Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
Date de contact

Date de contact

Camere de lucru cu publicul

Program de funcţionare

Program de audienţe

Petiţii

Relaţia cu presa

Harta


Date de contact

 

 Contact

 
   
Giurgiu
Str. Episcopiei nr. 13
Judeţul Giurgiu
Cod poştal 080015   
 

Notă: Datorită unor dificultăți tehnice privind comunicarea prin e-mail cu domeniul yahoo.com, unele dintre răspunsurile noastre transmise de pe domeniul just.ro se întorc cu mesaj de eroare. Din acest motiv, vă informăm că se vor trimite corespondențele prin poștă și, pentru perioada următoare, recomandăm să indicați la coordonatele dumneavoastră de contact – în măsura în care sunt disponibile - adrese de e-mail de pe alte domenii. Vă mulțumim!

 

Telefon ​Centrală
0246 / 212 725​
Telefon / Fax Cabinet 
0246 / 217.492​
FAX Proceduri judiciare​(Registratura, Documente dosare)
0374.093.347 
     Prim grefier al Tribunalului Giurgiu                     ​0246.21.27.25, interior – 109
Grefier şef secţie penală; Biroul Executări penale ​                     0246.21.27.25, interior –123
                    ​​Grefier şef secţie civilă                      ​0246.21.27.25, interior – 139
​             Registratura Tribunalului Giurgiu ​                     0246.21.27.25, interior – 219
​                Arhiva Tribunalului Giurgiu                      ​​0246.21.27.25, interior – 130
​                           Biroul citaţii ​                     0246.21.27.25,  interior – 211
                       ​Biroul Statistică ​                     0246.21.27.25, interior – 120
Biroul Local pentru Expertize Judiciare Tehnice şi Contabile                      ​0246.21.27.25, interior – 120
                         ​Manager economic ​                     0246.21.27.25, interior – 119
​                              Contabilitate                      ​​0246.21.27.25, interior – 132
​                            Consilier tehnic                      ​0246.21.27.25, interior – 135
Biroul de Informare şi Relaţii Publice
​                     0246.21.27.25, interior - 130
Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Giurgiu ​               0246.21.27.25 interioare -  227; 136
 
E-mail ​ REGISTRATURĂ
(Documente dosare)

-        fără ca mesajul si atasamentele să cumuleze o dimensiunea mai mare de 19 Mb
   -        doar în formatul acceptat - pdf, word (.doc sau .docx)
 
registratura-tr@just.ro
 
S-a modificat adresa de e-mail,
începând cu data de 1 Martie 2017
 
Biroul Local de Expertize Tehnice şi Contabile
E-mail
 
 
0246 / 216 148
 
     
Email : tr-giurgiu-info@just.ro 

Camere de lucru cu publicul

Sala de judecată 1
Sala de judecată 3
Sala de judecată 5
 
Registratură - Subsol, Camera 5
Arhivă - Subsol, Camera 6
 

Program de funcţionare

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programul de funcţionare
         Luni ÷ Vineri                  orele 08.00 ÷ 16.00
 
Biroul de Informare şi Relaţii cu Publicul
Luni ÷ Vineri                  orele 09.00 ÷ 16.00
Miercuri                         orele 16.00 ÷ 19.00
  
Arhivă – Registratură
Program cu publicul
Luni ÷ Vineri                  orele 09.00 ÷ 13.00
  
APOSTILA
Program cu publicul
 
Primiri acte                    orele 9.00 ÷ 11.30
 
Eliberări acte                 orele 14.00 ÷ 15.30
 
 
Biroul Local de Expertize Tehnice şi Contabile
 Program cu publicul
 
Luni ÷ Vineri       orele 8.30 ÷ 13.00
 
Programul cuprinde :
- primirea actelor pentru înscrierea dosarului
- legalizarea hotărârilor
- eliberare copii înscrisuri (însoţită de cererea prin care se solicită eliberarea înscrisurilor)
- eliberare certificate în baza unei cereri
 
Pentru legalizarea hotărârilor este necesară o taxă judiciară de timbru în cuantum de 5 Lei
 

Program de audienţe

 

            În conformitate cu prevederile Regulamentului de ordine interioară al instanțelor judecătorești, aprobat prin Hotărârea C.S.M nr. 1375/17.12.2015, președintele tribunalului exercită atribuțiile prevăzute la art. 9, acestea  neprevăzând  acordarea de audiențe. Conform art. 78 din Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești, legăturile instanței cu publicul sunt asigurate de Biroul de  informare și relații publice.

 


Petiţii


Relaţia cu presa


Harta

 

 Editor de conținut