Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii dosar

Informaţii generale

Părţi

Şedinţe

Căi atac

Citare prin publicitate


Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) :982/1285/2021
Data inregistrarii02.12.2021
Data ultimei modificari:10.05.2022
Sectie:Comercial
Materie:Faliment
Obiect:cererea debitorului art.66 din Legea nr.85/2014
Stadiu procesual:Fond

Părţi

NumeCalitate parte
SOCIETATEA DE CONSTRUCTII NAPOCA SADebitor
SP CITR SPRLLichidator
UNIT CREDIT GARANT IFN SACreditor
DEMETRA SOL SRLCreditor
DENAR EDMUND SRLCreditor
DENISROM SRLCreditor
ROMCIM SACreditor
DEPOZITARUL CENTRAL SACreditor
ROCREDIT IFN SACreditor
ARABESQUE SRLCreditor
DIAL PRODUCTIE SI COMERT IMPORT EXPORT SRLCreditor
UNIT CREDIT GARANT IFN SACreditor
DIESEL TRADING ONE SRLCreditor
DGRFP CLUJ-NAPOCA PRIN AJFP CLUJCreditor
MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA - DIREC?IA DE IMPOZITE ?I TAXE LOCALECreditor
DISTRIBUTIE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA SA ( FOSTA SOCIETATE DE DISTRIBU?IE A ENERGIEI ELECTRICE TRANSILVANIA NORD SA.)Creditor
CNAIR PRIN DIREC?IA REGIONALA DE DRUMURI ?I PODURI CLUJCreditor
DITO GROUP SRLCreditor
MUNICIPIUL AIUDCreditor
COMUNA FLORE?TICreditor
1 - 20 Next

Şedinţe

25.05.2022
Ora estimata: 11:00
Complet: F6
Tip solutie:
Solutia pe scurt:
Document:    

27.04.2022
Ora estimata: 11:00
Complet: F6
Tip solutie: Încheiere
Solutia pe scurt: Re?ine că nu se impune înlocuirea administratorului judiciar S.P. ”CITR” S.P.R.L. desemnat să administreze procedura insolvenţei debitoarei S D C N S.A. Stabileşte termen pentru continuarea procedurii pentru data de 25 mai 2022, ora 11, sala 102. Executorie. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, azi 27 aprilie 2022.
Document: Încheiere de şedinţă    27.04.2022

20.04.2022
Ora estimata: 11:00
Complet: F6
Tip solutie: Amână pronunţarea
Solutia pe scurt: amânare de pronunţare pentru data de 27 aprilie 2022
Document: Încheiere - Amânare iniţială a pronunţării    20.04.2022

13.04.2022
Ora estimata: 11:00
Complet: F6
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt:
Document: Încheiere de şedinţă    13.04.2022

09.03.2022
Ora estimata: 11:00
Complet: F6
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt:
Document: Încheiere de şedinţă    09.03.2022

12.01.2022
Ora estimata: 11:00
Complet: F6
Tip solutie: Legea 85/2006 privind insolventa
Solutia pe scurt: Admite excep?ia tardivită?ii formulării opozi?iei la cererea de deschidere a procedurii insolven?ei, excep?ie invocată de administratorul judiciar, ?i în consecin?ă: Respinge ca tardiv formulată opozi?ia la cererea de deschidere a procedurii insolven?ei formulată de creditoarea U C G IFN S.A., în cadrul procedurii insolven?ei debitoarei S D C N S.A.,prin administrator judiciar S.P. ”CITR” S.P.R.L. . Executorie. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare, apel care se va depune la Tribunalul Specializat Cluj. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, azi 12 ianuarie 2022.
Document: Hotarâre  65/2022  12.01.2022

