Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Informaţii dosar

Informaţii generale

Părţi

Şedinţe

Căi atac

Citare prin publicitate


Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) :923/1285/2021
Data inregistrarii18.11.2021
Data ultimei modificari:08.03.2022
Sectie:Comercial
Materie:Faliment
Obiect:cererea debitorului art.66 din Legea nr.85/2014
Stadiu procesual:Fond

Părţi

NumeCalitate parte
PROCLIMA INSTAL SRLDebitor
SOLVENDI S.P.R.L.Lichidator
CSEREPES JOZSEF CSABACreditor
MAGYAROSI FRANSCISCCreditor
MINTEUAN IOSIF ALINCreditor
VARVARA ANA MARIACreditor
VARVARA OVIDIUCreditor
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCACreditor
MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCACreditor
LINDE GAZ ROMÂNIA SRLCreditor

Şedinţe

30.06.2022
Ora estimata: 9:00
Complet: F7
Tip solutie:
Solutia pe scurt:
Document:    

24.02.2022
Ora estimata: 9:00
Complet: F7
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt: Continuarea procedurii, pentru când lichidatorul judiciar va efectua demersurile pentru evaluarea bunurilor aflate în averea debitoarei şi ulterior pentru valorificarea acestora, va prezenta situaţia creanţelor deţinute de către debitoare faţă de partenerii acesteia şi, după caz, va efectua demersurilor pentru recuperarea acestora, dacă va fi cazul.Constată că nu au fost înregistrate contestaţii împotriva tabelului preliminar al creanţelor declarate împotriva averii debitoarei, astfel cum a fost publicat în B.P.I. din data de 26 ianuarie 2022.Ia act că nu s-au înregistrat cereri în anulare împotriva hotărârii adunării creditorilor debitoarei din data de 1 februarie 2022, al cărei proces verbal a fost publicat în B.P.I. din data de 3 februarie 2022.Ia act că a fost confirmat în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SOLVENDI S.P.R.L. şi va lua act că a fost confirmat lichidatorului judiciar un onorariu de 500 lei/lună exclusiv TV.A., dar nu mai mult de 5.000 lei, exclusiv T.V.A. pentru întreaga procedură.Pune în vedere lichidatorului judiciar să întocmească, să depună la dosar şi să publice în B.P.I., de îndată, tabelul definitiv al creanţelor declarate împotriva averii debitoarei, în forma corespunzătoare tabelului preliminar.Stabileşte termen pentru examinarea stadiului procedurii pentru data de 30 iunie 2022, sala 249, ora 09:00, pentru când lichidatorul judiciar va întreprinde toate demersurile impuse de stadiul procedurii.
Document: Încheiere de şedinţă    24.02.2022

29.11.2021
Ora estimata: 9:45
Complet: F7
Tip solutie: Deschidere procedură simplificată
Solutia pe scurt: Admite cererea formulată de debitoarea P. I. S.R.L.Dispune deschiderea procedurii falimentului în formă simplificată împotriva debitoarei P. I. S.R.L.Desemnează în calitate de lichidator judiciar provizoriu pe SOLVENDI SPRL, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 64 din Legea nr. 85/2014, instrumentând prezenta procedură de faliment în formă simplificată până la eventuala sa confirmare sau schimbare, în condiţiile Legii nr. 85/2014.Stabileşte în favoarea lichidatorului judiciar provizoriu un onorariu provizoriu lunar de 500 lei.Stabileşte în sarcina lichidatorului judiciar provizoriu obligaţia de a depune la dosar în termen de 40 de zile de la deschiderea procedurii un raport asupra cauzelor şi împrejurărilor ce au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitoarei, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă conform art. 64 lit. a din Legea nr. 85/2014.Dispune în sarcina lichidatorului judiciar provizoriu obligaţia de a efectua notificările prevăzute de art. 99-100 din Legea nr. 85/2014.Dispune în sarcina lichidatorului judiciar provizoriu obligaţia de a efectua inventarierea bunurilor debitoarei, în termen de 60 de zile de la deschiderea procedurii, conform art. 101 din Legea nr. 85/2014.Dispune dizolvarea debitoarei.Dispune ridicarea dreptului de administrare al debitoarei.Dispune desemnarea administratorului special în vederea reprezentării intereselor asociaţilor.Dispune comunicarea prezentei instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul debitoarei şi tuturor băncilor unde debitoarea are deschise conturi, această din urmă obligaţie fiind în sarcina lichidatorului judiciar provizoriu. Stabileşte în sarcina debitoarei obligaţia de a pune la dispoziţia lichidatorului judiciar provizoriu toate informaţiile şi documentele apreciate ca necesare cu privire la activitatea şi averea sa, precum şi lista cuprinzând plăţile efectuate în ultimele 6 luni anterioare deschiderii procedurii şi transferurile patrimoniale făcute în cei 2 ani anteriori deschiderii procedurii.Dă dispoziţie tuturor băncilor la care debitoarea are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără ordinul lichidatorului judiciar sub sancţiunea prevăzută de art. 86 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, obligaţia de notificare revenind lichidatorului judiciar provizoriu.Fixează termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei la data de 14.01.2022, termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe la data de 25.01.2022, termenul pentru depunerea contestaţiilor faţă de tabelul de creanţe, cu privire la creanţele şi drepturile trecute, sau, după caz, netrecute de lichidatorul judiciar în tabelul preliminar de creanţe de 7 zile de la publicarea tabelului preliminar de creanţe în BPI şi termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii şi pentru definitivarea tabelului de creanţe la 24.02.2022.Transmiterea la dosar a cererilor de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei, precum si a actelor întocmite de către lichidatorul judiciar, se va realiza prin fax, email sau postă.Dispune sigilarea bunurilor din averea debitoarei şi îndeplinirea celorlalte operaţiuni de lichidare.Dispune în sarcina lichidatorului judiciar provizoriu obligaţia de a depune lunar un raport cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitoarei, onorariul încasat, cu precizarea modalităţii de calcul al acestuia precum şi, dacă este cazul, stadiul efectuării inventarierii, un extras al acestuia urmând a fi publicat de către lichidatorul judiciar provizoriu în BPI.Stabileşte termen pentru examinarea stadiului procedurii la 24.02.2022, sala 249, ora 09:00.Executorie.Cu drept de opoziţie pentru creditori, în termen de 10 zile de la primirea notificării, cu depunerea opoziţiei la Tribunalul Specializat Cluj.Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare, cu depunerea apelului la Tribunalul Specializat Cluj.Pronunţată în şedinţă publică azi, 29.11.2021.
Document: Hotarâre  2345/2021  29.11.2021


Căi atac

Nu există informaţii.


Citare prin publicitate

Nu există informaţii.