarea tabelului de creanţe la 21 octombrie 2020. Dispune desfăşurarea primei şedinţe a adunării creditorilor la sediul administratorului judiciar provizoriu RTZ & PARTNERS SPRL în Cluj-Napoca, aleea Detunata, nr. 4, jud. Cluj, la data de 5 octombrie 2020, ora 13:00. Dispune în sarcina administratorului judiciar provizoriu obligaţia de a depune lunar un raport cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitoarei, onorariul încasat, cu precizarea modalităţii de calcul al acestuia precum şi, dacă este cazul, stadiul efectuării inventarierii, un extras al acestuia urmând a fi publicat de către lichidatorul judiciar provizoriu în BPI. Dispune în sarcina administratorului judiciar provizoriu obligaţia de a examina situaţia economică a debitorului şi a documentelor depuse potrivit prevederilor art. 67 sau 74 din Legea nr. 85/2014, după caz, şi de a întocmi un raport prin care să propună fie intrarea în procedura simplificată, fie continuarea perioadei de observaţie în cadrul procedurii generale, pe care îl va depune în termen de maximum 20 de zile de la data desemnării sale, cu obligaţia de a notifica propunerea de intrare în faliment prin procedura simplificată creditorilor care au depus cerere introductivă şi debitorului, prin administratorul special, depunând la instanţă, odată cu cererea, dovada îndeplinirii procedurii de notificare. Cererea de deschidere a procedurii insolvenţei debitoarei E. P. SRL depusă în dosarul nr. 509/1285/2020 de creditorii V. J., şi V. M. A., devine cerere de admitere a creanţei, conform art. 66 alin. 6 din Legea nr. 85/2014. Cererea de deschidere a procedurii insolvenţei debitoarei E. P. SRL depusă în dosarul nr. 509/1285/2020 de creditorul S. M., devine cerere de admitere a creanţei, conform art. 66 alin. 6 din Legea nr. 85/2014. Cererea de deschidere a procedurii insolvenţei debitoarei E. P. SRL depusă în dosarul nr. 509/1285/2020 de creditoarea E. L. SRL, devine cerere de admitere a creanţei, conform art. 66 alin. 6 din Legea nr. 85/2014. Dispune conexarea la dosarul nr. 509/1285/2020 a dosarului nr. 304/1285/2020 format pe baza cererii creditorilor G. D.-H., şi G. A.-R., ., având ca obiect deschiderea procedurii insolvenţei debitoarei E. P. SRL, în care au fost depuse şi cererile creditorilor B. A. I., V.I. E. SRL, şi, respectiv, V.J. şi V. M. A., care devin toate cereri de admitere a creanţelor, conform art. 66 alin. 6 din Legea nr. 85/2014. Fixează termen pentru dezbaterea acestui raport pentru data de 21 octombrie 2020, sala 249, ora 12:00. Executorie. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare, apel care va fi depus la Tribunalul Specializat Cluj. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 29 iulie 2020.
Document: Hotarâre  1009/2020  29.07.2020


Căi atac

Nu există informaţii.


Citare prin publicitate

Nu există informaţii.