08.12.2021
Ora estimata: 11:00
Complet: F6
Tip solutie: Legea 85/2006 privind insolventa
Solutia pe scurt: Admite cererea de deschidere a procedurii insolvenţei formulată de către debitoarea S C N S.A., şi în consecinţă: Dispune deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitoarei S DE C N S.A. . Numeşte administrator judiciar provizoriu pe S.P. „CITR” S.P.R.L. care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din Legea nr. 85/2014. Fixează onorariu lunar provizoriu în favoarea administratorului judiciar în cuantum de 2.500 lei exclusiv TVA şi onorariu de succes de 5 % din sumele încasate în procedură, exclusiv TVA. Stabileşte în sarcina administratorului judiciar provizoriu obligaţia de a depune la dosar în termen de 40 de zile de la deschiderea procedurii un raport asupra cauzelor şi împrejurărilor ce au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitoarei, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă conform art. 64 lit. a din Legea nr. 85/2014. Stabileşte în sarcina administratorului judiciar obligaţia de a depune la dosar un raport asupra cauzelor şi împrejurărilor ce au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitoarei, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă conform prev. art.92 din Legea nr.85/2014. Dă dispoziţie tuturor băncilor la care debitoarea are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără ordinul judecătorului sindic sau al administratorului judiciar provizoriu sub sancţiunea prevăzută de art. 86 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, obligaţia de notificare revenind administratorului judiciar provizoriu. Stabileşte în sarcina debitoarei obligaţia de a pune la dispoziţia administratorului judiciar provizoriu şi a creditorului deţinând cel puţin 20% din valoarea totală a creanţelor cuprinse în tabelul definitiv de creanţe toate informaţiile şi documentele apreciate ca necesare cu privire la activitatea şi averea sa, precum şi lista cuprinzând plăţile efectuate în ultimele 6 luni anterioare deschiderii procedurii şi transferurile patrimoniale făcute în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii, sub sancţiunea ridicării dreptului de administrare. Dispune desemnarea administratorului special. Dispune în sarcina administratorului judiciar provizoriu obligaţia de a efectua inventarierea bunurilor debitoarei, în termen de 60 de zile de la deschiderea procedurii, conform art. 101 din Legea nr. 85/2014. Dispune în sarcina administratorului judiciar provizoriu obligaţia de a efectua notificările prevăzute de art. 99-100 din Legea nr. 85/2014. Fixează termenul limită pentru depunerea de către creditori a opoziţiilor la hotărârea de deschidere a procedurii ca fiind de 10 zile de la primirea notificării, precum şi termenul de soluţionare a opoziţiilor pentru data de 12 ianuarie 2022. Stabileşte termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei în vederea întocmirii tabelului preliminar al creanţelor la data de 26 ianuarie 2022, termenul de verificare, întocmire, afişare şi comunicare a tabelului preliminar al creanţelor, la data de 16 februarie 2022, termenul pentru depunerea contestaţiilor faţă de tabelul de creanţe, cu privire la creanţele şi drepturile trecute sau, după caz, netrecute de administratorul judiciar în tabelul preliminar de creanţe, de 7 zile de la publicarea tabelului preliminar de creanţe în BPI şi termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii şi pentru definitivarea tabelului creanţelor la 9 martie 2022. Dispune desfăşurarea primei şedinţe a adunării creditorilor la sediul administratorului judiciar provizoriu S.P. „CITR” S.P.R.L., în Cluj-Napoca, Calea Doroban?ilor, nr. 48, etaj 6, clădirea Silver Business Center, jud. Cluj, la data de 18 februarie 2022, ora 1100. Dispune în sarcina administratorului judiciar provizoriu obligaţia de a depune lunar un raport cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitoarei, onorariul încasat, cu precizarea modalităţii de calcul al acestuia precum şi, dacă este cazul, stadiul efectuării inventarierii, un extras al acestuia urmând a fi publicat de către administratorul judiciar provizoriu în BPI şi de a se prezenta la fiecare termen în procedura. Dispune în sarcina administratorului judiciar provizoriu obligaţia de a examina situaţia economică a debitorului şi a documentelor depuse potrivit prevederilor art. 67 sau 74 din Legea nr. 85/2014, după caz, şi de a întocmi un raport prin care să propună fie intrarea în procedura simplificată, fie continuarea perioadei de observaţie în cadrul procedurii generale, pe care îl va depune în termen de maximum 20 de zile de la data desemnării sale, cu obligaţia de a notifica propunerea de intrare în faliment prin procedura simplificată creditorilor care au depus cerere introductivă şi debitorului, prin administratorul special, depunând la instanţă, odată cu cererea, dovada îndeplinirii procedurii de notificare şi fixează termen pentru dezbaterea acestui raport, precum ?i a opozi?iilor la cererea de deschidere a procedurii pentru data de 12 ianuarie 2022, ora 1100, sala 102. Executorie. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare care se va depune la Tribunalul Specializat Cluj. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, azi 8 decembrie 2021.
Document: Hotarâre  2386/2021  08.12.2021


Căi atac

Nu există informaţii.


Citare prin publicitate

Nu există informaţii.